Tải bản đầy đủ (.pdf) (154 trang)

36 kế nhân hòa: phần 2 - nxb văn hóa thông tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 154 trang )

Kế20.Kếcheđậy
Làmthếnàođểchiêmthượngphongtrongquanhệcạnhtranhđốikháng
Ýnghĩacốttủycủathuậtcheđậylàđemgiấukỹmụcđíchvàýđồcủamình
khiếnđốiphươngkhơngcócáchgìpháthiệnđượcnêntêliệtmấtphương
hướng.
Hoặcdùngnhiễukhiếnchođốiphươngkhơngnhậnrađâulàcáithật,đâulà
cáigiả,nhậnlầmcáigiảthànhcáithật.Sauđóanhmớicóđiềukiệnvàthời
cơthongdonghồnthànhkếhoạchđãđịnh.Cheđậylàchemắtđốiphương
haygâynhiễutầmnhìnđốiphươngkhiếncholoạnthị.Biệnphápchủyếu
gồmcó:
1.Vàngthaulẫnlộn,lộnggiảthànhchân,dươngđơngkíchtây.
2.Làmđộngtácgiảkhiếnchođốiphươnghoamắtkhơngphânbiệtđượcgiả
chân,khiếnchomỏimắtđốiphó,lungtunghaynhìnmàkhơngthấynênlơ
làcảnhgiácChegiấunhượcđiểmcủatacũnglàcơngdụngcủakếcheđậy.
TrongTơnTửbinhphápcó12chiếnthuậttổngkếtcácphươngphápche
đậy,theonguntắcchiathành3loạilớn
1.Ngụytrangthựclựccủamìnhđểlừađịch.
2.Dẫnqnđịchvàolầmđườngkhiếnchoqnđịchhỗnloạn.
3.Gặpcườngđịchthìtránhchỗmạnhđánhchỗyếu,dùngkếhơndùnglực.
Cầnphảiđặcbiệtnhấnmạnh:Cóhaicáchcheđậylàcheđậythiệnývàche
đậyácý.Nếuđộngcơtốtthìkếcheđậykhơngcógìđángtrách.Hiểucách
cheđậythìsaumớivạchtrầnđốiphóđượcbọnlừađảo,chớcóvìngườita
chêbaimàcoithườngkếcheđậy.
1.Dươngđơngkíchtâygiấukỹtungtích
KhiTăngQuốcPhiênluyệnquậnthìhàngngàysaucơmtrưathườngmời
cácbạnđồngliêuđánhcờvây.Mộthơmbỗngnhiêncóngườiđếntốcáo
mộtvịthốnglĩnhnọsắptạophản.Ngườitốcáolàbộhạcủaviênthốnglĩnh.
TăngQuốcPhiênnổigiậnđùngđùngsaiqnlơikẻtốcáorachémđầuthị
chúng.Mộtlúcsau,viênthốnglĩnhbịtốcáonọđếntạơnTăngQuốcPhiên.TăngQuốcPhiênlậptứcsầmmặtsngralệnhbắtviênthốnglĩnhchém
đầulậptức,cácbạnđồngliêukhơngbiếtvìsao.
TăngQuốcPhiêncườinóirằng:"Điềunàycácvịkhơnghiểuđượcđâu.
Ngườitốcáonóiđúngsựthậtnhưngnếutakhơnggiếtythìviênthốnglĩnh
biếtđãbịphátgiáctấtnhiênlậptứctạophản.Tagiếttêntốcáonênlừađược
tênthốnglĩnhđến".Thenchốtcủakếcheđậylàgiấuýđồvàmụcđíchthực,
takhơngđểchongườitapháthiệnđượccàngkhơngđểchohọdựđốn
được.Chonênkẻdùngmưukếcheđậythườngdùngphươngphápdương
đơngkíchtây.Giảvờtấncơngmộtmụctiêukỳthựclạinhắmvàomộtđích
khác,đốiphươngbấtngờthừacơđánhmộtđịnchímạng.Cókhianhgiảvờ
vơtìnhlộtâmtư,kỳthựclừachođốiphươngchúývàođiềuđórồixuấtkỳ
bấtýphátđộngcơngkíchthuthắnglợi.
Mùaxnnăm1968,TiệpKhắctiếnhànhcuộcvậnđộngcảicáchtừtrên
xuốngdưới.Dupxep,bíthưthứnhấttrungươngĐảngcộngsảnTiệpKhắclà
ngườilãnhđạopháicảicáchđãcảitổBộChínhtrịvàBanbíthưTrung
ươngđảng,thơngqua"Cươnglĩnhhànhđộng"theotưtưởngcảicách.
PhongtràocảicáchcủaTiệpKhắckhơngnhữnglàmcholãnhđạoLiênXơ
lúcbấygiờtứcgiậnmàcịnkhiếnchocácnướcĐơngâulolắng.Nhưngsau
khiđãkýtắtxonghiệpnghịVacsavangày3tháng8thìmọingườithởphào
ntâmbởivìLiênXơchấpnhậnkhơngdùnghànhđộngqnsựđốivới
TiệpKhắcMộtthờithịdânPrahavơcùnglạcquan.Ngày20tháng8một
chiếcmáybaydândụngLiênXơbaytrênbầutrờiTiệpKhắc.Saukhiđảo
mấyvịng,máybaypháttínhiệucấpcứuđếnphitrườngPrahabáomáybay
bịsựcốkỹthuật,xinhạcánhkhẩncấp.Theothơnglệquốctế,ngườiphụ
tráchsânbayPrahađồngýchomáybayhạcánh.Saukhimáybayhạcánh
xongdừnglạitrênđườngbăngthìmấychụclínhbiệtkíchLiênXơvũtrang
đếnnhảyrakhỏimáybay,nhanhchóngchiếmlĩnhthápđiềuhànhcủasân
bayvàhướngdẫnchomáybayvậntảicỡlớncủaLiênXơđếnhạcánh.Xe
tăng,xethiếtgiáptừtrongmáybaynàybịrachạyvàotrungtâmthủđơ
TiệpKhắc,bấygiờmọingườimớihiểuhàmýthậtsựcủaLiênXơ.Vốn

LiênXơdùngchiêukếhỗnbinh,dụchoTiệpKhắclơlàmấtcảnhgiác.Đợi
đếnkhithờicơchínmùilàrachiêunửađêmcướpcủa,khơngphíbaonhiêu
cơngsứmàchiếmđượctồnbộnướcTiệpKhắc.Cheđậyngườikháckhơng
phảitồnlàgiantàtrụclợimàkếnàycịncóthểdùnglàmviệcthiện.Vídụ
nhưtronggiaotế,mỗingườiđềucómụcđíchnhấtđịnhhoặcđểtìmkiếm
tìnhhữunghịthắtchặttìnhcảmhoặclàđểgiaolưutraođổithơngtin,hoặc
làđểtìmngườihợptáchoặcđểtìmngườigiúpđỡ.Nóichunghaibêngiao
tiếpcómụcđíchgiaotiếprõràngđểhaibêntươngtrợnhau.Nhưngcókhi
mụcđíchgiaotếqlộliễuthìlạitrởngạichoviệchợptácbấtlợichoviệc


thựchiệnmụcđíchgiaotiếp.Trongtrườnghợpnàyphảicheđậymụcđích
giaotế.
Xínghiệpđồsứnọcungcấpbìnhrượuchomộtxínghiệprượuvốnđịnhgiá
mỗichiếcbìnhhaithândântệ.Khichuẩnbịkýkếthợpđồngnămsau,xí
nghiệpđồsứtínhđếngiángunliệutăngbènchuẩnbịnânggiámỗichiếc
bìnhnhưnglạisợxínghiệprượukhơngđồngý.Giámđốcxínghiệpđồsứ
bènnghĩramưukếphátđộngcơngkíchnóivớigiámđốcxínghiệprượu
rằng:"Donhànướchạn.chếđầutưkhốngchếtíndụngvàdonhiềungun
nhânkhácnênxínghiệpptơikhơngđủvốnlưuđộngxinqúixínghiệptạm
ứngtrướcchochúngtơi1/3gíatrịhợpđồng.Nếukhơngxínghiệpchúngtơi
khólịngbảođảmđượckếhoạchsảnxuấtsốbìnhchoqxínghiệp,như
vậysẽảnhhưởngđếnkếhoạchsảnxuấtcủaqxínghiệp".Đươngnhiên
giámđốcxínghiệprượukhơngmuốnnbo'ramộtsốtiềnứngtrướclớnnhư
thế.Haibênthươngthảonhiềulần,cuốicùnggiámđốcxínghiệpđồsứ
nhượngbộkhơngđịiứngtrướcnữamàđồngýgiámỗichiếcbìnhlênmột
cáchthíchđángrồihànggiaođếnđâuđâutrảtiềnđếnđó.Nhưvậygiámđốc
xínghiệpđồsứđãchegiấumụcđíchthựclàtănggiábìnhbằngcáchđịitiền
tạmứngtrướcvàcuốicùngđãđạtmụcđíchnhờkếcheđậynày.
2.Chânchângiảgiả,hưhưthựcthực

TrongTamQuốcdiễnnghĩacóviệcTrươngTùngmuốndângbảnđồTứ
XunchoTàoTháo.TàoTháoxemthườngTrươngTùngtướngmạolùn
xấu,loắtchoắtnênphấtáobỏđi.ChủbạDươngTucủaTàoTháolàmột
biệnsĩmắngTrươngTùng,catụngtàibaTàoTháođưaquyểnMạnhĐức
tânthư,sáchbinhphápcủaTàoTháoviếtrakhoevớiTrươngTùng.Khơng
ngờTrươngTùnghọcrộngmàtrínhớlạituyệtvờicầmlấyquyềnbinhthư
đọcquamộtlượtđãthuộclịngngay.TrươngTùngbèncườinóirằng:"Sách
nàytrẻconmớicao3xích(khoảng1m)trongđấtThụcđềucóthểđọcthuộc
lịng
saolạigọilà“tânthu”(sáchmới)Đâylàmộttácphẩmcủamộtngườivơ
danhthờiChiếnQuốc.Tàothừatướngđãđánhcắpmạoxưnglàcủaơngta.
Điềuđóchỉcóthểlừatúchạmàthơi."DươngTuqtbảorằng:"Sáchnày
củathừatướngchưatừngtruyềnrangồi.ƠngdámbảotrẻconđấtThụcđọc
thuộclịngnhưcháochảysaolại
dámlừadốitanhưthê?"TrươngTùnglậptứcđáplạirằng:"Nếuơngkhơng
tinthìtơithửđọcchoơngnghevậy"Nóixong,TrươngTùngđọcmộtlượt
từđầuđếncuốicuốnMạnhĐứctânthưkhơngsótmộtchữnào.DươngTu


