Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tham luan Dai hoi giao duc XA Binh Minh lan thu II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.2 KB, 4 trang )

(1)

THAM LUẬN ĐẠI HỘI GIÁO DỤC XÃ BÌNH MINH


Lần thứ IIIKính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội !


Hôm nay tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được có mặt tại đây để dự Đại hội Giáo dục
xã Bình Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2010 - 2015. Lời đầu tiên tôi xin được phép gửi tới các vị Đại
biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo...Lời chúc sức khỏe. Chúc Đại hội thành công rực rỡ !


Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!


Đại hội vừa được nghe bản báo cáo kết quả giáo dục nhiệm kỳ 2004 - 2009 và phương
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đ/c Lưu Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học
thay mặt cho đoàn chủ tịch vừa trình bày trước Đại hội. Trước tiên tơi hồn tồn nhất trí với bản
báo cáo và phương hướng trên nhưng để bổ sung và minh chứng thêm cho bản báo cáo tôi xin
tham luận về 2 vấn đề:


- Công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia;
- Công tác xã hội hóa giáo dục


1. Cơng tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.


Trong những năm gần đây đợc quan tâm của Đảng bộ và Chính quyền xã Bình Minh đã tạo
điều kiện cho việc xây dựng trờng chuẩn quốc gia.


Căn cứ vào các tiêu chuẩn trờng chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT, dới sự chỉ đạo của UBND
huyện Khối Châu, Phịng giáo dục- ĐT, Đảng ủy HĐND-UBND xã Bình Minh, chi bộ nhà tr ờng,
cơng đồn, tổ chun mơn, Đồn đội đã tổ chức học tập 5 tiêu chuẩn xây dựng trờng chuẩn do bộ
ban hành theo quyết định số 27/2001/QĐ BGD - ĐT ra ngày 05/7/2001 của bộ trởng BGD - ĐT,


đối chiếu với tình hình thực tế của trờng, trên cơ sở đó nhà trờng thơng qua Hội đồng giáo dục
tham mu với UBND xã quyết tâm xây dựng trờng THCS Bình Minh đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn
2001-2010.


Mục tiêu phấn đấu trờng chuẩn Quốc gia là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động
của nhà trờng. Đặc biệt là phong trào thi đua:“ Thày dạy tốt- Trò học tốt


Trong lộ trình xây dựng trờng chuẩn nhà trờng đã rà soát các tiêu chuẩn sau đó lên kế
hoạch chi tiết và đã thực hiện tốt từng tiêu chuẩn cụ thể nh sau:


* Tiêu chuẩn về tổ chức nhà trờng


Nh trng có đầy đủ các khối lớp của cấp học . Số lợng hs không quá 45 em/lớp.


Các tổ chuyên môn hoạt động có nền nếp, đúng trọng tâm, có tác dụng thiết thực, đã giải
quyết đợc nhiều nội dung chuyên môn, nâng cao chất lơng và hiệu quả dạy học.


Tổ chức các chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học ở các môn. Thờng xuyên bồi dỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cho gv đi học nâng cao trình độ.


Có đủ và hoàn thiện các loại sổ sách, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định điều lệ tr
-ờng Trung học.


Hội đồng s phạm nhà trờng đợc tổ chức và hoạt động theo điều lệ trờng Trung học. Hoạt
động có kế hoạch, có nền nếp đạt hiệu quả, có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao chất lợng
giáo dục toàn diện. Hội đồng giáo dục cơ sở, hàng năm tổ chức đại hội bầu ban đại diện, có phơng
hớng hoạt động cụ thể, hỗ trợ cho công tác giáo dục nhà trờng, xây dựng quỹ khuyến học.


Hội đồng thi đua khen thởng đã xây dựng đợc nội dung, chỉ tiêu thi đua và mức khen thởng
kịp thời cho cán bộ, giáo viên, học sinh sau mỗi đợt thi đua.Hội cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, thờng xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trờng, thực
hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục. Hội tham gia tích cực vào việc duy trì sĩ số học sinh, tạo điều kiện
cho con em học tập tốt, đồng thời quản lý và rèn luyện các em ở gia đình.


