Tải bản đầy đủ

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

AI HOĩC Aè NễNG
TRặèNG AI HOĩC BAẽCH KHOA
KHOA IN
Bĩ MN : Tặ ĩNG HOAẽ - O LặèNG

ệ AẽN TT NGHIP
ệ TAèI:
NGHIN CặẽU, KHAO SAẽT, THIT K CHặNG TRầNH
PLC S7-300 ỉ IệU KHIỉN GIAẽM SAẽT
TRAM TRĩN B TNG XI MNG
Giaùo vión hổồùng dỏựn: Th.S Lỏm Tng ổùc
Giaùo vión duyóỷt :
Sinh vión thổỷc hióỷn : Trỏửn Thở Haỷ oan
Lồùp : 04LT
Ngaỡnh : Tổỷ õọỹng hoaù - õo lổồỡng
Âaì Nàông - 2006
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
oo
KHOA ĐIỆN
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Tâm
Lớp: 04ĐLT
Ngành: TỰ ĐỘNG HOÁ – ĐO LƯỜNG
A. NỘI DUNG:
I. ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ
TÔNG XI MĂNG
II. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ.
III. NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH:
• Chương 1: Tổng quan về công nghệ bê tông xi măng
• Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành
• Chương 3: Giới thiệu tổng quan về PLC S7-300
• Chương 4: Ứng dụng hệ SCADA và phần mềm WinCC để mô phỏng
trạm trộn bê tông xi măng
• Chương 5: Sơ đồ thuật toán, bảng phân công đầu vào/ra và chương
trình điều khiển
• Phụ lục
THỜI GIAN:
♦ Ngày nhận nhiệm vụ: 13 tháng 02 năm 2006
♦ Ngày hoàn thành nhiệm vụ: tháng năm 2006
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN DUYỆT
Th.s Lâm Tăng Đức
THÔNG QUA BỘ MÔN
Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2004
Trưởng bộ môn
Th.s Lâm Tăng Đức
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Đà Nẵng, ngày tháng năm2006
Chủ tịch hội đồng
Kết luận
Sau hơn 4 tháng nghiên cứu thực hiện đề tài với sự giúp đỡ của các thầy giáo,
cô giáo trong bộ môn và đặc biệt dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo
Lâm Tăng Đức và thầy Nguyễn Kim Ánh cùng với sự nổ lực ngày đêm của bản thân.
Đến nay em đã hoàn thành đầy đủ các công việc mà đề tài tốt nghiệp yêu cầu.
Trong quá trình thực hiện em đã tích luỹ được một số kiến thức để có thể
nhanh chóng nắm bắt công nghệ của trạm trộn bê tông, qui trình vận hành, cách điều
chỉnh, các phương pháp xử lý sự cố cũng như sửa chữa những sai sót, hỏng hóc. . .
để đáp ứng tính liên tục trong qui trình sản xuất bê tông .
Trong thời gian này mặc dù đã cố gắng hết sức mình, song không tránh khỏi
những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các thầy, cô để
đồ án em được hoàn thiện hơn nữa.
Một lần nữa em xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô
giáo trong khoa, trong bộ môn và thầy giáo hướng dẫn Lâm Tăng Đức cũng như bạn
bè đã động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2006
Sinh viên thực hiện

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×