Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

ke hoach phu dao hoc sinh yeu lop 3 nam hoc 20102011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.78 KB, 4 trang )

(1)

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu


Líp 3


Kế hoạch năm


Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011 của Trờng Tiểu học..- tËp trung ®Èy


mạnh ,nâng cao chất lợng đại trà ,coi trọng công tác mũi nhọn về HS giỏi đồng thời
giảm dần và phấn đấu khơng cịn HS yếu kém trong các lớp học.


Dợc sự phân công của nhà trờng chịu trách nhiệm về mảng HS yếu,kém của khối
3.. Tơi đã tìm hiểu về đối tợng này và nhận thấy tình hình nh sau:


1. Thùc trạng:
Môn Toán:


- Hâu nh các em còn rất chậm khi lµm tÝnh céng, trõ


- Bảng cộng trừ và đặc biệt là bảng nhân chia cha thuộc thành thạo ,nên khi vận


dụng để làm tốn thì các em trở nên lúng túng.


- Cách đặt tính đang cịn nhiều em đặt cha đúng


- Giải tốn thì lúng túng và thậm chí khơng biết giải các bài tốn dù đơn giản.Cha


biết xác định trọng tâm của một bài toán Nh: Bài tốn đã cho biết gì? Bài tốn
u cầu tìm cái gì?Muốn tìm đợc phải làm nh thế nào ?Hầu nh các em cha biết
cách tóm tắt bài tốn..Vì vậy các em cịn rất yếu khi làm tốn giải .- Kĩ thuật tính toán cha có.


Môn Tiếng Việt:
Về chữ viết:


-Đa số các em đã viết tơng đối rõ chữ.( còn 2 em cha rõ )nhng chữ viết cẩu thả,
nét gãy , cứng nét, hay sai lỗi chính tả , độ cao của chữ thì thờng hay cao quá hoặc
ch đủ, kĩ thuật lia bút cha có..


Cách trình bày tơng đối đạt nhng đang có hiện tợng tẩy xóa, bỏ giấy..
Chữ hoa thì hầu nh cịn ch đẹp ,hay thiếu độ cao ..


Về Tập đọc:


- §äc thµnh tiÕng:


. Phát âm : Một số tiếng các em thờng hay thêm dấu vào hoặc bớt dấu đi; bên cạnh
đó các em cịn đọc theo tiếng địa phơng; Đọc sai dấu thanh nh : học nữa đọc là học
nửa ,cái chổi đọc là cái chối..


. Ngắt nghỉ hơi: ngắt nghỉ hơi tùy tiện cha đúng chỗ , cha hợp lí..
. Cờng độ đọc : Tơng đối đạt - chỉ còn 3 em đọc hơi nhỏ


. Tốc độ đọc : Cha rành mạch trơi chảy , cịn hay ngắc ng


- Đọc thầm và hiểu nội dung:


. Đọc thầm ,khi đọc cha tập trung vào nội dung ,mà chỉ đọc lớt qua ch không đọng
lại cái gì cần... Việc nắm nội dung câu ,đoạn và ý nghĩa của bài hầu nh cịn rất mơ màng..( cha có
khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung từng on hay ton bi..


2.Nguyên nhân:


T nhng thực trạng trên tơi đi sâu vào tìm hiểu về ngun nhân nào mà dẫn đến
tình trạng trên.


- TÝnh to¸n:


.Cha thuộc bảng cộng ,trừ ,nhân ,chia một cách thành thục.dẫn đến việc tính
nhẩm cha đợc hình thành một cách thành thạo .thiếu cơ sở về bản chất của đặt
tính cũng nh kỉ thuật tính.


.Cha nắm đợc các bớc để giải một bài toán


.Cha biết vận dụng các mối liên hệ để giải một bài toán..
- Đọc-hiểu và viết:


.Lỗi phát âm cha đợc chú ý sửa một cách đúng mức-chỉ GV sửa cho khi nào thì
nhớ khi đó chứ cha tự giác chú ý tự sửa chữa.(2)

. Tốc độ đọc còn ê a ngắc ngứ nên ánh hớng việc ngắt nghỉ hơi và cũng là lí do
để khó khăn trong hiểu nội dung. Bên cạnh đó các em cha tập trung xem là mình đọc
cái gì? đọc để làm gì?..


. Chữ viết:Do cầm bút quá thấp gây nên cứng chữ; Nắm cha vững quy trình và
cấu trúc của chữ viết ; Cha nắm vững kØ thu©t viÕt; ThiÕu cÈn thËn trong khi viÕt..