Chi Bộ nhà trờng có 16 đ/c đảng viên, các đồng chí ln gơng mẫu, nêu cao tính tiên phong
trong mọi công việc, đợc phân công các nhiệm vụ trọng trách trong nhà trờng. Hàng năm 100%(2)

đảng viên đều đạt danh hiệu:Đảng viên đủ t cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”.Chi bộ đảng liên tục
đạt:“Chi bộ trong sạch vững mạnh”.


Cơng đồn nhà trờng ln đồn kết, là tổ ấm thực sự đã động viên mọi đồn viên hồn thành
tốt nhiệm vụ đợc giao. Cơng đồn liên tục là cơng đồn tiên tiến xuất sắc.


Đồn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong
nhà trờng có nhiều phong trào thi đua, hoạt động tích cực góp phần nâng cao chất l ợng giáo dục
toàn diện, hoàn thành tốt nhim v.


* Tiêu chuẩn về cán bộ quản lý - giáo viên và nhân viên


C 2 ng chớ cỏn bộ quản lý đều đạt tiêu chuẩn theo điều lệ Trờng trung học, thực hiện tốt
quy chế dân chủ trờng học, chỉ đạo nhà trờng hoàn thành tốt nhiệm vụ nm hc.


100% giáo viên xếp lọai chuyên môn khá, giái.


Các đồng chí Giáo viên, nhân viên phụ trách các phịng chức năng đều có năng lực chun
mơn tốt, quản lý sử dụng đồ dùng dạy học thành thạo, hiệu qu.


* Tiêu chuẩn về chất lợng giáo dụcHàng năm sè häc sinh lu ban díi 3%: Häc sinh bá học : không quá 1%.
Đảm bảo chỉ tiêu chất lợng hạnh kiểm, văn hóa.


Hng thỏng on, i kt hp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các chủ đề sinh hoạt giáo
dục đạo đức học sinh.


Hàng năm nhà trờng đều hoàn thành tốt kế hoạch phổ cập giáo dục THCS dới sự chỉ đạo của
phịng GD KhốI Châu v UBND xó Bỡnh Minh.


* Tiêu chuẩn về công tác x· héi hãa gi¸o dơc


Nhà trờng thờng xun làm tốt công tác tham mu với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa
phơng, phịng GD KhốI Châu về cơng tác giáo dục.


Hội phụ huynh học sinh nhà trờng tổ chức và hoạt động nền nếp, họp PHHS toàn trờng một
năm ít nhất 2 lần, họp với Ban chấp hành và Hội trởng các chi hội PHHS một năm ít nhất 4 lần để
bàn biện pháp giáo dục đạo đức học sinh và nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, thờng xuyên
kết hợp với nhà trờng trong mọi hoạt động giáo dục


Cơng đồn, Đồn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong, tổ chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ
cùng Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, Hội nông dân tập thể, Hội ngời cao tuổi, Hội cựu chiến
binh, Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục rèn luyện đạo đức học sinh đạt kết qủa tốt.
Trờng khơng có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.


Nhìn chung cho đến năm học 2004 các tiêu chuẩn về cơ bản đều đạt , nhà trờng tiến hành
lên kế hoạch lập tờ trình tham mu với UBND xã hoàn thiện tiêu chuẩn về CSVC và đã đợc sự chỉ
đạo và quan tâm của Đảng ủy- HĐND -UBND xó c th.


* Tiêu chuẩn về cơ sở vËt chÊtCó đủ tờng rào bao quanh trờng, cổng trờng, biển trờng, các khẩu hiệu hành động , trong
tr-ờng đợc bố trí hợp lý, khang trang sạch đẹp.


Các phòng ban đều đủ các trang thiết bị phù hợp với công việc, sắp xếp, trang trí đẹp, gọn
gàng ngăn nắp.


Khu phòng học: Là 2 khu nhà hai tầng, phòng học thống mát có đủ ánh sáng, bàn ghế
giáo viên- học sinh, bảng chống lóa, điện , quạt, trang trí đẹp, đúng quy cách hiện hành.