thấtkinh.TàoTháobiếtviệcnàylịngbuồnrườirượinóirằng:"Phảichăng
cổnhâncũngđãsuynghĩnhưtarồiralệnhchoxéđốtquyểnsáchđóđivà
bảoDươngTuđưaTrươngTùngđếngặp.
Trongcuộcgiaotranhnày,TrươngTùngcóthểđánhbạiTàoTháovà
DươngTulàbởivìơngtađãsửdụngphươngphápbiệnluậnhưnghĩthịý
pháp(phépbiếncáikhơngthànhcó).
"Hưnghĩthịýpháp"làđemcáivốnkhơngcólàmcáicóthậtkháchquanvà
làmchođốiphươnglầmtưởnglàsựthậtkháchquan.Thựcthibiệnphápnày
gồmhaibước:“Hưnghĩvàthịy”.Haibướcđóliênhệmậtthiếtvớinhau.
Nhưnghưnghĩtươngđốidễhơndongườichủđạolàmchủ,hưđếnmứcđộ
nào,nghĩrahìnhthứcnàođềudobảnthânanhquyếtđịnh(Hưlàcáikhơng

có,nghĩlàbịacáihựracáithật).Cịnthịýthìtươngđốikhóhơn,cómục
đíchlàmchođốiphươngtintưởngcáianhhưnghĩra.Nếuđốiphương
khơngtintưởngtincáihưnghĩtrởthànhvơích.Chonênhưnghĩ(hưcấu)là
tiềnđềmàthịý(bảongườitachấpnhận)làthenchốt.
Muốnvậndụngthànhcơngphươngpháp"hưnghĩthịýpháp"thìphảinắm
bắttinhxảohaibướcđó.Cụthểlà:
1.Phảihưcấumộtcáchhợptìnhhợplýkhiếnchođốiphươngkhơngphân
biệtđượcthậtgiả.
Phảilàmramộtđiệubộthếnàođóhợptìnhhợplý,cónghĩalàkhơngcách
xacuộcsốnghiệnthựcqđáng.Phảihưcấusaochođạiđểphùhợpvới
tìnhhìnhthựctếlúcđo,nơiđơvàngườiđó.Bởivìngườitaphánđốnđúng
sailàdựavàotrigiác.Trigiácchínhxáchaykhơngthìlạidựavàotrithức
vàkinhnghiệmđãtrảiqua.Khihưcấunóichungphảiphùhợphaynhấttrí
vớitríthứcvàkinhnghiệmcủamìnhđãtrảiquathìtrigiácsảnsinhcảm
giácchấpnhậngiốngnhautứclàlýgiảivàchấpnhậnhưcấucủađốiphương
đưara.TrongvídụtrênđâyTrươngTùnghưcấubinhthưđólàtácphẩm
củamộtngườivơdanhthờiChiếnQuốc.TàoTháolàmộtchủsốicầmqn
màviếtbinhpháptấtkhơngthếkhơngdựavàokinhnghiệmchiếntranhcủa
ngườixưachonênTàoTháocóthểtinđãtừngcómộtbinhthưnhưthế.
NhưngnếunhưhưcấubinhthưnàylàbinhthưcủaLưuChươnghaycủa
TơnQuyềnviếtrathìTàoTháo,DươngTukhơngthểnàotinđượcvìLưu
ChươngvàTơnQuyềnlànhữngnhânvậtcùnglờiTàoTháo.TrithứcTào
TháokhơngchấpnhậnhưcấuđóvìTàoTháorấthiểuLưuChươngvàTơn
Quyền.Khoảngcáchgiữakhảnănghaiơngnàyvớibinhthưqxa.


Trongkhihaibêntranhluậnthìđốiphươngbaogiờcũngcảnhgiácđốivới
anh,nghingờtheobảnnăng.Chonêntrongkhihưcấucầnphảirasứclàm
saochohợplý.Cókhiphảithêmmộtchútchânchângiảgiảtạothànhcục
diệnhưhưthựcthực,thựcthựchưhư.VídụnhưTrươngTùngnói"người

vơdanh"khơngnóicụthểtênhọlàaiđểchoanhkhơngbiếtđâumàlần.
Bấygiờđốithủnghĩrằng:"Cóthểlàthựcmàcũngcóthểlàhưvàtintưởng
tồnbộhưcấucủaTrươngTùng,sậpvàobẫycủaTrươngTùng.
Ngườigiỏidùnghưcấubaogiờtronghưcấucũngcóchútítthựcthìngười
tamớitinlàthực.
2.Thịýthìphảithưamàkhơnglọt,tháiđộphảithànhkhẩnbiểuhiệnphải
xảodiệu.
Hìnhthứcbiểuhiệnchủyếucủathịýlàngơnngữ.Đồngthờinêndùngcả
tìnhcảmthầnthái,độngtácngữđiệunữa.Mứcđộđốiphươngtiếpthuhư
cấucủaanhtùythuộcvàocáchthịýcủaanhgâyấntượngchođốiphương
nơnghaysâu.Thịýcàngminhtriết,càngthathiết,càngchắcchắnnhưđinh
đóngcộtcàngcósứccảmhóathìtácđộngđếnđốiphươngcàngmạnh,càng
mêhoặc.VídụtrongTamQuốcdiễnnghĩa,khiGiacátLượngthuyếtphục
TơnQuyềnkýhiệpướccùngLưuBịchốngTàoTháothìtrongcuộcđàm
đạovớiChuDuđãhưcấuraviệcTàoTháochinhphụcGiangĐơnglàđể
bắthainàngKiều.ĐểchoChuDutin,GiaCátLượngđãthịýtươngđốitinh
vi.ĐầutiênGiaCátLượngdẫnĐồngTướcdàiphúcủaTàoTháo,đemcâu
"liênnhịkiềuvuđơngtâyhề,nhượctrườngkhơngchicảnhxà”chữathành
“lãmnhịkiềuvuđơngnamhề,lạctriệutịchchidữcọng”(chữacâu"nốihai
cầuđơngtâylạinhưconrắnvắtngangtráithànhra"ngàmhainàngkiềuở
đơngnam,ngàyđêmcùnghainàngvuithú”.Đổichữkiềunàylàcâycầura
liềulàcongáivìhaichữnàyđồngâmdịnghĩa).NhưvậyGiaCátLượngđã
chữahaicâycầuthànhhainàngkiềuvợcủaTơnSáchvàChuDu.Nghe
xongChuDunổigiậnđùngđùngthìGiaCátLượnglạigỉavờhoảnghốtvội
nói:“Lỡlờinóibậyrồi,đángchết,đángchết".ĐợikhiChuDuđãhạquyết
tâmchốngTàorồiGiaCátLượnglạibảorằng:"Việcnàyxinsuyđinghĩlại
đểsaukhỏihốihận".Nhưthếmớicủngcốđượcmụcđíchmuốnđạt.
Chonêncóthểnóirằngthịýlàthaotúngtrigiáccủađốiphương.Hưnghĩ
mộtkhiđãđemrathựcthithìphảitìmmọicáchhuyđộngtìnhcảmcủađối
phương,khiếnchohọtinvàoanhvàhếtsứcbảovệhưcấu,khơngđểcho

dốiphươngcóchútnghingờnào.Cầnphảilàmchođốiphươngthấtrằng
nếukhơngtinlờianhthìsẽ


gặpđiềuphiềntốichỉcótinlờianhthìmớicólợiíchchohọ.Đólàđặtra
trướcmắtđốiphươngmộtsuylýcóđủđiềukiệncầnthiết,bứcchođối
phươngchỉcómộtlựachọnlàtinlờianhmàthơi.
Đểchocóhiệuquảhơn,thịýcóthểlợidụngtâmlýđồngcảmđốivớinhững
điểnchungcủamọingười,đứngtrênvịtrícủađốiphươngmànóicholợi
íchcủađốiphươngkhiếnchođốiphươngcócảmgiáclàanhđangvìđối
phương,vìlợiíchcủahaibênnhấttrí.Đồngthờisửdụngngơntừkhéoléo
đểdunglạccảnhgiáccủađốiphương.VídụnhưcâunóicủaGiaCátLượng
"Việcnàyxinsuynghĩlạiđểsaukhỏihốihận”lànhằmmụcđíchdó.Trong
xãhộihiệnđại,đólằlaọicáccâunhưsau:“xétđếnlợiíchđơibênhoặcđó
làđiềuaiaicũngbiết,hoặcđánglẽtừlâuđãphảinhưthếhoặcngườithơng
minhnênlàmnhưthế...Nhưvậylàphịngtuyếncuối
cùngcủađốiphươngsẽsụpđổ,bấtgiáctincàohưcấucủaanh.
CómộtnămtổchứchộichợrượuthếgiớiởQDương.Mộtcơngtythương
mạitỉnhbạnđàmphánvớixínghiệprượusố1củaQChâu.Cơngtyđó
muốnđặthàng10tấnrượutrắng.NhưngQChâuvơvànxínghiệprượu
màrượunổitiếngcũngnhiềuvơkể,cácxínghiệpcạnhtranhnhaukhốcliệt.
Vậythìđặthàngxínghiệpnào?Thậtkhóquyếtđịnh.Trongthờigianđàm
phán,xínghiệprượusố1nàyvuimừngvìđơnđặthàngqlớnnhưngvẫn
chedấusựhưngphấnnộitâm.Giámđócxínghiệprượusố1dùngkếnày
nóivớigiámđốc.Cơngtythươngmạitỉnhbạnrằng:"Rấtđángtiếc,sản
phẩmnămnaycủaxínghiệptơiđãkýhợpđồngrồinaybắtđầukýhợpđồng
chonămsau.Nếunhưqcơngtycầnthìtơisẽbốtríkếhoạchsangnăm
choqcơngty".Khơngbiếtlàhưcấu,giámđốccơngtythươngmạinọbèn
nóirằng:thậtư?Hơmquacácanhcịnđangmờichocơmà?Giámđốcxí
nghiệprượubèndùngphươngphápthịýtỏravẻchânthànhnóirằng:

