Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền: phần 2 - nxb thời đại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 80 trang )

Chươngsáu:
Tiếtkiệmvàđầutưchosựthịnhvượngtrongtương
lai
Vàvấnđềchínhlà,nếubạnkhơngmạohiểmbấtcứđiềugì,bạnlạicónguycơmấtnhiềuhơn.
EricaJong
Nếunhưđasốphụnữkhiđãsốngđượcnửacuộcđờicóchungmộtsựhốitiếcliênquanđếntàichính,
thìđóchínhlàviệchọkhơngbắtđầutiếtkiệmtừsớm.Cũnggiốngnhưtấtcảnhữngsailầmđượcđềcập
trongcuốnsáchnày,ngunnhâncóthểkhácnhauvớitừngphụnữ.Nhưnglýdophổbiếnnhấtlàviệcsuy
nghĩaiđósẽchămsócchohọsaunày,họsốnghàilịngvớithựctạimàkhơnglonghĩvềtươnglaivà
khơngquatâmđếnviệcquảnlýtiềnbạc.Bỏquavấnđềtuổitác,hiệnkhơngcógìquantrọnghơnviệcbắt
đầuhoặctiếptụctíchlũyvàpháttriểnsựthịnhvượngcủabạn.Nhưngnếubạncịntrẻvàmớichỉkhởi
độngqtrìnhđóthìbạnhãycoinhữngchiasẻcủabậcđànchịđitrướclàbàihọckinhnghiệm.
Tươngtự,dùbạnthuộcnhómngườicóthunhậpthấphaycaothìcũngkhơngphảilàvấnđề.Phụnữ
thuộccảhainhómnàylntìmđượclýdobàochữachoviệckhơngtiếtkiệmhayđầutưchotươnglai.Về
lýthuyết,phụnữthuộcnhómcóthunhậpcaohơnsẽcónhiềutiềnđểtiếtkiệmhơn,nhưngnhữngphụnữ
nàyvẫncóthểvơtìnhsửdụnggầnhếtsốtiềnmìnhkiếmđược.
Ngượclại,tiếtkiệmvàđầutưcóthểlàviệckhókhănhơnđốivớinhữngphụnữthuộcnhómthunhập
thấp.Nhữngngườiphụnữnàyvẫnphảichitrảchonhữngkhoảnphíliênquanđếnviệcnicon(quầnáo,
trườnghọc,qtặng…)nênhọchỉcịnlạirấtíttiềntiếtkiệm.Nhưngđâycũngkhơngphảilàlýdođểbạn
khơngthểtiếtkiệm.Chúngtađềuđãđượcnghenhữngcâuchuyệnvềnhữngngườiphụnữcảđờilàmcơng
việccóthunhậpthấpnhưngvẫntíchlũyđủtàisảnđểqungópchocáctrườngđạihọchoặccáctổchức
từthiện.
Khơngphảisốtiềnthựctếmàbạnkiếmđượcquyếtđịnhbạncógiàuhaykhơng,màđiềuquyếtđịnh
chínhlàbạnlàmgìvớichúng.Nócũngkhơngphụthuộcvàoviệcbạncórấtnhiềutiềnđểtiếtkiệm,vìít
tiềnnhưngtíchlũylâudàithìbạncũngsẽcóđượckhoảntiềnlớnhơn.Đólàlýdovìsaocócâunói“bạn
tiếtkiệmmộtxu,bạncũngsẽkiếmđượcmộtxu”.Tiếtkiệmvàđầutưlàviệclàmrấtcầnthiếtđểtạora
nguồncủacảiđủsốngcuộcsốngnhưbạnmongmuốn.Rấtítngườitrongchúngtacóthểdựđốnđược
điềugìsẽđếntrongtươnglai,nhưngviệctiếtkiệmvàđầutưsẽđảmbảochochúngtađượcsốngcuộc
sốngmàchúngtamuốntrongtươnglai.Hãycùngxemxétlạicáchchúngtađangsửdụngđồngtiềncủa
mìnhnhưthếnào.


Sailầm39:
Khơngcónhữngkhoảnđầutưmangtênbạn
ạnđãbaogiờtựhỏitạisaođànơngthườnglàngườiucầungườibạnđờicủahọđểhọđứngtên
trêncáctàisảnvànhữngkhoảnđầutưkháchaykhơng?Tệhơnlà,khibạnsuynghĩtheocáchcủa
một“cơgái”,bạnsẽmùqngđitheohướngđó.Đếnthờiđiểmcầnthiết,bạncóthểnghĩtạisao


lạikhơngnhỉ?Mìnhuvàtintưởngngườinàymà.Bạncóthểnhậnrarằngviệcđồngýdễhơn
nhiềusovớiviệcnghingờ.Hoặcbạncóthể“bịlàm”chotintưởngrằngaiđósẵnsànggánhvácvà
giảiquyếttấtcảnhữngvấnđềnàychobạn.Sựthựclà,chẳngcómộtlýdohợplýnàokhiđểmột
mìnhđốitáccủabạnđứngtênchonhữngkhoảntiềnhoặctàisảnchungcủacảhaingười.Làmnhư
vậysẽtạođiềukiệnchomộtngườiđượcnhậntấtcảcáclợiích-hoặccótráchnhiệmpháplýđốivớitất
cảnhữngthứliênquanđếncáckhoảnđầutư.

B

TrườnghợpcủaRitarấttộinghiệpvìkhơngchỉliênquanđếnsựmấtđingườithânmàcịnlàmộtvụ
lừađảo.RitavàAlkếthơnđượcgầnsáunămthìAlđềnghịchuyểntồnbộtàisảncủahọsangtênanhta
đểanhtacóthểquảnlýchúngdễdànghơn.CơngviệccủaRitađịihỏicơphảiđicơngtácrấtnhiều,trong
khiAl-mộtngườithấtnghiệpđãlâu-lạithấyrấtkhókhănkhicầnlấychữkývàsựthơngquacủacơcho
nhữnggiaodịchtàichínhmàanhtađangđảmnhiệm.Mặcdùcơlàngườikiếmtiềnchínhtronggiađìnhvà
đónggópnhiềuhơnvàotàisảnchungnhưngcơsẵnsàngchấpnhậnucầucủaAl.Suychocùngthìcơrất
tintưởngAl,cơuanhtavàcơtinrằnganhtalndànhsựquantâmchânthànhchocơvàhaiđứacon.
Cơcũngthấycóchútbănkhoănnhưngchỉlàthốngquakhichồngucầunhưvậy.
Khicuộchơnnhâncủahọbướcsangnămthứtám,Alnóimuốnlihơn.Ritakhơngthểtinđượcđiều
này.Cơlnnghĩrằnghọsốngvớinhaurấthạnhphúc,vàhọrấthiếmkhicãinhau.Cóchăngchỉlànhững
lúcthăngtrầmbìnhthườngnhưtấtcảcáccuộchơnnhânkhácđềugặpphải.
Theocơthìkhơngcógìlàhọkhơngthểgiảiquyếtđượccả.NhưngAlvẫnquyếttâmlidị.KhiRita
vượtquađượccúsốctâmlývìchỉcịnmộtmìnhvớihaiđứacon,cơbắtđầunghiêncứuvềthủtụcvà
thơngtinlidị.Lúcnàycơmớinhậnralàngồivấnđềniconthìvợchồngcơkhơngcógìđểbàncả.Cơ

khơngcóbấtkỳtàisảnnàomangtênmình,vàAlthìchẳngcóýđịnhphânchiatàisảnchocơngbằng.Anh
tavinvàothựctếlàRitakhơngcótiềnvàcũngkhơngcónhàđểgiànhlấyquyềnnihaiđứatrẻ.
Mộttrườnghợpkhác,Harrietlàmộtcơdâutrẻkhihaivợchồngmuamộtcănhộcóhaitầng.Chồngcơ
đềnghịđểmẹcủaanhtađứngtênngơinhànhằmthuậntiệnchoviệcđóngthuế.Vốnlàngườingâythơvà
cảtin,Harrietđồngý.Trongvàinămtiếptheo,họtiếptụctíchlũyđượcmộtsốtàisảnkhakhá.Harrietlà
ytá,cịnchồngcơquảnlýbấtđộngsảnvàcáckhoảnđầutưkháccủagiađình.Mỗilầnhọmuamộtngơi
nhàhoặccănhộ,chúngđềuđượclấytêncủamẹanhtalàmtênchủsởhữu.Tơichắclàbạncóthểđốn
đượckếtcụccủacâuchuyệnnày.Họlihơn,vàbởivìkhoảntiếtkiệmchungcủahọrấtítmàlạikhơngcó
tàisảnnàođứngtênHarrietcả,kếtcụclàcơhầunhưchẳngnhậnđượcgìcịnanhtathìnắmgiữtấtcảcác
bấtđộngsản.
Cóthểbạnnghĩnhữngtrườnghợpnhưthếnàykhơngphổbiến.Phụnữmuốntinrằnghồngtửđẹptrai
củahọsẽchămsóchọnhưngtheoBarbaraStannyđãnhậnđịnh:Chànghồngtửđẹptraisẽkhơngxuất
hiện.Tơixinnhắclạilầnnữa:Khơngaicóthểchămsócbạntốthơnchínhbạnđược.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Cómộttàikhoảnngânhàngvàmộtthẻtíndụngmangtênmình.Mỗiphụnữnêncótiềnchoriêng
mình.Càngngàycàngcónhiềucặpđơiđitheohướngnày.Điềunàykhơngcónghĩalàdànhtừngxu
bạnkiếmđượcđểvàotàikhoảncủariêngmìnhhaylàđểtấtcảcáckhoảnđầutưthuộcsởhữucủacá
nhânmộtngười.Nócónghĩalàkhơngcólýnàomàbạnkhơngcóítnhấtmộttàikhoảnvàmộtthẻtín
dụngthuộcsởhữucủabạncùngvớimộttàikhoảnchungđểchitrảchonhữngchiphítronggiađình.
Điềunàykhơngchỉthểhiệnsựthậntrọngmàcịnchophépbạntạolậpmộttàikhoảnmangtênmình
trongtrườnghợpmộtngàynàođóbạnsẽcầnđến.


Đừngbaogiờđểnhữngtàisảnhoặccáckhoảnđầutưchungmangtêncủaaikhácngồitêncủa
cảhaingười.Ngaycảkhingườibạnđờicủabạnđưarahàngngànlýdohợplýđểgiảithíchtạisao
cầnphảilàmkhácđi,thìnhữngnguycơbaogồmcáichếthoặcsựlidịcịnnặnghơnnhiềusovớibất
kỳlợiíchtiềmtàngnào.
Khimốiquanhệgặptrụctrặc,đừngthỏahiệpmộtmình.Dùcuộclihơncóvẻthânthiệnđếnmức
nàothìcóbấtkỳcâuhỏigìliênquanđếnnhữngtàisảnchung,bạncũngnênthamkhảomộtluậtsưgiỏi
hoặcmộtngườihịagiải.Nhữngcảmxúcthườngxuấthiệnvàonhữngthờiđiểmnhưthếnàysẽngăn

bạntrởthànhngườibiệnhộtốtchochínhmình.Đừngcốgắnglàmgì!

