Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Tuan 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.54 KB, 9 trang )

(1)

TUẦN 1






BÀI 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy:


Lớp3A: .../.../...
Lớp3B: .../.../...


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:


- Học sinh biết được các bộ phận của máy tính bao gồm màn hình,
thân máy, chuột và bàn phím.


- Biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như tư thế ngồi, cách
đặt tay, bố trí ánh sáng...


- Biết cách khởi động máy, tắt máy.


2. Kỹ năng:


- Phân biệt và gọi tên đúng các bộ phận của máy tính.
- Học sinh có kỹ năng bật tắt máy tính đúng quy trình.


3. Thái độ:


- Nhận thức được máy tính gần gũi với các em trong cuộc sống như
người bạn.



- Truyền cho học sinh lịng u thích khi làm việc với máy tính, sự
say mê muốn khám phá, tìm tịi về người bạn mới


II. CHUẨN BỊ:


1. Giáo viên : Giáo án, máy tính có cài sẵn trò chơi Mickey, tranh ảnh
2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, sách vở bút ghi bài


III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức


2. Bài cũ: Không
3. Bài mới:


a. Đặt vấn đề (1 phút)


Từ nay các em sẽ có một người bạn mới, người bạn này rất chăm
làm, làm nhanh, làm đúng và rất thân thiện với các em. Người bạn này sẽ
giúp các em học bài, nghe nhạc, giải trí với các trị chơi, và có thể liên lạc
với bạn bè trong nước và quốc tế. Đó chính là chiếc máy vi tính. Vậy người
bạn này có đực điểm gì, làm thế nào để em có thể sử dụng được nó. Mơn Tin
Học sẽ giúp các em trả lời các câu hỏi ấy. Bài học hôm nay chúng ta sẽ bước
đầu làm quen với người bạn này.



(2)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1: Giới thiệu máy tính



GV: Như cơ đã nói ở trên, chiếc máy
tính là người bạn có thể giúp em rất
nhiều việc như học bài, giải trí, liên lạc
với bạn bè...


GV: Giáo viên đưa một số tranh ảnh
minh họa vai trò của máy tính trong học
tập, làm việc


GV: Kể một câu chuyện về ứng dụng
của máy tính trong cuộc sống.


GV: Yêu cầu học sinh nêu một số ứng
dụng của máy tính trong cuộc sống
hàng ngày


GV: Có rất nhiều loại máy tính, hai loại
thường thấy là máy tính để bàn và máy
tính xách tay.


GV: Đưa hai bức ảnh về hai loại máy
tính cho học sinh quan sat.


GV: Cho học sinh quan sát chiếc máy
tính


GV: Giới thiệu các bộ phận chính của
máy tính.


HS: Quan sát


HS: Lắng nghe


HS: Trả lời( Dùng để đánh chữ,
tính tốn, học vẽ, nghe nhạc, xem
phim, liên lạc với mọi người)


HS: Quan sát
HS: Ghi bài


Hoạt động 2: Thực hành


GV: Mở một chương trình soạn thảo
đơn giản, thực hiện thao tác điều khiển
chuột, gõ trên bàn phím và yêu cầu học
sinh quan sát sự thay đổi trên màn hình.
GV: Em có nhận xét gì về sự thay đổi
trên màn hình khi cơ gõ các phím ở trên
bàn phím


HS: Quan sát


HS: Trả lời( Khi gõ các phím
trên bàn phím thì nội dung trên
các phím sẽ xuất hiện trên màn
hình)


Hoạt động 3: Làm việc với máy tính


GV: Máy tính muốn hoạt động cần
được nối với nguồn điện.



GV: Giáo viên giới thiệu cách bật máy



(3)

GV: Thực hiện các thao tác bật máy để
học sinh quan sát


GV: Yêu cầu học sinh quan sát màn
hình máy tính khi bắt đầu làm việc.
GV: Màn hình máy tính khi bắt đầu làm
việc đó là màn hình nền, trên màn hình
nền có các hình vẽ xinh xắn gọi là các
biểu tượng. Mỗi biểu tuợng ứng với một
công việc


GV: Giáo viên thực hiện động tác ngồi
khi làm việc với máy tính


GV: Máy tính cần đặt ở vị trí sao cho
ánh sáng khơng chiếu thẳng vào mắt em
cũng khơng chiếu thẳng vào màn hình


HS: Quan sát và lắng nghe.


HS: Quan sát


HS: Quan sát hình vẽ trong SGK.


Hoạt động 4: Thực hành


GV: Thực hiện thao tác bật máy tính


GV: Quan sát tư thế ngồi, thao tác bật
máy của học sinh và sữa sai.


GV: Hướng dẫn họ sinh chọn trò chời
và chơi trò chơi Mickey.