Khu phòng bộ mơn gồm 5 phịng: Vật lý- Hóa học- Sinh học-Tin học- Phịng nghe nhìn.
Các phịng có tủ chứa đồ dùng, trong phòng đủ các trang thiết bị theo đúng quy cách của Bộ
GD&ĐT, phục vụ tốt cho việc dạy và học các bộ mơn .


Khu sân chơi có cây xanh, bồn hoa, đảm bảo sạch sẽ, đẹp, thoáng mát, đảm bảo đủ không
gian để học sinh hoạt động nâng cao về Đức - Trí - Thể - Mỹ.


Phịng truyền thống trang trí hợp lý, lu giữ toàn bộ hồ sơ, t liệu về truyền thống nhà trờng,
các thành tích về cơng tác dạy học, các thế hệ giáo viên, học sinh thành đạt. Các phong trào hoạt
động đoàn thể từ nhiều năm đợc trng bày đẹp, có sa bàn về sơ đồ nhà trờng.


Nhà trờng phối kết hợp với trạm y tế và hội Chữ thập đỏ chăm sóc sức khỏe học sinh, khám
bệnh định kỳ, vệ sinh mơi trờng tốt, phịng dịch bệnh thờng xuyên.


Có th viện theo đúng quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của th viện trờng học
(Phịng kho, phịng đọc) có đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo và truyện, báo, tạp
chí phục vụ kịp thời cho việc nghiên cứu dạy và học, phong trào đọc sách của thày và trò nhà tr ờng
đạt hiệu quả cao, th viện hoạt động tích cựcvà có nền nếp.


Khu để xe : gồm 2 khu riêng biệt, khu để xe giáo viên và khu để xe học sinh, trong khuôn
viên nhà trờng đợc bố trí gọn, mát và an tồn.Khu vƯ sinh : gồm 2 khu riêng biệt, khu dành cho giáo viên và khu dành cho học sinh .
Công trình khoa häc, hỵp vƯ sinh, tiƯn dơng.(3)

Nh vậy đến năm 2005 các tiêu chuẩn cơ bản đợc hoàn thiện và các cấp lãnh đạo đã về kiểm
tra thẩm định. Đến tháng 9 năm 2006 cùng với trờng Mầm non và Tiểu học trờng THCS Bình Minh
đợc cơng nhận trờng đạt chuẩn Quốc gia.


Kính thưa quý vị đại biểu !
Thưa tồn thể đại hội !


2. Cơng tác xã hội hóa giáo dục.


Trong những năm trở lại đây tình hình KT-XH của đất nước ta khơng ngừng phát triển. cuộc
sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, vì thế cơng tác giáo dục đã được
Đảng-Nhà nước và nhân dân coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục cũng
chính là đầu tư cho sự phát triển, như khi cịn sống chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy:


Vì lợi ích mười năm trồng cây.
Vì lợi ích trăm năm trồng người.


Trong giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế nớc nhà, cơ cấu kinh tế chuyển sang nền kinh
tế theo cơ chế thị trờng, thành quả của nó đem lại là rất to lớn, không thể phủ nhận. Song mặt trái
của nó khơng phải là ít, cơ chế thị trờng đã làm thay đổi đi phần nào thuần phong, mỹ tục của dân
tộc; đặc biệt nó đã len lỏi vào lối sống, phong cách, quan điểm và t tởng của thế hệ trẻ, các dịch vụ
trò chơi điện tử xuất hiện làm cho đạo đức của nhiều trẻ bị sa sút nghiêm trọng. rất nhiều vấn đề
mới nảy sinh và diễn biến phức tạp.


