Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

BANG CHAM DIEM THI DUA HK I NAM 20102011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.14 KB, 4 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
Nội


Dung


Mục Điểm


chuẩn


Nội dung thực hiện không tốt Điểm


trừ


CT
35đ


1 5 -Vi phạm chủ trương ,chính sách ,pháp luật 5


2 5


-Không tham gia mỗi cuộc vận động ,mỗi nội dung đã trở thành kế
hoạch của trường, nghị quyết của tập thể


2


3 5 -Không tham gia sinh hoạt hoặc vắng họp khơng có lý do chính đáng-- mỗi lần 1
4 5 - Tác phong thiếu sư phạm, không chuẩn mực, không đúng Đlệ 2
5 5 -Mỗi mối quan hệ khơng tốt (Bộc lộ tính nóng nãy, lời nói ,thái độ thiếu tế nhị trong đối xử ...) 16 5


-Có hành vi làm tổn hại uy tín nhà giáo


-Gây bất ổn cho công việc tổ chức do uống rượu bia--mỗi vụ 41


7 5 Không đảm bảo ngày giờ công - mỗi ngày nghỉ không nằm trong luật lao động cho phép 155đ


1 5 -Không công khai kế hoạch mỗi tuần ,tháng kịp thời - Hồ sơ không đảm bảo số lượng chất lượng 12
2 5 Chỉ đạo mỗi nội dung khơng chính xác làm ảnh hưởng công việc nhiều người 2
3 5 Không kiểm tra ,nắm tình hình -giúp thành viên do mình quản lý sửa chữa khuyết điểm kịp thời mỗi sự việc 2
4 5 (HT, PHT, TTCM dự 1/3 số tiết theo tiêu chuẩn). Thiếu 3 tiết trừ 1 điểm 1
5 5 - Không giải quyết công việc theo chức trách hoặc qiải quyết sai qui định --mỗi vụ 1


6 5 - Không tham mưu cấp trên , khơng phối hợp tốt vói các cấp đem lạihiệu quả --mỗi việc 1


7 5 -Không tổ chức họp/ điều khiển cuộc họp không khoa học/ khơng chất lượng -- mỗi vụ 1
8 5 Khơng có biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, công tác 2
9 5 Triển khai thiếu mỗi văn bản ,cơng văn chỉ thị có liên quan 1
10 5 Mỗi Thông tin chậm trể hoặc báo cáo không đủ ảnh hưởng đơn vị --mỗi vụ 1
11 5 Thành viên, bộ phận, mảng việc, đơn vị mình không tiến bộ, kết quả thấp 1


CM


55đ


1 5 Soạn bài thiếu mỗi tiết tại thời điểm được kiểm tra 1


2 5 -Thiếu mỗi loại hồ sơ hoặc mỗi loại hồ sơ không đạt chất lượng - Dự 1/3 số tiết theo tiêu chuẩn (6 tiết). Thiếu 1 tiết trừ 1 điểm 11
3 5 -Không thực hiện 1 bài giảng điện tử-Không thực hiện thao giảng/ hội giảng 11
4 5 Mỗi tiết- không sử dụng Đ D D H có sẵn 1
5 5 Tiết dạy được thanh tra ,cán bộ chuyên môn xếp loại dưới khá 2
6 5 -Chấm điểm ,cộng điểm ,vào sổ không kịp thời làm trở ngại chung -Cộng điểm ,xếp loại không chính xác ,sửa sai qui chế --mỗi chỗ 2
0.5
7 5 Báo cáo thống kê khơng chính xác ,chậm trể 2(2)

9 5 Không giảm được mỗi 10% học sinh kém so với chất lượng đầu năm(trừ HS cá biệt được HĐTĐ xác định) 1
10 5 Quản lý không tốt HS trong giờ dạy ,xây dựng không hiệu quả nề nếp học tập mõi lớp- được phân cơng giảng dạy 1


11 5 -Ít quan tâm giáo dục đạo đức HS, không phối hợp với GVCN, Đoàn thể, LĐ, P.huynh trong GD
- Lớp dạy mất trật tự, nói leo, ra vào tùy tiện


