Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

tiet 1 sinh 7 chuan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.67 KB, 4 trang )

(1)

TIẾT: 1


Ngày dạy: 22. 8. 2010


I. MỤC TIEÂU


1. Kiến thức: Hs cần biết


 Hiểu được thế giới động vật đa dạng phong phú (về lồi, kích thước, về số lượng cá thể
và môi trường sống)


 Xác định được nước ta đã được thiên nhiên ưu đãi, nên có một thế giới động vật đa
dạng phong phú như thế nào


2. Kỹ năng


 Rèn kĩ năng nhận biết các động vật qua các hình vẽ
 Kĩ năng liên hệ thực tế


3. Thái độ


Lòng yêu thích bộ môn
II. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên :


 Tranh phô tô 1.1  1.4
2. Học sinh


 Vở bài tập
 Bảng nhóm


III. PHƯƠNG PHÁP


 Trực quan


 Vấn đáp – tìm tịi
 Thảo luận nhóm
IV. TIẾN TRÌNH


1. Ổn định: Kiểm diện
2. Bài cu õ : Không


3. Bài mới:


Mở bài: Thế giới động vật đa dạng, phong phú. Nước ta ở vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên
rừng và biển được thiên nhiên ưu đãi cho 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú


Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung ghi của trò
* Hoạt động 1: Đa dạng lồi và phong phú về số lượng


cá thể


MT: Hs nêu được số lồi động vật rất nhiều, số cá thể
trong loài lớn thể hiện qua các ví dụ cụ thể


 Gv yêu cầu Hs nghiên cứu  mục I và quan sát hình
1.1. 1.2


Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
1) Hãy kể tên lồi động vật được thu thập khi:+ Một mẻ kéo lưới ở biển?
+ Tát một ao cá?


I. Đa dạng loài và phong phú về
số lượng cá thể(2)

+ Đánh băt ở hồ?


+ Chặn dịng nước suối nơng?


2) Ban đêm mùa hè ở trên cánh đồng có những lồi động
vật nào phát ra tiếng kêu?


3) Em có nhận xét gì về số lượng cá thể trong bầy ong,
đàn kiến, đàn bướm?


 Đại diện nhóm báo cáo  nhóm khác nhận xét, bổ
sung


 Gv hoàn chỉnh:


+ Dù ở ao, hồ hay suối đều có nhiều loại động vật khác
nhau sinh sống


+ Ban đêm mùa hè thường có một số lồi động vật như:
Cóc, ếch, dế mèn, sâu bọ phát ra tiếng kêu. Aâm thanh
của chúng phát ra như một tín hiệu để đực cái gặp nhau
vào mùa sinh sản


+ Số cá thể trong lồi rất nhiều Em có nhận xét gì về sự đa dạng loài và số lượng cá
thể trong loài?


 Thế giới động vật rất đa dạng về số lượng lồi,
kích thước của các cá thể và số lượng cá thể trong lồi
 Gv thơng báo thêm: Một số động vật được con người
thuần hóa thành vật ni, có nhiều đặc điểm phù hợp
với nhu cầu của con người


 Liên hệ – giáo dục:


 Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa
dạng, phong phú?


Bảo vệ và gây nuôi


* Hoạt động 2: Đa dạng về mơi trường sống


MT: - Nêu được 1 số lồi động vật thích nghi cao với mơi
trường sống


- Nêu được đặc điểm của 1 số lồi động vật thích
nghi cao độ với mơi trường sống


 Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu hình 1.3 và 1.4 . Hồn
thành bài tập điền từ thích hợp SGK / 7


 Hs làm việc cá nhân hoàn thành bài tập kể tên
trình tự như hình vẽ Gv yêu cầu Hs vận dụng kiến thức đã có trao đổi
nhóm trả lời câu hỏi:


1) Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi được với
khí hậu giá lạnh ở vùng cực?


Thế giới động vật rất đa dạng về
số lượng lồi, kích thước của các
cá thể và số lượng cá thể trong loài


II. Đa dạng về môi trường sống:(3)

2) Nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa
dạng và phong phú hơn động vật vùng ôn đới và Nam
Cực?


3) Động vật nước ta có đa dạng phong phú khơng? Vì
sao?


 Đại diện nhóm báo cáo  nhóm khác nhận xét, bổ
sung


 Gv hồn chỉnh:


+ Chim cánh cụt có bộ lông dày, xốp, lớp mỡ dưới da
dày  giữ nhiệt


+ Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thực vật phong phú, phát


triển quanh năm  thức ăn nhiều, nhiệt độ phù hợp
+ Nước ta động vật cũng phong phú vì nằm trong vùng
khí hậu nhiệt đới


 Gv hỏi thêm:


 Hãy cho ví dụ để chứng minh sự phong phú về môi
trường sống của động vật?


 Gấu trắng Bắc Cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng
đáy biển, lươn đáy bùn, ...


 Động vật phân bố ở những đâu?


 Động vật phân bố khắp nơi trên trái đất do chúng
thích nghi được với môi trường sống


Động vật phân bố khắp nơi trên
trái đất do chúng thích nghi được
với mơi trường sống


4. Củng cố và luyện tập:


 Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng không?
 Do đâu động vật đa dạng và phong phú?


 Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú?
5. Hướng dẫn Hs tự học ở nhà:


 Học bài ghi, hoàn thành câu hỏi 1, 2 SGK / 8 vào vở bài tập


 Kẻ bảng 1 SGK / 9 vào vở bài tập


 Chuẩn bị bài: “Phân biệt động vật ...”
V. RÚT KINH NGHIỆM(4)

...
...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×