HS: Quan sát và thực hành


HS: Quan sát và thực hành


4. Cũng cố - dặn dò :


- Nhắc lại các bộ phận cơ bản của máy tính


- Nhắc lại tư thế ngồi, cách đặt máy tính trơng phịng
- Nhắc lại thao tác bật máy tính.


IV. RÚT KINH NGHIỆM :



(4)

BÀI 2: THÔNG TIN XUNG QUANH TA



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy:


Lớp3A: .../.../...
Lớp3B: .../.../...


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:



- Học sinh nhận biết được 3 dạng thông tin cơ bản.


- Biết được máy tính là cơng cụ để lưu trữ, xử lí và truyền thơng tin.


2. Kỹ năng:


- Phân biệt ba dạng thơng tin cơ bản.


- Có khả năng đưa các ví dụ về ba dạng thơng tin cơ bản.


3. Thái độ:


- Nhận thức được máy tính có thể sử dụng cả ba dạng thông tin đáp ứng
công việc trong cuộc sống.


II. CHUẨN BỊ:


1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh, báo chí, thiết bị ghi âm, ghi hình.


2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, vở bút ghi bài


III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức:


2. Bài cũ:


Câu 1: Em hãy nêu các bộ phận chính của một máy tính để bàn?


Câu 2: Em hãy nêu chức năng của các bộ phận chính của máy tính để
bàn?



3. Bài mới:


a. Đặt vấn đề (1 phút)


Trong cuộc sống hàng ngày các em được tiếp nhận và sử dụng
nhiều dạng thông tin khác nhau? Vậy có báo nhiêu dạng thơng tin cơ bản,
chúng ta tiếp nhận các dạng thông tin ấy banừg cách nào và sử dụng nó như
thế nào? Đó chính là nội dung của bài học hôm nay


b. Bài mới


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC


Hoạt động 1: Thông tin dạng văn bản


GV:Đưa 1 số mẫu văn bản: Thời khóa
biểu lớp 3, bảng nội quy ở lớp học,
trang sách.



(5)

gì qua các tài liệu trên?


GV: Tờ giấy ghi thời khóa biểu, bảng
thơng báo ở lớp học và trang sách ghi
thông tin ở dạng văn bản.


GV: Vì sao trong các tàu liệu trên
người ta sử dụng nhiều cỡ chữ, màu
sắc của chữ và kiểu chữ khác nhau?
GV: Yêu cầu 2 học sinh lấy 2 ví dụ về


thơng tin ở dạng văn bản


HS: Lắng nghe


HS: Trả lời( Nội dung trên trang
sách có màu chữ khác nhau, kiểu
chữ khác nhau để gây sự chú ý,
thích thú cho người đọc, bảng
thơng báo có chũ to để mọi người
ở xa có thể đọc được)


HS: Lấy ví dụ


Hoạt động 2: Thơng tin dạng hình ảnh


GV: Cho học sinh quan sát bức tranh
vẽ các con vật nuôi trong nhà.


GV: Các bức tranh trên vẽ các con vật
gì, hình dạng các con vật như thế nào?
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ
trong sách giáo khoa


GV: Các em biết được những điều gì
qua các bức tranh trên?


GV: Các bức tranh, các biển báo cho ta
những thông tin ở dạng hình ảnh.


GV: Yêu cầu 2 học sinh lấy 2 ví dụ về


thơng tin ở dạng hình ảnh


HS: Quan sát
HS: Trả lời


HS: Quan sát


HS: Trả lời( Đèn giao thông cho
ta biết lúc nào được đi qua đường,
lúc nào phải dừng. Hình 14cho ta
biết đoạn đường gàn trường học,
hình 15 cho ta biết đây là nơi cấm
đổ rác và hình 16 cho ta biết nơi
ưu tiên cho người tàn tật


HS: Lắng nghe
HS: Lấy ví dụ


Hoạt động 3: Thơng tin dạng âm thanh


GV: Tiếng trống trường giúp các em
biết được thông tin gì?


GV: Giáo viên cho học sinh nghe bài
hát


GV: Các em vừa nghe bài hát gì?


HS: Trả lời (Tiếng trống trường
cho em biết giờ vào học, giờ ra


chơi, ra về)


HS: Lắng nghe



(6)

GV: Tiếng trống trường, bài hát vừa
nghe là những thông tin dạng âm thanh
GV: Yêu cầu 2 học sinh lấy 2 ví dụ về
thơng tin ở dạng hình ảnh


GV: Chia lớp làm 3 nhóm ứng với 3 tổ.
Đưa bộ sưu tập các tranh ảnh, bài báo,
truyện tranh, tiểu thuyết cho người lớn,
đĩa nhạc yêu cầu học sinh phân loại ghi
ra giấy những thông tin thuộc ba dạng
đã học


GV: Thu kết quả thảo luận, nhận xét
các nhóm trao đổi và đưa ra câu trả lời


HS: Lắng nghe


HS: Lấy ví dụ


HS: Các nhóm thảo luận, nhóm
trường ghi câu trả lời vào giấy


4. Cũng cố - dặn dị :


- Nhắc lại ba dạng thơng tin cơ bản



- Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập 4,5,6 SGK


- Yêu cầu học sinh sưu tập thông tin thuộc ba dạng đã học. Các thơng
tin đó được thu thập ở đâu, bằng cách nào?


