Tải bản đầy đủ (.ppt) (34 trang)

Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - Nguyễn Thanh Mỹ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 34 trang )

NGUYỄN THANH MỸ - MBA
0903030405


MỤC TIÊU
Giúp các bạn có khái niệm tổng quát
về thuyết trình.
Giúp các bạn có thể xây dựng bài
thuyết trình cơ bản
Học cách thuyết trình chuyên nghiệp


NỘI DUNG
KHÁI QUÁT VỀ THUYẾT TRÌNH
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÀI
THUYẾT TRÌNH.
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
XỬ LÝ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP


Chia sẻ ?

What & why?


Xem Video
Clip 1


1. KHÁI QT VỀ THUYẾT TRÌNH
Là q trình truyền đạt thông tin
1. KHÁI QUÁT VỀ THUYẾT TRÌNH
Xác định yếu tố 3 P:
Purpose: Mục đích buổi thuyết trình
Place: Nơi tổ chức thuyết trình
People: Người sẽ nghe thuyết trình


1. KHÁI QT VỀ THUYẾT TRÌNH
Purpose:
Nội dung chính truyền đạt
Người nghe kỳ vọng điều gì?
Thơng điệp chính


1. KHÁI QT VỀ THUYẾT TRÌNH
Place:
Vị trí, khơng gian, thời gian.
Trang thiết bị hỗ trợ
Khảo sát trước nơi sẽ thuyết trình


1. KHÁI QUÁT VỀ THUYẾT TRÌNH
People:
Họ là ai? Tuổi tác, chức vụ
Số lượng người nghe
Văn hóa địa phương1. KHÁI QUÁT VỀ THUYẾT TRÌNH
Những việc cần chuẩn bị chu đáo
Chuẩn bị slide hoặc nội dung báo cáo
Trang phục
Những phương tiện hỗ trợ


1. KHÁI QT VỀ THUYẾT TRÌNH
Tiến trình buổi thuyết trình:
Bắt đầu ấn tượng
Nội dung chính trọng tâm, rõ ràng
Kết thúc có điểm nhấn


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phác thảo bài thuyết trình:
Dựa vào thời gian? người nghe là ai?
Phác thảo bố cục nội dung phù hợp
Chú trọng sự mong đợi của người nghe


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Bố cục nội dung trên Slide:
Từ ngữ: Đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu
Cấu trúc bài đơn giản xúc tích
Tính logic của nội dung thuyết trình


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phương pháp trình bày:

Tránh màu sắc nóng gây mỏi mắt


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phương pháp trình bày:
Hình ảnh nên chọn phù hợp với nội dung


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phương pháp trình bày:
Sử dựng biểu đồ với số liệu thống kê


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phương pháp trình bày:
Làm nổi bật những nội dung quan trọng


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
Phương pháp trình bày:
Hiệu ứng hình ảnh, Video Clip …


2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG

CHUẨN BỊ THEO NHÓM
Soạn nội dung trên Powerpoint :
Thuyết trình trong 5 phút
Nội dung nhóm tự chọn3. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH


3. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Chuẩn bị:
Chuẩn bị cơng cụ
Phân tích thính giả
Xác định mục tiêu
Thu thập thơng tin
Luyện tập


3. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Chuẩn bị:
Trọng tâm chính

Chủ đề
Phải nắm vững
Toàn tâm toàn ý
Nghiên cứu, đọc tài
liệu liên quan


3. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Ngun tắc khi thuyết trình:
Eye contact

Where to stand.
Body language


3. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỞ ĐẦU:
Cách tạo sự chú ý của người nghe:
 Bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan
 Đặt câu hỏi dẫn dắt vào chủ đề
 Đặt câu hỏi để phát hiện vấn đề


×