"Thươngtrườnglàchiếntrườngmà,cácanhlàngườithơngminhchắclà
cũngbiết.Đóchỉlàsáchlượccủachúngtơi.Mọingườiđềubiếtrượuchúng
tơikhơngcầnmờichào,hơnnữađãquamộtngàytìnhhìnhhákhơngbiến
động.NgaysánghơmnaymộtcơngtyQuảngĐơngđãmuanốt10tấncuối
cùngvàchởđirồi.Cácanhcóthểđihỏihọ.Thịýnàyphátsinhhiệuquả
ngay,giámđốccơngtythươngmạinọsốtruộtbènnói:"Vângvâng,đúng
thế.Chúngtơibiếtrượucủacácơngngoncótiếng,chúngtơirấthâmmộ
nênmớiđếnkýhợpđồng.Mỗilầnđilạikhơngdễ,haylàcácanhcốđêcho
chúngtơimộtít."Giámđốcxínghiệprượuthịýlàmravẻkhóxửq.Giám
đốccơngtythươngmạilạicàngsốtruộtrasứcnàinỉhồilâu.Bấygiờgiám
đốcxínghiệprượudùnglờilẽtỏraquantâmđồngtìnhbảorằng:"Thơithì


vìsựhợptáclâudàicủacácanhvàchúngtơi,vìlợiíchlâudàicủađơibên,
chúngtơisẽthuxếpvớicáckháchhàngmỗingườiđểlạimộtítđểcóđủ10
tấnchocácanhvậy".Giámđốccơngtythươngmạihếtsứcsungsướng.
Giámđốcxínghiệprượulạicàngsungsướnghơn.3.Dùngđộngtácgiảgây
nhiễuthịgiácđốiphương
CuốithờiĐơngHán,HồngCânkhởinghĩa,độingũngàycànglớn.BắcHải
tháithúlàKhổngDungbịvâytrongthànhĐơXương.QnHồngCân
ngàycàngsiếtchặtvịngvây.KhổngDungbènsaiTháiSửTừphávâyđến
cầucứuLưuBị.QnHồngCânvâythànhnhưđánhđaisắtlàmsaođột
pháđược?TháiSửTừbènnghĩramộtkế.TháiSửTừcưỡingựacầmcung
rathành,đằngsaucómấyngườicầmmấytấmbiađitheo.QnHồngCân
lấylàmlạbènlậptứcbốtrítrậnđịachuẩnbịchémgiết.TháiSửTừrađến
hàothànhdựngbialênđilạibắntênvàobia.Bắnmộtchặprồilạivàothành.
MấyngàysauTháiSửTừlạirathànhbắnbia.Qnvâythànhcholàchẳng
cóviệcgìđángkể,mộtsốítqnlínhđứngxem.Cứnhưvậykéodàihơn10
ngày,qnHồngCânvâythànhcoilàchuyệnthườngbènnằmlăntrênmặt
đấtkhơngthèmlàmgìcả.RồimộthơmTháiSửTừrathànhnhưthườnglệ

bỗngđộtnhiênphingựavượtvịngvây.KhiqnHồngCântỉnhngộđuổi
theothìđã
khơngkịpnữarồi.MấyhơmsauTháiSửTừmangqncứuviệnđếngiải
vâychothànhĐơXương.TháiSửTừđãdùngđộngtácgiảrathànhtậpbắn
cunglặpđilặplạigâynhiễuqnHồngCân,chegiấuđộngtácthậtlàra
thànhvượtvịngvây.QnHồngCânđãbịđánhlừaxemđộngtácgiảlà
độngtácthật,vìvậyTháiSửTừthànhcơng.Chonênanhlàmnhữngsựviệc
nhìnbềngồitựahồvơýnghĩa,thậmchínguxuẩnnhưnglạilàmtêliệt,
phântánsựchúýcủađốiphươngsauđóthừacơhànhđộngthựchiệnmục
đíchthật.Phươngphápcheđậynàychủyếugâynhiễuthịgiácđốiphương
cũnggiốngnhưcâyđaosángchóilênlàmhoamắtđốiphươngvậy.
TháiSửTừquảlàcaothủcủakếnày.Mộtloạiđộngtácgiảkháclàchegiấu
thựclựccủamình.Mộtcơngtythươngnghiệpnọcóhaipháitranhnhau
quyềnlàmchủquảnlýcơngtyrasứclơikéogâybè
phái.Khicơngtyđăngkýcổphầnhóaxongthìpháiphógiámđốclơikéo
đượcnhiềucổđơngtưởngkhơngnhiềuhịnpháigiámđốc.Pháiphógiám
đốctựcholàđãcầmchắcphầnthắngnênlơlàcảnhgiác,khơngchúýmấy
hoạtđộngcủapháigiámđốc.Nàocóbiếtpháigiámđốcchegiấusốlượng
cổđơngđãlơikéođượckhơngđăngkýngaymàchờđếnsắphếthạnmới
đăngkývàđoạtđượcthắnglợi.Nghiêncứutỉmỉqtrìnhđấutrícủaphái


giámđốclàphươngphápgiảmsốbếpnấucơmtrongTơnNgơbinhpháp.
Lạicịncóbiệnphápđộngtácgiảnhiễukíchthíchlịnghiếukỳcủađịchthủ,
phântánsựchúývàmụcđíchcủađịchthủ.Vídụnhưtiệntayviếtchữhay
vẽhìnhthìcóhiệuquảchocảbảnthânlẫnđốiphương.Đốivớibảnthân
độngtáccủataybấtthầnvẽloạnxạtrêngiấymộtcáchvơýthứccóthểlàm
chobảnthânbớtkhẩntrươngkhilầnđầutiêngặpđốithủ,khơiphụclịngtự
tin.Chethiếunữgặpngườiulầnđầuhaybẻvụncànhcâyhayrứtcuống
chiếu.Cũngcónhiềungườikhikhẩntrươngthìtiệntaymanmêdichuyển

đồvậtnhỏgìnhưtáchcốcđangđặtbêncạnhhoặclàlnlncửđộngthân
thểhaychântaynhưbẻngóntayv.v...Đóđềulànhữngđộngtácvơýthức
đểbớtkhẩntrươngnhưvẽloạntrêngiấyvậy.
Nhiễuloạntìnhcảmcủađốiphươngcũngcóhiệuquảtâmlý.Vídụmộtmặt
vẽlinhtinh,mộtmặtnóichuyệnvớiđốiphươngcóthểgâychođốiphương
ấntượnglàanhkhơngđểtâmvàolờinói,khiếnchođốiphươnglơlàkhơng
chúývàcócảmgiácbịxemthường,nhưvậyanhđãthắngmộtnướccờ
chiếmđượcưuthếtâmlý.
Đồngthờikhianhsửdụngtháiđộlơlànhưthế,ngộnhỡđốiphươngđưara
vấnđềkhótrảlờithìanhcóthểnóilàvừarồikhơngchúýlắmchonênnghe
khơngrõýcủađốiphương.Cónghĩalàkhisửdụngsáchlượcnàyanhđã
thừalạimộtmảnhđấtthừagiữaanhvàđốiphươngđểdễxoaychuyểnkhi
cầnthiết.Cóthểcóngườichocáchlàmnàykhơngquangminhlỗilạcnhưng
trongnhữngcuộcđàmphánthươngnghiệpngaykhibắtđầuđãănmiếngtrả
miếnggaygắtthìnếunhưdùngphươngpháptấncơngtrựcdiệntứcthờicó
khilạibịđốiphươngxỏmũidắtđi.Chonêncókhiphốihợptấncơngvới
chiếnthuậtgâynhiễuthìchắcchắncầnthiết.
Điểmchungcủabacáchlàmđộngtácgiảkểtrênlàchemắtđốiphương,gây
nhiễuthịgiácđốiphương.Dùngđộngtácgiảkhơngnhữngcóthểkhốngchế
đốiphươngmàcịncóthểtựbảovệ,tựphịngthủ.Chúngtabiếtrằngbắn
conchimbaythẳngthìdễdànghơnbắnconchimbaydíchdắc.Nếucókẻ
xấumuốnámtốnanh,
anhnhấtthiếtphảilnlnthayđổiphươngthứchànhđộngkhiếnchohọ
bịmêhoặcthìđómớilànướccờcao.Kỳthủcaocấpkhơngbaogiờđitrúng
ýcủađốithủ,lạicàngkhơngđểchođốithủxỏmũidắtđinhữngnướccờ
theoýđồcủahọ.Cịnnếunhưanhcứhànhsựtheonhưthóiquencốhữu
củaanhthìđốiphươngmịđược


quyluậthànhđộngcủaanhngayvàmuốnhạianhthìdễnhưtrởbàntay.

4.Tunghỏamùhưnhưthực
Trikỷtribỉbáchchiếnbáchthắng(biếtngườibiếttatrămtrậntrămthắng)
đólàmộtchânlýmnđờikhơngthayđổi.Nhưngcảhaibênđềutrikỷtri
bỉthìbáchchiếnkhơngcịnlàbáchthắngnữa.Chonênanhphảibiếttrikỷ,
anhphảibiếttribỉ,đồngthờihyvọngđốithủkhơngbiếtanh.Biếtvàkhơng
biếtđềutạianhcả,nếu
muốnđốiphươngkhơngbiếtanhthìanhcóquyềnlựclàmnhưvậy.Nếu
chântướngcủaanhhồntồnbộclộ,đốiphươngcơngkíchnhượcđiểmcủa
anhthìkhơngnghingờgìnữaanhtấtthấtbại.Chỉkhinàocóthểngụytrang
nhượcđiểmthànhưuđiểm,khiếnchođốiphươngnghĩrằngđãnhầmnên
đìnhchỉtấncơngthìanhmớicóthểchuyểnnguythànhnđược.
ĐàmĐạoTếxuấtsưđánhđịch,lươngthựcsắpcạn.Chẳngmayqnđịch
biếtđượctìnhhìnhnày,dốctồnlựcliềumạngtấncơng.Tìnhthếrấtnguy
cấp.ĐàmĐạoTếbèntunghỏamùchegiấunhượcđiểmsuốtđêmxúccát
ngụytrangthànhgạokhiếnchoqnđịchtưởnglàlươngthựcdồidàobọn
thámbáođãsailầm,khơngdámtiếncơngnữa.
ĐólàĐàmĐạoTếđãứngdụngkếcheđậybiếnhưthànhthựcmộtcáchxảo
diệukhơngchútkẽhởvàcóganlớn,dùdaokềcổcũngkhơngcúiđầu.Phải
đượcnhưthếthìkếnàymớicóhiệuquả.
Trướcđâymộtngânhàngcơngthươngpháthànhtráiphiếucómộtlầnloan
truyềnngânhàngsắpphásản,nhữngngườicótráiphiếuàoàokéođếnđổi
tráiphiếulấytiềnmặt,chenchúcnhauvâykínngânhàngconkiếnthui
khơnglọt.Tìnhhìnhcựckỳnghiêmtrọng.Giámđốcngânhàngvẫntỏra
tháiđộđiềmtĩnhkhơngchúthoangmang,lậptứcđemtiềntrongkhobàyra
chấtđốngthànhnúitrongphịnggiaodịch.Mộtmặtcơngbốthờigianrút
tiền,mộtmặtvaytiềncácngânhàngbạn.Trongphịngtiềnđãchấtsáttrần
màbênngồivẫntiếptụcchởhếtthùngnàyđếnthùngnọđưavàophịng.
Nhữngngườisắphàngđổitiềnthấytiềnnhiềunhưthếnhiềungườikhơng
đổinữa.Thếlàcơntriềuđổitiềnxẹpxuốngtiêutan.Cịnngânhàngtừđóvề
saulạicàngđượctínnhiệmhơn.

