Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

bien ban sinh hoat lop

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.15 KB, 2 trang )

(1)

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


 


BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP- THỜI GIAN:……… ngày … tháng … năm 20…
- ĐỊA ĐIỂM: lớp ……… Trường THCS Mỹ Xuyên.
- THÀNH PHẦN THAM DỰ: GVCN cùng …… HS
- NỘI DUNG:


1. Cán sự lớp lần lượt báo cáo các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.
2. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần.
Về học tập: đa số các bạn học bài và làm bài đầy đủ.


- Đề nghị tuyên dương các bạn học tốt như bạn : ………
………
………
……….


- Nhưng bên cạnh đó vẫn cịn một số bạn khơng thuộc bài, hoặc không làm
bài như bạn: ………
………
………


Về lao động – VS: đa số các bạn có ý thức giữ VS tốt, đề nghị tuyên dương tổ


………….. trực tốt (hoặc trực khơng tốt thì phê bình). Bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn vứt
rác bừa bãi như bạn ………Về đạo đức – tác phong: đa số các bạn đều thực hiện đúng nội quy. Nhưng bên


cạnh đó vẫn cịn một số bạn:


- Khơng mang (huy hiệu) khăn quàng, phù hiệu, như bạn:………..
……….


- Nghỉ học không phép, như bạn: ……….
……….
- Mất trật tự trong giờ học, như bạn: ………...
……….


3. GVCN nhận xét chung.


………


4. GVCN đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần sau.
5. Thảo luận:


………
………
………
………


Phiên họp kết thúc lúc ……… h cùng ngày.(2)

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


 BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP- THỜI GIAN: ……… ngày … tháng … năm 20…
- ĐỊA ĐIỂM: lớp ……… Trường THCS Mỹ Xuyên.
- THÀNH PHẦN THAM DỰ: GVCN cùng …… HS
- NỘI DUNG:


I. Báo cáo tình hình hoạt động trong tuần:


* Cán sự lớp lần lượt báo cáo các mặt hoạt động của lớp.


Về mặt học tập: đa số các bạn học bài và làm bài đầy đủ.


- Tuyên dương HS học tốt: ……….………


………
………


- Phê bình HS học chưa tốt: ………..………..


………..……….
………


Về lao động – VS:


- Ý thức giữ vệ sinh chung: ………..………..


- Tổ trực nhật ……… …….Về đạo đức – tác phong:


- Đồng phục:……….. ………..………
……….


- Nghỉ học, giờ giấc: ………...


……….
- Trật tự: ………...
……….


* Lớp trưởng nhận xét dánh giá chung.


II. Thảo luận: (ý kiến phát biểu của HS)


………
………
………
………


III. GVCN sinh hoạt lớp:


 Nhận xét tình hình chung của lớp.


- TUYÊN DƯƠNG các HS học tốt, thực hiện đúng nội quy.
- Phê bình, nhắc nhở, động viên những HS còn sai phạm.


 Đưa ra phương hướng tuần sau theo kế hoạch tuần.


………


………


Phiên họp kết thúc lúc ……… h cùng ngày.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×