Sailầm40:
Quảnlýnhữngtàisảntíchlũyđượckhơngđúngcách
rangwebHorsemouth.com-mộtwebsitegiúpxâydựnghìnhảnhchonhữngnhàtưvấntàichínhđãdựđốnrằngtrongkhoảnghơn30nămtới,phụnữsẽlàngườithừahưởngkhoảntàisảntừ42
đến100tỷtỷđơ.Đólàkhoảnthừakếlớnnhấttronglịchsử.Nếubạnđượcthừakế500đơlahoặc5
triệuđơ,hoặcnếubạnnhậnđượcmộtnửatàisảncủagiađìnhsaukhilihơnthìđiềuđócũngkhơngvấnđề
gì.Đólàtiềncủabạnvàsốtiềnđónênđượcđầutưmộtcáchthơngminh.Córấtnhiềuphươngphápsai
lầmmàphụnữđãsửdụngđểquảnlýtàisảnđượcthừakế:

T

Đểtiềnthừakếvàomộttàikhoảnchung.
Chiramộtkhoảntiềnlớnngồikếhoạchchohoạtđộngtừthiện.
Chobạnbèvàngườithânvay.
Xoadịunỗiđaumấtmát(cáichếtcủangườithânhoặclihơn)bằngcáchtiêuthậtnhiềutiền.
Nhữngchungiatưvấntàichínhmàtơitrịchuyệnđãkểnhữngcâuchuyệnkinhkhủngvềnhững
ngườiphụnữđánhđổimaymắncủamìnhchonhữngkhoảnchitiêuphùphiếm,muanhữngngơinhàvượt
xanhucầucủahọhayphungphívàonhữngđứatrẻlncoihọnhưmộtbàmẹngânhàng.Tàisảntíchlũy
đượcnếuđượcđầutưmộtcáchthơngminhsẽgópphầngiúpbạntrởnênđộclậpvềtàichính.Đừnglàmgì
ngớngẩnvớinhữngtàisảncủamình.Bạnkhơngcầnphảiđốixửtốtvớinhữngngườimuốnlợidụngbạn
khibạncótiền.Quantrọnghơnlà,bạnkhơngcầnphảicócảmgiáctộilỗikhinhậnđượctiền.Việctiêu
tiềnsẽkhơnglàmbạnthấythoảimáihơnđược.Vàbạnhồntồnkhơngnênhoangphínó,bởivìnếumất
đibạnsẽchỉcảmthấytồitệhơnmàthơi.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Chỉdànhmộtphầntàisảntíchlũyđượcchobấtcứthứgìbạnmuốn.Bạncóthểbỏramộtkhoản
tiềnchobảnthânmình,dùngnóđểlàmviệccóíchhoặcchianóchocácconcủabạn.Phầncịnlạithì
bạnnênsửdụngvàoviệcđầutư.
Chuyểntàisảntíchlũyđượcvàomộtdanhmụccáckhoảnđầutưtiếtkiệm.Đừnggiữtiềntrong
tàikhoảncủabạnvìbạnsẽrấtdễtiêumất.Thayvàođó,hãyđầutưnótheomộtchiếnlượcchắcchắn.

Nếuthấycầnthiết,bạnhãythmộtchungiatàichínhgiúpbạnpháttriểnchiếnlượcnày.
Lênkếhoạchchohoạtđộngtừthiện.AnneEtheridge,GiámđốcđiềuhànhcủaNortonFamily


FoudationởSantaMonica,Californiarấtnăngnổtrongviệcđàotạophụnữvềvấnđềtàisảntíchlũy
được.Dướiđâylànhữnggợiýcủacơkhinóivềvấnđềchitiềnchohoạtđộngtừthiện:
Lênkếhoạchchoquỹtừthiệncủabạntrongnăm.Kếhoạchnàysẽchỉrabạnnênchibaonhiêutiền
trongthánghaychotiềnvàoquỹhoạtđộngtừthiệnnào.Cólẽbạnsẵnsàngchitiềnchocácvấnđề
liênquanđếnsứckhỏe,nhưngvớinghệthuậtthìkhơngnên.Nếubạnkhơnglênkếhoạchtrước,cuối
cùngbạnsẽtiêutiềnvàonhữngtổchứcmàbạnkhơngthựcsựmuốngâyquỹ.
Tậptrungchúýtới“nhữngkhoảntiềnbốcđồng”.Cóthểcólýdobiệnhộchonhữngthứmangtính
chấttựđộng,vìthếhãydànhmộtkhoảngtrốngchonhữngviệccóthểxảyđếnngồingânquỹcủabạn.

Sailầm41:
Khơngdámchấpnhậnrủiro
ãngbảohiểmPrudentialđãtiếnhànhmộtnghiêncứuvềsựkhácbiệttrongcáchđầutưtiềnbạc
giữađànơngvàphụnữ.Họxếpcácnhàđầutưvàomộttrongbanhóm:nhómhànhđộng,nhóm
thỏamãnvànhómcẩntrọng.Khơngcógìđángngạcnhiênkhicónhiềuđànơngthuộcvàonhóm
hànhđộngcịnphụnữchủyếuxếpvàohainhómcịnlại.Dùphụnữcàngngàycàngnắmquyềnchủđộng
hơnvềmặttàichính,nhưngcácnghiêncứuđềuchỉrarằnghọbảothủhơnđànơngvàkémnhạybénhơn
trongviệcchấpnhậnnhữngrủiro.

H

Dướiđâylàmộtvàivídụmàchúngtơingheđược:
Tơichưabaogiờnhậnthứcđượcđầyđủrằng(a)đểkiểmratiềnthìbạnphảitiêutiềnvà(b)bạncó
thểuthíchtiền.Tơiđãlàmviệctừnăm13tuổivàcũngđãtíchlũyđượcmộtsốtiềnđángkểtừthu
nhậpcủamình.Tơithấyhàilịng-cólẽlàrấthàilịngkhibiếtrằngmìnhcómộtkhoảntiếtkiệm,
nhưngtơiđãkhơngtìmcáchlàmchonótănglên.
Tơirấtsợđầutưvàobấtđộngsản.Tơilnlolắngrằngngaykhitơimớibắtđầuđầutư,thịtrường

sẽsụpđổ.
Tơichưabaogiờđónnhậnđủrủiroliênquanđếntiền.Tơilnmangtrongđầumộtquanniệmsai
lầmrằngnếutơilàmmấthếttiền,tơisẽkhơngbaogiờcóthểsốngđượchoặclàtơisẽphảitừbỏ
ngơinhàcủamình(nơimàtơiđãgắnbótừbé).
Mỗivụđầutưđềucómứcđộrủironhấtđịnh.Đólàlýdotạisaobạnlnnhìnthấyhoặcnghethấy
nhữnglờitừchốitừcáccơngtyđầutưvớilờicảnhbáo“nhữngkếtquảnàykhơngthểdựđốnđược”.Nói
mộtcáchkhác,khơngcócanđảmthìkhơngcóchiếnthắng.Bảngbiểudướiđâychỉrarằngđànơngcóxu
hướngchắcchắnhơntrongviệcchấpnhậnrủirovớihyvọngchuyểnchúngthànhlợinhuận.Điềunày
khơngcónghĩalàbạnphảithựchiệnngaycáccuộcđầutưngớngẩnhaymạohiểm.Nócónghĩalàđãcó
lúcbạnkhởiđộngvàgiờchínhlàthờiđiểmtốtnhấtđểtìmramộtnhàtưvấnđángtincậyvàcótinhthần
hợptác.
PHỤNỮ,ĐÀNƠNGvàRỦIRO


Sẵnsàngchấpnhậnrủirolớnđểthuđượclợi
nhuậnlớn
Đànơng11%
Phụnữ6%
Sẵnsàngchấpnhậnrủirotrêntrungbìnhđểthu
đượclợinhuậntrêntrungbình
Đànơng30%
Phụnữ19%
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Thựchiệntừngbướcnhỏ.Nếubạnlàmộtnhàđầutưmới,bạnkhơngnênđầutưtồnbộsốtiềnmình
cóngaymộtlúc.Hãykhởiđộngbằngcáchchuyểnmộtphầnhợplýtrongtàikhoảnngânhàngvới2%
lãisuấtsangquỹtíndụngítrủiro(hoặcrủirothấp)haycáckhoảnđầutưkhác.Tấtnhiênlàbạnphải
tìmhiểukỹtrướckhichọnphươngánhànhđộngnày,vìdùsốtiềncónhỏđếnmứcnàothìbạncũng
muốnhạnchếnhữngrủiro.
Trangbịkiếnthức.TơiđãđềnghịKatherineWimmer-ChủtịchTậpđồnWimmerởPasadena,
California(cơngtytưvấnđầutư)đưaramộtvàibíquyếtgiúpbạnthoảimáihơnđểchấpnhậnnhững

rủirotrongđầutư.Cơấyđãgiúpcáckháchhàngcủamình“làmrõquytrình”bằngcáchhướnghọtới
nhữngđịachỉđàotạo.NhữnggợiýcủaKatherinelà:
Thamgiamộtcâulạcbộđầutư.Họchỏitừnhữngthànhviênkhác,pháttriểnkỹnăng,kiếnthứccho
mình.
Thamgiahộiliênhiệpnhữngnhàđầutưtrongnước.
Thamgialiênhiệpcácnhàđầutưcánhân.
Đọccáctạpchívềtàichính,đầutư.
Tậndụngnhữngthơngtinmiễnphícủacácsàngiaodịchchứngkhốn.

