Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

de kiem tra chat luong dau nam lop 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.89 KB, 15 trang )

(1)

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM


NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3
Đề số 1:


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết) tên người coiChữ kí và họ
thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thi


Đọc thành
tiếng
...


Đọc
thầm
và trả
lời câu


hỏi
...


Chính
tả
...TLV
...


...
1.


...
2.


...
1.


…...
2.


…...
Cộng... Cộng...


A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC : ( 10 điểm) .
I/ Đọc thành tiếng (6 điểm)


- Học sinh đọc một đoạn văn bản đã học từ tuần 1 đến tuần 3 khoảng 50 tiếng/ phút .
Giáo viên viết tên đoạn văn đã học vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc và trả lời 1câu
hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên chọn.


II/ Đọc thầm và làm bài tập: ( 4 điểm ) 30 phút


Chú sẻ và bông hoa bằng lăng


Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước câu trả


lời đúng của mỗi câu hỏi dưới đây:


1) Các bạn nhỏ chơi trị chơi gì?
A. Nấu cơm .


B. Bán hàng .
C. Dạy học .


2) Những cử chỉ nào của bé giống cô giáo?
A. Nhịp nhịp thước, đánh vần từng tiếng.
B. Thả tóc, đi nhẹ nhàng .


C. Chỉ cho từng em học.


3) Những đứa em ngộ nghĩng đáng yêu như thế nào?(2)

A. Đánh vần theo .
B. Mắt to, ngơ ngác.
C. Kể chuyện rất vui.


4) Câu nào là câu trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?
A. Thiếu nhi là măng non của đất nước .
B. Bé tập làm cô giáo .


C. Voi uống nước bằng vòi .


B. BÀI KIỂM TRA VIẾT. ( 10 điểm )


1 - Chính tả: ( Nghe - viết ) ( 5 điểm ).15 phút
Chiếc áo len ( Đoạn 4 ;Trang 20 - SGK tập I )
(3)

………
………
………
2 – Tập làm văm: ( 5 điểm ) .25 phút


Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống sau đây?
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


____________


………. Ngày …… tháng ….. năm ……
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH


Kính gửi: Thư viện ………..
Tên em là: ……….
Sinh ngày: ………. Nam ( nữ) …………..
Nơi ở: ………
Học sinh lớp: ………….. Trường: ………
Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm
……...


Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện mọi quy định của thư
viện.


Em xin trân trọng cảm ơn!


Người làm đơn
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂMMÔN : Tiếng Việt . Lớp 3
Năm học : 2010 – 2011.
Đề số 1:


A/ Kiểm tra đọc : 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : 6 điểm


Lấy điểm kiểm tra đọc thành tiếng ở các tiết ôn tập.


II. Đọc thầm : 4 điểm


Làm đúng mỗi câu cho 1 điểm.
Câu 1: C. Dạy học.(4)

Câu 3. A. Đánh vần theo.
Câu 4. B. Bé tập làm cô giáo.
B/ Bài kiểm tra viết: 10 điểm


I. Chính tả : 5 điểm


Nghe - viết : bài Chiếc áo len ( Tập 1 – SGK trang 20 đoạn 4)


Bài viết khơng mắc lỗi chính tả , chữ viết rõ ràng , trình bày đúng đoạn
văn cho 5 điểm.


Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( Sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần thanh;
không viết hoa đúng quy định ) sai lặp đi lặp lại nhiều lần Trừ 0,5 điểm .


Nếu chữ viết không rõ ràng , sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc


trình bày bẩn, …bị trừ 1 điểm tồn bài.


II - Lập làm văn : 5 điểm


Điền đúng theo nội dung vào mỗi chỗ trống theo yêu cầu của
đề bài cho 5 điểm.


Dòng địa điểm và thời gian là 1 điểm.


Còn lại mỗi một nội dung viết đúng cho 1 điểm.


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM


NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3
Đề số :


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết)


Chữ kí và họ
tên người coi


thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thiĐọc thành
tiếng
...


Đọc
thầm
và trả
lời câu


hỏi


Chính
tả
...


TLV
...


...
1.


...
2.


...
1.


…...
2.…...(5)

...


Cộng... Cộng...


A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC : ( 10 điểm) .
I/ Đọc thành tiếng (6 điểm)


- Học sinh đọc một đoạn văn bản đã học từ tuần 1 đến tuần 3 khoảng 50 tiếng/ phút .
Giáo viên viết tên đoạn văn đã học vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc và trả lời 1câu
hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên chọn.


II/ Đọc thầm và làm bài tập: ( 4 điểm ) 30 phút


Cơ giáo tí hon’’


Bé kẹp lại tóc , thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó
cố bắt chước dáng đi khoan thai của cơ giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa
nhỏ làm y hệt đám học trị, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô.


