Tải bản đầy đủ

Giá trị tiên lượng của ba thang điểm phân tầng ngu cơ timi, pursut, grace

GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA BA THANG ĐIỂM PHÂN TẦNG NGUY CƠ
TIMI, PURSUT, GRACE


TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng của ba thang điểm TIMI, PURSUIT và GRACE
trong phân tầng nguy cơ bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, theo dõi dọc.
Kết quả: Nghiên cứu trên 139 bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, tuổi trung bình
64,84 ± 12,10 năm, có 46 nữ (33,83%). Diện tích dưới đường cong của thang điểm
TIMI, PURSUIT và GRACE tại 14 ngày lần lượt là 0,5428; 0,6382 và 0,6617; và tại
30 ngày lần lượt là 0,5040; 0,5835; và 0,6136.
Kết luận: Cả ba thang điểm có giá trị cho tiên đoán biến cố tim mạch vào thời điểm
14 ngày và 30 ngày sau khi bệnh nhân vào viện. Trong đó, thang điểm GRACE tiên
đoán phù hợp hơn hai thang điểm TIMI và PURUIT.
ABSTRACT
COMPARISION THE PREDICTION OF TIMI, PURSUIT, GRACE SCORES
ON CARDIAC EVENTS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY
SYNDROME.
Tran Nhu Hai, Truong Quang Binh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 - Supplement of No 1 - 2009: 56 – 60

Objectives: define the prediction of TIMI, PURSUIT, GRACE score on risk strategy
of patients with acute coronary syndrome.
Methode: longitudinal, descriptive methode.
Results: We enrolled 139 patients with acute coronary syndrome into the study. The
area under course of TIMI, PURSUIT, GRACE at the day 14
th
and 30
th
are 0.5428
and 0.5040; 0.6382 and 0.5835; 0.6617 and 0.6136, respectively.
Conclusions: All of three scores can predict the cardiac events at the day 14
th
and 30
th

for patients with acute coronary syndrome, in which the GRACE score is the best
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhờ những hiểu biết gần đây về cơ chế bệnh sinh, cũng như những tiến bộ trong việc
điều trị hội chứng mạch vành cấp, y học đã rất thành công trong việc làm giảm tỉ lệ tử
vong của hội chứng này. Tuy nhiên, để áp dụng linh hoạt được các biện pháp điều trị
mới chúng ta cần cân nhắc đầy đủ các khía cạnh về hiệu quả, biến chứng, cũng như
giá thành điều trị bởi vì không phải tất cả những mô hình điều trị hay thuốc đều có thể
áp dụng cho mọi bệnh nhân (BN). Hơn nữa, trong hội chứng mạch vành cấp, bệnh
nhân dường như giống nhau song lại có những điểm khác biệt về nguy cơ ở mỗi
người bệnh. Vì vậy, phân tầng nguy cơ được khuyến cáo cần thực hiện ngay khi bệnh
nhân vào viện
(4)
. Điều này có thể thực hiện được qua việc dựa vào những thang điểm
đánh giá nguy cơ như GRACE, TIMI
(1)
và PURSUIT
(5)
.
Trong những bảng điểm nêu trên, hiện nay chưa biết rõ bảng điểm nào thích hợp nhất
để đánh giá nguy cơ biến cố của hội chứng mạch vành cấp 30 ngày sau vào viện.
Theo nghiên cứu ở nước ngoài, thang điểm GRACE được cho là có giá trị dự đoán tử
vong hoặc nhồi máu cơ tim (NMCT) không tử vong 6 tháng sau nằm viện
(2)
. Đến nay,
vài nghiên cứu trong nước chỉ nhằm vào một phân nhóm bệnh nhân, chưa có sự so


sánh giá trị tiên lượng của các thang điểm để đánh giá nguy cơ biến cố tim mạch
trong hội chứng mạch vành cấp.
Vì những lý do trên, việc chọn lựa một thang điểm có khả năng tiên lượng chính xác,
có tác động tích cực đến quyết định điều trị của thầy thuốc là một vấn đề cần quan
tâm ở Việt Nam, nơi ma hội chứng mạch vành cấp ngày càng nhiều hơn.
Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định giá trị tiên lượng của ba thang điểm
TIMI, GRACE và PURSUIT trong phân tầng nguy cơ bệnh nhân hội chứng mạch
vành cấp (HCMVC).
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu
Quan sát theo dõi dọc, thời gian theo dõi 30 ngày.
Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân (BN) được chẩn đoán HCMVC vào khoa Tim Mạch bệnh viện Chợ Rẫy
và Đại Học Y Dược TP.HCM từ 12/2006 đến 6/2007.
Tiêu chuẩn chẩn đoán HCMVC
- Cơn đau ngực kiểu mạch vành, và/hoặc
- Có biến đổi ST trên điện tâm đồ, và/hoặc
- Có men tim tăng và diễn biến theo kiểu NMCT cấp.
Tiêu chí loại trừ
- BN đau ngực không điển hình của bệnh mạch vành.
- BN không có số điện thoại để liên hệ.
- BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.
Cở mẫu
Để phát hiện được sự khác biệt 10% về tỉ lệ xảy ra biến cố thứ hai so với dân số nguy
cơ, ở độ tin cậy 95%, cỡ mẫu tối thiểu cần phải đạt là:

Phương pháp tiến hành
Đánh giá nguy cơ bằng cả 3 thang điểm TIMI, PURSUIT và GRACE nhờ vào những
dữ kiện lâm sàng, điện tim và các xét nghiệm sinh hóa lúc BN vào viện. Theo dõi BN
trong 30 ngày, ghi nhận biến cố tim mạch tại ngày 14 và 30 sau vào viện.
Tiêu chí đánh giá biến cố tim mạch.
Tử vong do mọi nguyên nhân, hoặc
Nhồi máu cơ tim, hoặc
Đau thắt ngực không ổn định.
Xử lý số liệu thống kê
Quản lý dữ liệu bằng phần mềm Access 2003, số liệu phân tích thống kê bằng phần
mềm Stata 8.0. Dùng thống kê hồi quy logistic tính diện tích dưới đường cong, độ
nhạy, giá trị tiên đoán dường và độ khả dĩ của mô hình (loglikelihood). Về phần mô
tả, với các biến liên tục tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, với các biến số rời thì
tính tỉ lệ phần trăm. Phân tích đơn biến ở hai nhóm không và có xảy ra biến cố tim
mạch dùng phép kiểm T và . Tất cả các phân tích được kết luận có ý nghĩa thống
kê với p < 0,05 (khoảng tin cậy 95%).
KẾT QUẢ
Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Có tất cả 136 BN được đưa vào nghiên cứu, trong số đó có 105 BN nhồi máu cơ tim
cấp chiếm tỉ lệ 77,21% và 31 BN (22,79%) đau thắt ngực không ổn định.
Bảng 1: Đặc điểm BN lúc vào viện
Tuổi (năm) 64,84 ±12,10
Nam 64,71
Giới
(%)
Nữ 35,29
Đái tháo đường 22,79
Tăng huyết áp 70,59
Hút thuốc lá 49,26
Rối loạn lipid máu 13,96
Tiền sử g/đ bệnh ĐMV
sớm
7,35
Yếu
tố
nguy

(%)
≥3 yếu tố nguy cơ 38,97
Khám
lúc
Nhịp tim(lần/phút)
81,92 ±
21,85

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×