Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in docx

Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở KHĐT
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều:
từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem
mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục
Thuế Thành phần hồ sơ:
1. Công văn (hoặc đơn) đăng ký sử dụng hoá đơn tự in - mẫu kèm theo
(Theo mẫu)
2. Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế (Theo mẫu)
3. Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá
nhân tự vẽ (Bản sao)
4. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (Theo mẫu)
5. Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng của người đứng
đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh (Bản sao)
6. Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản
chính của cơ sở kinh doanh (Bản sao)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện:
Căn cứ pháp lý:
+ Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
+ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002
+ Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002
+ Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×