Tải bản đầy đủ (.pdf) (257 trang)

nghề quản lý: phần 2 - nxb thế giới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.85 MB, 257 trang )

otrại
Benacochưa?Abbascólênkếhoạchtănglươngcho“giáosư”(mộthọcgiả
tị nạn người Rwanda đang làm việc với phần mềm theo dõi sức khỏe)
khơng? Vấn đề thốt nước và lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban đêm cho
“KháchsạnVùngVịnh”(tênthườngdùngđểgọibệnhviệnởđây)đếnđâu
rồi?AbbasgiảithíchcặnkẽvàchitiếtchoGier,ngườimớilàmviệcởđây
một tháng. Abbas giành quyền quyết định đối với một số vấn đề, nhất là
nhữngvấnđềliênquanđếnchitiêu,nhưngchủyếuơngvẫntìmkiếmquan
điểmcủaGiervàkhuyếnkhíchanhtatựđưaraquyếtđịnh.
Vấnđềnangiảinhấtliênquanđếnytátrưởngởbệnhviện.Bànàykhơng
ítlầnlàmmếchlịngcácnhânviênngườiTanzania,vàhọđãkiếnnghịđịi
đổingườikhác.Giercũngbáocáovềtìnhtrạngthiếuhụt“nhânlựcngười
Tanzania có trình độ tương đương” tại bệnh viện. Anh ta có trình lên một
danh sách ngắn các ứng viên triển vọng, trong đó khơng có trợ lý y tá
trưởng,vìGierbáorằngrõrànganhnàycũngsắprờibệnhviện.Abbaskể
cho Gier những gì ơng biết về tình hình bệnh viện (thật ra ông biết khá
nhiều),baogồmcảđiềuthựctếmàGiervừathôngbáovốndĩlàmộtvấnđề


nangiảitừlúcơngmớivàolàmviệccáchđây11tháng.ƠnggợiýrằngvìY
tátrưởngđãlàmviệcởvịtrínàytrong18tháng,họcóthểcoiđónhưmột
lầnlnchuyểncơngtácbìnhthường,vàbàtacóthểtiếptụclàmviệcởvị
tríytá.
Vàolúc2giờ34phút,AbbasngắtlờiGiervànêuramộtvàivấnđềkhác.
Việc sản xuất các tấm bê tơng để dựng nhà vệ sinh ở trại Benaco đang bị
chậmlạisovớikếhoạchđãđịnh,vàhọbànxemlàmthếnàođểtăngnăng
suất. Gier nhận xét về tình hình vệ sinh trong trại, anh ta cho rằng rất khả
quan.“Ởkhắpnơitơiđềuthấyítmùikhóchịu,ítruồivàítráchơn.”Bệnh
tiêuchảykhơngcịnlànỗilolớnnữa,songnếucóthêmnướcthìtìnhhìnhsẽ
đượccảithiệnnhiều,vềmặtnày,Abbaslạibàntớinhữngkhókhănkhilàm
việcvớicácnhânviênLiênHiệpQuốc.Họnhậnthấytỷlệbệnhdaliễuđang


tăngcaoởmộttrại,vàAbbasthắcmắckhơnghiểuxàphịngcóbịăncắpvà
bánlạikhơng.
Sauđó,họquaylạitrởlạichủđềKháchsạnVùngVịnh,nóisơquavềvấn
đề nhân sự y tế ở đó, bao gồm việc có nên thuê thêm một bác sĩ gây mê
khơng.(Hiệnnaycácytáđangđảmnhiệmcơngviệcnày.)Họbànvềcác
chi phí, đặc biệt là những khoản chi tiêu lớn dành cho thuốc men và khả
năngxảyratìnhtrạngtrộmcắpthuốc,vàvấnđềtrụctrặcvớimộttàixếlàm
việcchobệnhviện,ngườinàyrõràngđãcốtìnhhốilộnhânviênanninh.
AbbaschoGierbiếttrongvụnàyngườitađãsathảinhầmngườivàquyết
địnhđóphảiđượcthuhồilại.3giờ18phút,GierrờivănphịngAbbas.
Sashađãchờsẵnởngồivàbướcvào,anhtađếnvìvàivấnđề:cácxe
vừatớitừTổchứcBácsĩKhơngbiêngiớicủaHàLantrữxăngdầuởđâuđể
khơngbịtrộm,và“tinkhơngtốtlắm–độngcơ[củamộttrongnhữngchiếc
xe]bịchết.”Abbasbảoanhtakiểmtralạixemđộngcơđãđượcbảodưỡng
chưa.3giờ42phút,trongkhiSashađirađểtìmsổghichép,thìAbbasnhìn
thấycóvàingườiđiquavănphịngtaybênhữngchiếcgối,ơngvộichạyra
nóichuyệnvớihọ.Abbaslođólàmộtvụtrộmcắp,nhưnghóaralàhọlàm
việcnàytheoucầucủanhữngngườiởhộithảo.Sauđó,Sashaquaytrởlại
cùng cuốn sổ ghi chép, và thông báo về đề nghị xin xe cho hội thảo, và
Abbasđáp:“Khơngđược.”Ơngcũnggiảithíchcáchtínhchiphíxăngdầu
chohộithảo.3giờ47phút,Sasharờiđi.
Từ giờ cho đến hết ngày sẽ khơng cịn cuộc họp nào theo lịch nữa nên
Abbas dành thời gian xem lại các điện tín và thư từ (vấn đề khơng có sẵn
thuốcclodạngviênvớikíchthướcmongmuốn,việcsắpxếpcácchuyếnbay
chonhữngngườisắpđicơngtác,chuyếnviếngthămcủamộtquanchứcở
vănphịngđạidiệntạiBonn,thơngbáotừvănphịngHệthốngthơngtinliên
lạcquađiệnđàitạiDar-es-Salaamvềmộtbácsĩsẽbaytớiđểdựcuộcphỏng


