Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

GA TD10 4 cot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.32 KB, 54 trang )

(1)

GV 






GV 
    


    
    
GV 
    
    
    
    


THỂ DỤC NHIỆP ĐIỆUI. NHIỆM VỤ - YÊU CẦU:
1. Nhiệm vụ:


- Giới thiệu : Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 10.
- TDNĐ: Động tác 1-3


2. Yêu cầu:


- Nắm được nội dung, chương trình học để có hướng chuẩn bị cho cơng việc học tập.
- Nắm và thực hiện được 3 động tác đã học.


- Trật tự, nghiêm túc, ghi chép và chủ động tích cực phát biểu.II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2
- Giáo án, sách GV…


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


-Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.Nêu
1 số yêu cầu của giờ học, tiết học


5’


-GV nhận lớp, ghi
tên học sinh vắng,
trễ, đồng phục


-Nêu ngắn gọn


-Lớp tập hợp hàng
ngang, lớp trưởng báo
cáo sỉ số


-Tiếpthu nghiêm túcII. Phần cơ bản :


1/ ND chương trình TD lớp 10


+ Kiến thức hiểu biết về phương pháp tự
tập luyện TDTT.


+ Chương trình : Bài TD nhịp điệu, chạy
ngắn, chạy bền, nhảy cao, đá cầu, cầu
lông và môn thể thao tự chọn.


-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


2.Thể dục : Học động tác 1, 2, 3 bài thể
dục nhịp điệu.


Động tác 1: Giậm chân tại chổ


Động tác 2: Tay chân kết hợp di chuyển
Động tác3:Di chuyển ngang kết hợp với
cổ.


*Yêu cầu : Thực hiện được kỹ thuật động
37’
10’28’


- Nêu ngắn gọn,cụ
thể


- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Phân tích, thị
phạm, Quan sát, sửa
sai


PP soi gương
PP phân đoạn
PP hoài chỉnh


-Tiếpthu nghiêm túc


-Quan sát thực hiện
theo hướng dẫn


-Lắng nghe và quan
sát.


PP phân đoạn
PP hoài chỉnh
(2)

GV 










GV





 
GV
 


GV 






GV 
    
    
    
tác


3/ Củng cố: Rút lại nhữnh ý chính 3’ -Nêu những điểm


HS thường sai, gọi


HS thực hiện, nhận
xét sửa sai


-Tiếp thu,thực hiện,
nhận xét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(3)

Ngày dạy:   
 GV 
 
   


GV 





THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU –CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ - YÊU CẦU:


1.Nhiệm vụ:


- Thể dục nhịp điệu : Ôn từ động tác 1-->3


- Chạy ngắn :


+Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
+Chạy tăng tốc 30 -->60m


2. Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kt 3 động tác từ 1-3 bài TDNĐ


- Nắm được kỹ thuật chạy ngắn ,và các động tác bổ trợ cho Kt chạy ngắn
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực tập luyện, đảm bảo an tồn trong tập luyện


III.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :- Sân trường THPT Thanh Bình 2
- Đường chạy, cịi, tranh ảnh, bàn đạp


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2
- Đường chạy, cịi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG Đl Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 3 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn


- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo
-Tiếp thu nghiêm
túc


-CSự hướng


dẫn,thực hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét


II.Phần cơ bản :


1.Thể dục nhịp điệu : Ôn từ động tác 1-3.


35’(4)

GV 


    


   
    
GV 





GV 





GV 






GV 
    
    
    
*Yêu cầu :Thực hiện đúng kỹ thuật động


tác.2.Chạy ngắn :
a/ lý thuyết


-khái niệm KT chạy ngắn


-Chạy ngắn gồm các cự li:từ 20m-400m
-Chạy ngắn gòm 4giai đoạn:(XP, lau sau
XP, giữa quản, đích)


-KT XP có 2KT( XP cao, thấp)


-XP thấp có 3kiểu ( gần, xa, phổ thơng)
b/ Tập luyện


*Chia nhóm tập luyện
Nhóm 1:


-cách đóng bàn đạp kiểu phổ thông
-chạy bước nhỏ


-chạy nâng cao đùi
-Chạy tăng tốc 30-60m


Nhóm 2: TDNĐ


3. Củng cố:Rút lại những ý chính


22’
3’19’


3’


sát,Qlí, sủa sai


-Ptích,giảng giải


PP đàm thoại


Hdẫn, thị phạm, quan
sát, sửa sai


+Phân nhóm


-Nêu Y/c, gọi HS ,sửa
sai


hdẫn


Pp đồng loạt


-Tiếp thu,trả lời


PP đàm thoại


PPđồng loạt


-Thực hiện theo
hướng dẫnPP xoay vòng


-Thực hiện theo
Y/c,nhận xét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm
túc


-Về thực hiện
GV 
    


    


GV


 ……


 …....


XP


  


  


 (5)

   
 CS 
 
   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ - YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ :
- TDNĐ:


+Ôn từ động tác 1-->3
+Học mới động tác 4 và 5.- Chạy ngắn :


+Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
+Chạy tăng tốc 30 -->60m


2. Yêu cầu:


- Thực hiện đúng kỹ thuật 3 động tác đã học và thực hiện được động tác mới
- Nắm được kỹ thuật chạy ngắn ,và các động tác bổ trợ cho Kt chạy ngắn
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong tập luyện


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp,cịi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay


cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 3 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo
-Tiếp thu nghiêm
túc


-CSự hướng


dẫn,thực hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang


ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
- Ôn từ động tác 1-3.


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


35’
10’

1-2lx8


-Hdẫn, thị phạm,
điều khiển


PP soi gương
PP sửa sai


PP đồng loạt


Ngày dạy:


GV 
    (6)

GV


 …… …....


