Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu về quá trình hình thành và kết quả kinh doanh tại Trung tâm Công nghệ Thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Để phục vụ cho quá trình tích lũy kinh nhiệm thực tế cho bản thân cũng
như phục vụ cho Chuyên đề thực tập cuối khóa, tôi đã tiếp xúc và tìm hiểu về
hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập
đoàn Điện lực Việt nam ( EVNIT). Bằng phương pháp quan sát thực tế quá
trình làm việc của các phòng chức năng, qua tài liệu thu thập được, kết hợp
quá trình phỏng vấn trực tiếp các CBCNV trong Trung tâm, đồng thời với kết
hợp với sự giúp đỡ tạo điều kiện của các chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ
& Lao động… Sau đây tôi xin phép trình bày bản báo cáo tổng hợp với mục
đích đưa đến cho người đọc những nét khái quát về quá trình hình thành và
phát triển, ngành nghề và kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2003 – 2007
cũng như cơ hội và các đối thủ cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay, hy vọng
với những cố gắng trong quá trình tìm hiểu tôi sẽ mang đến cho người đọc cái
nhìn tổng quát về Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt
nam.
Tuy đã cố gắng hết sức xong những thiếu sót và hạn chế của tôi trong
báo cáo này là không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến
đóng góp từ người đọc
1
PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM:
• Tên Trung tâm: Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực

Việt nam;
• Tên giao dịch: Information technology Centrer Of Electricity;
• Tên viết tắt: EVNIT;
• Trụ sở chính: 16 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà nội;
• Chi nhánh tại Tp. HCM: Tầng 8 toà nhà số 383 Bến Chương Dương -
Phường Cầu Kho - Quận 1 – TPHCM;
• Phòng vận hành và hệ thống máy tính chủ của Trung tâm đặt tại cơ quan
Tập đoàn Điện lực Việt nam: Tầng 3 – Toà nhà Tập đoàn Điện lực Việt
nam 18, Trần Nguyên Hãn , Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
• Năm 1981: Trung tâm Máy tính trực thuộc công ty Điện lực I.
• Năm 1995: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Môi trường và
Máy tính trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt nam.
• Năm 2002: Bộ phận Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Môi trường được
tách ra khỏi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Môi trường và
Máy tính và đổi tên thành Trung tâm Công nghệ Thông tin.
• Năm 2004 thành lập chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin tại thành
phố Hồ Chí Minh.
2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH; CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
• Ngành nghề kinh doanh:
 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh
cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.
• Cung cấp các dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính, viễn thông (OSP
bưu chính, OSP viễn thông); Cung cấp các nội dung thông tin trên internet
(ICP), kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển,
tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước.
• Tư vấn các dự án đầu tư, lắp đặt thiết bị các dự án viễn thông.
2
• Kinh doanh, cung cấp các dịch vụ hội nghị, truyền hình.
• Khảo sát thiết kế, xây lắp, bảo dưỡng các công trình bưu chính viễn thông,
thông tin.
• Đại lý kinh doanh các dịch vụ: viễn thông công cộng và internet (trong
nước và quốc tế), truyền thông, quảng cáo.
• Kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công
nghệ thông tin.
• Tư vấn xây dựng (Trong phạm vi chứng chỉ hành nghề ).
• Chức năng
Trung tâm công nghệ thông tin (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thành
viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện Lực Viêt Nam, có chức năng
nghiên cứu và triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ


thông tin theo định hướng và chỉ đạo phát triển thống nhất của Tập đoàn
• Nhiệm vụ
• Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn về CNTT theo yêu cầu của
Tập đoàn..
• Thực hiện đào tạo về CNTT thống nhất trong Tập đoàn.
• Làm đầu mối tổ chức, quản lý các hoạt động Internet trong mạng máy tính
của Tập đoàn..
• Tư vấn lập dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng công trình viễn thông
và lắp đặt thiết bị viễn thông.
• Kinh doanh cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình.
• Nghiên cứu và triển khai các chương trình tự động hóa và GIS trong các
lĩnh vực: Phát, Truyền tải và Phân phối điện.
• Quản lý vận hành các máy tính chủ nằm trong mạng (WAN) của các đơn
vị hạch toán phụ thuộc trong Tập đoàn.
• Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế và lắp đặt các dự án về CNTT của
các đơn vị trong Tập đoàn, tham gia các dịch vụ CNTT trong và ngoài
nước.
3
• Thực hiện việc thiết kế, lắp đặt, quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
máy tính của Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc
3. SỨ MẠNG, MỤC TIÊU, TẦM NHÌN VÀ HOÀI BÃO
• Sứ mạng: Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin.
• Mục tiêu:
 Tạo niềm tin và không ngừng nâng cao vị thế của EVN.IT đối với cơ quan
Nhà nước, các đối tác và khách hàng. Đến với EVN.IT nghĩa là luôn tìm
thấy sự tin cậy, thỏa mãn và thành công.
 Cung cấp sản phẩm CNTT chất lượng cao với giá cạnh tranh, nhiều chính
sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.
 Phát triển đội ngũ quản lý và nhân viên có năng lực, đạo đức, tinh thần
đồng đội.
 Ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến trong việc phát triển các sản
phẩm CNTT đạt chất lượng cao làm thỏa mãn khách hàng một cách cao
nhất.
 Xây dựng EVN.IT thành đơn vị có tầm cỡ quốc gia, một thương hiệu
mạnh được đánh giá cao về mọi mặt.
• Tầm nhìn và hoài bão: Xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin –
EVNIT- Trở thành đơn vị chuyên nghiệp tầm cỡ hàng đầu quốc gia.
4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA EVN.IT
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ Thông tin hoạt động theo
mô hình trực tuyến - chức năng với 10 phòng và 1 Chi nhánh trực thuộc
Trung tâm đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các phòng trong Trung tâm đều
thực hiện những chức năng và nhiệm vụ riêng theo sự chỉ đạo thống nhất của
ban Giám đốc Trung tâm. Tuy nhiên, do đặc thù chuyên môn nghiệp vụ, riêng
phòng Công nghệ phần mềm của Trung tâm đang hoạt động theo mô hình dự
án (Mô hình ma trận) nhằm điều hành linh hoạt nhân sự giữa các nhóm giải
pháp nghiệp vụ và các dự án cũng đồng thời để nâng cao trình độ chuyên môn
của CBCNV.
4
5
BAN
GIÁM
ĐỐC
PHÒNG TCCB&LĐ
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
PHÒNG ĐT-NC-PT
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG KẾ HOẠCH KINH TẾ
VĂN PHÒNG
CHI NHÁNH MIỀN NAM
PHÒNG VẬN HÀNH
Project A Project N
Nhóm giải pháp nghiệp vụ
Nhóm phát triển phần mềm
Nhóm kiểm thử
Nhóm hỗ trợ khách hàng
Nhóm quản lý cấu hình
PHÒNG TƯ VẤN & GTGT
Tổ Vận hành và Quản trị mạng
Tổ Vận hành các hệ thống PM
PHẦN II CÁC PHÒNG TRONG TRUNG TÂM VÀ
CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHÒNG
Các phòng chức năng trong Trung tâm được chia làm 02 khối:
a. Khối sản xuất trực tiếp bao gồm:
i. Phòng Công nghệ phần mềm.
ii. Phòng Kỹ thuật.
iii. Phòng Vận hành.
iv. Phòng Đào tạo – nghiên cứu và phát triển.
b. Khối sản xuất gián tiếp bao gồm:
 Phòng Tổ chức cán bộ và lao động
 Phòng Tài chính kế toán
 Phòng Kinh doanh.
 Phòng kế hoạch Kinh tế.
 Phòng Tư vấn và giá trị gia tăng.
 Văn phòng.
• Chi nhánh Trung tâm tại Tp.HCM.
1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Công nghệ phần mềm.
 Chức năng
- Đầu mối nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp, triển khai và bảo trì các hệ
thống phần mềm trong Tập đoàn theo kế hoạch và định hướng phát triển
của Trung tâm Công nghệ Thông tin.
- Đầu mối nghiên cứu, tiếp quản việc chuyển giao công nghệ và thực hiện
triển khai các phần mềm mua trong phạm vi Tập đoàn.
- Đầu mối xây dựng, triển khai các giải pháp sản phẩm phần mềm nhằm
tham gia thị trường CNTT bên ngoài Tập đoàn
- Tham gia phối hợp trong công tác kinh doanh, thực hiện các dịch vụ tư
vấn các giải pháp CNTT.
 Nhiệm vụ
6
• Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công nghệ phần
mềm của Trung tâm CNTT và Tập đoàn.
• Tham gia lập các dự án xây dựng các phần mềm thống nhất trình Tập đoàn
phê duyệt.
• Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng các hệ thống phần mềm thương
mại hóa, triển khai, bảo trì, nâng cấp các hệ thống phần mềm này.
• Tổ chức hỗ trợ các đơn vị khách hàng sử dụng chương trình phần mềm,
nắm bắt và xử lý các lỗi phát sinh .
• Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và thực hiện đào tạo
về công nghệ phần mềm.
• Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin thích
hợp phục vụ công tác điều hành sản xuất của các cấp Ban và lãnh đạo Tập
đoàn.
• Đầu mối vận hành các hệ thống ứng dụng, quản lý nội dung các hệ thống
cơ sở dữ liệu, các hệ thống truyền nhận dữ liệu của các chương trình vận
hành Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn.
• Đầu mối tiếp nhận công nghệ, quản lý kỹ thuật, triển khai các hệ thống
phần mềm mua của Tập đoàn.
• Tham gia thực hiện công tác quản lý kỹ thuật các hệ thống phần mềm của
các đơn vị trực thuộc theo quy định của TĐ
• Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn về công nghệ thông
tin theo yêu cầu của Trung tâm và Tập đoàn.
• Tham gia và thực hiện các dịch vụ tư vấn về giải pháp CNTT, tích hợp hệ
thống, phần mềm ứng dụng cho các đơn vị khách hàng trong và ngoài Tập
đoàn.
• Đầu mối tiếp nhận công nghệ, quản lý kỹ thuật, triển khai các hệ thống
phần mềm mua của Tập đoàn.
• Tham gia thực hiện công tác quản lý kỹ thuật các hệ thống phần mềm của
các đơn vị trực thuộc theo quy định của Tập đoàn.
7
• Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn về công nghệ thông
tin theo yêu cầu của Trung tâm và Tập đoàn.
• Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin thích
hợp phục vụ công tác điều hành sản xuất của các cấp Ban và lãnh đạo Tập
đoàn.
• Cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ phần mềm
 Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm trong Trung tâm
8


