Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in pdf

Thủ tục: Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in

- Trình tự thực hiện: Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu
hành mẫu biên lai với Chi cục thuế trực tiếp quản lý

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ ký hiệu, từ số đến
số, số lượng đăng ký lưu hành
+ Mẫu biên lai tự in (bản photocopy). Mẫu biên lai tự in (bản photocopy).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận, ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu biên lai tự in (nếu
là đăng ký lần đầu); ghi sổ nếu là đăng ký lần tiếp theo

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.
+ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002
+ Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005
+ Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×