XP


  


 CS


GV 





 
 CS 
 


 
 CS 
 GV 






GV 
    
    
    
- Học mới ĐT 4&5


+Động tác tay ngực
+Động tác đẩy hông


*Yêu cầu :Thực hiện được kỹ thuật động
tác


2.Chạy ngắn :


*Chia nhóm tập luyện


Nhóm 1: TDNĐ (1- 5)
Nhóm 2: Chạy ngắn
-chạy bước nhỏ


-chạy nâng cao đùi
-Chạy tăng tốc 30-60m
2-4lx8


22’


-Hdẫn,phân tích thị
phạm, điều khiển


PP phân đoạn
PP hồn chỉnh
PP soi gương
PP sửa sai


-HDẩn,TChức,
QSát , Qlí, S Sai


PP xoay vòng
PP sửa sai


-Tiếp thu, thực hiện
theo hd


PP xoay vòng


GV


PP thi đấu


3.Củng cố : Rút lại những ý chính (TD
nhịp điệu, chạy ngắn)3’ -Gọi 2- 4 HS thực
hiện,Qsát,sử sai


-Thực hiện,Qsát,n
xét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm
túc


-Về thực hiện



GV(7)

   
 CS 
 
   

GIÁO ÁNTHỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-TDNĐ : +Ôn từ động tác 1-->5
-Chạy ngắn :


+Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
+Bài tập 6: Tập “Vào chỗ”, “Sẵn sàng”, “Chạy”
+ Bài tập 7 (Tr. 57) Xuất phát, chạy lao


2. Yêu cầu:


- Thực hiện đúng kỹ thuật 5 động tác đã học


-Nắm được kỹ thuật chạy ngắn, thực hiện đóng bàn đạp đúng, nắn được KT xuất phát,
đảm bảo được cự li-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, còi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mông, đạp sau,tốc độ 30m


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 5 ĐT đã
học(theo Y/c GV)5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :


1.Thể dục nhịp điệu : Ôn từ động tác 1-5.


35’


5’ -Hdẫn ,thị phạm,
-Thực hiện theo Hdẫn
Tuần: 2


Ngày dạy:(8)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


GV


 ……


 …....


XP


  


 
CS


GV 






GV 
    
    
    


 
 CS 
 


 
 CS 
 


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


2.Chạy ngắn :-Tập luyện KT xuất phát thấp


“Vào chỗ-sẵn sàng-chạy”


-Xuất phát – chạy lao10-15m


3.Chia nhóm luyện tập


a/Nhóm 1:Ơn TDNĐ (từ 1-5)
b/Nhóm 2:


- XP thấp –chạy lau(10-15m)
*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật


3lx8


10’


17’


điều khiển,Qsát, sửa
sai


PP soi gương
PP sửa sai


-H dẫn,thị phạm


PP sửa sai-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai
PP xoay vịng


-Thực hiện theo h dẫn


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịng


Nhóm 1 Nhóm 2
GV


4.Cũng cố:Rút lại 1 số ý chính KT chạy
ngắn,và bài TDNĐ


3’ -Gọi 2-4 HSnhận
xét ,sửa sai


-Thựchiện,HSnhậnxét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò


- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(9)

   
 CS 
 
   

GIÁO ÁNTHỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-TDNĐ :


+Ôn từ động tác 1-->5


+Học động tác 6-7
-Chạy ngắn :


+Tập “Vào chỗ”, “Sẵn sàng”, “Chạy”
+ Bài tập 7 (Tr. 57) Xuất phát, chạy lao


2. Yêu cầu:


- Thực hiện đúng kỹ thuật 5 động tác đã học


-Nắm được kỹ thuật chạy ngắn, thực hiện đóng bàn đạp đúng, nắn được KT xuất phát,
đảm bảo được cự li


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, còi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học


-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 5 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực


hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét


GV
 …….
 ……
XP
PPCT: 5(10)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


GV


 ……


 …....


XP


   CS


GV 






GV 
    
    
    


 
 CS 
 


 
 CS 
 *Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
- Ôn từ động tác 1-5.
- Học mới:


+ Động tác 6: Lườn
+ Động tác 7: Vặn mình


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


2.Chạy ngắn :


-Tập luyện KT xuất phát thấp


“Vào chỗ-sẵn sàng-chạy”


-Xuất phát – chạy lao10-15m


3.Chia nhóm luyện tập


a/Nhóm 1: TDNĐ (từ 1-7)
b/Nhóm 2:


- XP thấp –chạy lau(15-20m)
*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật


35’


10’
3lx8


5’


17’


-Hdẫn ,thị phạm,
điều khiển,Qsát, sửa
sai


PP soi gương
PP sửa sai


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai
PP xoay vịng
-Thực hiện theo Hdẫn


-Thực hiện theo h dẫn


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịngNhóm 1 Nhóm 2
GV


PP thi đấu


4.Cũng cố:Rút lại 1 số ý chính KT chạy
ngắn,và bài TDNĐ


3’ -Gọi 2-4 HSnhận
xét ,sửa sai


-Thựchiện,HSnhậnxét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(11)

   
 CS 
 
   

GIÁO ÁNTHỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu : +Ôn từ động tác 1-->7


-Chạy ngắn :


+Bài tập 2&4 (Tr.61)-chạy có giới hạn độ dài bước,chạy lặp lại các đoạn 20-30m
+Trò chơi phát triển tốc độ chạy (do GV chọn)


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 7 động tác đã học
-Thực hiện tốt KT xuất phát, chạy lao


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tậpII.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, cịi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 7 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
+Ôn từ động tác 1-7.


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


35’


5’


1-2l -Hdẫn,th phạm,Qsát


PP soi gương
PP sửa sai


-Thực hiện theo
hdẫn


PP đồng loạt


Tuần: 3
Ngày dạy:(12)

GV 
    
    
    
    
GV 



GV 
    
    
    
    GV 
 
   
GV 





2.Chạy ngắn – TDNĐ:


-Nhóm 1:


+chạy có giới hạn độ dài bước,chạy
lặp lại các đoạn 20-30m


-Nhóm 2:


+Ơn TDNĐ từ ĐT 1-7


3.Trị chơi phát triển tốc độ :


Chạy tiếp sức.


*Yêu cầu : Tích cực, nhiệt tình trong thi
đấu.


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)


15’5’


3’
.


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai


-Hdẫn,luật chơi,Qsát
Qlí, xát định thành
tích


-Gọi 2-4 HSnhận
xét ,sửa sai


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịng
Nhóm 1 Nhóm 2
GV
-Nhiệt tình trung thực


Thựchiện,HSnhậnxét5.Chạy bền : Luyện tập chạy bền


+Phân phối sức trong chạy bền, cần xác
định tốc độ chạy phù hợp để chạy hết cự
ly với một tốc độ...không nên chạy
nhanh ngay từ đầu và thay đổi tốc độ
chạy liên tục.


* Yêu cầu : Đảm bảo được cự ly, biết
phân phối sức trong khi chạy


7’ -Phân tích cách
phân phối sức.


-Nhắc nhỡ một số
kỹ thuật trong chạy
bền, hướng dẫn
đường chạy, tổ chức
tập luyện quan sát.


