Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

Tich ho tu tuong dao duc HCM ngu van

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (907.81 KB, 37 trang )

(1)

GIÁO DỤCTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


CHO HS PHỔ THÔNG QUAMÔN NGỮ VĂN


(2)

- Giới thiệu về cá nhân (nói 3 điều về bản thân)- Tìm hiểu những người trong lớp (tìm 3 điều giống và


3 điều khác với mình, tìm người có điểm nổi bật nhất


trong lớp...)
(3)

Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng:Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về tư tưởng


Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minhcho


HS phổ thơng.Hiểu được nội dung, ph ương pháp giáo dục tư tưởng


Hồ Chí Minh cho HS qua mơn học.Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục tư


tưởng Hồ Chí Minh trong môn học.
(4)

Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn


Nhận thức vê tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung giáo


dục tư tưởng Hồ Chí Minh

(5)

Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương pháp cùng tham
gia. Có nghĩa là: HV sẽ được tạo cơ hội tham gia tích cực vào
các hoạt động tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến,
kinh nghiệm về giáo dục tư tưởng Hồ Chí minh của bản thân,…
để thơng qua đó, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV, HV sẽ cùng
đạt được các mục tiêu tập huấn.(6)

(7)

(8)

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “
tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng đầy của báu, là di sản
chứa đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, là giá trị văn
hoá mà chúng ta khai thác chưa được bao nhiêu(9)

(10)

III. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


1. Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


- Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại


- Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó
khăn để đạt mục đích


- Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân
dân, hết lịng, hết sức phục vụ nhân dân


- Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người(11)

2. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay- Nâng cao chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, phát huy sức
mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.


- Thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí cơng, vơ tư nêu cao phẩm
giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới


- Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó với
nhân dân, vì nhân dân phục vụ(12)

3. Thực trạng hiểu biết tư tưởng Hồ Chí Minh của HS PT


- 95% học sinh từ TH đến THPT đều có nhưng hiểu biết cơ bản
về tư tưởng Hồ Chí Minh qua học tập các mơn học KHXH, sinh
hoạt Đồn, Đội, tiếp nhận những thông tin đại chúng tiến hành
các hoạt động cơng ích xã hội.


- Ở mức độ nhất định, các em nhận thức được vai trò. công lao to
lớn của Bác đối với dân tộc, nhân loại, đối với gia đình và bản
thân mỗi em.


- Khoảng 40% học sinh trung học phổ thông hiểu biết cuộc đời,
hoạt động, TTHCM chưa sâu sắc, có một số nhầm lẫn, sai lầm về
sự kiện.(13)

Nhưng hiệu quả chưa cao vì:


+ Số ít học sinh chưa thực sự chú tâm tìm hiểu trao đổi,
tham gia cuộc thi tim hiểu TTHCM.+ Thiếu tài liệu; tiếp cận chủ yếu qua sóng phát thanh
và truyền hình.(14)

Nhận xét:


- Sự hiểu biết về Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người ở
phổ thơng cịn đơn giản, nặng về cảm tính, nên tác động
của TTHCM đến suy nghĩ, hành động của các em chưa
mạnh mẽ, chưa có hiệu quả cao.(15)

Phần thứ hai


MÔN NGỮ VĂN VỚI VIỆC GIÁO DỤC


TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
(16)

Khả năng GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn


Yêu cầu nguyên tắc của việc giáo dục tư tưởng Hồ ChíMinh trong mơn Ngữ vănNội dung và địa chỉ GD tư tưởng Hồ Chí Minh trongmơn Ngữ văn.Một số bài soạn mẫu và thực hành soạn 1 bài học Ngữ
(17)

Những yêu cầu chủ yếu của việc làm theo tấm g ơngo c ca H Chí Minh
Tù ngun, tù gi¸c.Hình thành những phẩm chất tốt đẹp đi đôi với sửa chữanhững sai lầm, khuyết điểm, trái với đạo đức HCM.Nói đi đơi với làm, rèn luyện đạo đức, phẩm chất tronghọc tập lí luận, tu d ỡng giác ngộ t t ởng và hành động


thực tiễn.Kết hợp việc học tập, giáo dục đạo đức với việc thực
(18)

Giữ vững, phát huy đạo đức truyền thống tốt đẹp củadân tộc, kết hợp với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân


loại, tiếp nhận có lựa chọn cái mới, tiến bộ, chốngnhững điều lai căng, lố bịch.Tu d ỡng đạo đức cách mạng phải đi đôi với việc đấutranh với bản thân, với những âm m u “diễn biến hồ


bình”. Đây là cuộc đấu tranh không kém phần gay go,


gian khổ, so với cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây


dựng đất n ớc.
(19)

