Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (tập 5): phần 2 - nxb trẻ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (925.45 KB, 24 trang )

4.BẠNHỮUVÀGIAĐÌNH
Nhữngmốiquanhệ
Nhữngmốiquanhệtrongđờirấtkhólường!.
NhữngcungcáchxửsựchúngtanghĩlàSẼCĨhiệuquả,lạichẳnghiệuquảchútnào!.
NhữngcungcáchxửsựchúngtacholàKHĨCĨhiệuquảthìlạithànhcơng…
Tạoấntượngvớingườikhác:
Khichúngtatìmcáchtạoấntượngvớiaiđó–bằngcáchchứngtỏmìnhthơngminhhay
giàucóhaylịchthiệp–ngườitacóthểthấyconngườithậtcủachúngta.Vàlúcđótrơngchúng
tacóvẻrấtngốc.
ThơngthườngthìchúngtagâyấntượngchongườikháckhichúngtaKHƠNGCỐGẮNGlàm
nhưvậy.Vìlýdođómàtrẻconvàthúvật,vàcảngườigiàdễlơicuốnngườikhác.Họkhơng
cầnquantâmchúngtanghĩgìvềhọ.Họhồntồntựnhiên.
Chạytheongườikhác:
Khichúngtatheođuổibạntrai,bạngái–hayngaycảnhữngconchó–thìtấtcảđềuchạyra
xa.Tạisao?Vìchúngtađangđuổibắthọ.
Khichúngtacốgắngkéoaiđóvơquanhệđầytínhtốnvớita,tựnhiênhọsẽtìmđường
tháochạy.KhichúngtaBNGLỎNGhọthườngquaylại.
Giúpđỡngười:
Khichúngtacốgắnggiúpđỡngườikhác–trẻem,bạnbè,nhânviêndướiquyền–bằng
cáchgánhváccácvấnđềcủahọ,họsẽỷvàochúngta–thậmchíđâmralườibiếngnữa.
Chúngtacànggiúphọchừngnào,họcàngkémcỏichừngđó.
Tốthơnchúngtakhơnggiúpđỡngườikhácbằngcáchkhơngđỡđầnqnhiều.
NgườitasẽchúýtớibạnkhibạnLNLẮNGNGHEhọ.

ĐÚCKẾT
Đừnglàmviệcqmứccầnthiết.

Giađình


Cóphảilàđiềukỳlạhaykhơngkhichúngtathườngcókhuynhhướngđốixửvớingườilạ


tốthơnlàvớingườitronggiađìnhrấtnhiều?
Chúngtamuốnbạnbènghĩtốtvềchúngta.Chúngtalắngnghenhữngcâuchuyệntầmphào
–vàdànhthìgiờnghechúngnhiềuhơnlàdànhchoconcáihaychamẹchúngta.
Chamẹngàynàocũnghysinhchochúngta,nhưngchúngtahầunhưkhơngcólấymộtgiây
đểnghĩđếnhọ.
Mặtkhác,nếungườingồichochúngtamộtchútgìđó,chúngtalậptứcghilịngtạcdạ.
Bạncóbaogiờmờingườihồntồnxalạtớiăntốichưa?Đâylànhữnggìxẩyra:
Bạntiêuhếtbốntiếngđồnghồđimuasắm,vàxàihếtsốtiềndànhmuanhuyếuphẩmcho
cảtuần.rồibạnbỏcảmộtbuổichiềuđểdọnbàncùngvớibộđồănbằngbạcđẹpnhấtcủabạn.
Bạnchạyquanhàhàngxómmượnchođượcmộtbộlytáchhảohạng.Bạnlơiranhữngcậyđèn
nến.bạntắmrửaconchócưngthậtsạchsẽ.
Bạndọnmộtbữatiệchảisảntránglệhuyhồng…vàrồibạnchẳngbaogiờgặplạinhững
ngườiđólầnnữa.
Tuầnsau,BaMábạnghéthămvàđượclãnhnhữngmónthừacịnlại…mộtcongàgóitrong
túigiấy!
Cólẽlâulâuchúngtanênđổingượclại.Hãydànhtơmhùmvàsâm-banhchoBavàMá.Khi
nhữngngườibạnkhơngthântớiăntối,bạnhãynói,“Rấttiếcchỉcịngàrántrongtúigiấy.Giá
nhưanh(haychị)tớiđâytuầntrước.BaMátơivừamớighéthăm.”

Lờikhen
ThángvừarồiJulievợtơighémuađồởcửahànghảisảntrongkhuvực.ngườibánhànglà
mộtthanhniêntrẻtênDavid.Anhtarấtlịchsự,tậntụy,chịukhólựachochúngtơimộtkhúc
cáhồirấttuyệt.
NgàyhơmsauJuliegửichoDavidmộtláthưcảmơnvềviệcbánhàngcủaanh–đồngthời
gửikèmmộtbảnchongườichủ.Davidsungsướngnhưlênmặttrăngvàcảngườichủcủaanh
cũngrấtvui.Nhữngngườibáncácómấylúcđượcnhậnthưcámơncủakháchhàng?Sauđó
Davidđượccấtnhắclênbậc.
Hầuhếtngườitađềucảmthấynỗlựccủamìnhkhơngđượcaichúý.Hầuhếtmọingười
cảmthấymìnhítđượcumến.vìvậykhibạntặnghọmộtlờikhennhư:“Anhlàmviệcgiỏiq!”
“Bộđồhếtxẩy!”
“Anhlàmộtngườithầycựphách.”
“Cơcónụcườirấtxinh!”
Thìbạnđãthắpsángngàyhơmđócủahọ-hoặccảthángcủahọnữakia!
Dĩnhiêncómộtsốngườicảmthấybốirốikhiđượckhen.
Thậmchícóthểhọkhơngđồngývớibạn.
Nhưngbạncóthểtinchắcrằnghọcoitrọngnhữnglờitửtếcủabạn.
Họchỉkhơngbiếtcáchnói“Cámơn”rasao.
Hãytặnghọlờikhenbằngbấtkỳcáchnào.
Vàđâylàphầnthưởnglớnnhấtkhibạntặnglờikhenchongườikhác.
NólàmBẠNcảmthấyhạnphúc.
Cómộtđiểmmấuchốttrongviệccholờikhen…khenngợihồntồnkhácvớinịnhbợ.Nịnh
bợkhơngcótígìthànhthật.LờikhenlàmộtsựTHỪANHẬNTHÀNHTHẬTphẩmchấtcủaai
đó.MọingườiđềuBIẾTPHÂNBIỆT.
Bạnmuốnhạnhphúcư?
Mỗingàyhãytặnglờikhenchomộtaiđó.
Trongcuộcđời,bạnsẽgặpđiềubạntìmkiếm.
Nếubạntìmkiếmnhữngđiềutốtđẹp,bạnsẽtìmthấychúng.
Nếubạntìmkiếmnhữnglầmlỗi,bạncũngsẽtìmthấychúng.

ĐÚCKẾT
HạnhphúccủabạntùythuộcvàđiềubạnQUYẾTĐỊNHchútâmđến.

