Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Dịch Vụ Thư Điện Tử (Mailling System) 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.45 KB, 3 trang )

Lời cảm ơn

Trước hết, Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa Đại học
Đại Cương của trường Đại học Thuỷ Sản Nha Trang và khoa Công Nghệ
Thông Tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trang bị cho tôi những kiến
thức cơ bản cần thiết trong những năm học vừa qua để tôi có thể thực hiện tốt
cuốn đồ án này cũng như đủ tự tin để làm việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Hồ Sỹ Bàng đã tận tình hướng dẫn
và giúp đỡ em hoàn thành cuốn đồ án này.
Ngoài ra, cũng xin gởi lời cám ơn tới anh chị em ở Trung Tâm Vi Tính TDT
Nha Trang và tất cả bạn bè tôi đã tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành đồ án.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng trong một khoảng thời gian cho phép, cũng
như hạn chế về mặt kiến thức của bản thân, cuốn đồ án này không thể tránh
khỏi nhiều thiếu sót. Chính vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các
thầy giáo, cô giáo cũng như của bạn bè và những người có quan tâm đến lĩnh
vực mà cuốn đồ án này đã được trình bày.
Nha Trang, tháng 5 năm 2003
Trương Minh Tuyến
Lời mở đầu

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của tin học và công nghệ Internet,
hầu như mọi người của cộng đồng Internet đều thấy rõ lợi ích mà các dịch vụ
do môi trường Internet đem lại. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất, ra đời
sớm nhất đó là dịch vụ thư tín điện tử.
Thư điện tử (Electronic Mail) hay còn gọi tắc là E-Mail, một dịch vụ được
triển khai trên các mạng máy tính cho phép người dùng có thể trao đổi thư từ
với nhau mà không phải dùng đến giấy tờ như trong hệ thống thư tín bưu chính
thông thường.
Khái niệm “thư” ở đây được hiểu là một tệp dữ liệu dạng ASCII text (văn
bản dạng chuẩn). Trong nhiều trường hợp, thư còn có từ đồng nghĩa là thông
điệp (message), dù rằng đúng ra thông điệp cần được hiểu là một thư ngắn


không quá một câu. Việc gửi thư được thực hiện theo phương thức truyền gửi
các tệp này trên đường truyền dẫn của mạng.
Thư tín điện tử không chỉ đơn thuần là các ghi chép cá nhân được gởi từ một
người dùng đến một người dùng khác trên mạng, mà khi dùng nó bạn có thể gửi cho
nhau cả các loại tài liệu như: các văn bản, các báo cáo, các chương trình máy tính,
… và nhiều thông tin khác nữa. Lợi ích của nó là: cho phép những người ở cách xa
nhau có thể cùng làm việc chung với nhau trên cùng một dự án, đó là những dự án
nghiên cứu lớn đòi hỏi cần phải có nhiều người tham gia, và những người tham gia
vào các dự án này có thể không nằm trong cùng một quốc gia, họ có thể thuộc nhiều
vùng khác nhau trên thế giới, và có thể họ chưa bao giờ biết mặt nhau. Thay vì trao
đổi với nhau qua đường bưu điện bình thường, thì người ta có thể sử dụng Internet.
Nó cho phép liên lạc nhanh hơn, thuận tiện hơn, và chi phí của nó thấp hơn rất nhiều
so với trao đổi thư từ qua đường bưu điện bình thường.
Đối với thực tế ở nước ta, là một nước đang phát triển, việc gia nhập vào
Internet chỉ mới được thực hiện được trong một vài năm gần đây. Nhu cầu sử dụng
Mail để gởi và nhận thông tin với thế giới bên ngoài là rất lớn. Tuy nhiên, chi phí cho
mục đích này là khá lớn so với các nước khác. Do đó, đối với một công ty có tầm cỡ
nhỏ hoặc trung bình, việc trang bị cho mỗi thành viên của công ty một Account Mail
riêng dùng để gởi và nhận Mail với bên ngoài thì không cần thiết và hết sức lãng phí.
Thông thường, khi sử dụng dịch vụ này, người ta rất hiếm khi quan tâm
xem hệ thống bên trong đã thực hiện như thế nào. Vì vậy, họ (người sử dụng)
mới chỉ thấy được một nửa của ứng dụng dịch vụ Email. Phần ứng dụng được
gọi là Mail Client, hay là sử dụng dịch vụ thư tín phía máy trạm.
Để hiểu rõ hơn hoạt động bên trong của ứng dụng E-Mail ở phần cung
cấp dịch vụ mà thường được gọi là Mail Server, cuốn đồ án này sẽ trình bày về
các mô hình truyền thông thư tín, các giao thức truyền thông chuẩn, các hoạt
động của một hệ Mail Server.v.v. để có thể phục vụ cho dịch vụ thư tín điện tử
phía máy trạm.
Mục đích của cuốn đồ án là tìm hiểu và nghiên cứu các giao thức truyền
thông thư tín để thiết kế chương trình dịch vụ thư điện tử, tiêu biểu đó là hai

giao thức SMTP, POP3, IMAP4. Đây là một trong những giao thức truyền thông
thư tín đã được thế giới sử dụng rộng rãi.
Vì thời gian có hạn và có quá nhiều vấn đề có liên quan, do đó đồ án chỉ
trình bày những vấn đề cơ bản nhất về dịch vụ thư điện tử và cài đặt một
chương trình thử nghiệm cho dịch vụ thư điện tử.
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn Thầy Hồ Sỹ Bàng, Là người thầy
đã tận tâm giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt đẹp.
Trương Minh Tuyến.

Xem Thêm

×