Tải bản đầy đủ

Tài liệu Dạy con học cờ Vua tập 1 pdf

Dạy con học cờ Vua tập 1
Bài 1: Bàn cờ và các quân cờ
Một bàn cờ vua bao gồm:
8 dòng, mỗi dòng có 8 ô.
8 cột, mỗi cột có 8 ô
Có 64 ô tất cả.
Một nửa các ô là màu xám - ô có
màu sáng hơn trên bàn cờ gọi là
Ô TRẮNG
Một nửa còn lại có màu xanh - ô
có màu tối hơn gọi là Ô ĐEN
Bàn cờ ở hình bên ĐẶT ĐÚNG.
Ô TRẮNG nằm ở GÓC PHẢI.
Bàn cờ kế bên ĐẶT SAI.
Vì Ô ĐEN nằm ở góc phải.
Mỗi kì thủ là một vị tướng lãnh
đạo quân đội.
Đội quân của bạn có 16 chiến sĩ.
Một người chỉ huy đội quân MÀU
TRẮNG.
Người còn lại chỉ huy đội quân

MÀU ĐEN.
Trong một ván cờ mỗi người có
1 lượt đi.
QUÂN TRẮNG LUÔN LUÔN ĐI
TRƯỚC.
XE có hình dạng như tòa lâu đài.
Mỗi bên sẽ có 2 XE
XE nằm ở góc.
Quân cờ có hình đầu ngựa gọi là
quân MÃ.
MÃ nằm cạnh XE.
Quân TƯỢNG còn gọi là quân
voi.
TƯỢNG nằm cạnh MÃ.
VUA là quân cờ lớn nhất với
vương miện chữ thập.
Mỗi bên có 1 vua: vua trắng và
vua đen.
Vua trắng nằm trên ô ĐEN cạnh
tượng
Vua đen nằm trên ô TRẮNG cạnh
tượng.
Quân HẬU có hình vương miện.
Hậu nằm giữa tượng và vua.
Hậu TRẮNG nằm trên ô màu
TRẮNG
Hậu ĐEN nằm trên ô màu ĐEN
Những quân cờ nhỏ nhất gọi là
TỐT.
Mỗi bên có 8 quân TỐT.
Quân TỐT nằm trước các quân
khác.
Hãy chắc chắn vua và hậu ở
đúng vị trí.
Hãy ghi nhớ Hậu trắng nằm trên
ô màu trắng, hậu đen nằm trên
ô màu đen.
HẾT BÀI 1
Bài 2: Nước đi của XE
XE đi dọc và đi ngang.


XE bị CẢN bởi quân mình.
Ở đây, Xe không được đi qua ô
mà tốt đang nằm.
XE ăn quân đối phương bằng
cách di chuyển tới ô mà quân kia
chiếm.
Trong trường hợp này xe trắng
ăn được tốt đen.
Bạn thực hiện nước ăn quân
bằng cách lấy quân đối phương
ra khỏi bàn cờ và đặt quân mình
vào vị trí đó.
Hãy xem xe trắng ăn các tốt
đen.
HẾT BÀI 2
Bài 3: Nước đi của TƯỢNG
Tượng đi chéo bao nhiêu ô tùy ý.
Tượng luôn đi theo ô cùng màu.
TƯỢNG bị CẢN bởi quân mình.
Ở đây, tượng không được đi qua
ô mà tốt trắng đang nằm.
Tượng ăn quân đối phương bằng
cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, tượng trắng có thể
ăn tốt đen.
Hãy xem cách tượng trắng ăn
tất cả tốt đen ở hình bên
HẾT BÀI 3
Bài 4: Nước đi của HẬU
Hậu có thể đi như xe : lên,
xuống, trái, phải.
và đi theo đường chéo như
tượng.
Hậu là quân cờ mạnh nhất. Khi
nằm giữa bàn cờ nó có thể di
chuyển tới một trong 27 ô .
Hậu bị CẢN bởi quân mình.
Ở đây, hậu không được đi tới và
đi qua ô tốt nằm.
Hậu ăn quân đối phương bằng
cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, hậu trắng có thể ăn
các tốt đen.
Ở hình bên Hậu trắng ăn tất cả
tốt đen.
HẾT BÀI 4
Bài 5: Nước đi của VUA
Mỗi lượt đi VUA chỉ đi được 1 ô
kế cận.
Lên, xuống, trái, phải.
Vua ăn quân đối phương bằng
cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, Vua trắng có thể ăn
tốt đen.
Luật đặc biệt:
Vua không được NẰM hay DI
CHUYỂN tới ô mà quân đối
phương có thể ăn.
Ở hình bên, vua trắng không thể
di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì
xe đen có thể ăn vua trắng).
Ở hình bên, vua trắng không thể
di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì
tượng đen có thể ăn vua trắng).
Vua trắng không được di chuyển
tới gần Vua đen.
Hãy ghi nhớ: 2 Vua không bao
giờ đứng gần nhau.
Trong trường hợp này, vua trắng
chỉ có 1 nước đi duy nhất.
Những nước đi khác đều bị quân
đen ăn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×