Thayđổingườikhác
Tìmcáchthayđổingườikháclnlnlàmộtýtưởngtệhại.Tạisao?Bởivìnókhơngthể
nàothựchiệnđược.bạnsẽthấtvọngvàngườitathìghétbạn.
Vídụ1:
MaryvàFredlàmộtđơitìnhnhân.Marynghĩ,“FredkhơngphảilàconngườihồnhảonhưngmìnhcóthểTHAYĐỔIảnh.Mình
sẽdạyảnhcáchcưxử,mìnhsẽcámanhuốngrượu…”.Maryquyếttâm“sửađổi”Fred.Nhưng
Fredkhơngmuốnbịsửađổi.VìvậyFredcảmthấytứcgiậnvàbựcbội.cịnMarythìthấykiệt
sức.
Vídụ2:
Giảsửcuộcđờitơinhưmộtđóngbầyhầy.Tơimấtkiểmsốtvàaicũngcóthểthấyđiều
này.
Bạnbèkhunnhủ.tơilàmngơ.Chẳngbaolâu…BÙM!Tơibịduổiviệc,tơivỡnợ…hoặctơi
đitù.Cuộcđờitơitannáthết.
Nhưngchínhvìtơitảvậynêntơimớichịuđểýtớiđờimình.Tơithayđổicáchsống,tơi
thayđổicuộcđời!
Thayđổitíchcựclàmộtqtrìnhtựnhiên.Nóthườngdiễnranhưthếnày:
Bước1:sựngungốc,sauđólà
Bước2:taihọa,
Bước3:tuyệtvọng,vàcuốicùng
Bước4:sựkhơnngoan.
Chúngtacầncótừngbướcnhưvậy.Nếubanđặtngườikhácthayđổi,bansẽphávỡtiến
trìnhnày.
Bạnsẽthốtlên,“Nhưngthấyconngườingunhưvậythìmệtq!”
Đúng!Nhưngnếubạnépbuộchọthayđổi,họkhơngngheđâu.
(Cácbậcchamẹvàcảnhsátđơikhicầnphảidùngbiệnphápcưỡngbách!Cịnhầuhếtcác
trườnghợpkhác,tốthơnlàtanênđểchongườikháctựsửasailầmcủahọ.)

ĐÚCKẾT
Cóhaihạngngười:
a)Nhữngngườivẫnthườngtựđiềuchỉnhcáchsốngcủamình,
b)Nhữngngườiphảibịbưuđầusứttránmớichịungộra!
Khơngcầnbạnphảilênlớphọlàphảibiếtsốngnhưthếnào.


Thathứchongười


Khilớnkêntơinhớđãnghemẹtơivànhiềungườikhácthườngnhắctơirằngthathứcho
ngườikháclàmộtđiềutốt–rằngsựthathứlà“thiêngliêng”hoặc“rấtđạođức”.
Nhưngcómộtlýdocănbảnhơnđểchúngtathathứchongườikhác:đólànếukhơngbỏ
quachongườikhác,điềuđósẽhủyhoạicuộcđờichúngta.
Lấyvídụnhư:
a)Bạnlàơngchủvàbạntốngcổtơirakhỏixưởng
b)Bạnlàbạngáitơivàbạnbỏtơiđểchạytheothằngbạntơi
Vậytơinênnói“Tasẽkhơngbaogiờthathứchomấyngười!”
Aiđaukhổ?Khơngphảibạn!
Tơiđếmbướctrênsàn.Tơiđauthắttrongbụng.tơimấtngủ.
Cịnbạnchắcđangtiệctùngvuivẻ.
VậytạisaochúngtavẫnmangýnghĩrằngnếuCHÚNGTAkhơngthathứthìHỌsẽđaukhổ?
Thậtlàđiênkhùng.
NhữngcuộcnghiêncứumớiđâycủaviệnytếcơngcộngởCalifonia,Mỹ,khẳngđịnhrằng
lịngthùghétvàốngiậnsẽpháhoạihệmiễndịchcủachúngtavàlàmgiatăngnguycơmắc
các bệnh về tim, ung thư và thậm chí cả bệnh tiểu đường. Nỗi cay đắng trong lòng sẽ làm
chúngtađauốm!
Thathứchomộtngười,đâucónghĩalàđồngývớinhữnggìhọđãlàm.
Chỉvìbạnmuốncuộcđờibạnnhẹnhàngthanhthảnthơi.

ĐÚCKẾT
Thathứcódễdàngkhơng?Thườngthìkhơng.
Nhưngbạnthathứchoaiđókhơngphảivìhọ.
Bạnthathứchongườivìíchlợicủabạn.

Bạnbèvàtiềnbạc

TơiquenmộtngườibạntênJim.Anhtalàmlụngcậtlựcsuốtđờivàtàisảncảtriệuđơ-la.


Jimsốngmộtcuộcđờithoảimái.Anhđidulịchnhiều,biếtthưởngthứcthựcphẩmvàthích
đãibạnbè.Tínhtìnhanhdễchịuvàrộngrãi.
MớiđâyJimtâmsựvớitơivềngườibạncủaanhtênTed,mộtngườithườngtúngquẫn.Jim
nói,“TơithíchtayTed.Hắnthườngtớiởnhàtơivàtơicũngthườnghayrủhắnđinghỉmát.
Tơiđãbaohắncảtrămbữaănởnhữngnhàhàngsangtrọngnhất.Anhbiếttơibựcbộichuyện
gì khơng? Trong mười năm trời hắn chưa hề đãi tơi được một bữa ăn hay một cái bánh
hamburgerhaymộttáchcàphêbaxunữa.”
Bạncóngờđượckhơng?Ngaycảnhữngngườigiàucócũngbiếttínhtốntiềnbạc.
Ngaycảnhữngconngườirộngrãicũngphảitínhtốn.
Khơngnhấtthiếtlàhọnghĩđếntiềnbạc.Màlàvềtháiđộ.Tháiđộcoichuyệnđólàđương
nhiên.
Tedchorằng,“ThằngJimgiàu.Hắntrảtiềnlàphải.”
Chotớinay,Jimkhơngkêucagìthêm.Nhưnganhđãthấyqđủ.Vàbắtđầutừđây,Tedcó
thểmấtbạnbấtcứlúcnào.RồiTedsẽphảitựhỏi,“Chuyệngìđangxảyravậy?”
Giữabạnbèvớinhau,bạnbiếtailàngườirútvírađầutiên,ailàngườirútvísaucùng–và
ailàngườilnlnqnvíởnhà.
Bạncũngbiếtailàngườiđivơtoa-létlúctínhtiền.
Màbạnbiếtkhơng?Nhữngngườibạncảubạncũngbiếtđiềuđó!

ĐÚCKẾT
Nếubạncủaanhgiàuhơnanh,vàtấtcảnhữnggìanhphảixàichohọchỉlàmộtđồng,anh
hãyxàingayđồngđó!

Qtặng
VợcủaTonymuốnanhmuachocơmộtcáibànủiđồ.LúcấylàđầuthángHai.Vìvậyanhcố
chờthêmmộttuầnđểmuatặngcơđúngngàyValentine.Mộtýnghĩsailầm.
Ngườitathườnggặprắcrốikhimuachovợhaybạngáinhữngmónqtrậtchìa.Trang

nàyđượcdànhtặngchonhữngbạnđó.Nóđượccăncứtrêncuộcnghiêncứunghiêmtúccủa
tơivềnhữngbữatiệctối…
Nàybạn,khimấyanhnhậnđượcmộtmónqsinhnhật,vídụnhưmộtcáimáykhoan