2
2


KT
55đ


1 5 Giải quyết chậm mỗi chế độ/ sai/ bị thu hồi ngân sách -- mỗi vụ 1
2 5 Không xây dựng được kế hoạch thu-chi/ thu-chi không cân đối 2
3 5 Thiếu hồ sơ, chứng từ/ khơng rành mạch/ có ảnh hưởng/gây thất sốt-- mỗi vụ 2
4 5 Khơng đối chiếu định kỳ với thủ quỹ --mỗi lần 1
5 5 Báo cáo tài chính cuối HK khơng đúng/ khg đủ/ khg văn bản -- mỗi yêu cầu 1
6 5 Nắm bắt khơng chính xác tình hình tài chính, tài sản tại mỗi thời điểm / phối hợp không tốt với thủ quỹ --mỗi vụ 1
7 5 Khơng niêm yết cơng khai/ hoặc khơng chính xá các khoản trừ lươngtrước khi chuyển khoản 1
8 5 Quyết toán cuối năm Sai/ chậm -- mỗi loại 2
9 5 Tham mưu với thủ trưởng không kịp thời trong công việc -- mỗi vụ 1
10 5 -Thu không đạt đến cuối HK.(dưới 70% HP)-Nộp ngân sách cho Nhà nước chậm 11


11 5 -Không thực hiện đúng chức trách của cộng tác viên --mỗi lần 1
TKVP


50đTV-TQ
50đ


1 10 -Lập thiếu 1 loại hồ sơ 2


2 10 -Lưu trữ thiếu 1 loại hồ sơ/ văn bản 2


3 10 -Chuyển tải thông tin chậm - mỗi vụ 2


4 10 -Không đảm bảo việc xác lập hồ sơ theo yêu cầu của LĐ 2


5 10 -Khơng hồn thành hồ sơ PCGD 2


1 5 -Không đảm bảo hồ sơ. Không đảm bảo việc trực --mỗi vụ 1
2 5 -Không khoa học ngăn nắp. không tiện dụng --mỗi vụ 1


3 5 -Không phát huy tốt phịng đọc HS và GV 1


4 5 -Khơng giối thiệu sách. Khơng trưng bày sách theo chủ đề/ điểm --mỗi vụ 1


5 5 -Thực hiện không tốt việc kiểm kê 1


6 5 -Sai sót trong thu-chi/ chi trả chế độ --mỗi vụ 1
7 5 -Thu không đạt 70%/ ách tắt trong phối hợp với KT -- mỗi vụ 18 5 -Nộp các khoản không kịp thời 1


9 5 -Không nắm rõ quỹ tiền mặt/ Không tham mưu cho LĐ 1
10 5 -Không đối chiếu với KT định kỳ/ Thiếu mỗi loại hồ sơ -- mỗi vụ 1


BV
PV
55đ


1-2-3 5-5-5 -Khơng đảm bảo trật tự an tồn trong trường -Sai hiệu lệnh trống làm trở ngại việc chung


-Để người ngoài vào trường tự do làm ảnh hưởng đến trường


2
2
1
4 5 Không phát hiện kịp thời, đế ngăn chặn HS làm hư hỏng CSVC --mỗi vụ 1


5 5 -Không thường xuyên kiểm tra CSVC, không phát hiện kịp thời hư hỏng
-Không báo cáo, đề xuất với lãnh đạo về tình hình CSVC


2
1
6 5 -HS cịn để xe trong nhà xe GV/ HS đi xe trong sân trường -- mỗi vụ 1
7 5 -Không đảm bảo vệ sinh các khu vực thuộc trách nhiệm ,(3)


8-9-10-111 5-5-5-5


-Thiếu nước uống cho HS, GV
-Chưa làm tốt công tác liên lạc


-Khơng chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong khu vực trường
- Phục vụ không chu đáo


