Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in docx

Thủ tục Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở KHĐT
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,
Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến
Cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in
Cách thức thực hiện:
Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục thuế
Thành phần hồ sơ:
1. Mẫu hoá đơn đã được duyệt (Theo mẫu)
2. Mẫu hoá đơn đã in (bản photocopy) (Bản sao)
3. Công văn đăng ký ghi rõ; ký hiệu, số lượng, từ số ... đến số ... hoá
đơn (Bản chính)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm
việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu
điều kiện: Căn cứ pháp lý:
+ Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
+ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002
+ Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

+ Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×