-Tiếp thu,đảm bảo đủ
cự li
III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(13)

GV 
    
    
    


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY BỀN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :


+Ôn từ động tác 1-->7
+Học mới động tác 8&9-Chạy ngắn :


+ Kỹ thuật về đích.
+ Kỹ thuật XP-chạy lao


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 7 động tác đã học
- Nắm được 2 động tác mới đả học


-Nắm được Kt về đích.chạy lao phải có sự tăng dần tốc độ


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, cịi, đồng hồ, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học


-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 7 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo


y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :


-Ôn từ động tác 1-7.


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


- Học mới : Động tác 8&9


+ Động tác 8 : Lưng – Bụng


+ Động tác 9:Bật nhảy phối hợp đá lăng


35’
10’
1-2l


2lần
4x8l


-Hdẫn,th phạm,Qsát


PP soi gương
PP sửa sai


-Phân tích, th phạm,


điều khiển


PP phân đoạn


-T.hiện theo h dẫn


-Qsát thực hiện theo


PP phân đoạn
PP hoàn chỉnh


Ngày dạy:(14)

GV 
    


    
    






GV





GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


GV


 …………...
 …………...


XP đích
 
 CS 
 


 
 CS 
 


GV 
    
    
    
GV 


    
    
    
+Yêu cầu : Thực hiện được kỹ thuật động


tác.


2.Chạy ngắn:


-Kỹ thuật về đích: có 2 cách ( ngực, vai)


3.Chạy ngắn-TDNĐ


Nhóm 1


- Kỹ thuật XP thấp-chạy lao- đánh
đích


Nhóm 2: TDNĐ


7’


15’


PP hồn chỉnh
PP soi gương


-Phân tích, th phạm,
điều khiển-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai


-Qsát thực hiện theo


PP thi đấu


4.củng cố: Rút lại những ý chính 3’ -Nêu lại những điểm


HS thương sai,sửa
sai


-Tiếp thu,sửa sai


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể-Thực hiện theo hdẫn(15)

   
 CS 
 
   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu : +Ôn từ động tác 1-->9


-Chạy ngắn :


+Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.


+Bài tập 5:Chạy tăng tốc các đoạn ngắn 20-30m


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 9 động tác đã học


-Thực hiện tốt KT xuất phát, chạy lao.Chạy với tốc độ nhanh


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, còi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 7 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp


-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
+Ôn từ động tác 1-9.


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


35’
5’1-2l -Hdẫn,th phạm,Qsát


PP soi gương
PP sửa sai


-Thực hiện theo
hdẫn


PP đồng loạt(16)

GV 
    
    
    
    
   


 GV 
 
   
GV 



 
 CS 
  
 CS  
GV 


GV 
    
    
    


2.Chạy ngắn – TDNĐ:


-Nhóm 1:


+chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau
+chạy tăng tốc các đoạn 20-30m


-Nhóm 2:


+Ôn TDNĐ từ ĐT 1-7


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)


20’3’


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai


-Gọi 2-4 HSnhận
xét ,sửa sai


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vòng
Nhóm 1 Nhóm 2
GVPP thi đấu


Thựchiện,HSnhậnxét


5.Chạy bền : Luyện tập chạy bền :
800-1000m


* Yêu cầu : Đảm bảo được cự ly, biết
phân phối sức trong khi chạy


7’ -Phân tích cách
phân phối sức.-Nhắc nhỡ một số
kỹ thuật trong chạy
bền, hướng dẫn
đường chạy, tổ chức
tập luyện quan sát.


-Tiếp thu,đảm bảo đủ
cự li
III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(17)

   
 CS 
 
   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :


+Ơn từ động tác 1-->9
+Học:10: Đứng kiển gót


11: Di chuyển chếch trái ,phải


-Chạy ngắn :


+Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.


+Bài tập 5:Chạy tăng tốc các đoạn ngắn 20-30m


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 9 động tác đã học-Thực hiện tốt KT xuất phát, chạy lao.Chạy với tốc độ nhanh


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, còi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 7 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
+Học từ động tác 10-11.10: Đứng kiển gót


35’
5’


2-3l -Hdẫn,th phạm,Qsát


PP soi gương


-Thực hiện theo
hdẫn


Ngày dạy:(18)

GV 
    
    
    
    
GV 



 
 CS 
  
 CS  
GV 


GV 
    
    
    
11: Di chuyển chếch trái ,phải


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


2.Chạy ngắn – TDNĐ:


-Nhóm 1:


+chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau
+chạy tăng tốc các đoạn 20-30m


-Nhóm 2:


+Ôn TDNĐ từ ĐT 1-11


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)25’


5’


Pp phân đ0ạn
Pp hoàn chỉnh
PP sửa sai


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai


-Gọi 2-4 HSnhận
xét ,sửa sai


PP đồng loạt


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịng
Nhóm 1 Nhóm 2
GVPP thi đấu


Thựchiện,HSnhậnxétIII.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(19)






   
 CS 
 


   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :


+Ôn động tác 1-11


-Chạy ngắn :


+ Luật điền kinh
+Kiểm tra thử 80m


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 11động tác đã học


- Nắm được 1 số điều luật cơ bản áp dụng vào tập luyện và thi đấu
-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, cịi, đồng hồ, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚPNỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


- Kiểm tra bài củ : Thược hiện 7 ĐT đã
học(theo Y/c GV)


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Luật chạy ngắn:


- Ô chạy:1m22 – 1m25


- Thứ tự ,số VĐV trong đợt chạy do BTC
- XP có 3 hiệu lệnh…


35’
5’


-Hdẫn, thị phạm,
phân tích


PP giảng giải-Tiếp thu nghiêm túc


Pp đàm thoại


Tuần: 5
Ngày dạy:(20)

GV 
    
    
    


   
 GV 
 
   


 
 CS 
 


 
 CS  
GV 




GV 
    
    
    
- Luật phạm qui(XP sớm,chạy lộn ô,…)


2.Thể dục nhịp điệu :


-Ôn từ động tác 1-11.


*Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động
tác.