Sailầm42:
Bạnnghĩrằngmìnhkhơngđủtiềnđầutưđểtạonênsựkhácbiệt
ừJakarta(Indonesia)chotớiJuneau(Alaska,Mỹ),khiphụnữthảoluậnvềnhữngsailầmliênquan
đếntiền,họlnđềcậpđếnlốisuynghĩrằngsốtiềnhọdùngđểđầutưkhơngthểđưahọđếncon
đườngthịnhvượngđược.CóaiđónênnóiđiềunàyvớiC.J.Walker-nữtriệuphúđầutiêntạiMỹ.
BàlàngườiMỹgốcPhisinhratạiLouisiananăm1867ngaysaucuộcgiảiphóngnơlệ.Bàbắtđầubằng
việckiếmtừngxumỗingàynhờcơngviệcgiặtlà.Vớiquyếtđịnhsángsuốtvànhữngkiếnthứckinhdoanh
tựhọcđược,bàápdụngnóthànhcơngvàovậnmaymàbàlnhàophóngchiasẻvớingườikhác.Năm
1912,bảynămtrướckhibàquađờiởtuổi51,bàđãchiasẻđiềunàytạiĐạihộiLiênđồnKinhtếQuốc

T


giacủangườidamàu:
TơilàmộtphụnữđếntừvùngđấtphíaNamvớinhữngcánhđồngtrồngbơngbấttận.Đólànơitơi
đượcnghequảngcáovềmáygiặt.Lànơitơiđượcgiớithiệuvềnhữngđồdùnglàmbếp.Vàcũng
chínhtừđâytơibắtđầukinhdoanhnhữngsảnphẩmlàmtócvàchămsóctóc…Tơiđãxâydựngnhà
máycủariêngmìnhtrênchínhmảnhđấtcủamình.
Suynghĩrằngbạnkhơngđủkhảnăngtạonênsựkhácbiệtkhơngchỉrấtđángcườimàcịnrấtnguy
hiểm.Tháiđộđódễđẩybạnvàotìnhhuốngbếtắc.Khibạntinrằngbạnkhơngcóđủtiềnđểđầutư,bạn
khơngđầutưvàchắcchắnvẫnsẽbịphụthuộcvềtàichính.

LindaStern,phóngviênphụtráchmụcđầutưcủabáoNewsweek,đãchỉrarằngmộtkhoảnđầutưnhỏ
trịgiá50đơlahàngtháng(chưađầy13đơlamộttuầnvà2đơlamộtngày)cóthểmanglại10.600đơla
trongvịngmườinămtheomức10,4%thunhậptừthịtrườngchứngkhốn.Hãysuynghĩvềđiềunày.50
đơhàngthángchỉlàkhoảntiềnbạntrảcholycafebuổisángởStarbucks.Mộtbữaăntốiởmộtnhàhàng
khakhácũngcógiáhơn50đơ.Vớiđasốphụnữ,kiếmđược50đơmộtthángkhơngphảilàviệckhóvà
cũngkhơngcótrởngạinào.Tuynhiên,nólạicầnmộtsựchuyểnđổitừsuynghĩ“nếutơikhơngcókhoảng
1.000đơhoặchơnthếđểđầutư,thìtìnhhìnhsẽchẳngcókhácbiệtgì”sangsuynghĩ“mọithứdùnhỏcũng
cógiátrị”.
Đầutưthườngxunsẽgiúpbạntốiưuhóakháiniệmđượcgọilàbìnhqngiáchiphíđơla.Đây
chínhlàcáchnóhoạtđộng.Nếubạnđợiđếnkhitiếtkiệmđược1.000đơlamớimuachứngkhốnthìbạn
cóthểcóđượcgiátrịcaohoặcgiátrịthấp.Nhưngnếubạnđầutưmộtkhoảnnhỏhơnvớimộtlượngtiền
cốđịnhmỗitháng,bạncóthểtậndụngđượcsựlênxuốngcủathịtrường,vàchungquylạisẽcóhiệuquả
hơnsovớinhữngkhoảnđầutưlớn.
Nếubạnthuộckiểungườikhơngkiênnhẫnvớinhữngcơngviệctốnqnhiềuthờigianvàkhơngphù
hợpvớitìnhhuốngkhẩncấp,thìviệcđầutưnhỏlẻsẽlàmộtviệckhókhănđốivớibạn.Đầutưnhỏlẻ
hàngthánggiốngnhưbạnđanggieohạthơnlàtrồngnhữngcâyvàođúngdịpchúngnởhoa.Nócũngkhơng
thểnàocóhiệuquảlớnngaytứcthìđược.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Camkếttựđộngchuyển50đơlamỗithángtừtàikhoảntiếtkiệmhoặctàikhoảnsécsangquỹ
tíndụng.Tơiđặcbiệtgợiýbạnnênchuyểnsốtiềnđósangquỹtíndụng.Chuyểntiềntừtàikhoảnséc
sangtàikhoảntiếtkiệmkhơngphảilàmộtýtưởngtồi,nhưnglãisuấttừtàikhoảnnàythấpnênbạnsẽ
khơngthuđượclờinhiều.Qtrìnhchuyểnđổitựđộngnàylàmộtcáchchắcchắnđểbạnđạtđược
mụctiêu.Hãytintơiđi,bạnthậmchísẽkhơngthèmchúýđếnkhoảntiềnmấtđitừtàikhoảncủamình.
Tăngdầnkhoảnđầutưlênđến100đơlahoặchơnthếmỗitháng.Khibạnđãtạođượcthóiquen
đầutưvàtậnmắtthấytàikhoảncủamìnhtănglên,việcbắtđầuđầutưvớisốtiềnlớndầncũngsẽtrở
nêndễdànghơn.Khithấysốtiềncủamìnhtănglên,bạnsẽthấyđólàmộtsựhấpdẫnmàbạnkhơng
muốnbỏquatrongcuộcsống-tơibiếtrõđiềunàyvìđâycũngchínhlàlýdokhiếntơihìnhthànhthói
quenvàniềmsaymêđầutư.
Gieotrồngmộtvàiloạihạtgiống.Tơikhunbạnnênchămchútkhuvườncủamìnhhoặcmuamột
cáimáytrồngcâyvàbắtđầugieohạt!Đểhọcđượctínhkiêntrì,khơngcócáchnàotốthơnviệctu

dưỡngtừqtrìnhgieohạt.


Sailầm43:
Lẫnlộngiữacảmxúcvàđầutư
ovớiđànơng,phụnữcóxuhướnggắncảmxúcvàocácvụđầutưnhiềuhơn.Nhữngcảmxúcnày
xuấtpháttừnhiềunguồnkhácnhaunhư:mộtkhoảngthờigianđángnhớkhithựchiệnmộtvụđầutư,
ngườigiớithiệuvụđầutư,việccóđượckhoảnđầutưnhờthừakế,haymộtmốiquanhệcánhânvới
mộtcơngtyđạidiệnchocácdanhmụcđầutư.Phụnữthườnggắntìnhcảmvàocácvụđầutưnhưthểđólà
mộtsợidâyliênhệ,gắnkếthọvớingườikhác,vớithờigianvàvớithựctại.

S

Mộtsốphụnữđượcthừahưởngsốcổphiếu,nhữngkhoảnquỹhoặcnhữngkhoảnđầutưtừdanhmục
tàisảncủangườithânqcố.Nhiềuphụnữcóxuhướngcoinhữngthứtrênlàcáckhoảnđầutưđượcthừa
kếvàthườnglưỡnglựkhiđónnhậnnó.Đơilúc,họtinngườiđểlạitàisảnchohọphảibiếtchắclàcơta
hayanhtađanglàmgì,bởivậyhọcứđểngunchúngnhưthểđólàlựachọnkhơnngoannhất.Đơilúchọ
giữnguncáckhoảnđầutưvìnhữnglýdothuộcvềtìnhcảm.
Nhữngcảmxúcởđâykhơngchỉliênquanđếnsựrađicủamộtngườithânumànócịnbaogồm
quanhệcủachínhbạnđốivớicơngtyđầutư.VídụnhưtrườnghợpcủaVirginia.Năm1998,khibànghỉ
hưusaumộtthờigiandàilàmviệcvàthànhđạttạiCơngtyGeneralElectric,bàsửdụngphầnlớntài
khoảnhưutrícủamìnhđểmuacổphiếucủacơngtynày.Bàđãmuavớigiá55đơlamộtcốphiếu,vàchỉ
trongvịngmộtnămnólêntớimứcgần60đơla.Vànămsauđónóđãgiảmxuốngchỉcịnhơn20đơla,
bởivậybàđãbịmấtđihơnmộtnửatiềnđầutư.Vìđâylàsốtiềnbàdựavàođểsống“nhữngnămtháng
hồngkim”,bàđãphảixemxétlạikếhoạchvàngânquỹcủamìnhđểphùhợpvớidanhmụcđầutưđãbị
giảmđángkể.
Việcduytrìcácvụđầutưchỉđơnthuầnlàlýdotìnhcảmcóthểkhiếnbạntổnhạirấtlớn-tốtnhấtlà
khơngnêntậptrungtấtcảtàisảncủamìnhvàomộtnơi.Tuynhiên,trướckhibạnquyếtđịnhthamgiavào
việcbánđicáctàisảnthuộcsởhữucủamình,hãybànbạcvớimộtnhàtưvấnđầutưđángtincậy.Nhàtư
vấncóthểgiúpbạnđưaracácquyếtđịnhphùhợpvớitìnhhìnhtàichínhcủabạnvànhậndiệnbấtcứtác

độngtiềmẩnnàocóthểcóliênquanđếnvấnđềthuế.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Tránhlốisuynghĩ“tấtcảhoặckhơnggìcả”.Nếubạnnhậnthấymộtvụđầutưtheocảmtínhbắtđầu
đixuống,đừngcócảmgiácnhưthểbạnphảibánhếtchúngđi.Saukhithamkhảotừnhómđầutư,bạn
hãycânnhắcvềviệcchianhỏcáckhoảnđầutưđểbán.Việcnàysẽgiúpbạnvẫngiữđượccáckhoản
đầutưmàkhơngbịmấtđiphầnlớnsốcổphầncủabạn.
Coisốtiềntíchlũyđượclàvậtsởhữu.Dùđólàtiềncóđượctừthừakếhaytiềnnghỉhưu,bạnhãy
táchbảnthânmìnhrakhỏinhữngcảmxúcvềnó.Chínhxácthìnóđúnglàcáchđểbạnliênhệvớicuộc
sốnghoặcnhớvềngườithânuđãkhuất,nhưngnócũngchínhlàtươnglaicủabạn.Bạncóthểkhơng
cầnlàmgìvớisốtiềnđóngaysausựmấtmát(nghỉhưucũngđượccoilàsựmấtmát),nhưnghãytiếp
cậntàisảnthừakếtheocáchkháchquan,hợplývàthựctế.Vìbảnthânbạn(hoặcvìsốtiềncơtahay
anhtavấtvảkiếmđược),ngườithâncủabạnsẽkhơngmuốnbạnmấtđikhảnăngtàichínhtrongtương
lai.
Thườngxuntheodõikhoảnđầutưcủabạn.“Xamặtcáchlịng”khơngphảilàcáchquảnlýcác
vụđầutưcủabạn.Cóthểbạnthấykhókhănkhithườngxunkiểmtracáckhoảnđầutưnàyvìnógợi
chobạnnhớvềngườithân,nhưngviệclẩntránhnóchỉkhiếnchotươnglaicủabạntồitệhơnmàthơi.