IV. RÚT KINH NGHIỆM:


...
...
...
...
...


TUẦN 2





BÀI 3



BÀN PHÍM MÁY TÍNH-CHUỘT MÁY TÍNH



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy:



(7)

I


. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:


- Học sinh nhận biết được các khu vực của bàn phím
- Biết các bộ phận của chuột và cách sử dụng chuột.



2. Kỹ năng:


- Nhận biết được các khu vực của bàn phím


- Thực hành thành thạo các thao tác sử dụng chuột.


3. Thái độ:


- Rèn luyện tác phong nghiêm túc khi làm việc với máy tính
- Sử dụng bàn phím, chuột khoa học chính xác.


II. CHUẨN BỊ:


1. Giáo viên : Giáo án, bàn phím, chuột máy tính


2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, vở bút ghi bài


III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức:(1phút)
2. Bài cũ:


Câu 1: Có nhứng dạng thơng tin cơ bản nào?


Câu 2: Em hãy lấy ba ví dụ về ba dạng thơng tin cơ bản đã học.


3. Bài mới:


a. Đặt vấn đề (1 phút)


Để điều khiển máy tính và đưa thơng tin vào máy tính chúng ta cần


sử dụng thiết bị đó là chuột và bàn phím. Vậy bàn phím có các thành phàn
nào? Làm thế nào để sử dụng chuột đúng và nhanh? Bài học hômg nay cô sẽ
giới thiệu với các em những nội dung trên


b. Bài mới


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ


Hoạt động 1: Bàn phím máy tính


GV: Đưa bàn phím máy tính để học
sinh quan sát.


GV: Giới thiệu hai khu vực chính của
bàn phím.


GV: Giới thiệu các thành phần trên
khu vực chính của bàn phím


GV: Ghi nội dung cơ bản lên bảng


HS: Quan sát


HS: Lắng nghe
HS: Lắng nghe
HS: Ghi bài


Khu vực chính của bàn phím bao gồm:
- Hàng phím cơ sở




(8)

GV: Giới thiệu hai phím có gai và
phím cách


GV: Yêu cầu 2 học sinh xác địng các
hàng phím đã học trên bàn phím máy
tính. Yêu cầu cả lớp quan sát và nhận
xét


GV: Yêu cầu 1 học sinh xác định hai
phím có gai và phím cách trên bàn
phím.


- Hàng phím dưới
- Hàng phím số
HS: Quan sát


HS: Hai học sinh lên bảng


HS: Trả lời câu hỏi


Hoạt động 2: Chuột máy tính.


GV: Chuột máy tính dùng để làm gì?


GV: Đưa hình ảnh chuột máy tính để
học sinh quan sát.


GV: Giới thiệu nút trái và nút phải của
chuột. Khi các nhấn nút chuột tín hiệu
sẽ được truyền vào máy tính.



GV: Giới thiệu cách cầm chuột. Thực
hiện động tác cầm chuột.


GV: Yêu cầu lần lượt hai học sinh lên
thực hành tháo tác cầm chuột.


GV: Yêu cầu lần lượt hai học sinh lên
thực hành thao tác cầm chuột.


GV: Trên màn hình có hình ảnh của
chuột, khi em di chuyển chuột hình
ảnh này sẽ di chuyển theo. Hình ảnh
đó chính là con trỏ chuột.


GV: Các thao tác sử dụng chuột báo
gồm: Di chuyển chuột, nháy chuột,
nháy đúp chuột và kéo thả chuột


GV: Thực hiện các thao tác sử dụng
chuột để học sinh quan sat. Yêu cầu 2
học sinh lên thục hành


HS: Trả lời(Chuột máy tính dùng để điều
khiển máy tính và đưa thơng tin vào máy
tính)


HS: Quan sát
HS: Lắng nghe



HS: Lắng nghe và quan sát
HS: Lên thực hành


HS: Lắng nghe
HS: Lấy ví dụ
HS: Lắng nghe


HS: Lắng nghe



(9)

3. Cũng cố - dặn dò :


- Nhắc lại các thành phần chính trên bàn phím
- Nhắc lại các thao tác sử dụng chuột


IV. RÚT KINH NGHIỆM :


...
...
...
...
...





Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×