3.Chạy ngắn – TDNĐ


Nhóm 1:Kiểm tra thử 80m


Nhóm 2: TDNĐ


-Luyện tập từ đt 1 đến 11


10’


20’


Pp đàm thoại


-H dẫn, tổ chức,Q líPP sửa sai
PP thi đấu


-H dẫn, tổ chức,Q lí


Pp sửa sai


-T.hiện theo h dẫn


-T.hiện theo h dẫn


PP thi đấu


3.Chạy bền : (800m – 1000m)


*Hiện tượng “cực điểm”và cách khắc
phục: Khi có hiện tượng mệt quá sức cần
phải giảm tốc độ,chạy chậm thả lỏng kết
hợp đánh tay,phối hợp hít thở sâu


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)


7’


3’


-H dẫn, tổ chức,Q lí-Gọi 2-4, HS nhận
xét ,sửa sai


-T.hiện theo h dẫn,
đảm bảo cự li


Thựchiện,HSnhậnxét


III.Kết thúc :
- Thả lỏng
- Nhận xét


- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướng dẫn thực
hiện


-Nêu ngắn gọn
- Nêu Cụ thể
-Giải tán


-Thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện
(21)

   
 CS 
 
   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :


+Ôn từ động tác 1-->11
+Học động tác 12-13


-Chạy ngắn :


+ Bài tập 9 (tr.57)Tập phối hợp 4 giai đoạn


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 11 động tác đã học


-Thực hiện tốt KT xuất phát, chạy lao, giửa quảng, về đích.phát huy được thành tích
-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an tồn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, cịi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


-Kiểm tra bài củ : Thược hiện ĐT đã
học(theo Y/c GV)


Chạy ngắn gđ nào quan trọng?tại sao?


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn


- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét
*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
+Học động tác 12-13
Đtác 12: Đẩy hông


Đtác 13: Di chuyển ngang chân chéo
*Yêu cầu : Thực hiện được kỹ thuật động


35’
7’
2-4l-Hdẫn, phân tích, thị
phạm, Qsát


PP soi gương
Pp phân đoạn
Pp hoàn chỉnh


-Thực hiện theo
hướng dẫn


Pp phân đoạn
Pp hoàn chỉnh


Ngày dạy:(22)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


GV 


 
 CS 
 


 
 CS 
 


tác.


2.Chạy ngắn – TDNĐ:


-Nhóm 1:


+Đóng bàn đạp,XP,chạy lau, giửa
quảng, về đích(phối hợp 4 giai đoạn)
-Nhóm 2:


+Tập TDNĐ từ ĐT 1-13


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)24’

3-4lần3-4lần


4’


PP sửa sai


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai


-Gọi 2-4 HS, nhận
xét , sửa sai


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịng
Pp thi đấu


Nhóm 1 Nhóm 2
GV

Thựchiện,HSnhậnxét


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiệnGV 
……
....


XP
  
CS(23)

   
 CS 
 
   


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :


+Ôn từ động tác 1-->13
+Học động tác 14-15-16


-Chạy ngắn :+ Tập phối hợp 4 giai đoạn.hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng kỹ thuật 13 động tác đã học,và bước đầu nắm được 3 đt mới.
-Thực hiện tốt KT xuất phát, chạy lao, giửa quảng, về đích.phát huy được thành tích
-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an tồn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, bàn đạp, voi, ván phát lệnh, cịi, tranh ảnh, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


-Kiểm tra bài củ : Thược hiện ĐT đã
học(theo Y/c GV)


Chạy ngắn gđ nào quan trọng?tại sao?


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét


*Tập hợp hang ngang


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
+Học động tác 14-15-16


Đtác 14: Bật nhảy phối hợp tay
Đtác 15: Phối hợp


Đtác 16: Kết thúc


35’
10’
2-4l


-Hdẫn, phân tích, thị
phạm, Qsát


PP soi gương
Pp phân đoạn
Pp hoàn chỉnh


-Thực hiện theo
hướng dẫn


Pp phân đoạn
Pp hoàn chỉnh(24)

GV 
    


    
    


GV 
    
    
    


GV 





 
 CS 
 


 
 CS 
 


*Yêu cầu : Thực hiện được kỹ thuật động
tác.2.Chạy ngắn – TDNĐ:


-Nhóm 1:


+Đóng bàn đạp,XP,chạy lau, giửa


quảng, về đích(phối hợp 4 giai đoạn)
-Nhóm 2:


+Tập TDNĐ từ ĐT 1-16


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu, chạy ngắn)


22’

3-4lần3-4lần


4’


PP sửa sai


-Hdẫn,tổ chức,Qsát,
quản lí


PP sửa sai-Gọi 2-4 HS, nhận
xét , sửa sai


-Nghiêm túc thực
hiện theo h dẫn


PP xoay vịng
Pp thi đấu


Nhóm 1 Nhóm 2
GV
Thựchiện,HSnhậnxét


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiệnGV 
……....


XP

  CS(25)

GV 







LÝ THUYẾT
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Lý thuyết tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ (nội
dung 1&2).


2.Yêu cẦu :


-Học sinh hiểu được cách sử dụng các yếu tố thiên nhiên vào trong thực tiển
-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác thảo luận


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2
- Giào án,SGV, ghế ngồi, bàn


III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp :


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học-Kiểm tra bài củ :Chạy ngắn có bao nhiêu
giai đoạn?Giai đoạn nào quan trọng?


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét


II.Phần cơ bản :
1/ Luyện tập TDTT :


+Thể dục vệ sinh


+Thể dục chống mệt mỏi.


+Các bài tập của chương trình mộn TD
+ Phương pháp tự tập luyện TDTT


+ Rèn luyện sức khoẻ bằng khơng khí hay
bằng nước, bằng ánh nắng+ Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ
sinh tập luyện


2.Sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn
luyện sức khởe.


a/ Rèn luyện sức khoẻ bằng không khí
+Tác dung:Tránh các bện tật như:cảm
lạnh, say nắng, cảm gió…nhưng cần chú
ý đến các yếu tố như: nhiệt độ, độ ẩm, tốc
độ chuyển động của gió.


* Chú ý:


37’
15’


17’


-Phân tích kết hợp
dẫn chứng thực tế
của địa phương
nhằm giúp học sinh
hiểu hơn về các yếu
tố thiên nhiên đã có.


PP thuyết trình
PP giảng giải
PP phân tích


PP đàm thoại


+Khi rèn luyện sức
khoẻ bằng khơng
khí cần chú ý những
gì?