Nếubạnhồntồnkhơngthểcócáinhìnkháchquanvềmộttàisảnkếthừa,hãygiaochomộtnhàtư
vấntàichínhđángtincậyquảnlýsốtiềnđóchobạn.
Làmtàisảntíchlũyđượcphongphúhơn.Thayvìcứgiữtấtcảcáctàisảnởmộtnơi,hãychọnmột
tàisảnbấtkỳvàchiachúngrathànhnhữngkhoảnđầutưnhỏhơn.Mỗimộtkhoảnđầutưkhơngnên
vượtq10%sốtàisảncủabạn.Dùkhơngtránhkhỏinhữngảnhhưởngliênquanđếnthuế,nhưngbạn
vẫnđượchưởnglợiíchlâudàitừviệcđadạnghóanày.Mộtnhàtưvấntàichínhcóthểgiúpbạnđưa
raquyếtđịnhhợplývềnhữngthứcóthểbánđi,chínhsáchthuếvàliệuviệctừbỏtìnhtrạngtàichính
hiệntạicóphảilàmộthànhđộngkhơnngoanhaykhơng.

Sailầm44:
Hỗnkếhoạchmuanhà
alterMolony,PhátngơnviêncủaHiệphộiBấtđộngsảnHoaKì(NationalAssociasion

Realtors)đãnóirằng:“Nhữngngườichủsởhữunhàvềcơbảnthườngcógiátrịrịngcaohơn
nhữngngườiđithnhà”.Vàtơicũngbổsungthêmvàođiềuđó,nếunhưbạnđangphảitrả
tiềnthnhà,bạnsẽkhơngbaogiờgiàulênđược.Đúnglàtơihiểurằngphụnữkhơngkiếmđượcnhiều
tiền,bởivậyhọsẽgặpkhókhăntrongviệcmuanhà.Tơicũnghiểurằngchúngtathườngmơvềngơinhà
đầutiênchínhlàngơinhàmàcácđứcơngchồngsẽdẫnchúngtabướcquangưỡngcửa.Vớimứcgiángày
càngtăngtrênthịtrườngbấtđộngsản,tơicũngbiếtrõviệcphảimộtmìnhgánhtráchnhiệmchitrảmónnợ
hàngtrămnghìnđơlalàrấtđángsợ.Tuynhiên,khơngcólýdonàotrongcáclýdotrênđủthuyếtphụcđể
trìhỗnnhữnglợinhuậncóđượctừviệcsởhữumộtngơinhà.

W

Tơinhớlàmìnhđãtựmuanhàvàonăm1979khivẫncịnlàphụnữđộcthân.Giánhàlúcđólà74.000
đơlavàlãisuấtlà16%.Cộngthêmthuếvànợthìtơiphảitrảhơn1.300đơmỗitháng.Tơicósợkhơngư?
Bạnchắcchắnđãđốnđược.Nhưngmộtnămsau,tơibánnóvớigiá100.000đơlavàmuamộtngơinhà
màtơithíchhơntrịgiá119.000đơla,niềmvuisướngđãthaythếnỗisợhãi.Mườinămsau,tơilạibán
nhàvớigiáhơn200.000đơla.Quanhiềunămtơivẫntiếptụclàmviệcnàyvàgiờthìtơiđangsởhữumột
ngơinhànửatriệuđơ-tấtcảđềulànhờtơiđãmuangơinhànhỏlúcbanđầu.
SốliệuđiềutravềdânsốởMỹchỉrarằngnăm2001,gầnmộtphầnbasốnhàđượcmuabởinhững
ngườichưakếthơn.Ấntượnghơnnữalà,18%trongsốđólàphụnữđộcthânvà9%làđànơngđộcthân.
ChungiavềtàichínhJeanChatzkykhuyếnkhíchphụnữhãycoiviệcmuanhàgiốngnhưmộttài
khoảntiếtkiệm.Đólàmộtcáchtiếtkiệmhiệuquả.Tronglịchsử,giátrịbấtđộngsảnlnduytrìvàtăng
trưởng.ChatzkynóitrênchươngtrìnhToday:“Bạncóthểsợhãi,nhưngbạnsẽquảnlýđược.”
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Ngaycảkhichưasẵnsàngmuanhà,bạnvẫnnênthamkhảogiácả!CherylBouchard,chungia
mơigiớibấtđộngsảnthuộccơngtybấtđộngsảnWilliamPitt-mộtcơngtyrấtcóuytíncótrụsởtại
Connecticut-đãkhunrằngbạnnêntrangbịchomìnhkiếnthứcvềthịtrườngnhàđấtđểkhinàobạn
sẵnsàngmuanhà,bạnsẽbiếtđịachỉđángtincậyđểtìmđến,biếtmìnhmuốngìởmộtngơinhàvà
nhữngnộidungkhácliênquanđếnviệctrởthànhchủsởhữu.Cơcũngcungcấpthêmmộtvàibíquyết
nữa:
Họcvềnhữnglựachọntàichính.Cóđượccáchthứcmuanhàvớigiátốtnhất.Giữchotỷsốgiữathunhậpvànợởmứcthấp.Ngaycảkhibạncómộtsốliệuhợplýtrongthẻtín
dụng,ngườichovayvẫnsẽchúývàocáckhoảnnợhiệntạicủabạn.
Cânnhắcvềviệclựachọnmộtngườiởcùngnhà.Bạncóthểchiađơikhoảntiềnnhàmàvẫncóđược
quyềnsởhữu.
Đừngmongchờmộthồngtửđẹptraisẽmuamộtcănnhàvớihàngràotrắngbaoquanhchobạn-hãy
tựmìnhmuanó.

Đừngqlolắng.Tơiđãhọcđượckinhnghiệmrằngcóthểvaymộtkhoảnvượtqgiớihạnchitrả
củamìnhnhưngvẫnnằmtrongphạmvimàtơicóthểtrảlãiđược.Suynghĩkỹtrướckhibạnđịnhmua
thêmmộtđơigiầynữakhơngphảilàmộtđiềuxấu.Trongvịngmộthoặchainămsau,bạnsẽtựhỏivì
saolúcđầumìnhlạilolắngnhưthế.
Đềnghịbạnbègiớithiệuchomộtvănphịngbấtđộngsản.Tintưởngvàthoảimáivớimộtngười
mơigiớibấtđộngsảnlàđiềuquantrọngtrongtiếntrìnhcơngviệc.Khitơimuangơinhàgầnđâynhất,
tơiđãphỏngvấnmộtvàingườivàthànhlậpmộtđộimàtơithựcsựưngý.Tơinóitrướcvớihọlàtơi
khơnghềvộivàng,bởivìtìmmộtngơinhàphùhợpcịnquantrọnghơnnhiềusovớiviệctìmmuathật
nhanh.Thậmchítơicịnquyđịnhrằngtơimuốnhọchỉgửichotơidanhsáchnhữngđịachỉtrongkhu
vựcđịalýmàtơithíchvàtrongkhoảnggiámàtơiđưara.Mụcđíchlàđểtơicóthểláixeđếnđóđầu
tiên,vànếutơimuốnxemxétbêntrong,tơicóthểucầuhọsắpxếpthờigian.Tơibiếtlàtrongmáy
tínhcónhữnghệthốngchophéphọthựchiệnviệcnàymộtcáchtựđộng,nênbấtcứkhinàocómột
ngơinhàđápứngđượctiêuchuẩncủatơi,ngườitasẽthấydễchịucịntơicóthểđếnxemnhàvàothời
gianrảnh.
Đừngchorằngngơinhàđầutiêncủabạnphảilàngơinhàcuốicùng.Điềunàysẽtạoranhiềuáp
lựcchoviệcmuabán.Bouchardnhắcnhởnhữngngườiphụnữvềquytắcquantrọngnhấtcủaviệclựa
chọnnhàđất:địađiểm,địađiểmvàđịađiểm.Việccầnlàmlàchỉthỉnhthoảngthamgiavàothịtrường
ởthờiđiểmhợplýkhicómộtngơinhàbạnthíchnhưngchưathựcsựsaymê.ucầumộtngườisửa
chữacóthểlàmộtthỏathuậnrấttốtchobạn,đặcbiệtlànếubạncóthểtựlàmcơngviệcthiếtkếlại
hoặcnhữngcơngviệcsửachữacầnthiết.


Sailầm45:
Tiếtkiệmthayvìđầutư
ộtngàysaukhiănxongbữasángvàhồnthànhmộtchươngtrìnhtruyềnhình,tơiđãhỏingười
xuấtbảncuốnsáchcủamìnhrằngđiềugìlàtrởngạilớnnhấttrongqtrìnhtrởnêngiàucócủa
bảnthâncơ.Cơấysuynghĩmộtlúcrồitrảlời:“Tơilosợlàtơisẽlàmmấthếtsốtiềnmàtơimới
gửivàotàikhoảntiếtkiệmcósinhlãi”.Khơngphảichỉcómìnhcơấylosợnhưthế.Mộtsốphụnữmàtơi
trịchuyệncũngchiasẻđiềutươngtự.Đơilúchọkhơngđầutưvìhọđãtừngbịcháytúitrongqkhứ.
Nhữngngườikháclạikhơngcảmthấymìnhcóđủkiếnthứcđểđầutưmộtcáchthơngminh.Dùlàlýdogì
thìviệcgiữtiềntrongtàikhoảntiếtkiệmsinhlãicóthểantồnnhưngkhơngphảicáchlàmkhơnngoan.

M

ElizabethHole-PhógiámđốcmarketingcủaQuỹtíndụngTrimarkđãphátbiểutrongmộtlầntrảlời
phỏngvấn:“Điểmmấuchốtlàphảihiểuđượcsựkhácbiệtgiữatiếtkiệmvàđầutư.Tiếtkiệmlàtíchlũy
tiềntrongkhiđầutưlàqtrìnhbắttiềnlàmviệcvàsinhratiền.Tiếtkiệmcóthểthuvềkhoảnlãicốđịnh,


nhưngđầutưlạicótiềmnănglàmchosốtiềnđótănglên”.
Sựđadạnghóalàkhíacạnhquantrọngảnhhưởngđếnđầutư.Bạnchắcchắnđãđượcnghelờikhun
“đừnggiữkhưkhưtiềncủabạnởmộtnơi”.Vàbạncũngcóthểđượcnghecâu“hãylàmchotiềncủabạn
sinhsơinảynở”.Sựđadạnghóalàmộttrongnhữngcáchtuyệtvờinhấtđểthựchiệnhailờikhuntrên
vàcùnglúccũnggiảmthiểutốiđanhữngrủirotàichính.Tấtcảnhữngđiềunàycónghĩalàbạnnêncómột
danhmụccáckhoảnđầutưđượccânbằngtốt.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Trangbịkiếnthức.Mộttrongnhữnglýdochínhkhiếnphụnữkhơngthườngxunđầutưnhưđànơng
làvìhọthiếunhữngkiếnthứccầnthiếtđểcảmthấythoảimáikhiđầutư.Phươngphápduynhấtđể
vượtquanỗisợhãinàychínhlàtrangbịkiếnthứcchomình.Mộtcáchđểtíchlũykiếnthứclàtham
giahoặcthànhlậpmộtcâulạcbộđầutư.Mụcđíchcủacâulạcbộnàykhơngphảilàđểlàmgiàunhanh
chóngmàlàđểhọcvềđầutưcùngvớinhữngngườiphụnữcómốiquantâmgiốngbạn.
Tìmđếnmộtnữtưvấntàichính.Nhiềuphụnữgặpkhókhăntrongviệcthảoluậnvớiđànơngvềtiền

bạc,vìthếbạnnêntìmsựgiúpđỡtừmộtnữtưvấntàichính.Điềunàykhơngphảiđểnóirằngphụnữ
lànhữngnhàtưvấntàichínhgiỏihơnmàđơngiảnlàgiúpbạnthấythoảimáihơnkhicómộtngười
cùnggiớiđàotạobạnvàquảnlýnguồntàichínhcủabạn.