- Một nguyên nhaan nữa không thể không kể đến là : Đối với đói tợng này thờngc¸c em Ýt béc lé mình , thiếu mạnh dạn ,rụt rè ,tự ti hay dấu đi những nhợc điểm


của mình


3.BiƯn ph¸p:


- Dựa trên kế hoạch của chuyên môn trờng ; dựa vào thực trạng và nguyên nhân
của HS ở trên ,tơi đã xây dựng cho mình kế hoạch phụ đạo theo năm ,tháng ,tuần. Có
nội dung và biện pháp phụ đạo, hàng tháng phụ đạo và theo dõi cụ thể sự tiến bộ của
từng HS. Sau đó rút kinh nghiệm bổ sung kế hoạch cho tháng tiếp theo .


.Thờng xuyên kèm cặp trong chính khóa ,buổi 2


. Chm bài tay đôi với HS để xác định thêm điểm mạnh và yếu
. Phân đôi bạn học tập cùng giúp nhau tiến bộ.


. Hàng tuần trao đổi với GV chủ nhiệm ,hàng tháng trao đổi với CM trờng, phụ
huynh HS để kết hợp trao đổi và giúp đỡ các em thêm.


4. Chí tiêu phấn u:


- Mỗi tháng cã sè HS tiÕn bé : 10%
- Cuối năm : 80%


Phõn loi i tợng HS yếu từng mặt


Kế hoạch - Tháng 10


- Nhận bàn giao học sinh và ổn định tổ chức- Kiểm tra lịa kiến thức và kĩ năng dọc ,viết,tính tốn của từng em –bằng cách
kiểm tra đọc,viết


- Phân loại HS theo từng nhóm yếu môn nào ,lĩnh vực nào


- Nêu một số quy định và yêu cầu với từng nhóm HS trong quá trình và trong


thời gian phụ đạo nh: Sách vở, thời gian học , nội dung cần học của từng nhóm…


- Động viên khuyến khích HS học tập ,tránh gây nặng nÒ .


- Tập trung ôn, kĩ năng đọc ,viết ,cộng trừ nhõn chia v gii toỏn
T


u

n


Nội dung Biện pháp


7


.Kiểm tra Đọc 1 đoạn trong bai:cậu bé thông
minh;


.Tp vit ỳng -3cõu trong bài vừa đọc.
.Kiểm tra lại bảng nhân,chia từ 2-6


. Rèn đọc (đọc tiếp nối - đoạn
sữa chữa ).GV đọc cho HS chộp


.Đọc tiếp nối,mỗi em 1bảng
nhân và 1 bảng chiaT


T


Họ và tên Lớp Môn Tiếng Việt To¸n Ghi chó(3)

.Làm tốn có +,-,x,: v gii toỏn dng n


giản. .Ra bài và cho HS lµm vµo giÊythu bµi vỊ chÊm


8


.Luyện đọc thành tiếng-Rèn phỏt õm .
.Luyn -Vit ỳng chớnh t


.Ôn về từ chỉ sự vật .So sánh


.Luyện toán.Nhânsố có hai chữ số với sè cã
mét ch÷ sè


.Rèn phátâmvà phát hiệnlỗi,cách
cha lỗi đó..Rèn viết đúng và tự phát hiện
lỗi.


.Luyện xác định từ chỉ sự vật.so
sánh của câu đã cho trớc.


.Rèn cách đặt tính,cách nhân
,cách vận dụng bảng nhân.


9


.Luyện đọc thành tiếng-Phát âm, ngắt ngh
hi hp lớ


.Ôn viết chữ hoa A,B
.Từ: So sánh và dấu chấm


.Tìm 1 trong các phần bằng nhau của mét sè


Rèn phát âm, ngắt nghỉ hơi và
phát hiệnlỗi,cách cha lỗi đó.
.Tập viết vào vở ơ li


.nhóm 2 - trao đổi và tìm ra sự
vật đợc so sánh với nhau


.Làm lại một số bài tập để nhận
ra đợc bản chất của dạng toán
này.1
0


.Luyện đọc thành tiếng -phát âm; ngắt nghỉ
hơi hợp lí; cờng độ đọc cho vừa phải


.TLV-Kể về gia đình


.To¸n:Chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét
ch÷ sè.