Học viên đọc mục II trong tài liệu (từ trang 19 đến
trang 24)Dùng kĩ thuật hỏi chuyên gia (mỗi nhóm cử ra 1chuyên gia, chuyên gia sẽ ngồi đối diện với toàn lớp để


trả lời các câu hỏi của lớp) trao đổi về:+ Khả năng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong mơn


Ngữ văn
(20)

Ngữ văn là mơn học có khả năng cao trong GD tưtưởng Hồ Chí Minh:-

Mục tiêu mơn học chứa đựng nội dung GD nhân cáchcon người-

Nội dung mơn học có nhiều địa chỉ có thể GD tư tưởng
(21)

1. Bám sát mục tiêu GD tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng khơng thể lấy


việc dạy học nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh hay kể chuyện Hồ
Chí Minh thay thế cho nội dung bài học Ngữ văn.


2. Đưa nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào giờ học Ngữ


văn tùy theo nội dung từng bài học trên nguyên tắc đảm bảo mạch
KT-KN của giờ dạy NV (con đường giáo dục thông qua nội dung).3. Dựa trên cơ sở đổi mới PPDH để GD tư tưởng Hồ Chí Minh (con


đường giáo dục thơng qua đổi mới PPDH: HS tự nguyện, hứng
thú, tự giác học tập; Nâng cao sự tự giáo dục, tự rèn luyện và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)


4. Tạo mơi trường giáo dục có kết hợp giáo dục của nhà trường với
giáo dục gia đình và xã hộim đề cao việc nêu gương giáo dục theo
con đường “Mưa dầm thấm lâu” nhẹ nhàng, tự nhiên, không
gượng ép.(22)

-

Học viên đọc mục Nội dung GD tư tưởng Hồ Chí Minhtrong tài liệu (từ trang 25 đến trang 35)-

Các nhóm HV làm việc theo kĩ thuật khăn trải bàn để
(23)

Đề nghị thêm

Đề nghị bớt nội dung• Tên bài:


• Tư tưởng Hồ Chí Minh được


giáo dục


• Tên bài(24)

Sử dụng nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm g ơng đạo
đức Hồ Chí Minh trong dạy học Ngữ văn ở tr ờng phổ thơng Sử dụng nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức
Hồ Chí Minh để xác định mục tiêu bài học.


 Sử dụng nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức
Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động học tập, thông qua kiến
thức đã đ ợc xác định trong các địa chỉ tích hợp giáo dục t t ởng,
tình cảm, thái độ HS.


- Đa dạng húa cỏc hỡnh thức tổ chức dạy học trong tích hợp học
tập và làm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh nh tổ chức các
chuyên đề chuyên môn, cỏc hot ng ngoi khúa


- Trên cơ sở bảo bảo những yêu cơ bản tối thiểu của Chuẩn kiÕn(25)

 những t liệu làm phong phú, có sức hấp dẫn đối với bài học, tạo
cho HS niềm say mê hứng thú trong giờ học, thơng qua đó giáo
dục HS học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh.


 - Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học đã có, tự làm, hoặc s u
tầm trong dạy học tích hợp nội dung đạo đức Hồ Chí Minh.(26)

Nội dung GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn


- Căn cứ nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng và các bài
học trong sách giáo khoa THCS và THPT.(27)

STT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú


411 Vi hành
(Hồ Chí


Minh)


Yêu nước


Bộ
phậ
n


Cùng với những
truyện ngắn
khác, Nguyễn Ái
Quốc đã vạch
trần bản chất bù


nhìn, tay sai của
nhân vật Khải
Định, phơi bày
sự bị bợm của
thực dân Pháp ở
Việt Nam dưới
chiêu bài "khai
hoá văn minh".


Bản chất chủ nghĩa
thực dân và ý nghĩa
cách mạng của việc
Hồ Chí Minh lên án


chủ nghĩa thực dân
(Hồ Chí Minh,
người anh hùng giải
phóng dân tộc và


danh nhânvânhó thế
giới, tr 347 – 352)


5


11 Mộ
(Chiều
tối) (Hồ
Chí


Minh)


Yêu thiên
nhiên, phong
thái ung
dung tự tại,
bản lính
cách mạng


Bộ
phậ
n


Sự kết hợp hài hồgiữa tình yêu
thiên nhiên cuộc
sống và bản lĩnh
người chiến sĩ
cách mạng Hồ
Chí Minh.