-Tiếp thu, nghi chép,
thảo luận


PP thảo luận


+ Tiếp thu trả lời câu
hỏi


PP đàm thoại


Ngày dạy:(26)

Chọn nơi tập luyện vào buổi sang
Mặc ít quần áo hoặc quần áo mỏng
Thời gian tập:10-15’, 30-60’


Mùa đơng nên tắm khơng khí trong nhà
nơi có khơng khí lưu thong


Khởi động trước khi tập luyện


Trong lúc tập nếu có cảm giác như nổi gai
ốc,rét run cần dừng lại ngay và kiểm tra


sức khỏe


b/ Rèn luyện sức khoẻ bằng nước


- Dùng khăn nhúng nước chà xát lên
người(từ chân đến đầu) -lau khô –mặc ấm
- Mới 25-280c sau đó hạ thấp to. từ 3-5


ngày hạ 1o


c/ Rèn luyện sức khoẻ bằng ánh nắng
Nằm sấp hoặc ngửa để tắm nắng
Tiến hành vào buổi sáng


Thời gian cần phải được tân dần


Sauk hi tắm nắng cần để cơ thể về trạng
thái bimh2 thường rồi mới tắm nước
Khi thấy người khơng được khỏe thì nên
tắm nắng


+Tắm nước với to


cao hơn 28oc được


không?tại sao


+ Tiếp thu trả lời câu
hỏiPP đàm thoại


3.Củng cố : Rút lại những ý chính 5’ -Gọi 2-4, HS nhận


xét ,sửa sai


+ Tiếp thu trả lời câu
hỏi,nhận xét


III.Phần kết thúc :


- Nhận xét


- Dặn dò(Kiểm tra chạy cự li ngắn
- Xuống lớp


5’ -Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện


GV 






GV 





(27)

GV 




GV 
    
    
    
GV
 ………
 ………
XP
KIỂM TRA


KỸ THUẬT CHẠY NGẮN
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Kiểm tra kỹ thuật chạy ngắn


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện đúng động ,đạt thành tích tốt-Lớp trật tự nghiêm túc, trung thực, bình tỉnh, tự tin, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi
luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, cịi, đồng hồ, giào án, sổ điểm, bàn ,ghế, phiếu- thêm


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


+KĐCM:chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
gót chạm mơng, đạp sau,tốc độ 30m


5’-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
a/ Qui định


-Chạy cự li 80m
-Mõi đợt chạy 2 HS


-HS có thể tự chọn ban để chạy chung đợt
-Với mỏi HS được chạy tối đa 3 lần


-Thành tích được tính ở lần chạy tốt nhất
-Khi chạy nếu nghe tín hiệu cịi thì dừng
lại


-Những HS ktra xong hoặc chưa ktra ngồi
tại khu vực qui định, giữ trật tự-Cách tính điểm


35’
32’


3’ -Nêu ngắn gọn, rõ
ràng(28)

GV 
    
    
    








b/Thực hiện kiểm tra


2.Công bố điểm


30’


3’


-H dẫn, tổ chức,
Quan sát, Q lí, nhắc
nhở, nhận xét, đánh


giá


-Gọi tên từng HS
công bố điểm


-Nghiêm túc, bình
tỉnh, tự tin, T.hiện
theo tốt


-Tiếp thu, có ý kiến
(nếu có)


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét


- Dặn dị:Kiểm tra bài kt chạy ngắn


- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện


Điểm 10 9 8 7 6 5


Nam 11.60 12.20 12.50 12.80 13.00 13.20(29)

GV 



GV 
    
    
    


GV 
    
    
    
    


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Thể dục nhịp điệu :+Ôn 16 động tác bài TDNĐ


-Chạy bền :


+ luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên


2.Yêu cẦu :


- Hoàn hiện tốt 16 động tác bài TDNĐ .chuẩn bị kiểm tra


-Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an tồn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, cịi, đồng hồ, giào án


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên


xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


-Kiểm tra bài củ:gọi HS thực hiện đtác


5’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Goi HS, nhận xét,
đánh giá.


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Thực hiện theo
y/c,QSát, nhận xét


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :-Ôn từ động tác 1-16.


+ Động tác1:Giậm chân tại chổ


+ Động tác2:Tay chân phối hợp di
chuyển


+ Động tác3:Di chuyển ngang phối
hợp cổ


+ Động tác4:Bật nhảy
+ Động tác5:Tay ngực


35’
25’


-Hdẫn,th phạm,Qsát,
điều khiển, H dẫn,
tổ chức,Q lí


PP soi gương
PP sửa sai


-T.hiện theo h dẫn


PP đồng loạt


PP phân nhóm
(30)

GV 
    
    
    


 


 CS  


 


   
 GV 
 
   





GV



GV 
 
CS CS
 
+ Động tác6:Nghiên Lườn


+ Động tác7:Vận mình


+ Động tác8: Lưng – bụng


+Động tác9:Bật nhảy phối hợp đá lăng
+ Động tác10:Đứng kiển gót


+Động tác11:Di chuyển chếch tráiphải
+ Động tác12:Đẩy hông


+Động tác13:Di chuyển ngang chân
chéo


+ Động tác 14 : Bật nhảy phối hợp tay
+Động tác 15:Phối hợp


+ Động tác 16:Kết thúc


*Yêu cầu : Thực hiện hoàn thiện 16 động
tác bài TDNĐ


PP thi đấu


3.Chạy bền : 500m-1500m


4.Củng cố : Tóm lại nội dung vừa học
(TD nhịp điệu)


7’


3’-H dẫn, tổ chức,Q lí,
nhắc nhở : nhịp thở,
bước chân


-Gọi 2-4, HS nhận
xét ,sửa sai


-T.hiện theo h dẫn,
đảm bảo cự li


Thựchiện,HSnhậnxét


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét


- Dặn dò:Kiểm tra bài TDNĐ


- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn
(31)

GV 




GV 
    
    
    
KIỂM TRA


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Kiểm tra bài Thể dục nhịp điệu
2.Yêu cẦu :


- Thực hiện động tác đúng ,linh hoạt, đạt thành tích tốt


-Lớp trật tự nghiêm túc, bình tỉnh, tự tin, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Đường chạy bền, còi, đồng hồ, giào án, sổ điểm, bàn ,ghế, phiếu- thêmIII. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


4’


-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực


hiện


II.Phần cơ bản :
1.Thể dục nhịp điệu :
a/ Qui định


-Với mỏi HS thực hiện 1 lần. 5 động tác
-Mỏi nhóm thực hiện 3 HS(đại diện 1HS
bốc thăm)