chẳnghạn,anhsẽtựnhủ,“Tốt–cáinàycóíchđây.Mìnhsẽxàinó!”Vìvậynênkhianhđimua
qtặngvợngàysinhnhậtanhcũngtìmcáigìđó“cóích”.Sailầmlớn!
Nguntắc1:
NóichungđànơngthíchnhữngmónqHỮUÍCHcịnphụnữthíchnhữngmónqDÀNH
RIÊNGCHOHỌ.Dùcóvàiphụnữthíchnhữngmónqsinhnhậtlàmáyhútbụihaycáimở
nắphộp,hầuhếtđềughétnhữngmónqgiadụng.
Tớigiờlẽrađànơngchúngtacầnphảihiểurõđiềuđó.Trongnhữngcuốnphimtìnhcảm,
khimộtđơitìnhnhânhơnnhautrênbãibiển,vàchàngnói“Anhsẽuemmãimãi…”,thì
chàngthườnglơirabơngtai,hoahồng,ngọcbích,kimcương…chứkhơngbaogiờtặngnàng
mộtcáichảorán!
Đốivớiphụnữ,qtặnghữuíchcónghĩalà“AnhkhơngTHẬTSỰutơi”.Nhữngmónq
khơngphảiloạidànhriengchomộtngườibaogồmcảmáyxaycàphêvàphầnmềmkếtốn.
Nguntắc2:
THỜIĐIỂMMỚIĐÁNGKỂ!
Đớivớiđànơng,THỜIĐIỂMnhậnđượcqtặngkhơngquantrọng.Nếuanhtamuốnmột
cáimáyvặnốcvít,thìcólúcnàocũngtốt…vàongàysinhnhật,giữahaikỳsinhnhật,ngàykỷ
niệmgìđócũngđược.Tặngchomộtanhchàngmộtcáimáymàikimloại,anhtasẽqnó
ngay.
Vớiphụnữ,thờiđiểmrấtquantrọng.Hầuhếtphụnữtinrằnghọthườnglolắngchămsóc
chođànơngrấtnhiều.họxemsinhnhậthaynhữngngàykỷniệmlàdịpđẻđànơngchúngta
bàytỏthêmsựquantâm,đềnđáplạihọ.

ĐÚCKẾT
Phụnữmuốnthấyrằngbạnnghĩtớihọ-vàrằngbạndànhchohọmộtnỗlựcđặcbiệtbàytỏ
điềuđó.Giátiềnkhơngthànhvấnđề.


Quanhệcủanhữngngườiquen
Bạnđãtừnggặpchuyệnnàychưa?...
Haingườibạncủabạncủabạnquyếtđịnhchiataynhau.
Họtớihỏiýkiếncủabạn.


Bạnbàytỏýkiếncủamình.Bạnmuốngiúphọ.
Tuầnsauhọlàmlànhvớinhau.Cảhaiđâmraghétbạn.
Bàihọcgìđây?
Hãythậntrọngkhigópývớibạnbèvềnhữngmốiquanhệcủahọ.
Đólàmộtbãimìn!

ĐÚCKẾT
NgườiduynhấtTHỰCSỰbiếtrõchuyệngìđangxảyratrongmộtmốiquanhệlàngườitrong
cuộc.

“Hãylàmchotơihạnhphúc!”
Mỗikhibạnthấytrongngườiđangtươivuihàohứng,bạncóbaogiờtựnhủ,“Mìnhphảiđi
chơivớiaiđóđangrầurĩmớiđược”?
Khơng!Bạnmuốntớivớingườiđangvuivẻhạnhphúckia.
Nhữngngườihạnhphúcthuhútnhữngconngườihạnhphúc.
Nhữngngườikhổnãothuhútnhữngconngườikhổnão.
Vàkhơngcóaikhácngồibạncóthểtạochobạnhạnhphúcđược.
Từđâumàchúngtacóýnghĩrằngmộtaikháccóthểcóthểkhiếnchúngtahạnhphúc?
Chắclàtừcácbàihátvàcáccuốnphim…
Trongcanhạcvàphimảnh,ngườitathườngthốtlên“Trướckhicóem,anhlàkẻcơđơn,là
ngườithấtbại–nhưngemtớiđãlàmthayđổimọiđiều!”
Cịnthựctếcuộcđờithìngườitanói,“Trướckhianhtới,tơilàkẻkhốncùng–vàanhđãlàm
mọithứTỒITỆthêm!”

Trongcuộcđờithật,ngườikháckhơnglàmthayđổicuộcđờita.
Chínhchúngtalàmchuyệnđó.
Nếubạnđangcảmthấytinhthầnxuốngdốc,thìchỉcóbạnmớicóthểthayđổiđượctư
tưởngcủachínhmình.Bạnphảitựlơimìnhrakhỏihốthẳm,từngbướcmột.
Khibạnbắtđầunhìnvàomặtsángcủacuộcđời,bạnsẽthuhútnhữngngườibạnvàđồng
nghiệpsốnghạnhphúc.


Đượcởgiữanhữngngườilacquanấy,chínhbạnsẽđặtmộtnụcườilạcquanlêngươngmặt
bạn.

ĐÚCKẾT
Sứ mạng của bạn trên đời này khơng phải là thay đổi thế giới – mà là thay đổi chính con
ngườibạn.
“Iloveyou”
“Cónhữngđiềunhonhỏlẽratơiphảinói,
Chỉvìchưacódịp,
Nhưngemvẫnlnlnởtronglịngtơi…”
Chủđềcủahầuhếtcáccakhúchaytiểuthuyết,hayđiệnảnh,làgì?TÌNHU!Tìnhutan
vỡ,tìmđượctìnhu,tìnhuthơdại,tìnhuliềulĩnh,tìnhubịchàđạp…
Gầnnhưtấtcảmọiđiềuchúngtalàmcốtđểđượcuthươngthêm.Chúngtamuaquầnáo
xịn,xehơibónglộn,vàcốgắngthăngtiếntrongcơngviệc.Chúngtathựchiệnnhữngđợtăn
kiêngkhủngkhiếpvàgồngmìnhđixămhìnhtrênmọibộphậncơthể.
Chúngtanghĩrằng,“Nếungoạihìnhmìnhgợicảm,ngườitasẽumình.”
“Nếumìnhthơngminh,ngườitasẽumình.”
“Nếumìnhxóađược97%nếpnhăn,ngườitasẽumình.”
Mỗingườibạngặpđềukhaokhátđượcthươnguvàchấpnhận–nhiềungườitrongchúng
tacịnlàmnhữngviệcđiênkhùngđểđạtđượcđiềuđó.Chúngtabậnrộntìmkiếmtìnhu
đếnnỗiđơilúcchúngtaqncảnóichonhữngngườithânbiếtrằngtauhọ.
Fredbốirốinói,“Thángtrướctơicónóivớibàxãrằngtơiunàng.Bộnàngkhơngnhớnổi

sao?”Nàngnhớchứ,Fred,nhưngnàngvẫnmuốnanhnóilạihàngtháng.Thậtranàngmuốn
anhnóilạihàngngàykia!
BéJohnnyrađời.trongnhữngnămđầu,ơngbốơmhơnbékhơngngớtvàkêulên“Bốrất
ucon!”
Rồi,Johnnylênmườihaituổi,bốnói“Nólớnrồi”.Nhữngcáiơmấpthươngutanbiến
mất,đếnnỗiJohnnytựhỏi“Mìnhcómắclỗigìkhơng?Saobốkhơngthươngmìnhnữa?”
Toiokhơngnhớnổiđãcóbaonhiêungườitrưởngthànhnóivớitơilúcnàyhaylúckhác,
“Tấtcảnhữnggìmàsuốtđờitơimongmỏilàđượcnghebốtơinóirằngbốutơi.”