Sailầm46:
Dựavàosựtrợgiúpcủaxãhộiđểsốngtrongqngthờigiannghỉhưu
ộtbảnbáocáogầnđâycủatrungtâmnghiêncứuthuộcQuốchộiMỹđãtiếtlộrằng61%sốngười
laođộngởđộtuổi24đến64khơngcómộttàikhoảntiếtkiệmhưutrínào.Bấtngờhơnnữa:
gần54%sốngườilaođộngởđộtuổi55tới64cũngkhơngcótàikhoảnnày,vàsốtiềntrungbình
cótrongtàikhoảncủanhữngngườicótàikhoảntiếtkiệmhưutrílà57.311đơla.Nếuđiềunàycógìtốt
lànhthìđóchỉlàsốlượngphụnữtiếtkiệmđểnghỉhưucũngbằngsốlượngđànơng.Tinxấulàphụnữ
sốnglâuhơnvàđónnhậnrủirođầutưíthơn-điềunàycónghĩalàhọsẽsớmbịthấtbạitrongviệcđạt
đượcnhữngmụctiêuhưutrí.

M

Nếubạnnghĩrằngchínhphủsẽchămsócbạnkhivềgiàthìhãysuynghĩlạiđi.Bởivìsựbùngnổtỷlệ
sinhchotớitỷlệnghỉhưu,ngânsáchcủaquỹbảotrợxãhộisẽphảiđốimặtvớiđủcácthửtháchchưa
từngcótronglịchsửnướcMỹ.Dướiđâylàmộtvàisốliệuđángchúýmàtơitìmđượctrongtrangweb
củaCụcAnsinhXãhội:
20%sốngườicaotuổiởMỹsốngdựahồntồnvàoansinhxãhội.
33%sốngườicaotuổiởMỹsốngdựa90%vàoansinhxãhội.
65%sốngườicaotuổiởMỹsốngdựa50%vàoansinhxãhội.
Giờhãycùngxemxétnhữngsốliệusau:
Năm2018chiphíchoansinhxãhộisẽcóthểvượtqthunhậptừthuếchoquỹnày.
Saunăm2042,QuỹtínthácAnsinhXãhộisẽkiệtquệ.


Đólànhữngsốliệubấtngờnhưnghồntồnnghiêmtúc.Nếubạn25tuổivàothờiđiểmnàyvàđang
cókếhoạchnghỉhưuvàotuổi65,cókhảnănglớnlàkhiđóchínhphủsẽkhơngcótiềnđểhỗtrợchobạn.

Hãysửdụngbiểuđồbêndướisosánhgiữabạnvànhữngngườiphụnữkhácvềmứcđộtựtinvớisốtiền
bạncầnđểsốngthoảimáikhivềhưu.
ĐỘTỰTINCỦAPHỤNỮVỀSỐTIỀNMÌNHSẼKIẾMĐỦĐỂNGHỈHƯU

BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Bắtđầutiếtkiệmngaytừbâygiờ.Nếubạnchưacóbấtkỳtàikhoảntiếtkiệmhayđầutưnàomang
tênmìnhvớigiátrịítnhấtlàtuổicủabạnnhânvới2.000đơ,đãđếnlúcbạncầnkhởiđộngthậtnhanh.
Khơngbaogiờlàqsớmhayqmuộnđểbắtđầutíchlũytàisảnchoriêngmình.
Tăngcườngcungcấptiềnchokếhoạchnghỉhưucủabạn.Mộtvàigiáosưvềtàichínhgợiýrằng
bạncầnmộtkhoảntiếtkiệmgấp25lầnthunhậphiệntạiđểsốngthoảimáikhivềhưu.Đasốmọi
ngườikhơngtiếtkiệmngaytừsớmđểđạtđượcconsốđó.Hãycânnhắcvềviệctăngítnhất15%hoặc
hơnthếnếubạncóthểđểcungcấpchokếhoạchnghỉhưucủamình.

Sailầm47:
Khơngtậndụngviệctíchlãiđểnghỉhưu
ấuchốtcủaviệctíchlũylà(1)thườngxuntiếtkiệm,(2)dùngtấtcảcáclãisuấtvàsốtiềnkiếm
đượcđểtáiđầutư,(3)tỷlệlãisuấtcủacácvụđầutư,và(4)khơngđộngđếncáckhoảnđầutư
củabạn.Hãyxemxétđiềunày:

M

Chẳnghạnbạnđangởtuổi25vàtiếtkiệmđược100đơlamỗithángvớilãisuấthàngnămlà8%.Nếu
nhưbạnkhơngđộngđếnnóchođếnkhi55tuổi,bạnsẽcósốtiềnlà146.815,04đơla.
Nếubạn30tuổivàbạnchuyển10.000đơlatrongtàikhoảntiếtkiệmsangtàikhoảnđầutưvớilãisuất
thấphơnlà5%,sauđóchỉdùng200đơlamỗithángchođếnkhibạnđược60tuổi,bạnsẽcóđượcsố
tiềnlà394.256,65đơla.
Nếubạnbắtđầumuộnvàmuốnhăngháihơnmộtchút,hãybắtđầuởtuổi40bằngviệcđầutư500đơ
lamỗithángvàotàikhoảnđầutưvớilãisuất10%thìvàotuổi65bạnsẽcósốtiềnlà649.090,59đơla.
Nhưbạncóthểthấy,bạnkhơngcầnphảikiếmđượcconsốhàngtriệuđểđánhđổivớiviệcđầutưmột
khoảntiềnhợplýnhằmcóđượcmộtdanhmụctàisảnổnđịnh.
Đâykhơngphảilàsailầmgiốngnhưviệctranhchấpnhậnrủiro.Córấtnhiềuphụnữkhơngdámchấp
nhậnrủironhưngcũngkhơnglênkếhoạchsớmchocuộcsốngcủamìnhđểcóthểđượctựdovềtàichính.
Khơngđầutưsớmlàmộttrongnhữngsailầmphổbiếnnhấtcủanhữngphụnữmàchúngtơinóichuyện.
Mộtsốphụnữtuổitrungniênđãnhậnrarằngnếuhọtiếtkiệmnhiềuhơnthìgiờđâyhọđãkhơngphảilàm
việcvấtvảđếnvậy.Trongkhiđó,mộtsốphụnữcaotuổinhưngvẫnphảilàmviệcvìhọđãkhơngtiết
kiệmtừsớm.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Coikhoảntiềnhưutrílàbấtkhảxâmphạm.Khoảntiềnmàbạntiếtkiệmđểnghỉhưuhồntồn
khácvớitàikhoảntiếtkiệm.Tàikhoảntiếtkiệmđượcdùngtrongnhữngtrườnghợpkhẩncấp,đểđidu
lịchhoặcđểmuanhữngmónđồcógiátrịlớn.Tàikhoảnhưutrílàsốtiềnchỉsửdụngkhinghỉhưu.
Việcrúttiềnsẽkhơngcịnhấpdẫnđốivớibạnnếunhưbạngiữkhoảntiềnnàyởtàikhoảnhưutrícá
nhânhaynhữngquỹhưutríkhác-nhữngquỹsẽphạttiềnbạnnếubạnrúttiềntrướcmộtđộtuổinhất
định.Bạncầnđểlãisuấttíchlũyphụcvụchomìnhtừsớm.
Sớmđầutư.Nếubạnkhơngđầutưvàotàikhoảnhưutrítừsớmthìchắcchắnbạnsẽkhơngthường
xunđểdànhtiềnvàođó.Từthờiđiểmbạnnhậnđượckhoảnthanhtốnđầutiên,bạnnêndànhmột
khoảnđểchuyểnvàotàikhoảnhưutrí-tàikhoảnsẽtănglênnhanhchóngtrongsuốtsựnghiệpcủabạn.
Thườngxunđầutư.Đừnghạnchếbảnthânmìnhtrongviệcđầutưhàngtháng,hàngqhoặchàng
năm.Tươngtự,đừngchờchođếnkhibạncómộtsốtiềnđủlớnrồimớigửivàotàikhoản.Hãynhớ
rằngphảibắtđầutíchlũytừngđồngkiếmđượcvàotàikhoảncủamìnhngaykhibạnđầutư.Bạncóthể
tậndụnglãisuấtđầutưbằngcáchđầutưbấtcứkhinàocócơhội.

Sailầm48:
Trảnợqsớm
hơngphảicáckhoảnnợđềugiốngnhau.Khoảnnợthẻtíndụngchẳngmanglạilợiíchgìchobạn
cả.Nhưngnợmuaxe,nợnhàcửavànợkinhdoanhcóthểtrởthànhđiềutồitệhaykhơngtùythuộc
vàohồncảnhcủabạn.Nhiềuphụnữsẽtrảnhanhnhữngkhoảnnợchịuthuếcao,nhưngvẫntiếp
tụcnợthẻtíndụng.Họlàmnhưvậyvìhọthấykhơngthoảimáikhiphảigánhchịumộtkhoảnnợlớntrong

khicáckhoảnnợnhỏhơnkhơnggâykhókhăngìchohọ.