-HS có thể tự chọn ban để thành 1 nhóm
-HS lên ktra đứng quay mặt ở 3 hướng
-HS được bốc thăn trước 3-4’ để chuẩn bị
-Những HS ktra xong hoặc chưa ktra ngồi
tại khu vực qui định, giữ trật tự


-Cách tính điểm:SGK


36’
33’


3’ -Nêu ngắn gọn, rõ
ràng


-Tiếp thu nghiêm túc


b/Thực hiện kiểm tra 30’ -H dẫn, tổ chức,


Quan sát, Q lí, nhắc
nhở, nhận xét, đánh


giá


-Nghiêm túc, bình
tỉnh, tự tin, T.hiện
theo tốt(32)

GV 
    
    
    








2.Công bố điểm 3’ -Gọi tên từng HS


công bố điểm


-Tiếp thu, có ý kiến
(nếu có)


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét


- Dặn dò:Kiểm tra bài kt chạy ngắn- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn(33)

GV 
    
    
    


GV 



GV 
    
    
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Các tư thế chuẩn bị cơ bản, cách cầm vợt ,cầm cầu.
+Một số trò chơi xây dựng cảm giác với cầu.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Một số bài tập phát triển sức mạnh tay, chân, ngực


2.Yêu cẦu :


- Nắm và thực hiện được cách cầm cầu, vợt và TTCB


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an tồn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lông ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


I. Phần cơ bản:
1.Cầu lông:


+Các tư thế chuẩn bị cơ bản
+Cách cầm vợt ,cầm cầu.+Một số trò chơi xây dựng cảm
giác với cầu.( tăng cầu di chuyển)


35’


15’ -Hdẫn,th phạm,Qsát,
điều khiển, tổ chức,
Q lí


PP soi gương
PP sửa sai


-H dẩn, tổ chức, Q lí


-T.hiện theo h dẫn


PP đồng loạt


-Tiếp thu thực hiên
nghiêm túc, trung
thực(34)

GV
 ………
 ………
XP


    GV 



GV 
    
    
    


2.Đẩy tạ:


-Một số động tác phát triển sức mạnh
tay, chân, ngực


+Nâng, hạ tạ
+Chuyên tạ


+Đẩy tạ 2 tay trước ngực


15’ -H dẫn, tổ chức,Q lí


PP thi đấu


-T.hiện theo h dẫn,
đảm bảo an tồn


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai, nhận
xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện


theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn(35)

GV 
    
    
    
    


GV 
    
    
    
GV 


    
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn: Các tư thế chuẩn bị cơ bản, cách cầm vợt ,cầm cầu.


+Học:Kỹ thuật di chuyển đơn bước: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Một số bổ trợ kt đẩy tạ


2.Yêu cẦu :


- Nắm và thực hiện được cách di chuyển đơn bước, kt đánh cầu thấp thuận tay
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Còi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lơng ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚPNỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần cơ bản:
1.Cầu lông:


+Học kt di chuyển đơn bước, kt
đánh cầu thấp thuận tay


2.Đẩy tạ- cầu lơng


NhómI: Một số bổ trợ kt đẩy tạ


+Tập cách cầm, đặt tạ và đứng ở
TTCB


+Tại chổ vai hướng ném đẩy tạ đi


NhómII:


+Ơn Các tư thế chuẩn bị cơ bản
+Ôn Cách cầm vợt ,cầm cầu.


+Kỹ thuật di chuyển đơn bước: Kỹ
thuật đánh cầu thấp thuận tay


3.Củng cố: Rút lại những ý chính


35’
15’15’


15’


-Hdẫn,th phạm,Qsát,
điều khiển, tổ chức,
Q lí


PP soi gương
PP sửa sai


-H dẩn, tổ chức, Q lí


PP sửa sai


-Nêu lại 1 số điểm
HS thường sai, nhận
xét, sửa sai


-T.hiện theo h dẫn


PP đồng loạt


-Tiếp thu thực hiên
nghiêm túc, trung
thực


PP xoay vòng-T.hiện theo h dẫn,
đảm bảo an toàn


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV(36)

GV 
    
    
    


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn(37)

GV 
    


    
    







CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn kt di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Một số bài tập phát triển sức mạnh tay, chân, ngực
+Học: cách cầm tạ


2.Yêu cẦu :


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận tay.
-Thực hiện cơ bản đúng cách cầm tạ


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lông ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


I. Phần cơ bản:
1.Đẩy tạ


- Học cách cầm tạ


2.Cầu long-Đẩy tạ


Nhóm 1:LT cách cầm tạ, một số động


tác phát triển sức mạnh tay, chân,
ngực


Nhóm 2: Ôn kt di chuyển đơn bước


35’


15’ -P tích ,thi phạm,
Qsát, điều khiển, tổ
chức, Q lí


PP sửa sai


-H dẩn, tổ chức, Q lí


PP sửa sai-T.hiện theo h dẫn


PP đồng loạt


-Tiếp thu thực hiên
nghiêm túc, theo
hướng dẫn


PP xoay vòng(38)

    GV 






GV 
    


    
    GV





……
....


XPGV 
    
    
    
(tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp


thuận tay


15’


-T.hiện theo h dẫn,
đảm bảo an toàn


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai, nhận
xét, sửa sai-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn(39)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


GV 
    
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lơng :


+Ơn kt di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay.
+Học kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp trái tay.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Ôn: cách cầm tạ


+Tại chổ mặt, vai hướng ném đẩy tạ đi


2.Yêu cẦu :


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận tay.
-Thực hiện đúng cách cầm tạ, biết phối hợp sức khi đẩy tạ.


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an tồn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lơng ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss
lớp


-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho
học sinh-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lơng:


-Ơn kt di chuyển đơn bước kết hợp
đánh cầu thấp thuận tay
-Học kt di chuyển đơn bước kết hợp
đánh cầu thấp trái tay


35’
15’


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Ptích, thị phạm,
điều khiểnPP soi gương
PP sưaả sai


-Tiếp thu, thực hiện
theo hdẩn


-Tiếp thu, thực hiện
theo hdẩn(40)

GV 
    
    
    


    GV 




2/Đẩy tạ


-Cách cầm tạ


-Tại chổ mặt,vai hướng đẩy tạ đi (khơng
tạ)


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Lt kt di chuyển kết hợp đánh cầu


thấp thuận, trái tayNhóm 2:Lt cách cầm tạ. tại chổ đẩy tâ đi


5’


10’


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, Qsát, Qlí,


PP sửa sai


-Thực hiên theo
hướng dẩn


PP xoay vòng
3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai,
nhận xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GVIII.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả
lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện

CS(41)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    
GV 





CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn kt di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.