Rấtnhiềulầnchúngtacứđểmộtbikịchxảyratrướckhichúngtakịpnóivớiaiđóvềđiều
màhọmongđiềumàhọmongđượcnghe.Đơikhibikịchcónghĩalàđãqtrễđểnóichohọ
biết.
ĐÚCKẾT
Nói“Tơiuem”,“Baucon”…cómấtgìđâu.Vàkhiqkhóđểnóicâuđó,thìcâunói“Cám
ơnem”,“Cámơncon”làmộtcáchbắtđầutốtđẹp.

5.CHIÊUTHỨCĐỂTHÀNHCƠNG–LÀMGÌBÂYGIỜ.
Cáigìquantrọngnhất?
20%thứcănchúngtaăntạothành80%mỡ.
20%sốhàngxómlánggiềngcủabạngâyra80%tiếngồnnơibạnở.
20%sốngườilàmviệctrongcơquancủabạnlàmhết80%cơngviệccơquan.
Đâylàđịnhluật80/20.Bạnsẽgặpnókhắpnơi!
Năm1897,mộtnhàkinhtếngườiÝtênlàParetokhámphárarằng20%ngườidânnước
Anhsởhữu80%tổngsốtiềntrongnước.Ơngcũngnhậnrarằng20%sốmầmđậutrongvườn
nhàơngsinhra80%sốđậu.Hiệnnayơngrấtnổitiếng.
ĐịnhluậtParetodựđốnrằngtrongbấttrongbấtcứtrườnghợpnàocũngchỉcómộtsố
nhỏquantrọnghơntấtcảsốcịnlạirấtnhiều.
Điềunàycónghĩalà:
Trongchuyệnkinhdoanh:20%sốkháchhàngcungcấpchobạn80%lợinhuận.hãytìmsố

20%đó.
Trongchuyệnhọchành:20%sốtrangtrongmộtcuốnsáchchứađựng80%lượngthơngtin
củasách.Hãytậptrungvàosố20%đó–rồiđọcquacuốnkhác.
Trongchuyệncủabạn:NHỮNGCƠNGVIỆCHÀNGNGÀYCỦABẠNKHƠNGCÙNGMỘTTẦM
QUANTRỌNGNHƯNHAU.Nếuhơmnaybạnphảilàmmườiviệcthìchỉcóhaiviệcthiếtyếu
hơntámviệccịnlại.
Bạnhãyhìnhdungchorasố20%đó.HãyƯUTIÊNlàmnhữngviệcnày.
Lậpmộtdanhsách“nhữngviệccầnlàm”chưađủ.Nếukhơngnhắmđúngvàosố20%đó,


bạncóthểlãngphíđến80%thờigiancủabạn.
Nhữngngườitầmtầmđemnănglựctầmtầmralàmmộtlơviệc.
Nhữngngườithànhđạtdồnnỗlựcchonhữngviệcchủchốt.
Bạnkhơngthểnàolàmhếttấtcảmọiviệc–nhưngbạncóthểhồnthành20%cơngviệc.
Đừngđểbịmấtgiấcngủvìsố80%cịnlạikia.

ĐÚCKẾT
Điềuquantrọngkhơngphảichỉcónỗlực,màquantrọnglàbiếtđặtnỗlựcđóởđâu.

Mơitrườngquanhta

Cóbaogiờbạnbướcvàomộtbuồngtắmcơngcộngvàngửithấymùihơilàmbạnmuốn
nghẹtthở?
Nhưngvìqcầnnênbạncứphảivào.
Bạncóđểýthấyđiềugìkhơng?
Saukhoảngnămphútsaukhibạnđira,bạnthấykhơngcịnhơikhủngkhiếpnhưtrướcnữa.
Vànếunhưbạnbịnhốttrongđóchừngmộtgiờthìsao?
Cóthểbạnsẽnói,“Cómùigìđâu?”
Cómộtngunlýởđây.Chúngtasẽdầndầnquenvớimơitrườngxungquanh.
Sốngchungvớinhữngngườikhơnghạnhphúc,bạnsẽtrởnênbấthạnh–vàbạnsẽcholà

chuyệnbìnhthường,tựnhiên!
Làmviệccùngvớinhữngngườihayphêbìnhchỉtrích,bạnsẽtrởnênưaphêbìnhchỉtrích
–vàbạncũngsẽthấychuyệnđólàbìnhthường.
Nếubạnchơivớiđámbạnưanóidối,thờigianđầubạnthấykhóchịu.cuốicùngbạncũng
quenchuyệnnóidốicủamọingười.Ởbênhọmộtthờigianđủlâu,chínhbạnsẽcólúcnóidối
mộtvàicâu.
Sốngcùngnhữngconngườihạnhphúcvànăngđộng,bạnsẽtrởnênhạnhphúcvànăng
động–vàbạnsẽthấychuyệnđóbìnhthường.


Nếugiađìnhbạnđangsốngthụđộngvàkhơnghạnhphúc,bạncầnphảitìmmộtvàingười
bạnvuitươihạnhphúc.Ởmộtqngnàođótrongcuộcđời,bạncầnnhữngconngườiđồng
hànhtíchcực,nếukhơng,nhữngngườiyếmthếrầurĩsẽkéobạntuộtdốc–vàthậmchíbạn
khơngnhậnrađượcđiềuđóđangxảyra.

ĐÚCKẾT
Tấtcảchúngtađềubịtácđộng(vàbịnhiễm)bởinhữngngườivàtháiđộcủangườichung
quanh.
Thỉnhthoảngchúngtacầnphảihànhđộng–hoặcthayđổiđámngườikếtgiaokhimàchúng
tacịnnhậnrađược“cócáigìbốcmùiởquanhđây!”

Nhữnglờibiệnhộ
TrongcuộcsốngcủachúngtasẽcóhoặcnhữnglờiBIỆNHỘhoặcKẾTQUẢnhưý.Hìnhnhư
mộtsốngườicómặttrênđờiđểdạychúngtarằng…
RogerCrawfordsinhravớimộtcáichânvàhaicánhtay,nhưngkhơngcóbàntay.Vậyanh
làmđượccáigì?Anhlàmộtvậnđộngviênquầnvợtchunnghiệp.Nghĩalàanhthuộcđẳng
cấpchunnghiệpvàsốngbằngcáchchơiquầnvợtvàdạyđánhquầnvợt.
DigitalDan,ởquậnFerndalebangCalifonia,Mỹ,làmộtngườithợmộcchođếnkhianhbị
ungthưcuốnghọngvàphảicắtmấtthanhquản.Khikhơngcịnnóiđượcnữa,anhtrởthành
mộtngườichọnnhạc–DJ–mộtDiscjockey.Dangõvàomáytínhxáchtay,vàcáimáynóithay

anh.
Đãbiếtbaonhiêulầnchúngtanói,“Tơiquagià,tơiqmệt,tơilườiq,tơiqbận,việc
nàykhóq!”
Năm1996,vậnđộngviênxeđạp–taycua-rơnổitiếngLanceArmstrongbịungthưtinh
hồn.Khicănbệnhlantớibụng,phổivànão,cácbácsĩđãđánhgiáanhcóbốnmươiphân
trămsốngsót.NhưngArmstrongcịnvượtxachuyệnsốngsót.Anhleolênlạixeđạpvàthắng
cuộcđuaxeđạpgiankhổnhấtthếgiới–TourdeFrence–sáulầmliêntiếp,từnăm1999đến
năm2004.
Lancechứngminhcâungạnngữxưa,“Nhữnggìkhơnggiếtđượctasẽlàmtathêmhùng
mạnh”
NhữngngườinhưRoger,DanvàLancenhắcchochúngtanhớrằngnhữnglờiđổthừahồn


cảnhcủachúngtachỉlàcáchluồnláchđểtrốnchạymàthơi.
Bạnhãychọnlấymộtmụctiêubạnmuốnhồnthành…mộtbằngĐạihọc,mộtcănhộriêng
chomình,mộtcuộchơnnhânhạnhphúc,mộtcáibụngthon…vàbạncóthểtìmramộttrămLÝ
DOvìsaokhóhaykhơngthểlàmđược.NhưngtấtcảnhữnggìbạncầnchỉlàMỘTLÝDOĐÚNG
ĐẮNlàvìsaobạnmuốnmụctiêuđó.Thếrơibạnbắttayvịviệc.
Khibạnthậtsựmuốnmộtcáigìđó,bạnsẽtìmracáchthựchiện.Khơngcócáigìcógiátrị
lạiđếnmộtcáchdễdàng.Thưởngthườngđằngsaumộtcâuchuyệnlạixuấthiệnthêmmộtcâu
chuyệnnữa.