vấnmộtvịtrícơngviệc,v.v…).Lúc4giờ17phút,GierđibộquavàAbbas

hỏianhtavềchuyếnthămcủavịbácsĩkia:Gierhayngườinàokhácđãđề
xuất ý tưởng này? Người viết tin nhắn đó rõ ràng cịn chưa xem báo cáo
AbbasđãtrựctiếpgửiđếnDar-es-Salaam.“Tơisẽnổicáuvớianhta–mong
rằngkhơnggặprắcrối!”
4giờ25phút,Abbasbắtđầuviếtbảnđánhgiá“giữakỳ”vềmộtđạibiểu,
nhưng do mọi người liên tục ra vào hỏi việc, nên có lẽ ơng sẽ khơng làm
xongtrongngàyhơmnay.Felicitus,ngườiđiềuhànhKháchsạnVùngVịnh
thaymặtchoHộiChữthậpđỏcủaĐức,bỏqnmộtquyểnsổghichépđã
được cặp kín. May thay, Abbas tình cờ mở quyển sổ này ra và đọc ngay.
Ơngpháthiệnrarằngmộttrợlýytátrưởngmới,cùngmộtytátrưởngmới,
sắpđượcchọn.ƠnggọingayFelicitusvàGierquaylạivănphịng.
“Sao cơ lại muốn đuổi cậu trợ lý y tá trưởng khỏi bệnh viện?,” ơng hỏi
Felicitus.Gier,vẫnchưabiếtnhữnggìFelicitusđãviết,đỡlời:“Khơngạ,vụ
đấychưavộigìđâu,”nhưngFelicitusnói:“Anhtasẽkhơngđượcnhậnvào
vịtríytátrưởngđâu.”Rõràngcóchuyệnhiểunhầmgiữanhữngngườinày.
Sau đó, bằng giọng điệu quả quyết nhất mà tơi từng nghe trong suốt ngày
hơmđó,Abbasnóiơngbiếtrấtrõvềanhchàngtrợlýytátrưởngkia(anh
nàycũngtênlàStephen),đólàmộtnhânviêngiỏi,và“Tơisẽbảovệanhta
chotớikhinàotơicịnởđây.”Felicitusrờivănphịng,vẻchánngán,vìvậy
Abbasnóithêm,“Trừphicơđãthơngbáovớianhtarồi.”Felicituslậptức
quayngoắtlại.“Tơinóirồi.”ChắchẳnFelicitusđãhiểunhầmđiềuGiernói
vớicơtatrướcđóvàtưởnglàcơtanênđuổiviệcanhchàngkia.
Abbasđềnghịnóichuyệnvớichàngtrợlýytátrưởngđểgiúpgiảiquyết
vấn đề hiểu nhầm. Rõ ràng, Felicitus trơng nhẹ nhõm hơn nhiều và khẳng
địnhlàcơcũngrấttrântrọngnhữngngườitài:“Tơimongrằngơngcóthể
giảiquyếtđược.”VậylàtấtcảcùngđồngtìnhvềviệcAbbassẽcốgắngdàn
xếp ổn thoả vụ này trong ngày hôm sau. Thực ra, họ đã thoả thuận là sẽ
thăng chức cho Stephen lên thành “y tá trưởng tạm thời.” “Tại sao không
phải là y tá trưởng?,” Felicitus hỏi, và Abbas đáp, “Từng bước một thơi.”
Ơngmuốnthơngbáotrướcchongườiđồngnhiệmcủamình(đangđicơng