Tháng10năm1849,chínhphủnướcPhổchínhthứckhaithơngđườngđiện
báoBeclinđếnAsenchophéphoạtđộngthươngnghiệpsửdụngthơngtin.
ThếlàvịtríđịalýcủaAsentrởthànhquantrọng.Mộtthươnggiatênlà


Luterbènlậptứchànhđộngchuẩnbịlợidụngthờicơnàylàmnênmộtsự
nghiệp.ƠngtađếnBeclintoantổchứcmộtthơngtấnxãkiểuPari.Nhưngcó
mộtơngkháctênlàOlepđãđếnBeclintrướclậpvănphịngOlep.Giađình
Olepgiàucó,thựclựckinhtếhùnghậuvàcũngrấtthơngminhtàibanhư
Luter.ĐốidiệnđốithủcỡnhưthếLuterbiếtrằngkhơngđủsứckhiêuchiến.
NhưngLuterkhơngnảnlịngtuyệtvọngbèntránhmạnhđánhyếu,tổchức
mộtcuộcchiếnchớpnhống,lậptứcchạygấpđếnAsen.ƠngthấyởAsen
chưađộngtĩnhgìnênrấtvuimừngbènmởngaymộtphịngđiệnbáonho
nhỏkinhdoanhđộclập.Luterthuthậprộngrãicácthơngtinnóngkhắpcác
thànhthịchủyếucủachâuâu,xửlýbiênsoạnthànhmộttập"Bảntinnhanh
Luter"nhanhchóngphânphátchonhữngngườiquantâm.Luterphấnđấu
giankhổnêncuốicùngmởrộngđượcthịtrường.Mộtthờigiansaungườita
đổxơđặtmuaBảntinnhanhLutervàLuterđãđứngđượcvữngvàngtrênthị
trườngthơngtin.
TrongtrườnghợpnàyLuterđãbiếttunghỏamùbảntinnhanhđểchegiấu
thựclựckinhtếkhơngbằngOlepvàgiànhđượcphầnthắnglợitrongcuộc
cạnhtranhthơngtinnày.
5.MườihaiquỷđạocủaTơnTử
NóiđếnthuậtcheđậykhơngthểkhơngđềcậpđếnTơnTửvàTơnTửbinh
pháp.Bộkỳthưnàyđãđúckếtthuậtcheđậydướigócđộqnsựnhưnglại
hồntồnthíchdụngchoviệcthaotúngnhântình,hơnnữalýluậnvềtướng
thuậttrongbinhthưnàyrấtảodiệu,hồnbị,khúcchiết.
Vềphươngdiệnchiếnthuật,quanniệmcốtlõicủalnTủlà:"Binhgiả,quỷ
đạodã"(việcbinhlàgiantrá).Ơngchủtrươngviệcbinhkhơngthểkhơng
giantrá.Trướckhinổrachiếntranhphảicheđậythựclựccủata,làmchokẻ

địchđánhgiásaithựclựccủatarồisauđómới"cơngkỳvơbị,xuấtkỳbất
ý"(đánhvàochỗkhơngphịngbị,bấtngờkhơnlường).Ơngnêurayếu
quyếtcủatâmlýtácchiếnlàphảitránhmũinhọncủakẻđịch,làmnhiễu
loạnqntâmcủađịchkhiếnchokẻđịchmỏimệtxoayquachuyểnlại,rồi
sauthừalúcđịchsơhởdùng"dĩdậtđãilao"(tanhànnhãđịchmệtmỏi)mà
phátđộngtấncơng.Đólàvậndụngcáigọilàsáchlượctịthựckíchhư
(tránhchỗmạnhđánhchỗyếu).TơnTửđưara12quỷkếtức12chiếnthuật.
Vềđạithểcóthểchia12chiếnthuậtđóthànhbaloạinguntắclớn.
1Loạithứnhấtlàngụytrangthựclựccủatađánhlừađịchnhưsau:
-Năngnhịthịchibấtnăng:Mạnhmàtỏravẻkhổngmạnh,thựclựccủata


cựcmạnhmàlạicheđậyđểlàmchođịchlơlàmấtcảnhgiác.
-Dụngnhithịchibấtdụng:Hànhđộngmàlàmravẻkhơnghànhđộng,đã
xuấtqnmàngụytrangthànhánbinhbấtđộng.
-Cậnnhithịchidĩviễnviễnnhưthịchidĩcận:Gầnmàlàmravẻxa,xamà
làmravẻgần.Cốýlàmchođịchnhậnthứcsailầmvềkhoảngcáchvớitađể
tacóthểtiếncơngbấtngờ.
2.Loạithứhailàdẫnđịchđisaiđườnglàmchođịchrốiloạn.Phươngpháp
nhưsau:
-Lợinhidụchi:Dùnglợinhửđịchkhiếnchođịchtưởnglàcólợixuaqn
tiếnvào.
-Loạnnhithủchi:Làmchođịchrốiloạntrậnđịasauđócơngkích.
3.Loạithứbalàcáchđốiphókẻđịchcựcmạnh.Phươngphápnhusau:
-Thựcnhibịchi:Hếtsứcphịngbịkẻđịchcóthựclựcmạnh.
-Cườngnhitịchi:Tránhchỗmạnhcủađịch,khơnggiaochiếnvớinhững
cánhqnmạnhcủađịch.Nộnhinhiễuchi:Chọctứcchođịchnổigiận
khiếnchođịchhànhđộngkhơngđúngquitắc.
-Tinhikiêuchi:Làmravẻnhútnhátđểchokẻđịchthêmkiêucăng.
-Dậtnhilaochi:Khikẻđịchđangnhànnhãthìquấyrốichođịchmệtmỏivì

xoayquaxoaylại.
-Thânnhilichi:lygián,phânhóanộibộđịch.
Kếcheđậynóitrênkhơngthốtkhỏiphạmvi12quỷđạocủaTơnTửđủ
thấybấtluậntrongchiếntrườnghayquantrườnghaythươngtrường,mọisự
cạnhtranhthaotúngnhântâmđềucùngchuẩntắctâmlý.
Dướiđâyđưaramộtvídụtrongquantrường.GiữathờiGiaTĩnhnhà
Thanh,NghiêmTungvàHạNgơnđềulàđạithầncủatriềuđình.HạNgơn
thikhoatrướcNghiêmTung,địavịcaohơnNghiêmTung,hơnnữavăn
chươngxánlạnhơnchonênđượcvuatrọngvọnghơn.NhưngHạNgơncậy
tàicaocoithườngmọingười,hơnnữalạithíchnịnhbợ.NghiêmTungvốn
khơngphụcơngtanhưnglàmộtngườiđamưutúctrínênkhơngđểlộra


ngồimặtmàchờđợithờicơ.NghiêmTunglợidụnglàđồnghươngGiang
TâyvớiHạ.Ngơn,tìmcáchlàmthânvớiHạNgơn.CómộtlầnNghiêm
TungbàytiệcrượuthânhànhđếnphủđệmờiHạNgơndựtiệc.CănbảnHạ
Ngơnkhơngđểmắtđếnngườiđồnghươngnàybènmượncớgìđókhơng
tiếpNghiêmTụng.Nghiêm.Tungnghiếnrăngcămgiậnsongngồimặtvẫn
tỏrahếtsứccungkính.NghiêmTunggiảiđệmởphịngkhámqxuốngđọc
điđọclạithiếpmờidựtiệc.HạNgơnrấtcảmđộngchorằngNghiêmTung
cựckỳcungkínhmìnhđếnnhưthếrấthợpvớitâmlýhưvinhcủaơngta.Từ
đóvềsau,HạNgơnxemtrọngNghiêmTung,liêntiếpđềbạt,thậmchítiến
cửvớihồngđếchoNghiêmTungthaychứcvụcủamình.HạNgơnnằm
mơcũngkhơngtưởngtượngranổirằngchínhngườiđồnghươngdomìnhđề
bạtđóvềsauđẩyơngtavàođấtchết.
NghiêmTungthấymưukếcủamìnhthànhcơngtừngbướctừngbướctrong
lịngrấtđắcýnhưngkhơnglộramặttígì,vẫnlnlncúiđầuphụctùng
HạNgơn.NhưngNghiêmTungđãngầmtìmkiếm,sángtạocơhộiđểđánh
gụcHạNgơn.ThờicơchưachínmùithìNghiêmTungnhấtđịnhkhơngthị
đicáora.

HồngđếGiaTĩnhmêtínđạogiáo.Cómộtlầnhồngđếhạlệnhlàmnăm
chiếcmũhươngdiệpbanchocácvịsủngthần.HạNgơnlnlnphảnđối
hồngđếGiaTĩnhmêtínđạogiáokhơngnhậnmũ.CịnNghiêmTungthì
độimũhươngdiệpvàotriềukhihồngđếtriệukiến,mũlạicịnviềnsa
mỏngrấttrangtrọng.HồngđếchoNghiêmTunglàtrungvớivuabènban
thưởngrấthậu,cịnđốivớiHạNgơnthìrấtbấtmãn.Hơnnữasớdânglên
thầntiêndoHạNgơnviếtlờilẽkhơngvừalịnghồngđế.Cịnsớcủa
NghiêmTungviếtthìlờilẽrấthợplịngvua.Lợidụngcơhộinày,Nghiêm
Tungdốcsứcnghiêncứuvềsớvàlạitiếncửvài"caonhânđạogiáo"
làmvừalịnghồngđế.CàngngàyhồngđếcànggầngũiNghiêmTungvà
xalánhHạNgơn.
MộtlầnHạNgơntheohầuhồngđếđisănmàlạitrựcbankhơngđúnggiờ
khiếnchohồngđếcảgiận.Hồngđếđãtừnghạlệnhchocácđạithầnđến
TâyuyểntrựcbanđềuphảicưỡingựanhưngHạNgơnlạiđikiệu.Những
việcnhưvậydầndầnlàmchohồngđếbấtmãnHạNgơn.NghiêmTung
thấythờicơđãđếnbènthayđổitháiđộtựtichuyểnsangcấukếtvớiđạosĩ
ĐàoTrungVănsủngthầncủahồngđế,hợplựcvớinhauthêmmuốithêm
mắmnóixấuHạNgơnvớihồngđế.Hồngđếvốnđãcónhiềuđiềubấtmãn
HạNgơnrồinaylạicóthêmhaivịsủngthầnvạchcácsaisótcủaHạNgơn,
chonênhồngđếkhơngnghingờgìnữa,nổigiậnbãimiễntồnbộquan


chứccủaHạNgơn,xuốngchiếuchoNghiêmTunggiữchứcvụđứngđầu
triềuđình.6.Khiếnngườitabỏtiềnmuađaukhổ
Kếcheđậykhơngphảichỉchundùngchoviệcxấu.Cầnnhấnmạnhđiều
đó.Vídụnhưtrongthươngnghiệpnếunắmbắtđượctâmlýtiêudùngthỏa
mãnsởthíchcủahọthìđạtđếnmụctiêubnbán.Dùrằngtrongkhitìm
hiểutâmlýtiêudùng,anhcheđậymụcđíchmoitiềnngườitiêudùngcủa
mìnhthìđóvẫnkhơngthểcoilàviệcxấu.Cũnglàbỏtiềnratiêusongcịn
lạimuốntiêutiềnsaochothốngkhối.Chonêncheđậycóthiệnýlàkhơng

