Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

BAI 19 PHONG TRAO CACH MANG TRONG NHUNG NAM 19301935

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.46 MB, 17 trang )

(1)






(2)

KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi:


Câu 1: Những quyết định nào của hội nghị
BCH TW Lâm thời tháng 10/1930 có quan
hệ với vai trị của Trần Phú?


A. Đổi tên Đảng thành ĐCS Đơng Dương.
B. Bầu tổng bí thư đầu tiên


C. Thơng qua luận cương chính trị
D. Tất cả đều đúng(3)

ĐÁP ÁNCâu 1: Chọn d (3đ)Câu 2:


- Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp


công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời
kỳ khủng hoảng vai trị lãnh đạo của cách mạng


Việt Nam (3đ)


- Cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới (1đ)


- Ba tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 là xu thế tất
yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng(4)

Tiết 23. BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH(5)

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng


kinh tế thế giới 1929-1933
(6)

II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với


đỉnh cao Xô Viết-Nghệ Tĩnh2/1930 3000 công nhân đồn


điền cao su Phú
Riềng bãi công


4/1930 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công


4/1930


4000 công nhân sợi


Nam Định bãi cơng Phong trào cách


mạng 1930-1931
có thể chia làm(7)

Nhìn vào lược
đồ nhận xét về


phong trào đấu
tranh của nhân
dân ta nhân ngày
1-5-1930?


Nơi diễn ra
phong trào đấu(8)

Vinh
(9)

HÀ NỘI
VINH
HUẾ
SÀI GÒN
12-9-1930
Nam Đàn
Hưng Nguyên

Vinh
Hơn 20 ngàn nông d
ân


Đoàn lên đến 30
ngàn người.


Hơn 1km


Gần 4km


217 người chết(10)

(11)

(12)

III. Lực lượng cách mạng được phục hồi
(13)

Biển Thiên Cầm


Vườn quốc gia Vũ Quang
Làng Kim Liên


Ngã giao nhau giữa đường
Phan Đình Phùng và đường 1A(14)

A B Đáp án


1.Quân sự A. Thực hiện các quyền tự do


dân chủ cho nhân dân.


2.VH-GD B. Bãi bỏ các thứ thuế,chia lạiruộng đất công cho nông dân.


3.Kinh tế C. Khuyến khích học chữ Q́c


ngữ và bài trừ mê tín dị đoan


4.Chính trị D. Mỡi làng đều có tở chức đợi


tự vệ vũ trang.(15)

Hệ thống Đảng được khôi phục.


Các xứ ủy, đoàn thể và cáctổ chức được lập lại.1.1935,Đại hội lần thứ nhất của


Đảng hợp ở Ma Cao để chuẩn bị


cho một cao trào cách mạng mới.II. Điền chữ Đ, S vào ô trống:Đ
(16)

-Học nội dung bài 19
-Xem tiếp bài 20


-Trả lời các câu hỏi:


+Cao trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị


những gì cho cách mạng tháng Tám năm


1945?


+Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình(17)×