Bé treo nón, mặt tỉnh bơ, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa
em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cơ giáo, bé đưa mắt nhìn đám học
trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên bảng. Nó đánh vần từng tiếng.
Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu, nói khơng kịp hai đứa
lớn, cái Anh hai má lúng lính, ngồi gọn tròn như củ khoai, bao giờ cũng
dánh phần đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một đầu. Nó mở
to đơi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai.Theo Nguyễn Thi


Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước câu trả
lời đúng của mỗi câu hỏi dưới đây:


1. Các bạn nhỏ chơi trị chơi gì?
A. Dạy học.


B. Bán hàng .
C. Nấu cơm.


2 .Những cử chỉ nào của bé giống cơ giáo?
A. Thả tóc, đi nhẹ nhàng .(6)

3.Những đứa em ngộ nghĩng đáng yêu như thế nào?
A Kể chuyện rất vui.


B. Mắt to, ngơ ngác.
C .Đánh vần theo


4.Câu nào là câu trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?


A. Thiếu nhi là măng non của đất nước .
B. Bé tập làm cô giáo .


C. Voi uống nước bằng vòi .


B. BÀI KIỂM TRA VIẾT. ( 10 điểm )1 - Chính tả: ( Nghe - viết ) ( 5 điểm ).15 phút
Chiếc áo len ( Đoạn 4 ;Trang 20 - SGK tập I )(7)

………
………
………
2 – Tập làm văm: ( 5 điểm ) .25 phút


Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống sau đây?
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


____________


………. Ngày …… tháng ….. năm ……
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH


Kính gửi: Thư viện ………..
Tên em là: ……….
Sinh ngày: ………. Nam ( nữ) …………..
Nơi ở: ………
Học sinh lớp: ………….. Trường: ………
Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm
……...


Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện mọi quy định của thư
viện.


Em xin trân trọng cảm ơn!Người làm đơn
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM


MÔN : Tiếng Việt . Lớp 3
Năm học : 2010 – 2011.
Đề số 2:


A/ Kiểm tra đọc : 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : 6 điểm


Lấy điểm kiểm tra đọc thành tiếng ở các tiết ôn tập.
III. Đọc thầm : 4 điểm


Làm đúng mỗi câu cho 1 điểm.
Câu 1: A. Dạy học.(8)

Câu 3. C.Đánh vần theo.
Câu 4. B. Bé tập làm cô giáo.
B/ Bài kiểm tra viết: 10 điểm


II. Chính tả : 5 điểm


Nghe - viết : bài Chiếc áo len ( Tập 1 – SGK trang 20 đoạn 4)


Bài viết khơng mắc lỗi chính tả , chữ viết rõ ràng , trình bày đúng đoạn
văn cho 5 điểm.


Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( Sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần thanh;
không viết hoa đúng quy định ) sai lặp đi lặp lại nhiều lần Trừ 0,5 điểm .Nếu chữ viết không rõ ràng , sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc
trình bày bẩn, …bị trừ 1 điểm toàn bài.


II - Lập làm văn : 5 điểm


Điền đúng theo nội dung vào mỗi chỗ trống theo yêu cầu của
đề bài cho 5 điểm.


Dòng địa điểm và thời gian là 1 điểm.


Còn lại mỗi một nội dung viết đúng cho 1 điểm.


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU
NĂM


NĂM HỌC: 2010 - 2011
Mơn: Tốn- Lớp 3
Đề số 1:


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết) tên người coiChữ kí và họ
thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thi


Đọc thành
tiếng


...


Đọc
thầm
và trả
lời câu


Chính
tả
...


TLV
...


...
1.


...
2.


...
1.


…...
2.


…...(9)

hỏi
...Cộng... Cộng...


1.


ViÕt số Đọc số


615


Ba trăm linh năm
429


Mt trm by mơI mốt.
4. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
a. Số liền sau của số 749 là :


A. 479 B. 739 C. 750


b. Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 835 ; 835 ; 845; 853 lµ :
A. 853 B. 835 C. 845


c. Cho 20 : 2 = … . ; 3 x 3 = .
Số điền vào chỗ chấm là :


A. 10 ; 9 B. 12 ; 9 C. 20 ; 9


d. Độ dài đờng gấp khúc ABC là:


A. 3cm B. 7cm C. 10 cm
2.< 25kg + 5 kg …30kg 60 m - 20 m … 20 m
> 54kg - 44kg …14kg 34 m + 36 m …80 m
=


3. Đặt tính rồi tính:


425 + 107 63 4 - 326


………. ……….
………. ……….
………. ……….
………. ……….


A


CC
B


5cm(10)

5.Khèi líp Mét cã 245 häc sinh , khèi líp Hai cã Ýt h¬n khèi líp Mét 32
häc sinh. Hái khèi líp Hai cã bao nhiªu häc sinh?


Bài giảiKIM TRA KHO ST CHT LNG U
NM


NM HC: 2010 - 2011
Mơn: Tốn- Lớp 3
Đề số 1:


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết) tên người coiChữ kí và họ
thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thi


Đọc thành
tiếng
...