nênchêtrách.Có5phươngpháp:
1.Lợidụngtâmlýchạytheothờitrangcủakháchhàng.
Hiệnnaymứcsốngxãhộiđãđượcnângcao,thờitranglàđầuđềtràdưtửu
hậucủađasốngườitiêudùng.Ngườibnbányphụcthơngminhthường
nắmđượctâmlýnàypháttriểnthịtrường.Cómộtcửahàngnhỏbánáoquần
củamộtcơngnhânvềhưuhainămliềnkinhdoanhếẩmvìquầnáođềukiểu
cũcả.Mùaxnnămnay,concủaơngcơngnhângiànàytiếpquảncửa
hàng.Thanhmềnhiểubiếtrộng,đầuóclinhhoạt,quansátđờisốngxãhội
chúýđếntâmlýtheođuổithờitrangcủathiênhạ,đặcbiệtlàcủacáccơ
nương,cáccậucơngtửChỉcầnlàáoquẩn"mốt"mớithìcóđắtcũngmua
khơngtiếptiền.Thanhmềnchủhiệunàylậptứcmuaquầnáothờitrangcác
kiểu,cácloạicủaQuảngChâu,ThượngHải.Tấtcảđềulànhữngthờitrang
kiểumớinhất,chấtliệumớinhất,hoavănđẹpđẽtânkỳnhất,rấtsangtrọng
mỹquan,dựngmanơcanhởtrướccửahiệuphơbàythờitrangmớinhất,
hàohoanhất.Chiêunàyquạthiêng.Kháchhàngnhấtlànamnữthanhmền
ravàonườmnượp,tranhnhaumuahàngmớinhất.Thịtrườngcủacửahiệu
mởrộng,ngaynhữngnhàsảnxuấtthờitrangcũngtìmđếncửahiệuanhta
đểtranhnhau
cungcấpthờitrangcủahọsảnxuất.
2.Lợidụngtâmlýbùđắpcủangườitiêudùngtặngthantrongbãotuyết.
Khingườitiêudùngpháthiệnmuaphảihànghóachấtlượngkhơngtốthay
giáqđắtthìcảmthấyhốihậnsảnsinhratâmlýbùđắpđểchotâmlýtrở
lạithăngbằng.Cómộtbàmuatrongcửahàngnọmộtchiếcchiếucóigiá9
đồng5hào.Sauvàotrongtrịtrườngnơngsảnthìpháthiệnmộtnơngdân
bánmộtchiếcchiếucói
kíchthước,chấtlượngynhưthếmàgiáchỉcó8đồng.Bàtatựnhủrằng:


"Trờiơimuanhầmrồi!".Ơngnơngdânngheđượclờinóiđóbènhỏisự
tình.Ơngtabèncườicườibảo:"Nếubàmuốnmuanữatơibánchobà7

đồngmộtchiếc,chiếudogiađìnhdệtmà".Bànàyphấnchấnlên,tínhrarẻ
được2đồngmànhưvậytổnthấtởchỗkiathìđượcbùđắpởchỗnàybèn
muamộtchiếcchiếunữa,dùsaotrongnhàvẫncịncần.Thếlàbàtamua
mộtchiếcchiếunữa.Ơngnơngdânnàyrấtthơngminhđãlợidụngđược
lịnghơihậnvàtâmlýmuốnbùđắpcủabànàynênđãkhéoléobánđược
hàng.
3.Nhằmvàotâmlýsợbịlừacủakháchhàngkịpthờiđưaramộtviên“định
tâmđan"(thuốcổnđịnhnhịptim).
Cómộtsốngườiítkinhnghiệmmuahànghayđãtừngbịlừathìkhimua
hàngthườngcótâmlýcăngthẳng,sợbịlựachonênbiểuhiệnrarấtthận
trọng,cânnhắc,đắnđo,dodự,khơngquyếtđịnhđược.Mộtbàcụmuốnmua
thuốcdiệtchuộtđểtrịmấyconchuộtlàmnáoloạncảnhà.Bàcụđếncửa
hiệuhỏimuathuốcdiệtchuột.Cầmgóithuốcbàlậtqualậtlại,hỏiđihỏilại
xemcóphảilàthuốcthậthaykhơngvàkểvớichủhiệutrướcđâybàđãmua
phảithuốcgiảkhơnggiếtđượcconchuộtnhắtnàocả.Chủhiệucườinói
rằng:"Cụơithuốccủahiệutơikhơngthểnàogiảđâu.Nếucụkhơngtincứ
cầmhaigóivềdùngthử.Nếuchuộtkhơngchết,cụcứcầmhộp
đựngthuốcnàyđếnđâytơixinbồithườnggấphaisốtiềncụđãmua".Bàcụ
nghenóilàthuốcgiảcóthểđịitiềnlại,tạisaokhơngmuamấyhộpvềcho
hàngxómdùngthử.Bàcụbènmua5hộp.Ơngchủhiệunàyđãnhằmvào
tâmlýsợđồgiảmàđưachobàcụmộtviên"địnhtâmđan”,dướidạnghứa
bồihồn.Nhưvậybàcụntâmvàhàngbánđược.4.Nhằmnàotâmlý
thămdịcủangườitiêudùngđưaratươngkếtựukế.
Cómộtsốngườitiêudùngvừamuốnbiếtmặthàng,vừamuốnmuamộtsố
sảnphẩmnàođónhưnglạikhơngdámmóchầubaora,chỉlàthămdị,hỏi
nàyhỏinọ,xemhàngnàyxemhàngnọ,sờsờngắmngắmđểxemthửhàng
thậthaygiảvàgiátiềnhợplýkhơng.Ngườibánhàngkhơngthểchêtrách
haytỏrasốtruộtvớiloạikháchhàngnhưthế.Họđãmuốnthămdịanhsao
anhkhơngtươngkếtựukếcũngthămdịhọmộtchútxemsao?Cómộtcửa
hiệunhỏtreođầycáctúixáchtay.Cómộtthanhniênvàocửahàng,hếtsờ

xemchiếctúinàyđếnlậtqualậtlạichiếctúikhác,cuốicùngtìmđượcmột
chiếcvừaýnhưngvẫncịndodự.Anhtabènhỏichủhiệu:"Đâykhơngphải
đồdathật”Chủhiệumỉmcười,mặtkhơngbiếnsắc,lấytừtrongquầyramột
chiếctúichoanhtaxem.Anhtaxemquaxemlại,sờsờnắnnắncuốicùng
hỏigiábaonhiêu.Chủhiệunói:"Anhcứchomộtgiáxemsao".Anhtaầm


ừkhơngđáplại.Bấygiờchủhiệubiếtngayanhtalàngườikhơngchun
mơnvềhàngdabènnói:"Chiếctúinàymớilàgiảda!".Nóixongbèngiải
thíchlàmthếnàophânbiệthàngdavớihànggiảda.Anhchàngrấtcảm
độngbènmóctiềnmuachiếctúimàtrướcđóanhtađãchọn.Nếuchủhiệu
khơngtươngkếtựukếthấyđượctâmlýkháchhàngthìkhơng
thểthuyếtphụcđượcchàngtrainàyvàcũngkhơngbánđượchàngmàlại
cịnmangtiếngbánhànggiả.
5.Lợidụngtâmlýtheođasốthúcđẩykháchhàngnhanhchónghạquyệt
tâm.
Trongkhimuahàngcómộtsốngườidodựkhơngquyếtđịnhđượchọvốn
khơngđịnhmuamónhàngnàynhưngthấynhiềungườibêncạnhmuanên
cũngmóctiềnmuatheo.Đólàtâmlýtheođasốcủakháchhàng.Ngườibán
hànglợidụngtâmlýnàycóthểthúcđẩyviệcbánhàngcóhiệuquảcao.
Mộtcửahàngnọmớinhậpmộtloạinồiápsuấtkiểumới,kháchhàngchưa
hiểubiếtvềchấtlượng,tínhnăngcủanồinhưngkhơngtiệnhỏi.Nhưvậy
khiếnhànghóabánkhơngchạy,ảnhhưởngđếnchuchuyểntưbảncủachủ
hiệu.Ơngchủhiệunghĩramộtchiêumớibènsaingườiđiềutratênhọ
nhữngngườiđãmualoạinồinàyvàrấtmãný.Ơngsaiviếtnhữnglờitán
tụngloạinồinàyquảngcáokháchhàngđãmuadùnglàmthànhquảngcáo
dántrướccửahiệu.Ngườiđiquađườngdừngbướcđọcquảngcáo.Mộtsố
ngườicónhucầumuanồiápsuấtthấytrongquảngcáoghirõtênhọơngnày
bànọởđâuđãmuadùngloạinồimớinàyđãcatụngchấtlượngcủanồinhư
thếnàotựnhiênhọtinchấtlượngloạinồinàytốtbènvuivemua.Chẳng

baolâusốnồiápsuấtkiểumớinàyđãbánsạchsànhsanh.
Nóichungcáigìđasốngườidùngthìđượccholàđúngđắn,theođasốchắc
khơngsailầm.Đólàtâmlýphốbiếncủakháchhànghiệnnay.Nhiềuchủ
hiệucũnghiểurõđiềuđóchonênkịpthờiquảngcáovàtiêuthụhồnghố.


Kế21.Màichomềmngâmchonhũn
Làmthếnàođểlàmchođốiphươngtừrắnthànhmềm?Mụcđíchthuậtmài
chomềm,ngâmchonhũnkháquenthuộc.Thuậtnàycơbảndựavàolịng
nhẫnnạinhằmcảmhóađốitượng.Mặtdàykhơngbiếthổthẹn,bềnbỉtheo
đuổi,khơngđạtmụcđíchthìkhơngthơi.Mộtlịngchânthànhchờđợiđối
phươngchuyểnhóakhơngdẫnđếnchiếntranhtrởmặtnhau.Lnlntươi
cười,hàihướchoặcđemnướcmắtranănnỉđógọilàngâmmộcnhĩ.Mộc
nhĩrắnkhơngâmnướclâusẽmềmnhũnra.Khiếnchođốiphươngphải
chấpnhận,đồngtình,thậmchítánthưởngmớiđạtđếnmụcđích.Nếunhư
khơngphânbiệtđốitượng,khơngtínhđếnđiềukiệntựthânmàcứbám
ngườitađịihỏitấtsẽmangtiếngđồvơlại,thậmchímanghọavàothân.
Tụcngữnóitrướclạsauquen,chonênquanhệvớingườilạnhấtlàngười
khơngcứnggiớitínhthìlầngặpmặtđầutiênnênngấmngầmnghiêncứu.
Nếunhưmộtphútcảmtìnhvớingườitamàcũngkhơngcóthìcịnnóigì
đếnngâmchotâmngườitamềmra?Chonêntìnhngườivĩnhviễnlàhạt
nhâncủakhoahọcvềquanhệgiaotế.
1.Lịngchíthànhsắtđácũngmềm
Tháng4năm1946,SĩQuangMẫnPhubịcửlàmtổnggiámđốccơngtyChi
PhốThấuBìnhởThạchXunĐảo.ĐươngthờiNhậtBảnvừabạitrận,
nhândâncùngkhổ.Xínghiệppháttriểnkhókhăntầngtầnglớplớp,khó
khănnhấtlàvấnđềvốn.Ngaycácxínghiệplớnthìvốncũngrấteohẹp,
huốnghồcơngtyChiPhốThấuBìnhlàmộtcơngtynhỏbékhơngcóchỗ
dựacàngkhơngcóngânhàngnàochịuchovayvốn.SaukhiSĩQuangđảm
nhiệmchứctổnggiámđốckhơngbaolâuthìvốnsảnxuấtbắtđầucạn.Hàng

ngàySĩQuangđềuđếnngânhàngvayvốn.
MộthơmSĩQuangmangtheocơmhộpđếnTổngngânhàngthươngthảo
vớiBộtrưởngBộDoanhnghiệplàTrườngCốcChủngTrọngXunLang
(saunàyơnglàmgiámđốcngânhàng)vềviệcvayvốn.SĩQuanghạquyết
tâmkhơngvayđượctiềnthìkhơngravề.CịnTrườngCốcXunthìgiảvờ
cảmthơngnhưngkhơngcócáchgìgiúpđỡ.Haibênlờiquatiếnglạiđãnửa
ngàymàkhơngcókếtquảgì.ThấyTrườngCốcXunđãcóvẻmệtmỏisắp
bỏđi,SĩQuangbèntừtừlấyhộpcơmranóirằng:"Vậyxinchúngtavừaăn
vừabàn,bànchođếnsángmaicũngđược",cốgiữkhơngchoTrườngCốc
Xunrútlui.TrườngCốcXunđànhchịuthua,đồngýchoSĩQuangvay
tiền.Vềsauđểxinchínhphủtàitrợchocơngnghiệpchếtạocơkhí,Sĩ
Quangcũnglạidùngbiệnphápcứngngấmđóđểucầuchínhphủ.Vìthế
trongcơquanchínhphủtruyềntụngdanhtiếngthuyếtkháchcủaSĩQuang.


