Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế ppt

Thủ tục Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với
doanh nghiệp tư nhân
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Gửi trực tiếp tại Sở KHĐT
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h
đến 16h30) Trình tự thực hiện:
+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở KHĐT.
+ Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp
nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy
biên nhận trả cho doanh nghiệp
+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở
KHĐT gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai
thông tin đăng ký thuế
+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh
nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở KHĐT để ghi vào giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp tại Sở KHĐT
Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, mẫu theo Phụ lục I-1 (Thông tư

03/2006/TT-BKH) (+1. Theo mẫu)
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của
chủ doanh nghiệp tư nhân: (+2. Bản sao)
3. i.Đối với công dân Việt nam: giấy chứng minh nhân dân (Bản gốc)
4. ii.Đối với người Việt nam định cư tại nước ngoài: 1 trong số các giấy tờ
còn hiệu lực sau: o.Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế)
o.Thẻ thường trú do cơ quan thẩm quyền của Việt nam cấp + Hộ chiếu o.Hộ
chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt nam (Bản chính)
5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
đối+ với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp
luật phải có vốn pháp định. (Bản chính)
6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật doanh nghiệp
(Bản sao)
7. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư
05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) (Theo mẫu)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày
Sở KHĐT nhận được hồ sơ hợp lệ ngày () Phí, lệ phí: Doanh nghiệp tư nhân, công
ty hợp danh: 100.000 (một trăm nghìn đồng)/ 1 lần cấp Yêu cầu điều kiện: không
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/6/2006
+ Thông tư số 03/2006/TT- BKH ngày 19/10/2006
+ Thông tư số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×