+Học :Giới thiệu luật đánh cầu


-TTTC :(Đẩy tạ) -Lt một số động tác bổ trợ kt đẩy tạ


2.Yêu cẦu :


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận , trái tay.
-Thực hiện tốt một số bài tập bổ trợ kt đẩy tạ


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Còi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lơng ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay


cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lơng:
-Giới thiệu luật


+Kích thước sân và lưới: d=13.40m,
r=6.10m(5.18m), Lưới cao=1.55m


+Luật đánh cầu(Đúng,phạm lổi đánh cầu)-Ôn kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh
cầu thấp trái tay


35’
15’


-Giảng giải, phân
tích


PP đàm thoại


-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai


-Tiếp thu nghiêm túc


PP đàm thoại


-Tiếp thu, thực hiện
theo hdẩn(42)

GV 
    
    
    
GV 
    
    


    






2/Đẩy tạ
-Cách cầm tạ


-Tại chổ mặt,vai hướng đẩy tạ đi (khơng
tạ)


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Lt kt di chuyển kết hợp đánh cầu


thấp thuận, trái tay


Nhóm 2:Lt cách cầm tạ. tại chổ đẩy tâ đi


5’


10’


-Ptích, thị phạm,
điều khiển


PP soi gương
PP sưaả sai


-Hdẩn, đkhiển, quan


sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, Qsát, Qlí,


PP sửa sai


-Tiếp thu, thực hiện
theo hdẩn


-Tiếp thu, thực hiện
theo hướng dẩn


PP xoay vòng
3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai, nhận
xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện

 CS

(43)

GV 
    
    
    


GV 


    
    
    


GV 
    
    
    
GV 
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.
+Học :Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo


-TTTC :(Đẩy tạ) –Kt trượt đà kiểu vai hướng ném (không ta)


2.Yêu cẦu :


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận , trái tay.
-Thực hiện được các bước di chuyển,và kt trượt đà


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tậpII.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lông ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lơng:


-Ơn kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh
cầu thấp thuận, trái tay


- Học :Di chuyển ngang bước đệm, bước
chéo


2/Đẩy tạ


35’
15’


5’


-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai-Ptích, thị phạm,
điều khiển


PP soi gương
PP sưả sai


-Phân tích thị


-Thực hiện theo
hướng dẩn


-Q sát ,tiếp thu thực
hiện theo hướng dẩn


-Q sát ,tiếp thu thực


Tổ Thể dục – GDQP Trang 43(44)

GV 
    
    
    CS


   


   

GV 
    
    
    
-Kt trượt đà


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Lt kt di chuyển kết hợp đánh cầu


thấp thuận, trái tay


Nhóm 2:Lt kỹ thuật trượt đà


10’


phạm,Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai


hiện theo hướng dẩn-Thực hiện theo
hướng dẩn


PP xoai vịng


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai, nhận
xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện
CS

(45)

GV 
    
    
    


GV 
    
    
    
GV 
    


    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn kt di chuyển Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận,
trái tay.


+Học :Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Ôn :Kt trượt đà kiểu vai hướng ném
+Học: Kt ra sức cuối cùng.


2.Yêu cẦu :


- Nắm và thực hiện được kt RSCC


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận , trái tay.
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lông ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ôn định,nắm ss
lớp


-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho
học sinh


-CS tập hơp, hàng


ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lơng:


-Ơn kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh
cầu thấp thuận, trái tay


- Học :Kt Di chuyển lên 2 góc gần lưới


35’
13’


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Ptích, thị phạm,
điều khiển


PP soi gương
PP sưả sai


-Q sát thực hiện theo


hướng dẫn


-Tiếp thu, thực hiện
theo(46)

GV 
    
    
    


    GV 






GV 
    
    
    


    GV 



CS


      
2/Đẩy tạ


-Ôn Kt trượt đà


-Học: Kt RSCC kiểu vai hướng ném


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Lt kt di chuyển kết hợp đánh cầu


thấp thuận, trái tay


Nhóm 2:Lt kỹ thuật trượt đà, RSCC


(không tạ)


7’


10’


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai-Phân tích thị
phạm,Hdẩn,
đkhiển, quan sát,
sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Q sát thực hiện theo
hướng dẫn


-Tiếp thu, thực hiện
theo thực hiện theo
hướng dẫn


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai,
nhận xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả
lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện


GV CS





……..


…...
...
(47)

GV 
    
    
    


    GV 




GV 
    
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn kt di chuyển Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận,
trái tay.


+Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.
+Học: KT di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Ôn :Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu vai hướng ném (có và có tạ)2.Yêu cẦu :


- Thực hiện phố hợp được kt trượt đà và RSCC


- Nắm và phối hợp tốt giữa các bước di chuyển kết hợp với đáng cầu thấp thuận , trái tay.
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lơng ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’-Ơn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lơng:


-Ơn kt di chuyển đơn bước kết hợp đánh
cầu thấp thuận, trái tay


-Ơn Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới kết
hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.
-Học: KT di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.
35’
13’-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai


-Ptích, thị phạm,
điều khiển


PP soi gương
PP sưả sai


-Q sát thực hiện theo
hướng dẫn(48)

GV 
    
    
    


    GV 




GV 
    
    
    








2/Đẩy tạ


-Lt Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu
vai hướng ném (không tạ)


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Lt kt di chuyển kết hợp đánh cầu


thấp thuận, trái tay


Nhóm 2:Lt kỹ thuật trượt đà và RSCC


(khơng,có tạ)


7’


10’


-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển, quan
sát, sửa sai


PP sửa sai-Q sát thực hiện theo
hướng dẫn


-Nghiêm túc thực hiện
theo h dẫn
3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai, nhận
xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn


-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện


GV

CS





……..


…...
...(49)

GV 
    
    
    


GV 


    
    
    


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lơng :


+Ơn di chuyển lên 2 góc gần lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.
+Ôn KT di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.