Đọc
thầm
và trả
lời câu


hỏi
...


Chính
tả
...TLV
...


...
1.


...
2.


...
1.


…...
2.


…...
Cộng... Cộng...


1.(11)

ViÕt sè §äc sè
615


Ba trăm linh năm
429


Mt trm by mI mt.
4. Khoanh vo chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
a. Số liền sau của số 749 là :A. 479 B. 739 C. 750


b. Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 835 ; 835 ; 845; 853 lµ :
A. 853 B. 835 C. 845


c. Cho 20 : 2 = … . ; 3 x 3 = .
Số điền vào chỗ chấm là :


A. 10 ; 9 B. 12 ; 9 C. 20 ; 9


d. Độ dài đờng gấp khúc ABC là:


A. 3cm B. 7cm C. 10 cm
2.


< 25kg + 5 kg …30kg 60 m - 20 m … 20 m
> 54kg - 44kg …14kg 34 m + 36 m 80 m
=


3. Đặt tính råi tÝnh:


425 + 107 63 4 - 326


………. ……….
………. ……….
………. ……….
………. ……….


5.Khèi líp Mét cã 245 häc sinh , khèi líp Hai cã Ýt h¬n khèi líp Mét 32


häc sinh. Hái khèi líp Hai cã bao nhiªu häc sinh?


Bài giải


A


CC
B


5cm(12)

KIM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU
NĂM


NĂM HỌC: 2010 - 2011
Mơn: Tốn- Lớp 3
Đề số 1:


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết) tên người coiChữ kí và họ
thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thiĐọc thành
tiếng
...


Đọc
thầm
và trả
lời câu


hỏi
...


Chính
tả
...


TLV
...


...
1.


...
2.


...
1.


…...
2.…...
Cộng... Cộng...


1.


ViÕt sè Đọc số


615


Ba trăm linh năm
429


Mt trm by mI mốt.
4. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
a. Số liền sau của số 749 là :


A. 479 B. 739 C. 750


b. Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 835 ; 835 ; 845; 853 lµ :
A. 853 B. 835 C. 845


c. Cho 20 : 2 = … . ; 3 x 3 = .
Số điền vào chỗ chÊm lµ :


A. 10 ; 9 B. 12 ; 9 C. 20 ; 9


d. Độ dài đờng gấp khúc ABC là:


Họ và tên: ………


Lớp: ………
Trường: ………


B
5cm(13)

A. 3cm B. 7cm C. 10 cm
2.


< 25kg + 5 kg …30kg 60 m - 20 m … 20 m
> 54kg - 44kg …14kg 34 m + 36 m 80 m
=


3. Đặt tÝnh råi tÝnh:


425 + 107 63 4 - 326


………. ……….
………. ……….
………. ……….
………. ……….


5.Khèi líp Mét cã 245 häc sinh , khèi líp Hai cã Ýt h¬n khèi líp Mét 32
häc sinh. Hái khèi líp Hai cã bao nhiªu häc sinh?


Bài giải
KIM TRA KHO ST CHẤT LƯỢNG ĐẦU
NĂM


NĂM HỌC: 2010 - 2011
Mơn: Tốn- Lớp 3
Đề số2:


Điểm đọc Điểm viết Điểm TB


(Đọc – Viết) tên người coiChữ kí và họ
thi


Chữ kí và họ tên người
chấm thi
Đọc thành
tiếng
...
Đọc
thầm
và trả
lời câu
hỏi
...
Chính
tả
...
TLV
...


...
1.
...
2.
...
1.
…...
2.
…...
Cộng... Cộng...
1.


ViÕt sè §äc sè


615


Ba trăm linh năm


H v tờn:
Lp:
Trng:


A(14)

429


Một trăm bảy mơI mốt.
4. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
a. Số liền sau của số 749 là :A. 479 B. 739 C. 750


b. Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 835 ; 835 ; 845; 853 lµ :
A. 853 B. 835 C. 845


c. Cho 20 : 2 = … . ; 3 x 3 = .
Số điền vào chỗ chấm là :


A. 10 ; 9 B. 12 ; 9 C. 20 ; 9


d. Độ dài đờng gấp khúc ABC là:


A. 3cm B. 7cm C. 10 cm
2.


< 25kg + 5 kg …30kg 60 m - 20 m … 20 m
> 54kg - 44kg …14kg 34 m + 36 m 80 m
=


3. Đặt tính rồi tính:


425 + 107 63 4 - 326


………. ……….
………. ……….
………. ……….
………. ……….


5.Khèi líp Mét cã 245 häc sinh , khèi líp Hai cã Ýt h¬n khèi líp Mét 32
häc sinh. Hái khèi líp Hai cã bao nhiªu häc sinh?Bài giải


A


CC
B


5cm(15)×