K

Angelalàmộtphụnữnhưthế.Cơấycókhoảnnợ5.000đơlatrongthẻtíndụngcủamìnhvàmộtkhoản
vaythếchấpnhàtrịgiá57.000đơla.Cơđinhninhtrongđầurằngcơmuốnhồntồnsởhữungơinhàvà
trảtấtcảsốtiềncơcóthểkiếmđượcchokhoảnthếchấpđó,trongkhichỉtrảmộtlượngnhỏchokhoảnnợ
tíndụng.Cóbalýdogiảithíchchoviệcđâylàmộtquyếtđịnhsailầm:
1. Lãisuấttừkhoảnnợnhàlàlãisuấttrừtrựctiếpvàothuếthunhập,vàtrongtổngsốthuếphảichịu,cơ
ấycóthểsửdụngtấtcảcáckhoảngiảmtrừđểbùlạikhoảnlươngcaocủamình.Việctrảkhoảnnợtiền


nhàsẽdẫnđếnviệcphảitrảthuếthunhậpcaohơn.
2. Sốtiềnphụthêmmàcơdànhđểtrảnợnhàcóthểđượcđầutưvàtừđólàmtăngsốtiềnthuđượcvề
lâuvềdài.
3. Vớiviệcchỉtrảmộtsốlượngnhỏchokhoảnnợtíndụng,cơthựcsựđangtíchlũynhiềunợhơnởdạng
lãisuấtvàkhơngđượcgiảmthuế.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Xinnhữnglờikhunvềvấnđềthuế.Nếubạnkhơngchắcchắnliệunócólợihơnhaykhơngkhigiữ
mộtkhoảnnợđượccânđối,hãyhỏimộtchungiavềthuế.Chiphímàbạntrảchodịchvụtưvấncó
thểlàmộtsựđầutưlớn.
Sửdụngtíndụngđểtrảtiềnnhà.Nhiềuphụnữkhơngýthứcđượcrằnglãisuấthọtrảchokhoảnnợ
tiềnnhàlàkhoảnthuếtrừtrựctiếpvàothunhập.Nếubạnsởhữumộtngơinhàvàcókhoảnnợthẻtín
dụng,bạnnênsửdụngthẻtíndụngđểtrảnợ.Lãisuấtkhơngchỉthấphơnmàbạncũngcóthểtrìhỗn
đượckhoảnnợnày.
Lnưutiêntrảkhoảnnợtíndụngđầutiên.Hầuhếtlãisuấttrảchothẻtíndụngkhơngchỉrấtcao
mànócịnkhơngphảilàkhoảnthuếtrừtrựctiếpvàothunhập.Vìthế,bạnnêntránhđểcóthêmbấtkỳ
khoảnnợtíndụngnàovàbạnnêntrảcáckhoảnnợtíndụngcàngsớmcàngtốt.

Sailầm49:

Khơngtìmkiếmnhữnglờikhunvềtàichính
ácnghiêncứuđãchỉrarằngphụnữthườngdodựkhichitiềnvàodịchvụtưvấnhơnlàđànơng,lý
dolà:họkhơngcótiềnđểtrả,khơngbiếtailàngườiđángtin,khơngmuốnchitiềnchobảnthân
mìnhvàkhơngbiếtnênhỏinhàtưvấnđiềugì.Đóđềulàcáclýdochínhđáng,nhưngbạnnênhiểu
rằngnhữngnhàtưvấntàichínhcórấtnhiềukiểuvàcónhiềuhìnhthứctưvấn.Họchắcchắnlànhững
chungiakiếmsốngtừviệcgiúpbạntíchlũytàisảnvàrấtnhiềungườitrongsốhọcóthểchobạnnhững
lờikhunbổích.Bạnchọnaiđểxinlờikhunkhơngquantrọngbằngviệcbạncóđượcsựtưvấnkhi
bạncầntừnhữngngườiđángtincậy,kháchquanvàlndànhchobạnsựquantâmchânthành.Vềđiểm
này,tơinghĩhọgiốngnhưnhàhuấnluyệnvềtàichínhhơn-mộtngườicóthểgiúpbạnđạtđượcsựthịnh
vượngvềtàichính.

C

Tơichợtnhớlạithờiđiểmkhibốtơimấtvàmẹtơiđượctraoquyềnquảnlýmộtdanhmụctàisảnítỏi.
Bàđãbắtđầuhỏitơinhữngcâuhỏivàothờiđiểmtơikhơngthựcsựchúýđếnnguồntàichínhcủabảnthân
mình.Tơiqbậnrộnvớiviệckiếmtiềnnênkhơngdànhthờigianđểquảnlývàpháttriểnnó.Tơikhun
bànênthmộtnhàtưvấntàichính,nhưngvốnlàmộtphụnữđộclậpvàlàngườilndodựkhitiêutiền
vàonhữngthứkhơngrõràng,bàđãchọnmộtphươngánkhác.Bàtìmđếnnhữngngườicókiếnthứcvềtài
chínhởxungquanhmìnhvàcoihọlànhữngnhàtưvấn.Nhưngbàkhơngchỉdựavàolờikhuncủahọ.
Thayvàođó,bàbắtđầuđọcsáchbáovànhữngthơngtinliênquanđếnlậpkếhoạchđầutư,từđóbàcó
thểcânnhắcvềnhữnglờikhunmàbàđãnhậnđược.
Kếtquảlàbàthànhcơngtrongviệclàmkhoảntàisảnítỏiđótănglênđếnmứcbàkhơngcịnphảilo
lắngvềtiềntrongsuốtphầnđờicịnlại.


TrongcuốnsáchcủamìnhvớitựađềBíquyếtcủanhữngngườiphụnữlàmrahàngtriệuđơla:
Nhữngchiếnlượcbấtngờđểlàmtăngthunhậpvàthayđổicuộcsốngcủabạn,BarbaraStannyđãviết:
“Thànhcơngkhơngphảilàcuộchànhtrìnhđơnđộc.Hãyhỏibấtkỳngườiphụnữnàođãkiếmđượchàng
triệuđơla.Họsẽnóichobạnbiếtvaitrịquantrọngcủanhữngngườikhácđốivớithànhquảtàichínhcủa
họ”.Stannylấynhữngthơngtinthunhậpđượctừcáccuộcnghiêncứumàcơtiếnhànhvớinhữngngười

phụnữtriệuđơvàđưarahailoạinhàtưvấnđặctrưng:“Nhữngngườitinvàosựthật”và“nhữngngười
chỉđường”.Trongkhikiểuđầutiênlànhữngngườihồntồntintưởngbạnvàkhảnăngcủabạn,họlnở
đóđểchúcmừngchothànhcơngcủabạn;loạithứhailànhữngngườibiếtnhữngcơngcụđểtruyềnđạtcho
bạncáchđạtđượcthànhcơng.
Dùbạnchọnthmộtngườihaychỉtìmkiếmnhữnglờichỉdẫntừngườithânhoặcnhữngngườibạn
đángtincậy,điềuquantrọnglàtậndụngngườikhácnhưnhữngnguồncungcấpthơngtin,đưaranhững
quyếtđịnhdứtkhốtvàbắtđầuqtrìnhchịutráchnhiệmvềtàisảncủamình-dùhiệntạinócólớnhay
nhỏđếnmứcnào.Hãythừanhậnnhữnggìbạnchưabiếtvàsẵnlịngtiếpnhậnnhữnglờitưvấnkhơn
ngoan.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Xácđịnhkiểunhàtưvấnbạncầnchokếhoạchtàichínhhiệntại.Nếuchỉmớibắtđầulàmgiàu,có
lẽbạnkhơngcầntrảtiềnchoaiđểgiúpbạncả.Bạncóthểbắtđầubằngviệcthảoluậnvớinhững
ngườibạnhoặcnhữngngườithân,tìmđọctàiliệu,thamgiahộithảohaykếtnốivớicáchãngđầutư
danhtiếngsẽđượctrảphíbằngmộtphầnhoahồngtừđầutưcủabạn.Ngồira,nếubạnđãmuahoặc
đượcthừakếmộtkhoảntàisảngiátrị,thìbạnnênxemxétđếnviệcthmộtnhàtưvấnđầutưcho
mìnhchứkhơngphảitừtiềnhoahồngđầutư.
Thànhlậpmộtđộingũtưvấntàichính.Hãysuynghĩvềnhữngngườixungquanhcóthểgiúpbạn.
Mộtngườicóthểlàkhơngđủ,vìthếhãytìmđếnmộtvàingườicóthểđảmnhiệmvaitrịcungcấpkiến
thứcchobạn,giúpbạnphântíchcáckhoảnđầutư,hỗtrợbạntrongviệclựachọncơngtyđầutưvà
giảiđápnhữngthắcmắccơbảnvềviệctạoratàisản.Hãyhỏimỗingườitrongsốhọlàliệuhọcósẵn
sàngdànhmỗithángmộtgiờđểchiasẻvớibạnkinhnghiệmcủahọ,nhữngsailầmmàhọđãmắcphải
vànhữngquyếtđịnhsángsuốtcủahọhaykhơng.
Phỏngvấnmộtvàinhàtưvấntrướckhilựachọnmộtngười.Ởsailầm14vàChương9,bạnsẽtìm
đượcnhữngcuộcthảoluậnchitiếthơnvềnhữngtiêuchícầncóởmộtnhàtưvấntàichính,nhưngđây
cũnglàmộtvàicâuhỏimàbạnnêncânnhắckhiphỏngvấnmộtnhàđầutư:
-Lĩnhvựcchunmơncủaanh/chịlàgì?
-Anh/chịđãcungcấpkếhoạchtàichínhvàdịchvụtưvấntàichínhchokháchhàngđượcbaolâu?
-Anh/chịđượcđàotạoởđâuvàcónhữngbằngcấpgì?
-Anh/chịcósẵnsàngcungcấpchotơinhữngchỉdẫntừnhữngchungiakháchaykhơng?
-Anh/chịđãlàmviệcvớibaonhiêukháchhàng?

-Tơisẽlàmviệctrựctiếpvớianh/chịhayvớitrợlýcủaanh/chị?
-Cơngtycủaanh/chịđịithùlaonhưthếnàovàthùlaođódựatrênnhữngtiêuchígì?


-Anh/chịcónhữngbảnhợpđồngmơtảcáchtínhphívànhữngdịchvụmàanh/chịcungcấphay
khơng?
-Nếunhưanh/chịthuđượccáckhoảnhoahồng,tổngphầntrămthunhậpđólàbaonhiêutrongtổng
thunhậpcủacơngty?

Duytrìviệcquảnlýdanhmụctàisảncủabạn.Dùbạnthmộtnhàtưvấnđầutưhaysửdụngmột
cơngtyđầutư,hãytránhviệcchuyểntấtcảtàisảncủamìnhchohọvàtừbỏtráchnhiệmcủamình.Dù
nhữngngườinàycóchunnghiệpvàđángtincậyđếnđâu,họcũngcóqnhiềudanhmụctàisảnđể
xemxétvàbạnkhơngthểmongmuốnhọchỉchúýđếntiềncủamìnhnhưbạnvậy.Hãythườngxun
gặpgỡcácchungiatưvấnđểkiểmtradanhmụctàisảnvàđưaranhữngthayđổicầnthiết.