+Học:Kt phát cầu cao xa.
Luật phát cầu.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Ôn :Luyện tập Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu vai hướng ném (có và có tạ)


2.Yêu cẦu :


- Thực hiện phố hợp được kt trượt đà và RSCC


- Nắm được 1 số điều luật phát cầu và bước đầu thực hiện được kt phát cầu cao xa.
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu long, sân cầu lông, lưới ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss
lớp


-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho
học sinh-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lông:


-Học: Luật phát cầu
+Phát cầu đúng.
+Phạm lổi phát cầu
+Phát cầu lại


-Học:Kt phát cầu cao xa


-Ôn Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới kết
hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.


35’
13’


-Giảng giải ,phân
tích


PP dàm thoại


-Ptích, thị phạm,


điều khiển


-Hdẩn, đkhiển,


-Tiếp thu nghiêm túc


PP đàm thoại


-Q sát thực hiện theo
Tuần: 13


Ngày dạy:(50)

GV 
    
    
    


    GV 






GV 
    
    
    





-Ôn KT di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.


2/Đẩy tạ


-Lt Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu
vai hướng ném (không tạ)


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1: Kt phát cầu cao xa


Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới
kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.


Nhóm 2:Lt kỹ thuật trượt đà và RSCC (có


tạ)


7’


10’


quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển,


quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Q sát thực hiện theo


-Nghiêm túc thực hiện
theo hướng dẫn


PP xoay vòng


  


 
 


 


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai,
nhận xét, sửa sai-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả
lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(51)

GV 
    
    
        GV 




GV 
    
    
    


    GV 


CẦU LÔNG – TTTC( ĐÂY TẠ)
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:
-Cầu lông :


+Ôn Kt phát cầu cao xa.


Kt di chuyển kết hợp đáng cầu thấp, thuận tay
+Học:Kt phát cầu thấp gần.


Luật phát cầu.


-TTTC :(Đẩy tạ)


+Ôn :Luyện tập Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu vai hướng ném (có và có tạ)


2.Yêu cẦu :- Thực hiện phố hợp được kt trượt đà và RSCC


- Nắm và thực hiện được kt phát cầu cao xa, và kt phát cầu thấp gần.
- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu long, sân cầu lông, lưới ,2 tạ 3Kg, 2 tạ 4Kg


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học
-Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


5’


-Ơn định,nắm ss


lớp


-Nêu ngắn gọn
- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho
học sinh


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túc
-CSự hướng dẫn,thực
hiện


II.Phần cơ bản:


1/ Cầu lông:


-Học:Kt phát cầu thấp gần


-Ôn Kt phát cầu thấp gần


-Ơn Kt di chuyển lên 2 góc gần lưới kết
hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay.
2/Đẩy tạ-Lt Kt trượt đà, Kt ra sức cuối cùng kiểu


35’
13’


-Ptích, thị phạm,
điều khiển


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


-Q sát, thực hiện theo


-Q sát, thực hiện theo


Tổ Thể dục – GDQP Trang 51(52)

GV 
    
    
    



GV 
    
    
    
vai hướng ném (khơng tạ)


3/Đẩy tạ-Cầu lơng


Nhóm 1:Kt phát cầu cao xa


Kt phát cầu thấp gần


Kt di chuyển kết hợp đánh cầu
thấp thuận, trái tay.


Nhóm 2:Lt kỹ thuật trượt đà và RSCC (có


tạ)


5’


12’


PP sửa sai


-Hdẩn, đkhiển,
quan sát, sửa sai


PP sửa sai-Nghiêm túc thực hiện
theo hướng dẫn


PP xoay vòng


  


 


 


 


3.Củng cố: Rút lại những ý chính 5’ -Nêu lại 1 số điểm


HS thường sai,
nhận xét, sửa sai


-Tiếp thu thực hiện
theo yêu cầu GV


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét


- Dặn dò( kiểm tra cầu lông)
- Xuống lớp5’


-Hướngdẫn thả
lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể


-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện(53)

GV 
    
    
    
KIỂM TRA


CẦU LÔNG
I. NHIỆM VỤ- YÊU CẦU:


1. Nhiệm vụ:


-Kiểm tra: Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với kĩ thuật di chuyển


2.Yêu cầu :


- Thực hiện phố hợp được các bước di chuyển phù hợp với kt đánh cầu thấp thuận và trái
tay- Bình tỉnh ,tự tin, đạt thành tích cao.


- Lớp trật tự nghiêm túc, tích cực, tự giác, bảo đảm an toàn khi luyện tập


II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường THPT Thanh Bình 2


- Cịi, giào án, 10 bộ vợt, 20 quả cầu lơng, sân cầu lơng, lưới ,sổ điểm.


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP


NỘI DUNG ĐL Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu :


- Nhận lớp


- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học


3’


-Ôn định,nắm ss lớp
-Nêu ngắn gọn


-CS tập hơp, hàng
ngang, báo cáo


-Tiếp thu nghiêm túcII.Phần cơ bản


1.Phổ biến nội dung,qui định kiểm tra


-Kiểm tra: Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kết
hợp với kĩ thuật di chuyển


-Với mỏi lần thực hiện 2 HS để kiểm tra
-HS được tự chọn bạn để cùng thực hiện
-HS thực hiện xong hoặc chưa thực hiện
thì giữ trật tự, nghiêm túc trong hàng.


-Cách tính điểm


-Với mõi hs đánh cầu qua lại 10 lần


-Điểm được tính với số lần chạm cầu kết
hợp với kt di chuyển


2.Khởi động:


+KĐ chung: Xoay các khớp từ trên
xuống dưới, sọt dọc, sọt ngang, Đánh tay
cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, lưng
bụng....


3.Tiến hành kiểm tra


(Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với kĩ


37’
2’


5’


28’


-Nêu ngắn gọn, cụ thể


- Hướng dẫn khởi
động quan sát nhắc
nhở, sửa sai cho học
sinh


-Gọi tên HS, Q sát, sát
định thành tích và


-Tiếp thu nghiêm túc


-CSự hướng dẫn,thực
hiện


-Bình tỉnh, thực hiện,
nghiêm túc,


Tuần: 14
Ngày dạy:(54)

GV 
    


    
    


thuật di chuyển) kt ,cho điểm


4.Công bố điểm 2’ -Thông báo điểm, giải


đám thất mất (nếu có)


-Tiếp thu nghiêm túc


III.Phần kết thúc :


- Thả lỏng


- Nhận xét
- Dặn dò
- Xuống lớp


5’


-Hướngdẫn thả lỏng


-Nêu ngắn ngọn
-Nêu Y/c cụ thể-Thực hiện theo hdẫn


-Tiếp thu nghiêm túc
-Về thực hiện


GV 













Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×