tác).
Sauđó,Abbasnóirấtthíchkhoảngthờigianntĩnhcuốingàynày,khi
đóơngcóthểtậptrunghồnthànhnốtvàiviệc,rồiquaylạivớimáyvitính
để hồn thành nốt bản báo cáo giữa kỳ. Ơng chưa gõ được chữ nào thì có
chngđiệnthoạireo,cuộcgọitừNairobi,vềviệcsắpxếpcácchuyếnbay.
Cuộcgọikéodài20phútvừakếtthúcthìSashathịđầuvàođểbáocáovề
nhữngxetảivừađượccấpthêm.Họvừabắtđầubànvềvấnđềnàythìvào
lúc6giờ,Felicituslóvàovàbáo“Stephenđếnrồiđây!”


AbbaslạingồixuốngnóichuyệnvớiStephen,trợlýytátrưởng,trơnganh
nàycóvẻlolắng.“Bệnhviệndạonàysaorồi?”Abbashỏi,vàhọbànvềmột
đợtbùngphátnhỏdịchviêmmàngnão,cùngmộtvàivấnđềkhác.“Cólýdo
đặcbiệtnàokhiếncậuthấymìnhmệtmỏi,phảilàmviệcqsứckhơng?”
Abbas lại hỏi, và Stephen đáp khơng. Anh ta cũng bày tỏ lo lắng về việc
Felicitussắpsửachuyểnđimàvẫnchưacóaithaythế,vàAbbasthúcgiục
“cácbạn”nênchủđộnghơn.Ơngtiếptụctìmhiểuthêmvềtìnhhìnhquảnlý
hànhchínhởbệnhviệnvàvaitrịcủacácnhânviênngườiTanzania.
Sauđó,Abbasquaytrởlạivấnđềchính,đểlàmrõthưbổnhiệmStephen
vàđểbiếtchínhxácFelicitusđãnóigìvớianhta.Stephennóianhhiểurằng
mìnhsẽkhơngcịngiữchứctrợlýytátrưởngnữa,nhưngkhơngphảilàsẽ
mấtviệc;anhtahyvọngsẽđượctrởlạicơngviệcytánhưtrước.Cùnglúc
đó,Stephennói,anhđãgiúpFelicituslêndanhsáchnhữngngườicóthểgiữ
chứcvụytátrưởngvàtrợlýytátrưởng.Họxemquamộtlượtnhữngcáitên
được tiến cử. Khi Abbas hỏi về trục trặc trong công việc quản lý ở bệnh
viện, trơng Stephen có vẻ khơng thoải mái, Abbas đề nghị họ có thể nói
chuyện bằng tiếng Swahili (ngơn ngữ chung phổ biến nhất của Kenya và
Tanzania,ngơnngữchungthứhailàtiếngAnh).Dùvậy,Abbasvẫnchotơi
haylàStephenngầnngạikhơngmuốnnóiđếnnhữnglolắngcủaanhvềytá
trưởng,mặcdùsauđó(khihọđãtrởlạinóichuyệnbằngtiếngAnh),Abbas

khunanhtanêncởimởhơnvớiFelicitusvềnhữngvấnđềnày.“Nếucậu
khơngthơngtinchocơấy,thìcơấybiếtlàmthếnào?”
Sau khi làm rõ những gì Felicitus nói với Stephen và những ai đã được
thơngbáoviệcnày,Abbasnói:“Tơikhuncậunêntiếptụclàmởvịtrítrợ
lýytátrưởngvàchuẩnbịđểnhậnvịtríytátrưởng…Nhưngcậuphảithẳng
thắn với Felicitus trong mọi chuyện. Chúng tơi biết những vấn đề ở bệnh
viện – người tài xế đã cố hối lộ ai đó vừa bị sa thải rồi.” Stephen nói anh
hiểu.Abbashỏi:“Cậucịnchuyệngìkháckhơng?”6giờ44phút,Stephen
thởphàonói“Thựcrathìchẳngcịngìnữa”khiếnchotâmlýcủaAbbasnhẹ
nhõmkhơngkém.Ngồibữatiệcchiataytổchứctốinayđểtiễnmộttrong
nhữngđạibiểusắprờitrại,thìmộtngàycủaAbbaskếtthúctạiđây.
HẾT.×