Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

bai 19 Moi truong hoang mac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 16 trang )

(1)

Lược đồ các kiểu mơi trường trong đới nóng
(2)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


* Ngun nhân hình thành hoang mạc


- Có dịng biển lạnh từ ngoài khơi, ngăn hơi nước từ biển vào
- Nằm sâu trong nội địa, ít chịu ảnh hưởng của biển


- Nằm dọc theo đường chí tuyến – là nơi rất ít mưa.


Quan sát lược đồ hình 19.1 cho biết các hoang mạc
trên thế giới thường phân bố ở đâu?


Nhìn vào hình 19.1 các em hảy xác định 1 số
hoang mạc nổi tiếng thế giới và vị trí của các
hoang mạc này có điểm gì chung?(3)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC
1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất(4)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


Nhóm 1: các em hảy quan sát và phân tích 2 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa này?
Gợi ý: các em sẽ phân tích về các mặt:


Lượng mưa tháng 1,tháng 7: nhiệt độ tháng nóng nhất vào mùa hè và nhiệt độ tháng
lạnh nhất vào mùa đơng: biên độ nhiệt năm(5)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


TH¶O LUËN NHãMPhân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở H 19.2 và 19.3Hoang


mac.


Nhiệt độ (oC) Lượng mưa (mm)


Đặc điểm chung
Tháng


1


Tháng
7


Biên độ Tháng
1
Tháng
7
T/b
năm

Xa-ha-ra
Gô-bi


14 40 26 0 9 25


Biên độ nhiệt năm cao.


Mùa đông ấm, mùa hè nóng.
Lượng mưa ít.


- Biên độ nhiệt năm cao.-Mùa đơng lạnh, mùa hè


khơng nóng.
- Mưa ít, ổn định.


-22 22 44 0 60 125(6)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


b)KhÝ hËu
(7)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm


dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


b)KhÝ hËu+ Khơ hạn : Lượng mưa ít,
lượng nước bốc hơi cao.
+Khắc nghiệt : Nhiệt độ cao,
biên độ dao động nhiệt ngày
và năm lớn.(8)

Bµi 19:

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC
(9)

(10)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


b)KhÝ hËu
- Khơ hạn : Lượng mưa ít,
lượng nước bốc hơi cao.
-Khắc nghiệt : Nhiệt độ cao,
biên độ dao ng nhit ngy
v nm ln.


c)Cảnh quan tự nhiên- B mặt địa hình: Sỏi đá, cồn cát-Thực vật cằn cỗi, thưa thớt.

-®ộng vật rất ít, nghèo nàn.(11)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC1.đặc điểm của mơI tr ờng


a)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


b)KhÝ hËu
- Khơ hạn : Lượng mưa ít,
lượng nước bốc hơi cao.
-Khắc nghiệt : Nhiệt độ cao,
biên độ doa động nhiệt ngày
và năm lớn.


c)C¶nh quan tù nhiªn- Bề mặt địa hình: Sỏi đá, cồn cát-Thực vật cằn cỗi, thưa thớt.


động vật rất ít, nghèo nàn.


2.Sự thích nghi của thực,
động vật với môI tr ờng


Các em hảy cho biết trong điều kiện sống thiếu nước
của hoang mạc như vậy thì động thực vật phát triển
như thế nào?(12)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC
(13)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC
(14)

Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠCCách thích nghi của


thực vật Cách thích nghi của động vật- Lá cây: biến thành
gai, bọc sáp


- Thân cây: lùn thấp,
hình chai


- Rễ cây: to, dài đi tìm
nguồn nước, hút


nước.


- Ăn,uống: kiếm ăn về
ban đêm. Có khả năng
nhịn đói,nhịn khát.
- Ngủ, nghỉ: vùi mình
trong cát, hốc đá.
- Di chuyển: đi xa tìm
thức ăn, nước uống.


Cách thích nghi của thực, động vật


-Tự hạn chế sự mất nước


-Tăng cường dự trữ nước, dự trữ chất dinh
dưỡng.


2.Sự thích nghi của thực,
động vật với mơI tr ờng
1.đặc điểm của mơI tr ờnga)DiƯn tÝch,vÞ trÝ-Phần lớn các hoang mạc nằm
dọc theo hai đường chí tuyến
và giữa đại lục Á- Âu.


-Chiếm diện tích khá lớn trên
bề mặt trái đất


b)KhÝ hËu- Khô hạn : Lượng mưa ít,
lượng bốc hơi cao.


-Khắc nghiệt : Nhiệt độ cao,
biờn nhit ngy v nm ln.


c)Cảnh quan tự nhiên- Bề mặt địa hình: Sỏi đá, cồn cát-Thực vật cằn cỗi, thưa thớt.


động vật rất ít, nghèo nàn.


-Dân cư thưa thớt(15)

(16)

Bài tập củng cố


Bài tập củng cố
Chọn đáp án đúng nhất :


1- Trên thế giới, khu vực có khí hậu hoang mạc thường phân bố ở :


A. Ven biển


B. Sâu trong lục địa


C. Dọc theo 2 đường chí tuyến Bắc và Nam
D. Ý B,C đúng


Bµi 19:

MƠI TRƯỜNG HOANG MẠC2- Đặc điểm nổi bật của hoang mạc là:A. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn khiến đá bị nứt vỡ.
B. Tính chất vơ cùng khơ hạn vì lượng mưa rất thấp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×