Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

THI HSG LOP 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.31 KB, 8 trang )

(1)

MÔN TIẾNG VIỆT


Câu 1: Ghi dấu x vào ơ trống trước các câu có dấu hai
chấm được sử dụng đúng dưới đây :


a) Cô-rét-ti cười, đáp lại với thái độ : nhã nhặn.
b) Cơ-rét-ti cười, đáp : “ Mình khơng cố ý đâu”.


c) Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hơm
nay tơi đi học.


d) Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn vì:
tơi được đi học.


Câu 2: Ghi dấu x vào ô trống trước cách viết đúng tên
riêng nước ngoài:


a) Đỗ Phủ c) Lỗ-Tấn
Đỗ-phủ Lỗ Tấn


b) Bắc kinh d) Tây-ban-nha
Bắc Kinh Tây Ban Nha


Câu 3: Theo em, tập hợp từ nào sau đây chỉ có từ láy ? Ghi
dấu x vào ơ trống trước dịng em chọn :


a) Xa xäi, xọt xa, xa lả, xa xa, xa xàm.


b) Thật thà, thẳng thắn, thủng thăíng, tốt tươi, thẳng
thớm, .c) Xót xa, ngay ngắn, nhỏ nhẹ, dẻo dai, ngay lưng.


d) Xót xa, ngay ngắn, nhỏ nhẹ, nhũn nhặn, cứng cáp.


Câu 4: Câu tục ngữ Đèn nhà ai nấy rạng nói về điều gì ?
Ghi dấu x vào ơ trống trước ý trả lời đúng nhất :


a) Nhà ai có đèn thì nhà ấy sáng.


b) Đèn của nhà ai thì nhà ấy sử dụng.(2)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MƠN TIẾNG VIỆT


Câu 1: Ghi dấu x vào ơ trống trước các câu có dấu hai
chấm được sử dụng đúng dưới đây :


a) Cô-rét-ti cười, đáp lại với thái độ : nhã nhặn.
b) Cô-rét-ti cười, đáp : “ Mình khơng cố ý đâu”.


c) Cảnh vật xung quanh tơi đang có sự thay đổi lớn : hôm
nay tôi đi học.


d) Cảnh vật xung quanh tơi đang có sự thay đổi lớn vì:
tơi được đi học.


Câu 2: Ghi dấu x vào ô trống trước cách viết đúng tên
riêng nước ngoài:a) Đỗ Phủ c) Lỗ-Tấn
Đỗ-phủ Lỗ Tấn


b) Bắc kinh d) Tây-ban-nha
Bắc Kinh Tây Ban Nha


Câu 3: Ghi vào ô trống trước mỗi từ ghép dưới đây kí
hiệu A hoặc B dựa theo nghĩa của tiếng trung:


A - trung có nghĩa là “ở giữa”.


B - trung cọ nghéa l “mäüt lng mäüt dả”
a) Trung dng c) Trung kiãn


Trung du Trung hoüc


b) Trung tng d) Trung


bỗnh


Trung hậu Trung thành


Câu 4: Câu tục ngữ Đèn nhà ai nấy rạng nói về điều gì ?
Ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất :


a) Nhà ai có đèn thì nhà ấy sáng.(3)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MÄN TOẠN


Câu 1: Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự lớn
dần ? Khoanh vào trước câu trả lời đúng :


A. 425 709 843 ; 425 706 843 ; 418 706 843 ; 415 706 843
B. 415 706 843 ; 418 706 843 ; 425 709 843 ; 425 706 843
C. 415 706 843 ; 418 706 843 ; 425 706 843 ; 425 709 843
D. 418 706 843 ; 415 706 843 ; 425 709 843 ; 425 706 843


Câu 2: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng : A
Trong hình vẽ bên :


A. AH là đường cao của tam giác ABC.
B. AB là đường cao của tam giác ABC.


C. AC là đường cao của tam giác ABC. I
D. BI là đường cao của tam giác ABC.


B H
C


Câu 3: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian
nào ngắn nhất ? Hãy khoanh vào câu trả lời đúng:


A. 96 phút C. 2 giờ 35 phút
B. 1 giờ 35 phút D. 136 phút


Câu 4: Khoanh vào trước kết quả đúng :Hiện nay tuổi của hai bà cháu cộng lại là 70 tuổi. Cháu
kém bà 50 tuổi. Tuổi cháu sau đây 5 năm là :(4)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MÄN KHOA HOÜC


Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất :


Câu 1: Chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và
thường xun thay đổi món ăn vì :


a) Mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất dinh
dưỡng nhất định ở những tỉ lệ khác nhau.


b) Khơng một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các
chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể dù thức ăn đó chứa
nhiều chất dinh dưỡng.


c) Giúp ta ăn ngon miệng.


d) Vừa giúp ta ăn ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các
chất dinh dưỡng cho cơ thể.