HànhvicủaSĩQuangthểhiệnđầyđủphươngphápngâmmộcnhĩ:
1.Damặtphảidàychứkhơngphảihễđụng"đinh”thìchùnlạingay.
2.Biểuhiệnquyếttâmkhơngđạtmụcđíchkhơngthơi.
3.Bềngồilàngâmchomềmlịngchớkhơngdùnglýtínhthựctếlàdùng
lịngchânthànhmàcảmđộngđốiphương.
Nóitómlạilàdùngmọibiệnpháplàmchođốiphươngmềmlịngmộtcách
lịchsự,hợptìnhhợplý,khơngđượcgiận,khơngđượcnổinóngvàcũng
khơnglàmchođốiphươngnổigiận,thậmchítrởmặt.
Mộtchungiacaothủtướnglĩnhvựcnàyđãkháiqtkinhnghiệm
"ngâm"củamìnhbằngmộtchữ“thiếp”(bámchắc)đãnói:"Muốnlơikéo
ngườitathìphảinghĩrabiệnphápbámchắcvàohọ.NhươngCụctrưởng
CụcvậttưBộCơngnghiệpnhẹhọTiếtlàmộtngườiđượcmệnhdanhlà
“đạivươngphikimloại”quảnlýtấtcảcáiăncáimặccủachúngta,khơng
thểkhơnglơikéoơngta.Bâygiờơngtacùngchúngtaănuốngcườiđùachứ
nămxưathấytơicũngkhơngthèmchào.Bấygiờtơichỉgặpơngtaởphịng

làmviệcmộtlầnmàơngtakhơngthèmnhìntơi.Tơisợq,sợcáioai
phongcủaơngta.Tơibènnhanhchóngtìmhiểutỉmỉnộitìnhơngta.Một
buổichiềutơimuamộtmónđồchơitrẻemcaocấpđếnnhàơngta.Ơngta
vẫnsasầmnétmặtnhưtrờisắpmưa.Tơigiảvờkhơngnhìnthấy,đemđồ
chơirachơivớiconơngta.Ơngtamuốnđuổitơiđivềnhưngkhơngnóira
đượcbởivìơngtarấtucon.Tơiđãlàmđúngchỗuthíchcủaơng.Từ
đóvềsau,cứvàibangàytơilạiđếnnhàơng,mỗilầnđềumuamộtthứđồ
chơigiátươngđốirẻvìlúcbấygiờnếuđemđồchơiđắttiềnđếnsẽlàmcho
ơngsinhnghisẽđềphịng.ƠngTiếtvẫnravẻkhơngđếmxỉađếntơi.Tơi
vẫngiảvờkhơngthấytháiđộđócủaơng,cứchơiđùavớiconơng.Tơirất
khơngthíchtrẻcon,ngayconcủatơicũngítkhitơibếnhưngbâygiờtơi
nhẫnnạichơivớicậubébảytámtuổi.
TơisửdụngchiêungâmmộcnhĩvớiơngTiếtnhưthếlầnnàođếncũngchỉ
chơivớiconơngchứkhơnghềnóimộtcâunàovềcơngviệccả.Cuốicùng
mộthơmơngkhơngcịnchịuđựngnổinữabènnóichuyệnphiếmvớitơi.
Tơithởphào,nhưthếlàđãlơikéođượcơngrồi.Conngườiaicũngcóquả
tim,gặpgỡlâungàytấtsẽsinhcảm
tình,chỉcầnanhchịuđựngnhẫnnạibềnbỉ.Tơibiếtcóngườinóitơiđánh
mấtthểdiện.Thậtlàquanđiểmcủakẻthưsinh.Thiênhạaicóthểkhơng


nhờcậyngườikhác,anhcóthểtựmìnhxâynhà,tựmìnhđàogiếnghaysao?
Nhờcậyngườitấtphảihạmình,chẳngnhẽngườitaphảicảmơnsao?Tơi
mấtthểdiệnmàđượcviệc,kiếmđượctiền.Anhkhơngmấtthểdiệnmà
khơnglàmđượcviệcgìcả.
Kinhnghiệmcủatơichỉcómộtchữ"thiếp".Chúngtakhơngphảiquanlớn
màcũngkhơngcóbàconlàmquanlớn,mọiquanlớnđềuphảitựmìnhtạo
ra
2.Lĩnhđượctrongtiếpxúcvớingườilạkhácgiới
Trongcuộcsốngcókhianhgặpmộtngườicaoqbỗngnhiêntimđậpthình

thịchnhưngkhơnglàmsaotiếpcậnbắtchuyệnđược,tronglịngxaoxuyến.
Dướiđâygiớithiệukinhnghiệmvàbiệnpháp"bám"bạngáitrongkhoahọc
nghiêncứuvềtìnhu.
1.Muốnbắtchuyệnvớibạngáikhơngphảilàmấtmặtnênkhắcphụctâmlý
sợphụnữ.
Tiếngséttìnháilàcâuchuyệnlãngmạnkhơngthiếugìtrongtìnhsửcác
nướcphươngTây.NhưngởTrungQuốcthìchỉthấytrongtiểuthuyếtvìở
đâycịnnặngtưtưởngtruyềnthống"namnữthụthụbấtthân"chonêndù
anhmangnặngmốitìnhvớinàngthìcũngđànhchơnsâutronglịngtựmình
dàyvịmìnhmàthơi.Ngườitanói:"áitìnhlàmộtloạidunphận”.Nhưng
làmthếnàođểchộpđượcmốilươngduntrờiban?
Trừmộtsốítngườiơmmốitìnhtuyệtvọngmangxuốngtuyềnđàiracịnđa
sốthìthíchnghengườita(đặcbiệtlàngườilạ)giãibàymốitìnhmộng
tưởngđơnphươngđó.Nếungheđượccâuchuyệnlykỳthìrấtphấnkhởi.Có
mộtsốcơnươngravẻcaongạo,mặtlạnhnhưbăng,thựctếnỗicơđơntrong
lịngcựckỳmạnh,cơnàngdùngbộmặtlạnhlùngđểchegiấunộitâmbất
an.Nếunhưanhbắtchuyệnkhéoléothìdễdàngnhậnđượcnhiệttìnhcủa
nàng.Vìvậyanhchớcólosợ,phảicódũngkhí.Khibắtchuyệnmộtmặt
phảitươicười,mỉmcườicóthểxuatancảmgiáckhẩntrươngtronglịngmà
lạilàmchokhơngkhíchuyệntrịnhẹnhànghàihịa.Đồngthờiphảihếtsức
chânthànhđưamắtnhìnđốiphương,đókhơngphảichỉlàlễphépmàcịnlà
ngơnngữphụtrợ,đảthơngconđườngvàotimnàng,khiếnchonànggiảm
lịngnghingờ,sảnsinhcảmgiáctincậy.Nhưngkhơngđượcnhìnnàngq
lâu,nhìnchămchămthìlàmchonàngcảmthấythânthiếtnhưngnếulà
ngườilạthìlạicảmthấysợhãi.


2.Tìmđềtàichungcủacảhaibênđểnóithìcóthể“bám"đốiphương.
"Vậtdĩloạitụ,nhândĩquầnphân"(Độngvậttậphọpthànhđồn,conngười
chiaratừngnhóm).Mỗiconngườicómộtvùnggiaotiếpthựctếđềulấy

mìnhlàmtâmđiểm,lấyđiểmchung(tuổitác,sởthích,trithức...)làmbán
kínhtạothànhvơsốvịngtrịnđồngtâm.Điểmchungcàngnhiềuthìdiện
trùnghợpgiữavịngtrịnnàyvớivịngtrịnkháccànglớn,tiếngnóichung
càngnhiềudễdàngkhiếnchođốiphươngcùngcấttiếngđồngca.
Vídụbạnhọccùnglớpthânthiếthơnbạnhọccùngtrường,bạncùngphịng
kýtúcxáthânthiếthơnbạncùnglớp,bạncùngbàntronglớpthânthiếthơn
bạncùngkýtúcxá,nếuvừalàbạncùnghọclạilàđồnghươngnữathìlại
càngthânthiếtđếnmứcthànhanhemkếtnghĩađàoviên.Chonênkhibắt
chuyệnvớingườikháeanhnhấtđịnhphảilưuýđiểmchungvàlnlnmở
rộngđiểmchungthìcâuchuyệnmớisơinổithắmthiết.PhimPhiêulưurừng
rậmcủaMỹcómộttìnhtiếtnhưsau:
Chàngvànàngvốnkhơngquenbiếtcùngđápmộtchuyếntàuhỏa,cùngngồi
đốidiệnnhautrongmộttoa.Chàngrấtthíchnàngbènkhơichuyện:"Thưa
cơ,xinphépmạomuộihỏicơđiđâucơkhơngmangtheohànhlýcólẽlàđi
dulịchchăng?"Nàngđáplạirằng:"TơiđếnthịtrấnFilderkhơngcầnmang
theohànhlý!”.Chàngvuivẻnói:"Filderà,nơiđóphongcảnhtuyệtvời,có
phảithếkhơngthưacơ".Nàngmỉmcườigậtđầu.Chàngbènnóitiếp:"Đúng
rồiqncàphêbêntráinhàgakhơngbiếtcócịnkhơng?Mộtnămtrướctơi
cóđếnđó,càphêqnđórấtngon!"Nàngnói:"Đúngvậy,cuốituầnnàotơi
cũngđếnđó,khơngkhíđầmấm,bàitrícũngvuimắt...“.Thếlàchàngvà
nàngtừbìnhluậncàphêdầndầnđếnnhữngsởthíchchungrồitênhọcủa
nhau,đờisốngcủanhauv.v...Điểmchungcàngnóicàngpháttriểnmởrộng
ra.Khixuốngxethìchàngvànàngđãtrởthànhđơibạnlưuluyếnkhórời
nhau.
3.Nóinhiềunhữngđiềuđốiphươngquantâm,tránhnhữngđiềulàmchođối
phươngkhơngvừalịng.
Trongkhibắtchuyện,anhchớnêntựkhoemình,điềuđókhiếnđốiphương
khóchịu.Anhphảiđặtlênhàngđầunhữngsởthíchcủađốiphương.Đối
phươngquantâmnhữnggì?Conngườiquantâmnhấtlàbảnthânhọ,đólà
hiệntượngtâmlýphổbiếnnhấtcủanhânloại.Vídụkhichúngtaxemmột

tấmảnhchụpchungvớinhiềungườithìviệcđầutiênlàtìmhìnhcủabản
thân.Nếunhưhìnhchụpcủamìnhkhơngragìthìcholàtấmảnhchụp
khơngđẹp.Chonênanhphảinóiđiềuđốiphươngquantâmlnlnnhắc