1
1
1
1


CN
50đ


1 5 Lớp chủ nhiệm chưa 01 lần đạt vị thứ 1hoặc 2,3 trong thi đua mỗi đợt (2 đợt) 2
2 5 Xếp loại HL,HK học sinh/ lập sổ điểm sai qui chế -- mỗi lỗi. 1
3 5 Có mỗi HS hạnh kiểm yếu (Trừ HS cá biệt, được HĐTĐ thống nhất) 2
4-5 5-5 Có quá 5% HS xếp loại HL yếu (cứ 1% trở lên ). (Riêng K6 HĐTĐ xem xét)


Tỉ lệ % thu thấp hơn mặt bằng chung của trường (cứ 10% trở lên)
1
1


6-7 5-5 -Không tham gia 1 lần-Nề nếp lớp bị phản ánh không tốt 11
8-9 5-5 -Học sinh lớp làm hư hỏng CSVC nhà trường --mỗi vụ -Có HS bỏ học 1 em mà GVCN khơng vận động 11


10 5 Không tham gia LĐ -- mỗi lần 1TB
50đ


1 10 -Bỏ trực theo lịch mỗi buổi 2


2 5-5 -Sắp xếp thiết bị không khoa học, ngăn nắp, gây khó khăn việc mượnthiết bị của GV
-Khơng đảm bảo việc cho mượn và thu hồi


1
1
3 5-5 -Không thường xuyên đảm bảo vệ sinh phịng thiết bị. -Có mất mác, hư hỏng nhưng không phát hiện kịp thời 11
4 5-5 -Không đảm bảo hồ sơ thiết bị. -Không kiểm kê định kỳ 11


5 5-5 -Không tham mưu với lãnh đạo về tình hình thiết bị, khơng đề xuất thanh lý
-Không mua sắm một cách hiệu quả


1
155đ


1 5 -Không hưởng ứng mỗi cuộc vận động (“TT,ST TT,GM “, 2khg, Đ Đ HCM, ứng dụng CNTT, Trường học TThiện, đổi mới ...)
-Không tham gia mỗi cuộc thi


1
1
2 5 -Khơng cùng tổ cơng đồn hồn thành mỗi cơng việc do CĐ phân công 2


3 5 -Không tham gia mỗi hoạt động do CĐ phát động ,tổ chức ( CLBGĐHP , các ngày lễ, kỷ niệm ... ) mà khơng có lý do chính


đáng -- mỗi vụ


1


4-5 5-5 -Không đạt GĐVH năm 2010-Không thực hiện hiệu quả vai trò của ban vận động 51
6 5 -Khơng có SKKN để nâng cao hiệu quả cơng tác 2
7 5 -Khơg có kỷ yếu SKKN/ không tham gia quỹ tham quan đường dài -mỗi vụ 1
8 5 -Không đăng ký thi đua.-Không phấn đấu TĐ để đạt hiệu quả 22
9 5 -Chưa thể hiện rõ tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn 2
10 5 -Bị địa phương phản ảnh tham gia SH không tốt 5
11 5 -Thiếu mỗi loại bài thu hoạch/ bài thi/ bài viết về Đ Đ nhà giáo-Không đảm bảo hồ sơ CĐ quy định 11
TPT


50đ 12 55 Khơng có K.hoạch tuần, tháng, năm -- mỗi loại-Khơng duy trì TD giữa giờ. Khơng múa hát TT, tổ chức trị chơi 1
-Cịn tình trạng học sinh đi xe trong sân trường 21


3 5 -Không sơ kết TĐ tuần/ đợt 1


4 5 -Không tổ chức tốt các cuộc vận đông 1


5 5 -Không tập huấn anh chị PT, BCH LĐ 2


6-7 5(4)

8 5 -Điều hành đội cờ đỏ cịn yếu, kém 2
9 5 -Thực hiện khơng tốt cơng tác xã hội có liên quan 1
10 5 -Khơng đăng ký, khơng chăm sóc một cơng trình/ di tích … 1


*NỘI DUNG THƯỞNG:1. Có SK đổi mới nâng cao hiệu quả công tác được tập thể ghi nhận, suy tôn. Ứng dụng tốt CNTT vào
công tác.


2. Hiến kế, đóng góp đem lại hiệu quả cao trong phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh
tích cực..

×