ĐÚCKẾT
Thànhcơngkhơngphảiởcác“sựkiện”màchínhlàởtháiđộnhìnnhậnsựkiện.

“Tơikhơnglàmnổi!”

Hãyhìnhdungthếnày:
Vàonhữngtuầnlễđầutiên,bạnngồitronglớphọcmơnTốnvàđanglơđãngnhìnrangồi
cửasổ,bỗngcơgiáođếnhỏi:“Sao,câutrảlờirasao?”

“Trảlờirasao?”!Bạnthậmchíkhơngbiếtcâuhỏinhưthếnào.Bạnđỏmặt,đứngimnhư
thóc.Runvarơmrớmnướcmắt.Vàolúcđó,bạntựnóivớimình,“Mìnhghétmơntốn.”
Tốiđóvề,mẹbạnhỏi:“Đihọcthếnào?”
Bạnđáp,“Conkhơngtrảlờiđượccâuhỏivềmơntốn”.
VàMẹnói,“Thơi,bìnhtĩnhđi–trongnhàmìnhkhơngcóaigiỏitốncả.”
Thếlàbạnthởphàomộtcái,“Mìnhghéttốnnhânlàphải!Đólàgenditruyền.”
Sauđókhơnglâu,bạnnóivớiđámbạn,“Tớghétmơntốn.Cảnhàtớđềurấttệvềchuyện
mấyconsố.”Rồibạnnghĩ,“Việcgìphảiráng?Mìnhcóbaogiờquađượcmơnnày!”
NhưngTHẬTSỰthìchuyệngìxảyra?Bạnkhởiđầukhơngđượctốtnênbịtụtlạiphíasau.
Cóthểcâuchuyệnhọctốnnàykhơngxảyravớibạn.nhưnghầuhếtchúngtađềucónhững
câuchuyệnriêngcủamình–vềchuyệnhát,chơibóng,vẽtranh,nóitrướccơngchúng…


Chúngtakhởisựkhơngtốtvàbịtụtlạiphíasau.Khơngsianủichúngtacả.Saumộtkinh
nghiệmlúngtúngnhưvậy,chúngtadầndầntựthuyếtphụcmình“Mìnhkhơnglàmđượcviệc
đó!”
ÝnghĩvềnhữnggìbạnCĨTHỂvàKHƠNGTHỂlàmcóthậtsựđúngnhưvậykhơng?Bạnlấy
nhữngýtưởngđótừđâuvậy?Chúnglànhữngsựkiệnvữngchắcsao?

ĐÚCKẾT
Nếuchúngtatựchomìnhthêmmộtcơhộinữa,vàthêmmộtíttrợgiúp,thườngCHÚNGTA
LÀMĐƯỢC.

Hãynghiêmtúc!
Bạnchúýsẽthấymộtđiềugìđóởnhữngngườiyếuđuối.
Ngơnngữhọcũngyếuđuối,rụtrè.
Họrấthaydùngmộtsốtừ,chẳnghạnnhư,“CỐ…”
“TơisẽCỐgiảmcân”
“TơisẽCỐtrảhếtnợ”
Vàogiâyphúthọnói,“TƠISẼCỐ…”bạnhiểungayrẳnghọchỉnghiêmtúccóphânnửa.

Khibạncủabạnnói,“Tớsẽcốgắngcómặtởđó”,bạnbiếtrằnghọsẽkhơngtớiđâu!
Lờilẽcủachúngtachongườikhácbiếtchúngtaquyếttâmtớimứcnào.
Những bậc cha mẹ biểu những đứa con, “Cố gắng im lặng chút coi!” “Cố cư xử cho đàng
hồngcoi”,họkhơngnghiêmtúclắm.Vìvậybọnnhỏlàmgì?Chúngsẽlàmbấtcứcáigìchúng
muốn!
Thayvìnóivớiconcái,“MấyđứaconphảiCỐ…”,tahãynói“MấyđứaconPHẢI…”
Thayvìtựnóivớibảnthân,“MìnhsẽCỐGẮNGLÀM”,bạnhãynói,“MìnhPHẢILÀM”.
Nótựanhưmộtmệnhlệnh–vànósẽkhiếnbạnđạtđượcnhữngkếtquảtốthơn…“TAPHẢI
làmxongviệcnày!”“TAPHẢIsốnghạnhphúc!”
Nói“MÌnhsẽCỐ…”cónghĩalà,“Mìnhsẽlàmviệcnàynếukhơngkhóq.”
Nói“MìnhPHẢI”cónghĩalà“Mìnhphảilàmviệcnàydùthếnàođichăngnữa.”
Đâykhơngphảilàchuyệnrâurianhỏnhặt.


Đâylàsựkhácbiệtgiữasựhữnghờtùytiệnvàsựquyếttâmnhậpcuộc.
Đóthườnglàsựkhácbiệtgiữathànhcơngvàthấtbại.
Nếubạnmuốnngườitatinbạn–vànếubạnmuốntựtinvàochínhmình–bạnphảitỏra
nghiêmtúc!

ĐÚCKẾT
Lờilẽcủabạnđịnhhướngtươnglaicủabạn.

Tậptrungvàođiềumìnhmuốn

Bạnsắpdiễnthuyếttrướchaitrămngười.
Bạntựnhủ,“Đừngcăngthẳng!Đừngqnbài!Đừngbốirối!”Rồibạnbướclêndiễnđàn,và
chuyệngìxảyra?Mọichuyệnkhơngralàmsaocả!Thậmchíbạnkhơngcịnnhớtênvợlàgì!
TạisaođiềunàylạixảyrakhibạnđãtựnhủlàĐỪNGđểmìnhbiếnthànhmộttênngốc.Đó
làdocáchthứchoạtđộngcủatâmtrí.Cómộtngunlýquantrọngítkhiđượclýgiảirõràng…
Tâmtrítahoạtđộngtheocáchìnhảnh.Đểlàmmộtcáigìđó,bạncầncómộthìnhảnh.Để