Sailầm50:
Khơnglênkếhoạchchonhữngtainạnbấtngờ
ặpphảitainạnkhơngphảilàđiềuchúngtamuốnnghĩtớiởbấtkỳđộtuổinào,nhưngviệckhơng
dựđốnđượcđiềuđócóthểlấyđiphầnđờicịnlạicủabạn.KathrynBlack,mộtluậtsưchunvề
bấtđộngsảnởCaliforniađãkểchotơivềtainạnxảyravớimộtphụnữmàanhtừnglàmviệc
cùng.Abbyđangởđộtuổi37khicơbịthươngnặngtrongmộtvụtainạnxehơi.Tronglúccơhơnmêvà
nằmviệnđược12tuầnthìđốnghóađơncầnthanhtốncủacơcũngchồngchất,nhưngkhơngaicóquyền
giảiquyếtvấnđềtàichínhnàycủacơ.Giađìnhcơđãgửiđơnlêntịaánđểchỉđịnhmộtngườiđạidiện,
nhưngcácanhemcủaAbbykhơngthểthốngnhấtailàngườinêngánhtráchnhiệmđó.Trongkhiđó,cơng
việcvớitịaánrấttốnthờigianvàtiềnbạc.Saumộtthờigian,cơphụchồivàcóthểquaytrởlạinhưngcơ
cũngphảikếtthúcchếđộbảohộthơngquatịaán.Cơkhơngchỉmấthếtkhoảnlươngvàsốtiềnviệnphí
cựclớnmàcịnphảitrảphícholuậtsưvànhữngchiphíkhácliênquanđếnviệcbảohộvàchấmdứtbảo
hộ.

G


Ngượclại,KathryncũngđãlàmviệcvớimộtphụnữkháctênlàHarriet.Cơ42tuổi,đãlidịvàkhơng
cóconcái.Đốntrướcđượcrằngmìnhsẽcầnmộtaiđócóthểtintưởngđểtraoquyềnđiềuhànhnguồntài
chínhtrongtrườnghợpgặpbấttrắc,cơđãtraoquyềnchoanhtraicủamìnhlàmđạidiệndướiquyềnmột
luậtsư.QuyềnđạidiệnsẽcóhiệulựcchỉkhiHarrietkhơngcókhảnăngđạidiệnchomìnhvàsẽchấmdứt
nếucơhồiphụclạiđược.Khơnghềphảigánhchịuchiphítốnkémtrướctịa,chỉcầnmộtkhoảnphínhỏ,
cơđãntâmbiếtđượctìnhhìnhtàichínhcủamình.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Cânnhắcviệcmuabảohiểmrủiro.Nếubạncóthểnghỉviệcmàvẫnhồntồncókhảnăngtàichính
đểnisốnggiađìnhvàbảnthânthìbạnkhơngcầnmuabảohiểmrủirolàmgì.Trongtrườnghợpbạn
giốnghầuhếtmọingười,mộttrậnốmnặnghoặcmộttainạncónghĩalàmộtthảmhọatàichínhkhiến
bạnmấtnhàvàcáckhoảntiếtkiệmthìbạnnênthamgiavàomộtloạibảohiểmnếuơngchủcủabạnđề
nghịcósựtrợgiúp.Nếubạnlàchủdoanhnghiệp,hãytìmhiểuvềnhữngloạibảohiểmkhácnhauvà
chiphícủachúng,sauđóhãyđưaramộtquyếtđịnhvềphươngánbảovệtốtnhấtchobạnvàtàisản
củabạn.
Đểdànhtiềntrangtrảinhữngchiphíchotớikhicóđượclợinhuận.Mỗiphụnữnêncómộttài
khoảndựphịng,giátrịítnhấtbằngkhoảnsinhhoạttrong6thángđểsửdụngtrongtrườnghợpbạngặp


phảimộtthảmhọa,mộttainạnnàođó.
Chỉđịnhmộtngườibạnđángtintưởnghoặcmộtthànhviêntronggiađìnhđạidiệntrướcluậtsư
trongtrườnghợpbạngặpphảitainạn.Điềuquantrọngnhấtởđâylàlựachọnaiđómàbạntin
tưởngvàcóthểđạidiệnchobạntheochỉdẫncủabạn.Nếukhơngthểlàmđượcviệcnày,bạnnênsẵn
lịngchitrảđểthmộtluậtsư.


Quyềnlựclàsứcmạnhvàkhảnăngđánhgiábảnthânbằngconmắtcủachínhbạnchứkhơng
quaconmắtcủangườikhác.Bạnhồntồncóthểcóđượcquyềnlựcbằngchínhđơichânmình
chứkhơngphảidựavàoaicả.
LynnV.Andrews

Đốivớinhữngngườilàmviệcđểkiếmsốngnhưchúngta,vàtơirấttựtinmànóirằngđólànhững
ngườiđangđọccuốnsáchnày,vănphịnglàmviệccóthểtrởthànhmộtnguồntàichínhlớncùngnhững
quyềnlợivànhiềuthứkhácgópphầnlàmnênmộtcuộcsốnggiàusang.NếubạnđãtừngđọccuốnPhụnữ
thơngminhkhơngởgócvănphịng,bạnsẽthấyrằngtrongcuốnsáchnàytơicungcấphàngtrămbíquyết
đểbạnđạtđượcmụctiêunghềnghiệp,từđócóthểgiúpbạnlàmtăngchấtlượngcuộcsống.Cuốnsách
baogồmtấtcảcácnộidungtừcáchucầutănglươngnếubạnchorằngbạnđãđạtthànhquảvượtbậc
trongcơngviệcvàbạncóthểcóthờigianthamgiavàocáchoạtđộnguthíchnhất-haiđiềunàyrất
quantrọngđểhướngtớimộtcuộcsốnggiàusang.
Khisuynghĩvềcáckhoảnlương,lợiích,quyềnlợihaysựthăngchứchoặchỏibảnthânxemliệumình
đãcóđượcthứmongmuốnvàthứmànhữngngườikháccũngcóhaychưa,nếucụmtừthamlamxuấthiện
trongđầu,bạnhãyxóanóđikhỏitừđiểncủamình.Nhữngphụnữlnlolắngrằngmìnhđangtrởnên
thamlamlạichínhlànhữngngườicuốicùngnênlolắngvềđiềuđó.Nhữngngườithamlamkhơngnghĩ
rằngmìnhthamlam.Họchỉđơngiảnnghĩrằngmìnhđịihỏinhữngthứđángđượchưởng-thựctếthì
thườngnhiềuhơnnhữnggìhọxứngđáng,đólàlídomàchúngtagọihọlànhữngngườithamlam!Những
bíquyếttrongchươngnàykhơngkhunbạnđịihỏinhiềuhơnnhữngthứbạnđángcó;chúngchỉkhun
bạntừbỏquanniệmrằngtốthơnhếtlàđợichođếnkhibạnnhậnđượcnhữnggìmàmìnhxứngđángchứ
khơngnênđịihỏi.
Hãyghinhớtrongđầurằngmộtcuộcsốnggiàusangkhơngchỉlàtíchlũynhiềutiền,mặcdùtiềnlà
phầnquantrọngnhất.Hơnthếnữa,nólàmộtcuộcsốngtheomongmuốncủabạn.Phụnữthườngbịthiệt
thịiởnơilàmviệc.Họkhơngbaogiờđịihỏinhữngthứhọđángđượchưởng,hàilịngvớikhoảnlươngít
ỏivàsẵnsàngchịuthiệtthịivềmình.Đólàlýdotạisaochươngnàyđưaracáchthứcđểbạncóthểkiếm
nhiềutiềnhơn,tiếtkiệmnhiềutiềnhơn,cónhiềuthờigianrảnhrỗihơn,nângcaochấtlượngcuộcsống
chochínhmình.

intốtlàbạnđãcóbằngcấp.Tinxấulàbạnkhơngthểkiếmtiềnvớibằngcấpđó.Tơisửdụngthuật
ngữkhuổchuộtđểmơtảnhiềulĩnhvựckhácnhau-nơimànhữngngườilaođộngbịbóclộtcơng
sứcvàkhơngđượccoitrọngchỉvìhọlàphụnữ.Nhữnglĩnhvựcnhưytế,giáodụctiểuhọc,cơng


tácxãhội,quảnlýthườnglànhữngcơngviệcđượctrảlươngthấpvìphầnlớnnhâncơnglàmnhữngcơng

việcnàylàphụnữ.Trongnhữngnghềnghiệpcàngcónhiềuphụnữthamgiathìmứclươngchitrảcàng
thấp.
Điểmchungcủacáclĩnhvựcnàyởchỗchúngđềulànhữngnghềnghiệpvềdịnhvụ.Tráchnhiệmcơ
bảncủaphụnữ(vàđànơng)đảmnhiệmvaitrịnàylàtrợgiúpngườikhác,chứkhơngphảilàcungcấp
nhữngdịchvụchunngành,làmramộtsảnphẩm,hayđónggópnhữngkiếnthứcchunngành.Vậyđâu
lànhữngđốitượngđượcxãhộihóađểtrởthànhnhữngngườitrợgiúp?Đươngnhiênđóchínhlàphụnữ.
TiếnsỹLoisJoy,mộtnhàkinhtếhọcvàmộtnhànghiêncứucủadiễnđànvềnănglựcphụnữtạiTrường
ĐạihọcYale,vừatiếnhànhmộtcuộcnghiêncứuvềnhữnglĩnhvựcnghềnghiệpmàphụnữvàđànơnglựa
chọn.Bàđãtìmramộtsựkhácbiệtnhỏgiữanhữngtiêuchímàđànơngvàphụnữlựachọnkhicịnhọc
đạihọc.Khácvới20nămvềtrước,phụnữngàynaychútâmhơnvàocáclĩnhvựckinhtế,khoahọc,tốn
họcvàkỹthuật.Dùthựctếlàthếnhưngphụnữvàđànơngvẫntậptrungvàonhữngnghềnghiệpkhácnhau.
Năm1995sốphụnữchiếm93%trongtổngsốcácytá,84%trongtổngsốcácgiáoviêntiểuhọcvàgần
1%trongtổngsốcáckỹsư.Cũngtrongnămđó,phụnữvẫnchiếmsốđơngtrongnghềnghiệpvềvănphịng
vàdịchvụtrongkhiđànơngchiếmsốđơngtronglĩnhvựcsảnxuấtvàcácngànhnghềlaođộng.Sựphân
biệtnghềnghiệpnàylàmkhoảngcáchvềlươnggiữaphụnữvàđànơngcàngtănglên.
Vìthế,nếuhiệntạibạnđanglàmmộtcơngviệccóucầubằngcấp,hãynghĩxemliệunócómanglại
chobạnnguồnthunhậpvàcáchsốngmàbạnmuốnhaykhơng.Cịnnếubạnđãtốtnghiệpđạihọcthìkhơng
phảilolắnggìcả.Khơngbaogiờlàqmuộnhoặcqsớmđểlựachọnmộtnghềnghiệpsẽđemlạicho
bạnsựthỏamãnvàmộtcuộcsốngmàbạnmongmuốn.Nhữngngườithayđổinghềnghiệpliêntụckhơng
cịnbịcoilànhữngngườikhơngổnđịnhhaykhơngđiđúnghướngnữa.Mọingườiđềumongmuốnmìnhsẽ
cóđượccơngviệcphongphúhơn.
Tấtcảnhữngđiềunàykhơngphảiđểámchỉrằngbạnkhơngthểgiàunếubạnlàmộtgiáoviên,một
ngườithamgiahoạtđộngxãhội,hoặcmộtytávìthựctếlàbạncóthể.Chỉlàbạnđangtiếndầntừngbước
vìbạnkhơngkiếmđượcnhiềutiềnnhưcácngànhnghềthuộclĩnhvựckinhtế,bnbán,sảnxuấthay
ngànhluật.Bạnkhơngquantâmđếnlĩnhvựcnàyư?Hayvìbạnđãchótgắnbóvớimộtnghềdịchvụ?Hãy
đểtơiđưaramộtvàiýkiếnvềcáchthứcgiúpbạnkếthợpđượclĩnhvựcmàbạnquantâmvớicơngviệc
đượctrảlươngcao.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Từbỏquanniệmrằnglàmviệctốtvàcưxửđúngmựclàquantrọngnhất.Cóqnhiềuphụnữtin
rằngcáchduynhấtmàhọcóthểđónggópchoxãhộilàsốngtheohìnhtượngcủaMẹTeresa.Chẳngcó

