Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Bai 12 Sau benh hai cay trong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 17 trang )

(1)

Giáo viên: Trần Thị Cẩm(2)

(3)

Rầy Rệp


II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY
(4)

Ong Bọ rùa đang ăn sâu hại(5)

Một số hình ảnh cơn trùng


Một số hình ảnh cơn trùngTrứng Sâu non


Nhộng
Sâu trưởng thành
BỌ XÍT XANH

BỌ XÍT XANHSÂU ĂN TẠPTrứng bọ xít


Bọ xít trưởng thành Bọ xít non(6)

* Sơ đồ vịng đời cơn trùng* Sơ đồ vịng đời cơn trùngBiến thái hoàn toàn :
trứng
Sâu


trưởng
thành


nhộng Sâu non


Biến thái kh

ơng

hồntồn :Sâu trưởng thành(7)

Biến thái hồn tồn


Biến thái hồn tồn Biến thái khơng hồn tồnBiến thái khơng hồn tồn


3
Hình thái giai


đoạn sâu
trưởng thành
và sâu non


Khác nhau Giống nhau


Thời gian pháhoại mạnh Sâu non Sâu trưởng thành


Số giai đoạn(8)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SÂU TRƯỞNG THÀNH VÀ SÂUMỘT SỐ HÌNH ẢNH SÂU TRƯỞNG THÀNH VÀ SÂU

NON

NON


của cơn trùngcủa cơn trùng

kiểu biến thái hồn toàn

kiểu biến thái hoàn toànSâu xanh sâu đục trái(9)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SÂU TRƯỞNGMỘT SỐ HÌNH ẢNH SÂU TRƯỞNG

THÀNH VÀ SÂU NON

THÀNH VÀ SÂU NON


của côn trùngcủa cơn trùng

kiểu

kiểu

biến thái khơng hồn tồn

biến thái khơng hồn tồnBọ xít xanh


Bọ xít xanh(10)

2.
2.

Khái niệm về bệnh cây

Khái niệm về bệnh câyĐốm phấn (đậu nành)


Khảm ớt Thán thư ( dưa)


Thối nhũn (cải )(11)

Đốm vằn trên bông Đốm vằn trên thân Đốm vằn trên lá


B

ệnh khơ vằnBệnh đạo ơn
(12)

Hoạt động nhóm: Nêu tên một số sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp và dấu hiệu nhận
biết khi cây trồng bị sâu, bệnh?


STT


STT Tên sâu, bệnh hạiTên sâu, bệnh hại Dấu hiệu cây trồng khi bị sâu, bệnh hạiDấu hiệu cây trồng khi bị sâu, bệnh hại(13)

Một số hình ảnh cây bị sâu, bệnh phá hạiMột số hình ảnh cây bị sâu, bệnh phá hạiSâu tơ hại cải Sâu đục ngọn Sâu ăn tạp


Bệnh Rỉ do nấm Bệnh đốm lá(14)
Ghẻ dưa do nấm Ruồi đục trái khổ qua


Cà bị virus Thán thư dưa do nấm


Một số hình ảnh cây bị sâu, bệnh phá hạiMột số hình ảnh cây bị sâu, bệnh phá hạiSâu khoang(15)

BÀI TẬP CỦNG CỐ


BÀI TẬP CỦNG CỐBài 1 :Bài 1 :

Em hãy sắp xếp các cụm từ miêu tả về sâu

Em hãy sắp xếp các cụm từ miêu tả về sâu


dưới đây thành 2 nhóm dựa theo kiểudưới đây thành 2 nhóm dựa theo kiểu

biến thái

biến thái


của côn trùng:của côn trùng:1.
1.

Sâu chui xuống đất rồi làm thành một khoang và nằm

Sâu chui xuống đất rồi làm thành một khoang và nằm


n trong đó hố nhộngn trong đó hoá nhộng2.2.

