Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

chuyen de Violet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.86 KB, 3 trang )

(1)

Tổ : Toán Tin
Chuyên đề:


ỨNG DỤNG CỘNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG DẠY HỌC
SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET


Năm học: 2010-2011
1. Mục đích, yêu cầu:


Cơng nghệ thơng tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology
hay là IT) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin. CNTT là sử
dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý,
truyền, và thu thập thông tin. Ở Việt Nam khái niệm CNTT được hiểu và định
nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993 : Cơng nghệ thơng
tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện
đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thơng - nhằm tổ chức khai thác và sử
dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong
mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.


Với sự ra đời của Internet mà các kết nối băng tần rộng tới tất cả các trường
học, áp dụng của kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về CNTT trong các môn học đã
trở thành hiện thực.


Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng
dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả
và chất lượng giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT
trong giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển
CNTT của đất nước.


Không ngồi mục đích ấy Tổ chúng tơi thực hiện chun đề
“ỨNG DỤNG CỘNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌCSỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET”
nhằm:


Gây hứng thú học tập cho học sinh làm học sinh ham học hỏi hơn u thích
mơn học hơn.


Vận dụng kiến thức đã học từ lí thuyết đến thực hành để hiểu sâu hơn, nâng
cao những kiến thức và nhớ lâu hơn.


2.

Biện pháp thực hiện
(2)

Tháng 9 Báo cáo nội dung chương
trình Violet


Giáo viên nắm sơ lược
chương trình và thấy
được sự thuận lợi của nó.


Thầy Khơi, Hồ
báo cáo


Tháng 10 Dạy giáo án điện tử thông
qua soạn giảng bằng
Violet.


Bước đầu sử dụng phần
mềm


Thấy được sự tiện lợi


của nó với Powerpoint.


Thầy Hồ,
Cơ Thu…dạy
GAĐT


Tháng 11 Tiếp tục triển khai phần
mềm cho toàn thể giáo
viên trong tổ.


Tiếp tục soạn giảng bằng
phần mềm Violet.


Cơ bản giáo viên thực
được bằng phần mềm
Violet.


Mở rộng thêm nhiều
giáo viên khác soạn
giảng bằng phần mềm
Violet.


Thầy Khơi, Hồ
báo cáo.


Thầy Khôi, Thâøy
Thìn.. dạy GT


Tháng 12 Tiếp tục triển khai phần
mềm cho toàn thể giáo


viên trong tổ.


Tiếp tục soạn giảng bằng
phần mềm Violet.


Sơ kết chuyên đề.


Đa số giáo viên thực
được bằng phần mềm
Violet.


Kết quả soạn giảng qua
sự tiếp thu, hứng thú học
tập của học sinh.


Thầy Triều, Cô
Thu, Thâøy
Thìn.. . dạy
GT


Tháng 1 Tiếp tục soạn giảng bằng


phần mềm Violet. Nâng cao kỹ năng soạngiảng bằng phần mềm
Violet.


Thầy Hồ, Thâøy
Thìn, Cô thu..
dạy GAĐT
Tháng 2 Tiếp tục soạn giảng bằngphần mềm Violet.


Nâng cao kỹ năng soạn
giảng bằng phần mềm
Violet.


Thaày Triều, Thâøy
Thìn, Cô thu..
dạy GT


Tháng 3 Triển khai soạn giảng nâng
cao hơn qua phần mềm
Violet.


Giáo viên có khả năng
làm việc các hoạt động
trong sử dụng ô chữ, lập
trình…


Dạy các tiết có sử dụng
các hoạt động trong sử


Thầy Khơi, Hồ
báo cáo.(3)

dụng ơ chữ, lập trình…
Tháng 4 Triển khai soạn giảng nâng


cao hơn qua phần mềm
Violet.Tổng kết q trình thực
hiện chuyên đề


Toàn thể giáo viên dạy
các tiết có sử dụng các
hoạt động trong sử dụng
ơ chữ, lập trình…


Nâng cao chất lượng
soạn giảng giáo án điện
tử.


Caùc giaùo viên
còn lại dạy.


Báo cáo kết quả
hoạt động chun
đề.


3. Kết Luận:


Trên đây là chuyên đề của tổ Toán Tin Sử dụng Violet trong việc soạn
giảng giáo án điện tử là một trong những chuyên đề ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học mà được nghành giáo dục đào tạo quan tâm trong những năm
qua.


Trong quá trình thực hiện chuyên đề có gì sai sót mong Ban giam hiệu,
q thầy cơ giáo đồng nghiệp góp ý xây dựng để tổ chúng tôi thực hiện tốt hơn
Xin chân thành cám ơn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×