.Rèn phát âm, ngắt nghỉ
hơi,c-ờng độ và phát hiệnlỗi,cách cha
lỗi đó.


.Rèn thói quen tự kể -về gia đình
của mình cho lớp nghe.


.Rèn cách đặt tính,cách chia,
cách vận dụng bảng chia.


Theo dâi sù tiÕn bộ của HS qua từng tháng
T


T


Họ tên KT- Lần1 Nhận xÐt KT-LÇn2 NhËn xÐt KT-LÇn3 NhËn
xÐt


TV T TV T TV T1
2
3
4


5


Kế hoạch tháng 11


To¸n:


- TËp trung hệ thống lại bảng nhân,chia trong P.vi 7 và vận dụng vào giải
toán-chú ý chia có d.


- Cng cổ bảng đơn vị đo độ dài - chú ý cỏch i n v o.


- Củng cổ về bài toán giải bằng hai phép tính(4)

- Hoàn thiện bảng nhân ,chia 8 và 9 Vận dụng vào tính nhân số có ba chữ số với
số có một ch÷ sè.


TiÕng ViƯt:


Tiếp tục rèn kĩ năng đọc; Củng cổ lại kiểu câu Ai làm gì? Ai thế nào?;Luyện nói
viết về cảnh đẹp q hơng.


Tn Néi dung BiƯn ph¸p
11


*Hệ thống bảng nhân,chia 6,7 và
vận dụng vào giải toán; Củng cổ lại
bảng đơn vị đo độ dài và cách đổi
* Luyn c hiu


- Củng cổ câu Ai làm gì?


*Rốn cách đặt tính và tính


Rèn vận dụng bảng nhân chia vào giải
tốn- chú ý phép chia có d.; Rèn kĩ năng
đổi đơn vị đo độ dài( đơn vị liền kề và đơn
vị không liền kề)


*Rèn kĩ năng đọc và hiểu văn bản-tập cho
HS thói quen suy nghĩ khi đọc văn bản
Rèn cách tìm ,nhận ra và tập t cõu Ai
lm gỡ?


12


*Củng cổ giải bài toán b»ng hai
phÐp tÝnh


*Tiếp tục luyện đọc hiểu; Tập viêt ;
Ơn về từ chỉ hoạt động ,trạng
thái,so sánh.* RÌn gải toán dới 3 dạng( dạng : Tìm


tng khi bit s ln nhiu hn s bộn


vị; Dạng : Tìm tổng khi biết số lớn gấp số
bé..lần; Dạng Tìm hiệu khi biết tổng và 1


phn ca tng đó.)


* Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản
Rèn kĩ năng nghe viết


Rèn cách tìm từ chỉ hoạt động, trạng
thía,so sánh( Tìm từ; Tìm những hoạt động
nào đợc so sánh với nhau trong một số câu
thơ câu văn)


13


*Hoµn thiện lại bảng nhân ,chia 8
và vận dụng vào giải toán.


*Luyện viết chữ hoa; Củng cổ lại
dấu ? va dÊu !


Củng cổ về Tập làm văn-chủ đề quê
hơng


* Học thuộc bảng nhân, chia 8 vận dụng
vào đặt tính và tính với dạng nhân số có ba


chữ số với số có một chữ số và vận dụng


vµo dạng tìm só bé bằng 1 phần số lớn


* Rèn kĩ năng viết chữ hoa-cỡ chữ nhỡ và
cỡ chữ lín


Luyện nói viết về cảnh đẹp q hơng đất
nớc; Biết xác định đấu chấm hỏi và dấu
chấm than


14


* Hoàn thiện bảng nhân,chia 9 vận
dụng vào chia số co hai ch÷ sè cho
sè cã mét ch÷ sè


* củng cổ kĩ năng kể chuyện ; Ôn
từ chỉ chỉ đặc điểm ;Ai thế nào?;
Tập phân biệt một số tiếng có chứa
âm vần dễ lẫn.


* RÌn b¶ng nhân ,chia 9; Rèn cách chia số
có hai chữ số cho số có một chữ số ( có d
và kh«ng d)


* Rèn kĩ năng sắp xếp hình theo nội dung
câu chuyện và kể đợc một đoạn cua rcaau
chuyện đó trớc nhóm ,trớc lớpRèn cách tìm và nhận ra từ chỉ đặc điểm ,
các sự vật đợc so sánh với nhau về đặc
điểm ; Tìm bộ phận của câu Ai thế nào?

×