đến,lnlnđàosâuđiềuđốiphươngquantâmthìkhơngnhữngđối
phươngkhơngchánmàlạicảmthấyanhrấtcảmthơngvớihọ.Câuchuyện
uđươngcủangườibạntơicóthểchứngminhđiềunàymộtcáchsinh
động.CómộtlầnbạntơiđếnCụcLươngthựcchuyểnkhoản,ngườirấtđơng,
cơnhânviênchuyểnkhoảnlàmviệckhơngngừngcóvẻđãcóchútmấtnhẫn
nại.Xemracơtakhơngthíchthúcơngtácnày.Bạntơithấycơnàngxinh
đẹpbỗngnảyramộtýnghĩ:“Tanênơntranhthủcảmtìnhcủanàngnhưng
phảitìmcáchbắtchuyệnvềviệcphihữuquannày".Saukhiquansát,anhta
bènpháthiệnraưuđiểmcủanàng.Đếnphiênanhtalàmchiphiếu,anhta
vừanhìnnàngviếtchiphiếuvừakhen:"Chữviếtđẹpq,ngàynaynhững
ngườiviếtchữđẹpnhưthếrấthiếm".Nàngbấtgiácngẩngđầulên,mặtửng
hồngnóirằng:"Cógìđâu,cógìđâu,chữcịnlâumớiđẹp".Chàngchân
thànhnóitiếp:"Đẹpthậtmà,cólẽcơđãtừngluyệnthưphápNàngđáp:
"Vâng".Chàngnóitiếp:"Chữtơiviếtnhưcuabịsángtrăng,cơcóthểcho
tơimượnbảnchữthưphápmàcơđãluyệnchăng?Nàngvuivẻđồngýngay
vàhẹnngàygặpnhauđểtraotàiliệuthưpháp.Haibêngặpnhaulầnnày,lần
nữa,cuốicùngunhau,hồnthànhmộtmốilươngdun.Mốilương
dunbắtđầutừmộtđiểmchung:luyệnthưpháp.
4.Khơngnênqnghiêmtúchaycóvẻtađâymàphảicómộtchúthàihước
thìmớicóhiệuquảtốthơn.
Tiếpchuyệnvớingườikhácgiớikhơngquenbiếtthìanhkhơngthểq
đứngđắn,qnghiêmtúcmàphảicóphúthàihước.Hàihướclàthangthuốc
nhuậntràngtrongquanhệgiaotiếp,làkếttinhcủatrítuệđemlạikhốilạc
chongườita.Aicóthểcựtuyệtmónlễvậtđẹplịngđẹpdạnày.
Cómộtcâuchuyệnnhưsau.Trênmộtchuyếnxechậtníchhànhkhách,một

anhchàngvơýdẫmlênchânmộtngười,quayđầunhìnlạithìthấyđólàmột
cơnương.Nàngmặtbừngbừngsắcgiận,chàngbènvộivàngnói:"Xinlỗi
Xinlỗitơikhơngcơý"rồigiơchânranói:!'Haylàcơdẫmlạichântơimột
cái".Cơnàngcườivìcâunóinày.Chàngbènthừacơbắtchuyệntiếp,nàng
vuivẻbắtchuyện.Sựhoạtbátvàhàihướccủachàngtraiđểlạiấntượngsâu
sắcchocơnàngdùrằngkhơngcóhồitiếptheo.
Cónhữngchàngtraibảnhbaocóđiềukiệntốt,songkhibắtchuyệnvớicon
gáithìbịđốixửlạnhnhạt.Vìsao?Vấnđềlàanhtatựcaochomìnhsiêu
việt,khinóichuyệnthìbahoakhoemẽnênngườitachánghét.Dùrằnganh
rấtthànhđạtnhưngnếubànluậnkhoekhoangthìchỉlàmchongườitaxa
lánh.Nóichung,ngườitathườngđồngtìnhvàcảmphụcaitrảiquacuộc
sốngcayđắng,gặpnhiềubấthạnhrồicuốicùngmớithànhđạt.Chonêncác


nhàchínhtrịgiahaycácminhtinhđềulnlnnhắclạiqtrìnhnỗlực
phấnđấuhaynhữngđiềubấthạnhlúcthiếuthời.Đólàmộtloạikỹxảodựa
vàohiệntượngthơngcảmcủatâmlýhọcđểtranhthủlịngngười.Chonên
khigiaotiếpvớingườikhácgiớithìphảigiảvờvơtìnhthổlộnỗigiantrn,
camgo,phấnđấugiankhổvànhữngbấthạnhcủamình,nhưthếmớitranh
thủđượccảmtìnhvàkhâmphụccủangườita.
5.Sáchhoạchsẵnmộtsựkiệnnhỏnhưlàtrùnghợpngẫunhiên.
Cókhianhkhơngcócơhộitiếpxúcvớiýtrungnhânchưaquenbiếtthìlàm
thếnào?Anhcóthểchếtạoramộtcơhội.Cómộtquyểntiểuthuyếttảthực
kểmộttìnhtiếtnhưsau:Mộtbuổichiềuthứbảymùahènăm1960,một
chàngănmặcchỉnhtềtaycầmmộtbóhoahồnglễphépgõcửamộtphịng
nhàtậpthểnọ.ChủnhânphịngnàylàHayinte,nữthưkýtrẻtuổicủabộ
ngoạigiaonướcCộnghịaliênbangĐức.Nàngcẩnthậnmởcửa,đốimặt
vớivịkháchkhơngmờimàđến.Nàngchưabiếtxửtrínhưthếnào,đangdo
dựthìchàngthanhniênđãliênhồixinlỗilàgõnhầmcửarồiquaymìnhtrở
ra.ChưađiđượcmấybướcthìchàngquaylạinóivớiHayinterằng:"Xincơ

nhậnbóhoanàycoinhưđểtơitạlỗivềviệcđãquấynhiễucơ".Hayintekhó
lịngtừchốibènmờichàngvàonhà.Haingườiquenbiếtvớinhaunhưthế
đó.Thựctếcuộchộingộngẫunhiênnàydochàngápđặtsẵn.Nhưnglừa
ngườimộtcáchthiệnýnhưthếnàykhơnglàmtổnthươngnàng,tựahồnhư
làviệckhơngđángtrách.
Cầnphảilưuýkhigiaotiếpvớingườilạkhơngnêntranhchấp,khơngnên
bànluậnsởtrưởngsởđoảncủangườimàhaibênđềuquenbiết,càngkhơng
nênxoimóimoimócđờitưcủakẻthứba,cầnphảicómứcđộ.Nếukhơng
cẩnthậnchạmđếnnhữngvấnđềnhạycảmcủađốiphươngthìlậptứcphải
láisangcâuchuyệnkhác.Mộtmặtkhácphảivuivẻbànchuyệnphiếm,
khơngđượcdùnglờilẽthơbạo,hạlưutrêuchọcđốiphương.Làmnhưthếlà
phảnảnhphẩmchấtthấphèn,nộitâmbẩnthỉucủaanh,chỉkhiếnchođối
phươngmấtcảmtìnhvàchêtrách.
3.Địnhluậtkhoahọcquanhệgiaotiếp:việctốtnênkhaithác
tốiđa
Ngườivùiđầuvàocơngviệcthườngcótâmlýlậpnghiệprấtmạnhhay
nhữngngườithíchthúmộtloạisựviệcnàođóthìkhibắtđầuvàoviệcbèn
chúimũivàocơngviệckhơngmuốnthấyainữa.Loạingườinàytiếcthời
giannhưvàng,mặtsắtvơtình.Muốngõcửaloạingườinàythìtrướctiên


phảikhơngsợđụng"đinh"màlạicịnphảicóđủsứcnhẫnnại,đồngthời
phảibiếtnêncứnghaynênmềmtùytừngtìnhhuống.Nhưthếmớiđạtđược
mụcđích.
ConcủaPicassođãphảidùngbiệnphápmàichomềmmớicóthểmởđược
cửacủabàmẹđammêhộihọa.BàFranxoa,mẹcủaCrowderlàmộtngười
sayđắmhộihọa,mộtkhiđãvàotrongphịnghộihọathìkhơngchophépai
quấynhiễu.CómộtlầnCrowdermuốnmẹdẫnđichơinhưngbàđãvào
trongphịngvẽđangcắmcúivẽ.Chờmộtlúccậuconbènkêulên:"Mẹơi,
conumẹ!"nhưngchỉnghecâutrảlờiquacửa:"Mẹcũngucon,cục