sờmũimình,trongđầusẽhiệnlênhìnhảnhcủangóntaycủabạnđưalênmũi.Vớihìnhảnh
chínhxácnày,tiềmthứccủabạncóthểralệnhchocáccơthựchiện.
Đểcómộtbàidiễnvăntựtin,bạncầnphảicómộthìnhảnhtrongđầubạnvềbạnđang
đứngnóichữngchạctrướcđámđơng,ngaycảtrướckhibạnđứnglên.Chỉcónhưvậy,tâmtrí
bạnmớicóthểralệnhchocơthểbạnthựchiệnviệcđó.
KhơnggửithơngđiệptớiđầuócbảoĐỪNGlàmmộtcáigìđó.Tiềmthứccủabạncầnphải
cómộthìnhảnhvềNHỮNGGÌBẠNMUỐN.
Vìvậynếutựnóivớimình,“đừngcăngthẳng”,bạnđãtựđộngnhồivàotiềmthứchìnhảnh
bạnđangrunrẩyvàlắpbắpnói–trởthànhcuộctrìnhdiễncủabạnđó.Đólàquiluậthoạt
độngcủatríóc.
Điều gì xảy ra khi bạn đứng trên sân golf, gần bờ nước, và bạn tự nói với mình, “ĐỪNG
ĐÁNHTRÚNGNƯỚC”?Dùbạnđãtựnói,“đừngđánhtrúngnước”,nhưngtiềmthứcvẫnchỉcó


mộthìnhảnhvềtráibanhcủabạnrớtxuốngnước.Bạnthấygìtrongtâmtrílànhữngthứbạn
sẽđạtđược.
Điềunàygiảithíchtạisaosựtựtinlạiquantrọngđếnthếtrongbấtcứchuyệngìbạnlàm.
Khibạnvữngtin,bạnchỉcónhữnghìnhảnhtíchcựctrongtríóc–mộtbàidiễnvănhay,một
cuộcphỏngvấntựnhiênthoảimái,mộtbuổithiláixengonlành.Khibạntựtin,bạnkhơngvào
vaibộphimvềtaihọa,bạnvàovaibộphimnóivềthànhcơng–vìvậymàbạnthànhcơngđều
đều.Bạnkhơngphảilàhồnhảo,nhưngbạnlnlnchomìnhcơhộitốtnhấtcóthểcóđược.

ĐÚCKẾT
Những người suy nghĩ lạc quan thường có thói quen hình dung mẫu người họ muốn, chứ
khơngphảimẫungườihọsợ.NGHĨGÌSẼĐƯỢCNẤY.

Cứhỏi!
Lúcđólà11giờ30phútvàtơiphảiđápmáybayđiSingaporevàolúc2giờ30chiều.Ngày
hơmsautạiSingaporetơilạiphảinóichuyệntrước5.000người.Bấtthìnhlình,tơinhậnra
mìnhđánhrơimấthộchiếu.

Julienói,“Emsẽkiếmchoanhmộtcái.”Cơnhấcđiệnthoạilênvàgọinhữngsốkhẩncấpvề
ditrúkhắpnướcÚc,nhưngchỉnhậnđượcnhữngcâutrảlờitrựctiếphoặctựđộng,“Khơng
được,hơmnaylàchủnhật.”
Cuốicùngsau25cuộcgọi,Julienóichuyệnđượcvớimộtviênchứcđangnghỉdưỡngbệnh.
Julie thuyết phục được người này ra khỏi giường, lái xe tới Sở hộ chiếu Úc ở đường Curie,
Adelaide,tắthệthốngbáođộngcủacảtịanhà20tầng,bậtmáyvitínhlênvàlàmhộchiếu
chotơilúc1giờchiều.
Juliethậttuyệtvờibởinhiềulýdo.Mộttrongsốđólàcơbiếtcáchucầu.Cólầncơđãxây
dựngđượcmộttrungtâmnidạytrẻmồcơiởIndonesiamàtrongtaykhơngcómộtđồng.
CơtớithămcácơngtrùmcơngtyởJakartavàxingạchngói,gỗ,ốngnước,sơn,máitơnvàcả
nhâncơngnữa.Khixâydựngxongtrungtâm,cơtìmcáchcungcấpchonóđầyđủthuốcmen
vàvậtliệuytế,cũngdùngchiếnthuậtnhưcũ.
QuanniệmcủaJulielà:
1.Nếuanhchịuhỏi,anhcóthểcóđược.
2.Nếuaiđónói“khơng”.Đừngtựái.Hỏingườikhác.


Thànhcơngvàhạnhphúccủabạntùythuộcvàocáchbạnđịihỏi.Đốivớinhữngchuyện
nhỏ…”Tơicóthểcinhồnlạivốnđượckhơng,đượcnângbậclương,xinxemlạiviệcbổnhiệm
cơngtáccủatơiđượckhơng…?”“Tacóthểhẹnnhauđichơiđượckhơng?”…Đốivớinhững
chuyệnlớn…“TơicóthểLÀMVIỆCchoơngđượckhơng?”“EmLẤYanhnhé?”
Câutrảlờithườnglà“Được!”.Ngườikháckhơngđọcđượcsuynghĩcủabạn.Nếuhọbiết
bạnmuốngì,cólẽhọsẽvuilịngđồngývớiđềnghịcủabạn.
Tờ báo USA Today gần đây đăng một bản báo cáo về những người địi tăng lương. Cuộc
nghiêncứuchothấy45%phụnữvà59%namgiớiđượctănglươngkhihọucầu.Vậyu
cầucũngđánglàmlắmchứ.
Nếuanhkhơngchịuhỏi–nếuanhcứimlặngchịukhổ,cứlntửvìđạo,vậythìanhcứviệc
trắngtay.Cứhỏichorađiềubạnmuốn,bạnsẽhạnhphúcvàkhỏemạnhhơn.ư

ĐÚCKẾT

Nếubạnchịuhỏi,cónhiềucơmaybạnsẽđược.

Dọnsạchrácđi

Tơi có quen một phụ nữ tên Nancy, cô vừa mới mua một chiếc Honda rất đẹp. Nhưng
garagecủaNancythìchứađầychailọ,báocũ,hộpgiấyvàđủthứđồvơdụng,đếnnỗicơphải
đậuchiếcxe40.000USDngồiđường.
Sốngvớirácrưởisẽảnhhưởngđếnchấtlượngcuộcsốngcủađờibạn!
Nhữngcuộctrắcnghiệmtâmlýchothấyngườitabịstressnhiềuhơnkhiởtrongcácngơi
nhàvàcơsởluộmthuộm.Ởnhữngchỗkhơnggiansạchsẽ,chúngtasẽcảmthấythưtháivà
năngđộnghơn.
Cómộtlýdovìsaongườitaưađicắmtrại–thậtquảlàmộtđiềukhykhỏakhisángsớm
thứcdậykhơngbịbaoquanhbởicácđốngquầnáocũ,tạpchívàcácđồlưuniệmcótừ21lần
nghỉmátcủacảgiađình.
Những dịng sơng sống động thì nước luôn tuôn chảy. Cây cối phải rụng lá vàng để đơm
bôngkếttrái.


Thânthểbạnsẽcảmthấydễchịuhơnkhibạntắmrửasạchsẽ.Cănnhàcủabạncũngvậy.
Sauđâylàvàiýnghĩavềviệcdọndẹp:
1.Áoquầncũcủabạnsẽkhơngbaogiờtrởlạiđúngmốtđâu.Vàolúcmàkiểuquầnloetrở
lạiđúngmốt,thìchấtliệuvảiđãkhácvàmàucũngthayđổi.Nhữngnhàthiếtkếđâucóngu–
họbiếtbạnđangcấtgìtrongmáigác!
2.Đơikhichúngtadodựkhơngmuốndọnbớtđồđạcbởivìnótựanhưthừanhậnchúngta
đãdạidộtkhithachúngvề.Thoảimáiđi!Chúngtađềumuasắmmộtcáchdạidột–vìvậycứ
vứthếtđồcũ.
3.Hãyđặtnhữngmụctiêunhỏ.Thayvìnói,“Tơisẽdọndẹptồnbộngơinhà”,bạnhãylo
rửamộtcáitáchthơi.Rồirửamộtcáitáchnữa.cứthếmàlấyđà.
4.Khónhấtlàkhibắtđầu.Mộtkhiđãkhởiđộng,mọichuyệnthườngdiễnrakhỏere!