Dự án n

Dự án 2

Dự án 1

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tổ
Quản

cấu
Hình
/Thư
viện

Tổ
Hỗ
trợ
khách
hàng

Hành chính

Nhóm
Giải
pháp/
nghiệp
vụ

Nhóm
Phát
triển
phần
mềm

Nhóm
Kiểm
thử

2. Chức năng của phòng Kỹ thuật.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về chiến lược xây dựng các hệ
thống hạ tầng và dịch vụ Công nghệ thông tin và Tự động hoá.
- Quản lý kỹ thuật hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin và Tự động hóa
do Trung tâm xây dựng và các hệ thống được giao khác.
- Tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm về việc ứng dụng các thành tựu Khoa
học kỹ thuật, sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực được giao trong
sản xuất kinh doanh.
- Chủ trì các công tác nghiên cứu, đào tạo các công nghệ trong hệ thống
cơ sở hạ tầng về Công nghệ thông tin và Tự động hoá trong phạm vi
được giao.
3. Chức năng của phòng Vận hành.
- Duy trì, vận hành các hệ thống CNTT tại cơ quan Tập đoàn vận hành ổn
định và có hiệu quả cao.
- Triển khai, bảo trì, phát triển một số ứng dụng, dịch vụ cho các đơn vị
thành viên thuộc Tập đoàn và các đối tác..
- Phối hợp cùng các phòng khác trong Trung tâm triển khai các hệ thống
CNTT trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và các đối tác.
- Tham gia đào tạo và tự đào tạo trình độ về các hệ thống điều hành máy chủ
trên nền Windows và Unix.
9
Xác định yêu
cầu KH
Thiết kế căn bản
Thiết kế chi tiết
Lập trình
Kiểm thử
Vận hành,
bảo trì
4. Chức năng của phòng Đào tạo – Nghiên cứu – Phát triển
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung về đào tạo Công nghệ thông
tin thống nhất trong Tập đoàn và tổ chức thực hiện. Ký kết và thực hiện
hợp đồng đào tạo về Công nghệ thông tin cho các đơn vị ngoài Tập
đoàn.
- Nghiên cứu để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực
Công nghệ thông tin theo định hướng của Tập đoàn.
- Phát triển các ứng dụng thành tựu mới về Công nghệ thông tin để phục
vụ cho lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất của Tập đoàn, phục vụ
cho các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm.
5. Chức năng Phòng Tài chính - Kế toán.
Phòng Tài chính - Kế toán la phòng nghiệp vụ của Trung tâm, có chức năng
tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Trung tâm phương hướng, biện pháp
quản lý công tác tài chính và tổ chức công tác hạch toán kế toán của Trung
tâm nhằm sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đúng chế độ, phục vụ hiệu quả
sản xuất kinh doanh. Đồng thời quản lý tài sản, tiền vốn, xây dựng, quản lý và
thực hiện kế hoạch tài chính của Trung tâm.
 Công tác tài chính
• Dự báo những yêu cầu tài chính, phối hợp cùng các phòng chức năng xây
dựng kế hoạch tài chính - chi phí sản xuất cho Trung tâm.
• Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính, khả năng sinh lời của các hoạt động
kinh doanh của Trung tâm;
• Tổ chức lập dự toán thu, chi và tham gia quản lý các quỹ của Trung tâm
theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.
• Tổ chức thực hiện dự toán thu chi và thực hiện nghĩa vụ thu nộp Ngân
sách Nhà nước đầy đủ kịp thời, đúng chế độ quy định.
• Thực hiện các nhiệm vụ thanh toán, cấp phát và thu nộp với các đơn vị có
quan hệ kinh tế và với CBCNV kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ và chấp hành
kế hoạch tài chính - chi phí sản xuất đã được duyệt.
10
• Xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính trong Trung
tâm.
• Hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng chế độ quản lý tài sản của Trung tâm.
Thực hiện đầy đủ các thủ tục nguyên tắc trong việc giao nhận, tăng giảm,
kiểm kê TSCĐ và vật tư thiết bị trong Trung tâm.
 Công tác hạch toán kế toán:
• Tổ chức công tác hạch toán kế toán trong Trung tâm nhằm đảm bảo việc
ghi chép, tính toán, phản ánh kịp thời và trung thực, chính xác tính hình
hoạt động kinh tế - tài chính của Trung tâm theo đúng Chế độ tài chính -
kế toán của Nhà nước, Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh
của Tập đoàn, Chế độ kế toán của Tập đoàn.
• Tham gia xây dựng, thẩm định và duyệt dự toán, quyết toán công trình xây
dựng cơ bản, cấp phát vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được duyệt
và đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng.
• Định kỳ phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng
cao hiệu quả từng mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ.
6. Chức năng phòng Kế hoạch kinh tế
- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực: Tổng hợp
- Kế hoạch – Kinh tế dự toán - Thống kê.
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng , tổ chức thực hiện, quản lý
và giám sát các dự án Công nghệ thông tin trong toàn bộ EVN theo định
hướng phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt nam và của Trung tâm.
- Tham mưu cho giám đốc Trung tâm về các hoạt động pháp chế, quản lý,
hợp tác với các đơn vị làm CNTT trong và ngoài Tập đoàn.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác lập kế hoạch, Kinh tế dự
toán - Thống kê, Quản lý dự án - pháp chế.
7. Chức năng của Phòng Kinh doanh.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng và thực thi chiến
lược sản xuất kinh doanh của Trung tâm.
11
- Phụ trách công tác Marketing, bán hàng và hợp tác kinh doanh đối với các
sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm.
- Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác với các đối tác hợp tác kinh doanh, trong
đó bao gồm: xác định cơ chế hợp tác, tham gia đàm phán, chuẩn bị ký kết các
hợp đồng, phối hợp thực hiện.
-Thực hiện kinh doanh các sản phẩm Viễn thông công cộng ngành điện.
8. Chức năng của Văn phòng.
- Đảm bảo các hoạt động trong công tác Hành chính - Quản trị được thông
suốt, liên tục, phục vụ hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh của Trung
tâm.
- Tham gia thực hiện các công tác khác về xây dựng cơ bản, kinh tế dự toán,
mua sắm vật tư thiết bị, bảo hộ lao động, thanh tra bảo vệ, tổng hợp theo
dõi công việc, công tác thống kê,...
- Xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, tài liệu và thông báo kết luận
các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết do Lãnh đạo chủ trì, phối hợp với
các đơn vị thuộc Trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm xây dựng, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện Quy chế làm việc, nội quy lao động trong toàn Trung
tâm.
- Làm đầu mối tuyên truyền và công bố các thông tin chính thức của Trung
tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ trì phối hợp với các đơn
vị trong việc phát hành các thông tin, văn bản hướng dẫn pháp luật, ấn
phẩm tuyên truyền quảng cáo trong toàn Trung tâm,
- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu
trữ của Trung tâm.
9. Chức năng của Chi nhánh miền nam.
- Là đầu mối giao dịch với các đơn vị ngành Điện tại khu vực Miền
Nam để xây dựng kho dữ liệu dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, tổ chức triển khai các dự án công nghệ thông tin. Đồng thời cũng là
nơi giao dịch với các đơn vị ngoài ngành tại khu vực Miền Nam.
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×