cưngcủamẹ"nhưngcửavẫnđóngimlìm.Cậuconlạinói:“Mẹơiconthích
tranhcủamẹ!".Bàmẹrấtthíchthúđáplạirằng:"Cảmơn!Tráitimcủamẹ
ơi,conquảlàthiênsứ”.Nhưngcửavẫnkhơngmở.Cậuconlạinói:"Mẹơi
mẹvẽđẹpq!".Bàmẹdừngbútsongkhơngnóigìmàcũngkhơngnhúc
nhích.Cậuconlạinói:"Mẹơi,mẹvẽđẹphơnbố”.ĐươngnhiênFranxoa
khơngthểvẽđẹphơnchồnglàdanhhọaPicassonhưngnhữngcâunóicủa
cậucontừngcâuthấmvàotronglịngbà.Bàcũngcảmnhậnđượccậucon
thathiếtcầncótìnhcảmcủamẹquanhữnglờinóitrên.Bàbènmởcửa.
Nếunhưngườiđẹpmàanhtheođuổithuộcloạingườilậpnghiệpthìanhcó
thể"mài"chođếnkhinàngkhơngcịnnhẫnnạiđượcnữa,cuốicùngcũng
pháigiươngcờtrắngxinhànganh.Đươngnhiênnếutronglịngnàngchán
ghétanhthìdùanhcó"mài"baonhiêu,làmphiềnnàngbaonhiêucũngvơ
ích.
CómộtnữvănsĩHồngLơngtâmtìnhtrungmạnvơbiênkếtdunvớimột
vănsĩđạilụcđãtừngnói:Vănsĩnàylàngườicóđiềukiệnkémnhấttrong
sốnhữngchàngtraitheođuổinàng.
Sựtìnhbắtđầutừmấynămtrước,nữvănsĩlầnđầutiênđếnThượngHải
thươngthảoviệcmộtnhàxuấtbảnởthượngHảixuấtbảnmộtcuốntiểu
thuyếtcủanàng.Trongmộtbữatiệc,nànggặpchàng.Chàngsimênàng,sau
khitiệctanchàngbảovớinàngmộtcâuxanhrờn:"Anhcóthểtheođuổiem
haykhơng?”Lúcbấygiờtưởngchỉlàcâunóiđùa.Khơngngờchàngtriển
khaitấncơngdữdội.Hàngngàytừsángsớm,chàngđãđếntrồngcâysi
trướccửakháchsạncủanàng.Nàngcảmthấynhưbịkhủngbố,khơngdám
bướcrakhỏikháchsạn.Chàngbènliêntụcgọiđiệnthoạichonàngvàcảnh
báonếunàngkhơnglộdiệnthìchàngsẽbáochotấtcảbạnbècủanànglà
chàngđangtheođuổinàng.Trongtìnhthếnguynannày,nàgnbỗngnghĩra
mộtkế,bảochàngrằng:“Anhmờitơiđiuốngcàphêrồithủngthỉnhnói
chuyện.Nàngbiếtrằngngườiđạilụcthunhậpthấp,chỉcầnvậy”.Nàngbiếtrằngngườiđạilụcthunhậpthấp,chỉcầnuốngliêntiếpnămbảycốccàphê
làchàngsẽ"phásản".kếtquảlàchànggọibảycốccàphê.Khitrảtiền
khơngnhữngkhơngphásảnmàlạicịn"boa"chonhânviênphụcvụ.Thếlà
kếhoạchlàmkhódễđốiphươngcủanàngthấtbại.
NguykịchnhấtlàtốicuốicùngởThượngHải,chàngđemhếtcanđảmra
ơmnànghơnngaytạiphịnglễtâncủakháchsạn,giữađámđơngquan
khách.Nhấtthờiđộtngộtkhiếnchonàngkhơngkịpphảnứngkhơngkịpnói
câunào,mộtlúcnàngcảmđộngrơinướcmắtnóirằng:“saoanhlạilàmnhư
vậy".KhinàngrờiThượngHảiđếnTâyAnthìchàngcũngđiTâyAn.Nàng
điĐàiLoanthìchànggọikhơngbiếtbaonhiêulầnđiệnthoạiquốctếNàng
thanrằng:"Tơicịnsốngngàynàokhơngthốtkhỏibàntayanhngàynấy"
vàđànhtunbốđầuhàngkếthơnvớichàng.Chàngđãmài-mềmtráitim
nàngbằngnhiệttìnhvànhẫnnại.
Mộtsốgiámđốccơngtylợidụnglịngkhơngnhẫnnạicủanhânviêndùng
biệnpháp"mài"đểthuyếtphụcnhânviênchấpnhậnsựbốtrícơngtáccủa
cơngty.Ơngtrưởngphịngtổchứccơngtynọđãsửdụngmộtloạtbiệnpháp
cơngtâmđốivớisốcánbộbịgiángchứckhiếnchohọtâmphụckhẩuphục.
Đầutiênơngtamờingườicánbộbịgiángchứcđóđếnđểchohọnóihếtsuy
nghĩtronglịng.Chờđếnkhiđốitượngđãnóiđủrồiơngbènnóirằng:"Tơi
rấthiểutâmsựcủaanh".Chỉvớimộtcâunóinàyđãlàmchohọthoảimái.
Sauđó,ơngtanóitiếprằng:"Nếutơilàanh,tơilạithíchởcơngtyconhơnở
tổngcơngty.Khơngnhữngquanhệgiaotiếpkhơngphiềnphứclắmmàlại
cóthểpháthuyđầyđủtàinăng,tấtsẽcónhiềucơhộiđượccấptrênkhen
thưởng.Trongthựctếđãcónhiềucánbộởcơngty,conlạicónhiềucơhội
thăngtiênhơnlàởtổng.Nhưvậykhơngcầnbắtépmàđốiphươnglạicảm
thấyơngtrưởngphịngtổchứcđứngvềphíamình,từđóđưarakiếnnghị.
Đólàmộtbíquyếtthànhcơng.
4.Hàihước,thangthuốcnhuậntràng.
HailànhàdiễnthuyếtnổitiếngởMỹ.Ơngkểlạitìnhcảnh30nămtrước,
khiơngcịnlàmộtngườitậpsựtrongcửahàngbánmáyđếmtiền.Lúcbấy

giờtơichỉlàmộtngườitậpsựlạclõngvớitâmlýcăngthẳng.Mộtngười
bánhàngdàydạnkinhnghiệmdẫntơiđếnmộtkhuvựcnọ.Khibướcvào
mộtcửahàngnhỏ,ơngchủhiệuhéttorằng:"Tơikhơngcầnmáyđếmtiền!"
Ngườibánhànggiàdẫntơiđibèntựahơngvàoquầyravẻtươicườitựahồ


vừamớinghechuyệntiếulâm.Chủhiệutrừngmắtnhìnơngta.Ơngbạncủa
tơibènđứngthẳnglạimỉmcườixinlỗinóirằng:"Tơinhịncườikhơngđược.
Ơngkhiếnchotơinhớlạimộtơngchủhiệukháccũngnóikhơngcầnmáy
đếmtiềnnhưngvềsauơngtalàkháchhàngsơ'1củacơngtytơi".Tiếptheo
ơnggiớithiệumặthàngnàocơngdụngvàtiệnlợi...Mỗikhichủhiệulắcđầu
tỏrakhơngthíchthúmáyđếmtiềnthìơngbạntơilạihaitayơmđầucườirũ
rượi,rồingẩngđầulênlạitiếptụckểcâuchuyệnmộtơngchủhiệunàođó
nóikhơngcầnmàcuốicùnglạimuamộtmáyđếmtiềnmớitinh.Mọingười
trongcửahiệuchămchúnhạichúngtơi.Tơicứngđờngười,sợhãiq,tự
nhủrằng:"Họchochúngtơilàhaithằngngốc,chắcsẽđuổirakhỏicửa
ngay".Ơngbạngiàcủatơivẫncườikhanhkhách.Mỗilầnchủhiệucựtuyệt
muahàngthìơnglạinhớđếnmộtcâuchuyệnhàihướcnàođó.Rấtkỳqi,
mộtlúcsauchúngtơimangvàomộtmáyđếmtiềnơngbạntơigiảithích
tườngtậncáchsửdụngvàlạthayơngchủhiệumuangaychiếcmáyđếm
tiềnđó.
Đólàthànhcơngcủahàihước,dùnghàihướcphảnkíchsựcốchấpcủađối
phương,thuyếtphụcđượcđốiphương,đạtđượcmụcđíchcủamình.Đối
phóvớitrườnghợpkhókhănphải"mài",phải"ngâm"thìtiếngcườiquảcó
giátrịthangthuốcnhuậntràng.Khơngaigiơtaytátngườiđangtươicười,
ngườibịtấncơngkhơngthểbẽmặt,cứtiếptụcmàivàngâmsẽđạtđếnđiều
kiệncólợi.
Mọingườiđềucócảmtìnhvớingườivuivẻtươicười.Bộmặtvuivẻkhiến
chongườitantâm.Bộmặtsasầmkhiếnchongườitanghihoặc,sợhãi
haycóáccảm.Chonênchúngtaphảichúýxembộmặtcủachúngtavuivẻ

hayuám.Cốgắnggiữchobộmặtvuivẻsẽlàmchođốiphươngcũngvuivẻ
tươicườiđápứngucầucủaanh.
Bahọcsinhđếntiệmrượumuốnuốngbiađểtỏrangườilớn.Cơtiếpviên
ucầuhọđưachứngminhthư.Haicậuchưađủtuổithànhniên,vậythìlàm
thếnào?
Họbènđưatayvàotúilụctúibêntráitúibênphảimộthồirồinóirằng:
"Chúngtơiqnmangchứngminhthưtheo.Liệuthẻmượnsáchcủathư
việncóđượchaykhơng?Cơtiếpviêncườirồibảongườibánhàng:"Cho
mộtchaibiavàhaiquyểnsách”.Thậtlàlàihước,mộtchaibiachocậuhọc
sinhcóchứngminhthưđủtuổiđượcuốngbia,haicuốnsáchchohaicậucó
thẻmượnsách!Hàihướcphảimangtheomộtchúttựtràothìmớiđược
ngườikháckhoandungvàcảmthơng.


TrongcuốnDũngkhíchânchínhcócâuchuyệnbavịtướnghảiqnbàn
luậnthếnàolàdũngkhí.
VịtướngnướcĐứcnói:"Tơixinnóichocácơngbiệtthê'nàolàdũngkhí.
Ơngvẫytaygọimộtthủythủđếnhỏirằng:"Anhcóthấycâycộtcờcao
100mkiakhơng?Tơimuốnanhleolênđếnđinhcộtcờ,giơtaychàorồi
nhảyxuống".ThủythủĐứcbènlậptứcchạyđếncộtcờ,leolênđếnđỉnhgiơ
taychàorấtđẹprồinhảyxuống.
VịtướngnướcMỹkhenrằng:"Chà,thậtxuấtsắc".Rồiơnggọimộtthủythủ
Mỹđếnvànóirằng:"Anhcóthấycâycộtcờcao200mkiahaykhơngTrèo
nhanhlên,giơtaychàohailần,rồinhảyxuống".ThuỷthủMỹcũnghồn
thànhxuấtsắcnhiệmvụ.
VịtướngnướcAnhnóirằng:"Thưacácvịđâylàmộtcuộcbiểudiễnkhó
qn.Nhưngbâygiờtơixinnóivớicácvịcáchlýgiảidũngkhícủahảiqn
hồnggiaAnh".ƠnggọimộtthủythủAnhđếnbảorằng:"Tơimuốnanh
trèolênđỉnhcộtcờcao300mkia,giơtaychàobalầnrồinhảyxuống".Thuỷ
thủđáplại:“SaoTrungqnmuốn

tơilàmviệcấyư?”Thưatướngqn,chắcNgàibịloạnthầnkinhrồi".Vị
tướngnướcAnhđắcýnóirằng:"Xemkìa,cácvi,đómớithậtlàdũngkhí
chânchính".
Khơngnghingờgìmộtcánhqnmàqnsĩcóloạidũngkhíchânchính
nhưthế(khơngphụctùngmệnhlệnhchỉhuy)càngnhiềuthìchiếnbạicàng
nhiều,thậmchícóthểnóikhơngtrậnnàokhơngchiếnbại.Nhưngtacũng
phảicơngnhậnđólàdũngkhíchânchính(bởivìdámcãilạichỉhuy).Vị
tướngnướcAnhđãtựchếgiễu
mìnhbiểuthịtinhthầnnhânbảncủamìnhvàcủaqnđộimìnhhồhợp,
thânthiếtvớinhau.Khơngainhẫntâmchỉtríchsựhàihướccủatướngqn.
5.Timngườiđềubằngthịt
HồnghậucủaNapoleonlàRogierpin,vốnlàphunhâncủatửtướcBoanalà
ngườihàohoa,phóngđãng.KhiNapoleonđangkịchchiếnđẫmmáuvới
qnývàqnAiCậpthìRogierpintuyvừamớicướimàđãtưthơngvới
trungCharles,khơngmộtchúttrungthànhvớiNapoleon.Bàtưởng
Napoleonsẽtửtrậntrongsamạc,khơngcầnchờđợiNapoleontrởvềnữa
màtựanbàicuộcđờinhưkhơngcóNapoleon.


×