ĐÚCKẾT
Cuộcsốngcủabạnlàmộthệthốngnănglượng.Khibạnbỏbớtđồđạc,bạntạorađượcmột
khoảngtrốngvàlàmchomáychạyđều.Hãyđểýsốlầnbạnđemđồdùngmớivềthaychonhững
thứđãvấtđicóthườngxunkhơng.

Thịnhvượng
Cómộtsốngườihìnhnhưđiđâucũngđượckínhtrọng–dùhọởtrongcửahàngbáchhóa,
tịamộtphịngmạch,haytạitiềnsảnhmộtkháchsạn.
Bímậtcủahọlàgì?
Họchămsócchobảnthânchutất–vàmọingườicũnglàmtheo.
Ngườitakínhtrọngbạnkhibạntựkínhtrọngmình.
XintríchmộtcâunóicủaJulie–vợtơi,
“Tấtcảmọiviệcđềucóảnhhưởngvớinhau.
Cáchtađiđứngảnhhưởngtớicáchtanóinăng.
Cáchtaănmặcảnhhưởngtớicáchtacảmnhận.
Anhhãytựtrọngvàngườikhácsẽtrọnganh.”
Làmsaoanhcóthểcảmthấymìnhlàconnhàthếgiakhiáoquầnlótcủaanhbịthủng–hay
mấyngónchânanhthịirangồivớ.


Muốngiữchomộtvănphịnghaymộtchiếcxesạchsẽđâucótốngìnhiều.
Nhàcủabạncóthểkhơnglớnnhưngnóngănnắpsạchsẽ.
Nơibạnởtácđộngtớicáchcảmnhậncủabạn.Hãytạomộtkhoảngtrốngsaochobạnthấy
sảngkhốimỗikhibướcquacánhcửa.Sựngănnắpkhơngtốntiền.Chẳngthàởcănhộmột
phịngmàsạch,cịnhơnởtrongmộtkhubiệtthựlớnnhưngbầyhầy.
CóngườibạnhỏiJulie,“Làmsaotơisửasangcănhộtốtlênđược?Tấtcảmớtiềndànhdụm
củatơichỉcó20đơ!”
Julietrảlời,“Muamộtcáichổi!”
Frednói:“Khinàotớthànhcơng,tớsẽbỏlốisốngnhưchuộttronghangnày.”Sai!Đểthành
cơngthìbạnphảibắtđầusốngnhưmộtngườithànhcơng,ngaytừbâygiờ.


ĐÚCKẾT
Ngườitađốixửvớibạngiốngnhưbạntựđốixửvớimình.

Dànhdụmtrướcđã!
Chuyệnnàycóbaogiờxảyraởnhàbạn?...
Cảnhàđangngồiănmộtcáibánhnhântáolớn.Trongphútchốccáibánhbiếnmất.
Ngaycảkhicảnhàkhơngaithấyđói,mọingưởivẫncứăn.
Tạisaovậy?Bởivìcáibánhcósẵnởtrênbàn.
Chuyệnnàycóbaogiờxảyraởnhàbạn…
Bạnvừalãnhlương–khơngbaolâu,cảthánglươngbiếnmất.
Ngaycảkhibạnkhơngcần,bạnvẫnxàihếtsốtiền.
Tạisaovậy?Bởivìtiềnđangcósẵn.
Bâygiờhãytrởlạichuyệncáibánhnhântáo.
Nếubạnmuốnđểdànhcáibánhchongàymai.Bạnđừngđặthếtcảcáibánhlênbàn.
TRƯỚCHẾTbạncắtmộtkhoảnhcấttrongtủlạnh–đểkhơngaiđụngtới.
Vậylàmsaođểdànhtiềnchotươnglai?Đừngđểtấtcảtiềnvàotrongví.TRƯỚCHẾTbạn
cấtmộtkhoảntrongtàikhoảnđặcbiệtởngânhàng–khơngaiđụngtới.
Chỉlàmộtchiếnthuậtđơngiản.


1.Mởmộttrươngmục.
2.Hàngtuần,trướckhibạntiêumộtxu,hãytựđộngcấtđi10%.
Chẳngbaolâu,bạnthậmchíkhơngnhớ10%đónữa.
Bạnnói,“Nhưngtơikiếmđượcíttiềnq.”Thếthìbạnđểdànhítthơi.Nósẽtăngdần.
Kiếmđượcnhiềutiềnthìcórấtđơngngười.
Nhưngdànhdụmđượcnhiềutiền,thìchỉcómộtsốítngườithơi.
Bạnnói,“Khitơikiếmđượcnhiềutiền,tơisẽđểdành.”
Chưachắc.
Nêntạomộtthóiquenngaybâygiờthìhơn.


ĐÚCKẾT
Đâylàsựkhácbiệtgiữangườigiàuvàngườinghèo.
Ngườinghèoxàitrướcrồimớiđểdànhchỗcịnlại.
Ngườigiàuđểdànhtrướcrồimớixàiphầncịnlại.

Thựchiện!

MớiđâyanhbạnCollinMartincủatơinhảylênmộtchiếcxeđạpvàđixunquaBắcmỹ,
VancouvertớiNewYork,7136câysố…chỉvìthíchđi.
Anhtacóđầyđủlýdođểđừngđi:
a)Nókhơngrẻ.AnhtaphảibayđếnMỹ.Anhtaphảinghỉlàmđếnhaitháng.
b)Thậtlàbấttiện.Anhtađãcó3đứacon.
c)Anhtađã53tuổi.
NhưngCollinnói:“Khơngcóthờiđiểmnàohồnhảocả.Nếubạnmuốnlàmmộtcáigìđó,
bạnphảigạtthờigianquamộtbên,vàlàmđi.”
MỘTCUỘCSỐNGTHÚVỊKHƠNGTỰNHIÊNXẢYĐẾNVỚIBẠN.Bạnchọnnó.Bạnhoạch
địnhnó.


Peter Manuel là hiệu trưởng trường học cũ của tôi, trường Victor Habour High. Năm 18
tuổi,Peterquyếtđịnhmỗinămsẽthửmộtnghềnàođó.
Bâygiờơngđã62tuổi.Ơngđãhọclàmmộc,làmgốm,viếtkịch,vẽmàunước,họctiếngĐức,
nghiêncứuplastic,vàbiếtlàmcảthợnề…
Peternói:“Quyếtđịnhấyđãthayđổicuộcđờitơi.Cóvàimóntơirấtẹ,nhưchơiđànpiano
chẳnghạn.Nhưngtơivẫnthấyrấtthúvị!”
Nếucómộtđiềugìđóbạnthậtsựmuốnlàm,khơngcóthờiđiểmnàohồnhảođểbạnchờ.

ĐÚCKẾT
Bạnthậtsựmuốnlàmcáigì?

Hơmnaybạnsẽlàmgìđểđiềuđóxảyra?