Câu 2: Chúng ta cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm
thực vật vì:


a) Đạm động vật chưa đủ chất dinh dưỡng.


b) Đạm thực vật chưa đủ chất dinh dưỡng.


c) Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý nhưng
khó tiêu. Đạm thực vật đễ tiêu nhưng thiếu một số chất
bổ dưỡng quý.


d) Ăn phối hợp như vậy mới ngon.


Câu3: Để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa, chúng ta
cần :


a) Giữ vệ sinh ăn uống và vệ sinh cá nhân.
b) Giữ vệ sinh ăn uống và vệ sinh môi trường.
c) Giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.


d) Giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường và vệ sinh
cá nhân.(5)

tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi.
d) Thực hện tất cả các việc trên.


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MÄN ÂËA LYÏ


Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất :


Câu 1: Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là nghề
:a) Nghề khai thác rừng.


b) Nghề thủ công truyền thống.
c) Nghề nơng.


d) Nghề khai thác khống sản.


Câu 2: Vùng trung du Bắc Bộ là một vùng:
a) Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.
b) Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
c) Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.
d) Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.


Câu3: Đất đỏ ba dan tơi xốp, phì nhiêu thích hợp nhất cho
việc :


a) Trồng lúa, hoa màu.


b) Trồng cây công nghiệp lâu năm ( cà phê, cao su,
chè, ... )


c) Trồng cây công nghiệp một năm ( mía, lạc, thuốc
lá, ...)


d) Trồng cây ăn quả.


Câu 4: Biện pháp có tác dụng bảo vệ rừng tốt nhất là :
a) Ngăn chặn nạn đốt phá rừng bừa bãi, khai thác
rừng hợp lí.
(6)

c) Không khai thác rừng.


d) Ngăn chặn nạn đốt phá rừng bừa bãi, khai thác
rừng hợp lí, trồng lại rừng ở những nơi đất trồng, đồi
trọc.


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MÔN LỊCH SỬ


Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất :


Câu 1: Nguyên nhân Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa là :
a) Thi Sách ( chồng bà Trưng Trắc ) bị Tô Định bắt và
giết hại.


b) Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước,
trả thù nhà.


c) Hai Bà Trưng căm thù quân xâm lược.


d) Hai Bà trưng khởi nghĩa để đền nợ nước.


Câu 2: Nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta là :
a) Nước Việt Nam.


b) Nước Văn Lang.
c) Nước Âu Lạc.


d) Nước Đại Việt.


Câu3: Người có cơng dựng nước ta là ai ?
a) Hai Bà Trưng.(7)

a) Nàm 40.
b) Nàm 248.
c) Nàm 179 TCN.
d) Nàm 218 TCN.


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4


NĂM HỌC : 2008 - 2009


MÔN TIẾNG VIỆT


Câu 1: Ghi dấu x vào ô trống trước các câu có dấu hai
chấm được sử dụng đúng dưới đây :


a) Cô-rét-ti cười, đáp lại với thái độ : nhã nhặn.
b) Cô-rét-ti cười, đáp : “ Mình khơng cố ý đâu”.


c) Cảnh vật xung quanh tơi đang có sự thay đổi lớn : hôm
nay tôi đi học.


d) Cảnh vật xung quanh tơi đang có sự thay đổi lớn vì:
tơi được đi học.


Câu 2: Trong bài thơ “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy có hai
câu :.... Màng non l bụp màng non


Đã mang dáng thẳng thân trịn của tre ...


Theo em, hai câu thơ đó ý nói gì ? Ghi dấu x vào ơ trống
trước ý em chọn :


a) Ca ngợi búp măng non có dáng thẳng, thân trịn rất
đẹp.(8)

hồn nhiên, vô tư nhưng đã mang trong mình truyền thống hiên
ngang, bất khuất, tấm lịng thuỷ chung, nhân hậu của ông cha.


d) Ca ngợi các bạn thiếu nhi Việt Nam anh hùng.


Câu 3: Theo em, tập hợp từ nào sau đây chỉ có từ láy ? Ghi
dấu x vào ơ trống trước ý em chọn :


a) Xa xäi, xọt xa, xa lả, xa xa, xa xàm.


b) Thật thà, thẳng thắn, thủng thăíng, tốt tươi, thẳng
thớm, .


c) Xót xa, ngay ngắn, nhỏ nhẹ, dẻo dai, ngay lưng.


d) Xót xa, ngay ngắn, nhỏ nhẹ, nhũn nhặn, cứng cáp.


Câu 4: Câu tục ngữ Đèn nhà ai nấy rạng nói về điều gì ?
Ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất :a) Nhà ai có đèn thì nhà ấy sáng.


b) Đèn của nhà ai thì nhà ấy sử dụng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×