Mỗi nhện đỏ cái đẻ khoảng 70 trứng , nhện đỏ con rất

Mỗi nhện đỏ cái đẻ khoảng 70 trứng , nhện đỏ con rất


giống nhện đỏ trưởng thành nhưng chỉ có 3 đơi chân .giống nhện đỏ trưởng thành nhưng chỉ có 3 đơi chân .Nhện đỏ hồn tất một thế hệ từ 20 - 40 ngày .Nhện đỏ hoàn tất một thế hệ từ 20 - 40 ngày .3.3.

N

N

hộng của ruồi đục trái hình trụ , màu vàng khi mới

hộng của ruồi đục trái hình trụ , màu vàng khi mới


hình thành, nhưng khi sắp hố vũ có màu nâuhình thành, nhưng khi sắp hố vũ có màu nâuBÀI 2BÀI 2

: Cây đỗ có hiện tượng bệnh đốm màu đen

: Cây đỗ có hiện tượng bệnh đốm màu đen

hơi

hơi


nâu, nhưng sau khi bổ sung phân bón có chứa Mangannâu, nhưng sau khi bổ sung phân bón có chứa Mangan
thì cây hết các hiện tượng trên.Em hãy giải thích ngunthì cây hết các hiện tượng trên.Em hãy giải thích nguyênnhân gây ra bệnh? Loại bệnh này có lây lan khơng?
(16)

Trả lời :Trả lời :Bài 1Bài 1Biến thái hoàn toànBiến thái hoàn tồn

Biến thái khơng hồn tồn

Biến thái khơng hồn tồn


1) Sâu chui xuống đất


1) Sâu chui xuống đất


rồi làm thành một khoang


rồi làm thành một khoang


và nằm n trong đó hố


và nằm n trong đó hố


nhộngnhộng


3) Nhộng của ruồi đục trái


3) Nhộng của ruồi đục trái


hình trụ , màu vàng khi mới


hình trụ , màu vàng khi mới


hình thành, nhưng khi sắp


hình thành, nhưng khi sắp


hố vũ có màu nâu


hố vũ có màu nâu


2 ) Mỗi nhện đỏ cái đẻ


2 ) Mỗi nhện đỏ cái đẻ


khoảng 70 trứng , nhện đỏ con


khoảng 70 trứng , nhện đỏ con


rất giống nhện đỏ trưởng thành


rất giống nhện đỏ trưởng thànhnhưng chỉ có 3 đơi chân . Nhện


nhưng chỉ có 3 đơi chân . Nhện


đỏ hoàn tất một thế hệ từ 20 -


đỏ hoàn tất một thế hệ từ 20 -


40 ngày .(17)

* THÔNG TIN BỔ SUNG:* THÔNG TIN BỔ SUNG:Một số hiện tượng biểu hiện cây thiếu chất dinh dưỡng:Một số hiện tượng biểu hiện cây thiếu chất dinh dưỡng:Triệu chứng trên lá già:Triệu chứng trên lá già:


- Lá bị úa vàng bắt đầu từ đỉnh lá là hiện tượng thiếu đạm. - Lá bị úa vàng bắt đầu từ đỉnh lá là hiện tượng thiếu đạm.
- Hoại tử trên mép lá là thiếu kali. - Hoại tử trên mép lá là thiếu kali.


- Úa vàng chủ yếu ở giữa các gân lá còn xanh là thiếu magie. - Úa vàng chủ yếu ở giữa các gân lá còn xanh là thiếu magie.


- Các đốm màu hơi nâu, hơi xám, hơi trắng thường xuất hiện ở cây thiếu - Các đốm màu hơi nâu, hơi xám, hơi trắng thường xuất hiện ở cây thiếu


mangan.mangan.


- Màu hơi đỏ trên lá, thân là cây thiếu lân. - Màu hơi đỏ trên lá, thân là cây thiếu lân.
Triệu chứng trên lá non: Triệu chứng trên lá non:


- Lá cây bị đốm xanh vàng với gân màu hơi vàng là thiếu lưu huỳnh. - Lá cây bị đốm xanh vàng với gân màu hơi vàng là thiếu lưu huỳnh.
- Là cây bị đốm xanh vàng với gân màu xanh là bị thiếu sắt. - Là cây bị đốm xanh vàng với gân màu xanh là bị thiếu sắt.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×