Nỗlựctốiđa

Eric Mussambani tham dự thi bơi cho đất nước Equatoriol Guinea tại Olympic Thế giới
2000.
Anhkhơngthắng.
Ericchưabaogiờđượcnhìnthấymộthồbơilớn.
Ởqnhàanhtậptrongmộtcáimộtcáihồ20m–trongmộtkháchsạn!
Haivậnđộngviênkháctrongnhómcủaanh–từNigervàTajikistan–bịloạivìxuấtphát
sai,vìvậyEricchỉbơicómộtmình.
Ericcũngchưabaogiờdựmộtcuộcđua100mtrướcđó–điềunàythìkhángiảcũnghơi
ngờngợthấy.Anhngẩngđầukhỏimặtnướcsuốtcuộcbơivàhầunhưkhơnghềđạpchân.
Ởvịngthứnhấtquảlàanhđãránghếtsức.
Ởvịngthứhaianhgầnnhưbịchếtđuối.
NhưngEricđãnỗlựchếtmình.
Cịncáchđíchđến30m,17.000khángiảbắtđầucổvũanh,cứmỗilầnanhkhốctaythì


tiếngreohịlạirộlênlớnthêm.Ở10mcuốicùng,anhdậtsờnhưmộtcáinútchai,nhưngđám
đơngvẫnreohịnhưđiên.
KhicuốicùngMassambanichạmváchhồ,tiếnghoanhơvàdậmchânhầunhưlàmvỡtung
máivịmsânvậnđộng.
Thờigianbơi1phút52giâycủaanhchậmhơntấtcảnhữngngườikhácgần1phút.
Aimàđểý?EricMassambaniđãnỗlựchếtsứcmình.

ĐÚCKẾT
Khimọingườibiếtanhđãcốgắnghếtsức,họsẽlnủnghộanh.

Khinàobỏcuộc

Hãytưởngtượngbạnbắtđầuhọcpiano–chưachibạnđãnghĩ:“Khóq.Cólẽmìnhnên
họcgõphách…”
Hoặcbạnhãytưởngtượngmuabánbấtđộngsản.vàbạnkhơngthểtinđượcvàosốlầnkinh
doanhbịđổ.
Bạntựhỏi,“Phảichăngđãtớilúcbỏcuộcvàtìmmộtcáigìđódễhơn?”
ThờigiantốtnhấtđểbỏcuộclàSAUKHIANHĐÃTHÀNHCƠNG!
Tạisao?Bởivìthànhcơngcầntớisựkiêntrìhơnlàtàinăng.Vớisựkiêntrìthựchànhbạn
cóthểlàmtốthầuhếtmọichuyện–cóthểkhơngthànhmộtchunviên,nhưngcũngkhátốt.
Vàtrừkhibanthựchiệnmộtviệcgìđómộtcáchtươngđối,bạnlàmsaobiếtđượcnóvuithú
nhưthếnào.
Đếnkhinàobạncóthểđánhđànpianokhoảngmộtchụcbàinhạcthìbạnmớibiếtniềmvui
chơinhạc.Chođếnkhinàobạnbánđược20bấtđộngsản,bạnmớibiếtvuinhưthếnàokhitrở
thànhmộttaymơigiớithànhcơngchứkhơngphảimộttaymơigiớiđóidàidài.
Hãykiêntrìmộtthờigianđủlâuđểđạtđượcmụcđích.Tớilúcđórồihãyquyếtđịnhcótừ
bỏnóhaykhơng.
Nócũnggiốngnhưănbánhpizza.Trừkhianhđãnếmthửbánhpizza,làmsaoanhbiếtlà
anhcóthíchnóhaykhơng.
Dĩnhiêncólúcbạnthửlàmmộtđiềugìđóvàrõràngnólà“mộtýtưởngngungốc”.Ngồi
ratấtcảchỉlàvấnđềkiêntrì.


Khibạnđãhồnthànhxongviệcbạnđãbắtđầu,thìcó2điềuxảyra:
1.Bạnsẽsuynghĩcẩnthậntrướckhibắtđầumộtcáigìđó,và
2.Bạntạođượcmộtthóiquenthànhcơng.

ĐÚCKẾT
Hãyđặtmộtmụcđíchtươngđốixứngđáng,hồntấtnó,rồihãyquyếtđịnhcóbỏhaykhơng.
Bạnsẽrấtkinhngạckhithấymộtthànhcơngnhỏcóthểthayđổisuynghĩcủabạnnhưthế
nào.


Nhữnggìtacó
HãytưởngtượngchúngtakhámphásựsốngtrênsaoHỏa–dùđóchỉlàmộtconbộnhỏ
xíu,haymộtconkiếnchỉcómộtchân.
Cảthếgiớisẽnhưphátđiênlên.Tấtcảmọitờbáođềusẽchạydịngtítlớnởtrangđầu,“CĨ
SỰSỐNGỞTRÊNĐĨ!”
Cácnhàkhoahọcsướngmê,“Nhữngchủngloạimới!”
Đâylàđiềuthậtkỳlạ…trênTráiđấtcótới27.000cácloạichim,câycỏ,thúvậtvàcơntrùng
bịtuyệtchủngchỉtrongvịngmộtnămqua.
Điềunàychưabaogiờđượcinđầudịngtrênmặtbáo.
Nhữngconhổ,gấutrúc,vàcácloạiếchnháiđangbiếnmấtdần.Tronglúcđóchúngtađang
đitìmdấuhiệucủasựsốngởngồitráiđất!
Biếtbaonhiêulầnchúngtabỏqnnhữngthứlớnlaomàchúngtađangcó–vàđitìmcái
mới?
Chúngtacũnglàmnhưvậytrongquanhệvớingườikhác!
Cuốicùngkhichúngtanhậnthứcđượcnhữnggìtacó,thìnóđãbiếnmất.

ĐÚCKẾT
Điềuđầutiêndànhchohạnhphúc–vàthànhcơng–làBIẾTQNHỮNGGÌTAĐANGCĨ.

Mọiviệcđềuliênquanvớinhau


Bạncóbaogiờđểýlàkhibạntậpthểdụcđềuđặn,bạncảmthấythíchănnhữngmónăn
nhiềuchấtbổdưỡnghơnkhơng?
Bạncóbaogiờđểýkhibạnănnhữngmónănbổdưỡnghơn,bạncónhiềunănglựchơn–do
đó,bạncảmthấythíchtậpthểdụchơn.
Mọithứtrongcuộcđờiđềudínhliềnvớinhau.
Bạnnỗlựchànhđộngởmộtphầnnàođócủacuộcsống,nósẽảnhhưởngtớinhữngphần
khác.
Khibạnhạnhphúcởnhà,bạnsẽcảmthấyhạnhphúcởsở.

Khibạncảmthấyhạnhphúcởsở,bạnsẽcảmthấyhạnhphúchơnởnhà.
Vậytấtcảnhữngđiềunàycónghĩalàgì?
1.Đểcảithiệncuộcsốngcủamình,bạncóthểbắtđầuởbấtcứmộtphầnnàotíchcực.Bạn
cóthểbắtđầuvớimộtkếhoạchdànhdụm,mộtchươngtrìnhtậpthểhìnhhaymộtlờicamkết
dànhnhiềuthờigianđểchơivớiconcái.Conđườngtíchcựcđósẽdẫntớinhữngkếtquảtích
cựcbởivìtấtcảmọiviệcđềudínhliềnvớinhau.
2.ViệcbạnbắtđầuỞĐÂUkhơngquantrọng.SỰKIỆNbạnbắtđầumớiquantrọng.
3.Nếubạnđểmộtphầnnàođócủacuộcđờibạnsụpđổ,tấtcảmọiviệcsẽbắtđầuxuống
dốc.điềunàykhiếnchúngtaphảichúýcẩnthận!

ĐÚCKẾT
Tấtcảmọiviệcbạnlàmđềuquantrọng.
Hạnhphúclàmộtquyếtđịnhhàngngày.

HẾT

Chia sẻ ebook : Chiasemoi.com×