Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Kem ngu van khoi THCS o TPHo Chi Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.62 KB, 1 trang )

(1)

NHẬN DẠY KÈM LỚP 6, 7, 8 ,9GV CHUYÊN VĂN – KÈM HỌC SINH YẾU VĂN, LUYỆN THI HỌC SINH
GIỎI VĂN 8, 9, HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP CẢI CÁCH MỚI – LẤY LẠI
KIẾN THỨC CĂN BẢN, NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC.
HỌC KÈM TẠI NHÀ RIÊNG: TUẦN 2 BUỔI, HỌC PHÍ 500.000Đ


HỌC TẠI NHÀ GIÁO VIÊN, TUẦN 2 BUỔI, HỌC PHÍ TÙY THEO LỚP
(

200.000Đ – 500.000Đ

)


331/50/14 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 17, GÒ VẤP


×