Đạo đức và tác phong
của Hồ Chủ Tịch
(Trường Chinh, Hồ
Chí Minh, tác gia,
tác phẩm và nghệ
thuật ngôn từ, tr 71(28)

STT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú


7


12 Việt Bắc
(Tố


Hữu)


Lối sống gỉản dị,
phong thái ung
dung tự tại


Liên hệ Hình ảnh lãnh tụ
Hồ Chí Minh
(ơng Ké cách


mạng giản dị,
gần gũi, ung
dung tự tại...)
trong những
ngày tháng ở
chiến khu Việt
Bắc.


Phong cách Hồ Chí


Minh, cái vĩ đại
gắn với cái giản dị
(Lê Anh Trà, Hồ
Chí Minh, tác gia,
tác phẩm và nghệ
thuật ngôn từ, tr
781)


8


12 Bác ơi
(Tố


Hữu) Lí tưởng độc lập dân tộc, sự hi
sinh quên mình
vì hạnh phúc
dân tộc, tình
yêu thương
nhân loại, lẽ
sống giản dị,


đức khiêm
tốn...


Bộ phận Vẻ đẹp lãnh tụ Hồ
Chí Minh: lí


tưởng độc lập
dân tộc, sự hi
sinh quên mình
vì hạnh phúc
dân tộc, tình
yêu thương
nhân loại,lẽ
sống giản dị,
đức khiêm
tốn...


Hồ Chí Minh, một con
người, một dân tộc,
một thời đại, một
sự nghiệp (Phạm
Văn Đồng, Hồ Chí(29)

STT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú


9


12 Tun
ngơn
độc lập


(Hồ Chí


Minh)


Yêu nước,
Độc lập
dân tộc


Bộ phận


Tư tưởng độc lập dân tộc
của chủ tịch Hồ Chí


Minh.


Tư tưởng Hồ Chí


Minh về độc
lập, tự do (Tư
tưởng Hồ Chí


Minh, di sản
văn hoá dân
tộc, tr 225 –


229)


10


12 Tác gia


Nguyễn


Ái
Quốc,
Hồ Chí


Minh


Tấm gương
đạo đức,
yêu nước,
giữ gìn
truyền


thống văn
hố dân tộc


Bộ phận Quan điểm sáng tác văn
học nghệ thuật và


những đóng góp lớn
lao về văn học nghệ
thuật và vẻ đẹp tâm
hồn và phẩm chất
đạo đức cách mạng
của Bác qua các
sáng tác văn học
nghệ thuật của
Nguyễn Ái Quốc, Hồ
Chí Minh
(30)

Làm việc theo nhóm (15’): Mỗi nhóm nghiên cứu mộtbài soạn minh họa về GD TTHCM (chọn các bài có


khả năng cao nhất:

Đức tính giản dị của Bác, Ngắm


trăng, Bình Ngơ đại cáo, Chiều tối...

) .Nhận xét về những điểm giống và khác nhau giữa bài
(31)

Mỗi nhóm thực hành soạn 1 bài có GD tư tưởng HồChí Minh.Nhóm cử đại diện thực hành giảng tại lớp, các HV khácnghe và nhận xét:-

Cách thiết kế và cách dạy có thể hiện rõ GD tư tườngHồ Chí Minh trong giờ học ngữ văn-

Những điểm cần thay đổi để nâng cao việc GD tư
(32)

(33)

PHẦN 4
(34)

1. Hình thức tập huấnCá nhân đọc tài liệu.Làm việc nhóm, thảo luận.
Thống nhất ý kiến.
(35)

2. Nội dung tập huấnBuổi 1:

Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháptập huấn. Nhận thức vê tư tưởng Hồ Chí Minh và nội


dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí MinhBuổi 2:

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS quamơn Ngữ văn
(36)

3. Một số lưu ý khi tập huấn tại


địa phươngChú ý đến việc tổ chức các hoạtđộng của GV, tạo điều kiện cho tất


cả GV đều được suy nghĩ nhiều,


làm nhiều.Tăng cường tính thực hành trongđợt tập huấn.Phát huy tính tích cực, chủ động,
(37)

Địa chỉ liên hệ, trao đổiNGUYỄN THÚY HÔNGDT:0913353481EMAIL:hong10hbt@yahoo.co.uk


TRẦN THỊ KIM DUNGDT: 0904280012


×