Chính những tệ nạn trên đã tác động tới học sinh chốn học đường làm cho công tác giáo
dục ngày càng trở lên kho khăn, phức tạp. Công tác giáo dục của xã Bình Minh cũng chịu tác động


khơng nhỏ của mơi trường xã hội, nhưng trường THCS Bình Minh vẫn giữ vững được nề nếp học
tập, chất lượng đạo đức học sinh và các hoạt động phong trào vẫn được nâng cao. Để có được
những thành quả trên là do có sự chung tay gánh vác của các thầy giáo, cơ giáo, các ban ngành
đồn thể trong xã hội và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy - HDND - UBND mà
nhà trường đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và trở thành trường chuẩn quốc gia của huyện
Khoái Châu năm 2006.


Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đã có sự phân cơng phân nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho
từng tổ chức cá nhân trong nhà trường như: tổ chức Cơng đồn, Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên,
các giáo viên và hội cha mẹ học sinh. Trong suốt năm học các tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt
chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.


Bình Minh là một xã được đánh giá là địa phương rất quan tâm và đầu tư cho giáo dục
Đảng ủy-HĐND-UBND và nhân dân đã quan tâm tới giáo dục bằng cách tạo mọi điều kiện về vật
chất cũng như về tinh thần cho thầy và trò trong nhà trường. Nhờ có sự quan tâm ấy mà từ năm
2005 nhà trường đã có một cơ ngơi bề thế, khuôn trang sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị
phục vụ cho dạy và học.


Hội phụ huynh trong nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ kịp thời
cả về vật chất lẫn tinh thần. Hội cha mẹ học sinh trong trường cùng hội phụ nữ trong xã đã hỗ trợ
nhà trường rất nhiều trong công tác vận động học sinh bỏ học đến trường, giáo dục học sinh chậm
tiến.


Nhà trường ln có sự phối hợp với Ban Công an xã, kịp thời ngăn chăn, giáo dục những
học sinh có biểu hiện xấu, học sinh hư, học sinh chậm tiến bộ, đặt hòm thư tố giác, ký cam kết
không sử dụng và tàng trữ pháo nổ cũng như giáo dục luật ATGT...


Hàng năm vào mỗi dịp hè Hội đồng Đội, Đoàn thanh niên đã tổ chức rất nhiều các hoạt
động vui chơi giải trí bổ ích để thu hút các em học sinh tham gia sinh hoạt hè như Câu lạc bộ bóng
đá, cầu lơng, căm trại hè tạo cho các em co sân chơi lành mạnh trong dip nghỉ hè. Vì thế mà hạn
(4)

chế được rất nhiều tình trạng học sinh nghỉ hè lang thang chơi bời mắc vào các tệ nạn xấu của xã
hội .


Hàng năm hội CCB xã thường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống về lịch sử địa
phương, lịch sử Hưng Yên và lịch sử của dân tộc qua các cuộc kháng chiến nhằm giúp cho học
sinh hiểu biết thêm về truyền thống địa phương cũng như những sự kiện của lịch sử của dân tộc.


Trạm y tế xã phối hợp với nhà trường tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe định
kỳ cho cán bộ giáo viên và học sinh. Tuyên truyền học sinh giữ gìn vệ sinh ATTP.


Ngồi ra nhà trường còn được sự quan tâm giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất của hội
Nông dân, Mặt trận TQ, Ban Văn hóa xã và QTD nhân dân xã Bình Minh,.


Chính sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp các ngành, toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã
đã làm cho thành tích giáo dục của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục xã nhà nói chung
ngày càng đi lên.


Có thể nói cơng tác giáo dục giờ đây không phải chỉ là một gia đình hay của ngành giáo dục
mà là của tồn xã hội. Thầy và trị trường THCS Bình Minh chúng tơi rất mong nhận được sự quan
tâm giúp đỡ của các ban ngành đồn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự quan tâm
chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh để công tác giáo dục của nhà trường ngày
càng phát triển hơn nữa và phấn đấu đạt danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” giai đoạn II.


Trên đây nội dung tham luận của tơi trình Đại hội Giáo dục xã lần thứ III !
Một lần nữa tôi xin được chúc các quý vị đại biểu và gia đình hạnh phúc!
Chúc Đại hội thành công rực rỡ.


Xin chân trọng cảm ơn!


×