gìlàtộilỗikhibạnkiếmtiềntừviệcphụcvụngườikháccả.Nếubạnđanglàmtronglĩnhvựcdịchvụ
màchưathấythỏamãnvớicuộcsống,hãychophépbảnthânmìnhkhámphánhữngthayđổi.Điềunày
cóthểrấtkhókhănvớibạn,nênbạnhãythamkhảoýkiếncủacácnhàtưvấnnghềnghiệptrướckhi
đưaralựachọn.
Khơngchophépbằngcấpxácđịnhtươnglaicủabạn.Nếubạnđãhọcchunngànhvănhọccổđiển
thìbạnvẫncóthểtrởthànhmộtTedTurner(1).Trênthựctế,lĩnhvựcchunmơncủaTedTurnerlà
nghiêncứuvềvănhóavàvănchươngHyLạpvàLaMãcổđại.VàCarlyFiorina-Giámđốcđiều
hànhcủaHewlett-Packardđãhọcchunngànhlịchsửvàtriếthọcđươngđại,diễnviênLisa
KudrowtheochunngànhsinhhọcvàJanetRenotheochunngànhhóahọc.Saumộtvàicơngviệc
đầutiêncủabạn,nhữngngườichủdoanhnghiệpsẽquantâmnhiềuhơntớinhữngkinhnghiệmmàbạn
đạtđượcởvịtrícơngviệccũhơnlànhữngthứmàbạnđãhọcđượctrongnhàtrường.


Sửdụngtiềncủabạnđểlàmviệctốt.Khitơiqbậnrộnvớicơngviệccủamìnhđếnmứckhơngcó
thờigianđểthựchiệnnhữnggìmìnhtintưởng,tơiđãcócảmgiáctộilỗi.Tơicảmthấytộilỗibởivì
tơiqbậnrộnkiếmtiềnmàkhơngdànhthờigianđểtạosựkhácbiệtchonhữngngườisốngkhổsở
hơntơi.Đólàsựănnăncủamộtphụnữtruyềnthống.Nhưngthayvìcốnghiếnthờigiancủamình,tơi
bắtđầudànhtặngnhữngcuốnsáchcủatơi,ủnghộtiềnchoquỹhọcbổngdànhchonhữnghọcsinhnữ
ngoạithànhvàgóptiềncứutế,thànhlậpnhữngcơngtycungcấpdịchvụchophụnữ.Tơicũngtổchức
cácchươngtrìnhđàotạotừthiệnvànhữngbuổinóichuyệnbấtcứkhinàocóthể.Nhữngphụnữgiàu
cócũngđónggópsốtiềnđángkểchocáchoạtđộngnày-mộtviệclàmcógiátrịngangvớiviệcdành
thờigianchohoạtđộngtừthiện.

eborahKolbvàJudithWilliams-tácgiảcủacuốnCuộcthỏathuậntrongbóngtối(Theshadow
negotiation)-dựđốnrằngphụnữbịmấtđi520.000đơlatrongsuốtqngđờilàmviệccủahọ.
Mộttrongnhữnglýdodẫntớiviệcnàylàsựnhânnhượngkhinhậnlươngvớimộtlịchlàmviệc
linhhoạt,vànhưđãnóiđếntừtrướclàphụnữthíchcốnghiếnchonhữngtổchứcphilợinhuậnhơnlàlàm
việcchocáccơngtyđượctrảlươngcao.Cơngviệccủatơilnphảitiếpxúcvớinhiềuphụnữvàtơiln
nhìnthấytìnhcảnhnày.Phụnữthườngđượcgiaothêmnhiềuviệchayđượcchuyểnđếnmộtcơngviệcmới
vớilờihứahẹntănglương,nhưngkhoảntiềnđóthườngkhơngbaogiờtrởthànhthựctế.Tồitệhơn,họ

khơngbaogiờphànnànvềvấnđềnàyhayđàmphánđểđượctănglươngcả.Chúngtanênsửdụngnhiều
hơncâunóinổitiếngđượcCubaGoodingnhắcđinhắclạitrongbộphimJerryMaguire:“Hãytrảtiền
chotơi!”
Hầuhếtchúngtađềubiếtrằngsovớimộtđơlamỗingườiđànơngkiếmđược,phụnữchỉkiếmđược
77xu.Nhưngcómộtđiềumàchúngtachưađượcnghenhiều,đólàsựchênhlệchthậmchícịnlớnhơnkhi
nóivềvấnđềlươngđốivớinhữngphụnữdamàu.Biểuđồsauđâysẽchobạnthấyrằngmứclươngcủa
nhữngphụnữMỹgốcPhivànhữngphụnữMỹLa-tinhíthơnnhiềusovớinhữngđồngnghiệpnữdatrắng
củahọ.Nếubạnthuộcvàomộttrongnhữngnhómnày,bạncầnphảibiếtgiátrịcủamìnhtrênthịtrườngvà
đàmphánvềmứclươnghiệntạivớichủdoanhnghiệphoặcnêntìmkiếmmộtngườichủsẽtrảchobạn
khoảnlươngmàbạnđángđượchưởng.
Bảngsosánhmứclương


(Đơnvị:đơla)

TơiđãrấtvuikhiđượcphỏngvấnTiếnsỹLisaBarron-trợlýchomộtgiáosưtrongcuộcnghiêncứu
vềnhữnghànhvicótổchứctạiKhoaQuảnlýcủaTrườngĐạihọcCalifornia,Irvine.Lisađãchođăng
mộtbàibáo:“Hãyhỏivàbạnsẽnhậnđược:Nhữngkhácbiệtvềgiớitínhtrongniềmtincủangười
đàmphánkhiđưaranhữngucầuchomộtmứclươngcaohơn”.Bàibáodựatrênmộtnghiêncứumà
cơđãtiếnhànhvớinhữngsinhviênnamvànữtừmộttrườngđạihọccótiếngởMỹ.
Kịchbảnnàybaogồmtấtcảnhữngsinhviênđượcucầumứclương61.000đơlavàthưởng5.000
đơla.Ngườitanóivớihọrằngnhữngsinhviênkháctrongchươngtrìnhnàycũngnhậnđượccơngviệc
tươngtựởcơngtykhácvớimứclương67.000đơlavàmứcthưởng10.000đơla.Nhữngsinhviêntham
giavàocuộcnghiêncứuđượccungcấpcácthơngtinđểgiúphọkhơngchỉđàmphánvềlươngmàcịnvề
việchồnchiphíđàotạovàcáckỳnghỉnữa.Cuốicùngthìcảphụnữvàđànơngđềuđàmphánnhiềuhơn
vềtiềnbạc,nhưngđànơngnhậnđượcmứccaohơnvìhọđềnghịmứccaohơn.Barronđãtìmrabốnđiểm
nổibậttừnghiêncứucủamình:
1. Sựtraoquyền:Đànơngcảmthấyhọcónhiềuquyềnhơnnhữngđồngnghiệpcủamìnhtrongcơngty,
trongkhiphụnữthìchorằngviệccóđượcnhữnggìmàcácđồngnghiệpkháccólàrấtcơngbằng.Nói
cáchkhác,đànơngmongmuốncóquyềnlựccịnphụnữchỉcầnsựcơngbằng.

2. Giátrị:Đànơnglnđịihỏimứclươngcaohơnvìhọnghĩrằnghọđángđượcnhưthế.Nếumộtđồng
nghiệpnhậnđượcmứclương67.000đơlamộtnăm,đànơngsẽchorằnghọcầnđượctrảcaohơnbởi
vìhọxứngđáng.Phụnữthườngkhơngthoảimáikhiđềcậpđếnvấnđềgiátrị,họkhơngchorằngbản
thânhọcógiátrịcaohơnhoặckhơngthểxácđịnhđượcgiátrịcủamình.
3. Chứngtỏbảnthân:Nhữngphụnữthamgiacuộcnghiêncứulndodựkhiđịimứclươngcaohơn
trướckhihọcóthểchứngtỏlàmìnhđángđượchưởngmứclươngđó,trongkhiđànơngthườngsử
dụngnhữngkinhnghiệmtrongqkhứcủamìnhlànhântốđểucầumộtmứclươngcaohơn.
4. Nhữnghệquả:Hầuhếtđànơngvàphụnữđềucânnhắcnhữnghệquảkhiucầumứclươngcaohơn,
nhưngđànơngquantâmđếnviệccóthểphávỡmộtmốiquanhệhiệntạisẽkhiếnhọđaulịngcịnphụ
nữthìlạilolắngnhiềuhơnvềviệcơngchủcủahọsẽnghĩxấuvềhọhoặcchorằnghọđangthamlam.
Tấtcảnhữngđiềunàycónghĩalàgì?Mộttrongnhữngđiềudễnhậnbiếtnhấtkhiếnphụnữngăncản
chínhmìnhtrởnêngiàucólàsựdodựkhiđịihỏinhữngthứhọmuốn,họcầnhayhọđángđượchưởng.
Barronđãđưaranhữngbíquyếthànhđộngtuyệtvờiđểgiảiquyếtvấnđềnày,vìthếbạnhãydànhthời


gianđọcnó.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Barroncungcấpnhữnglờikhunkhơngchỉgiúpbạncóthểđàmphántiềnlương,màcịncóthểđàm
phánbấtcứviệcgì:
Thuthậpdữliệu.Khithamgiamộtcuộcđàmphánvềtiềnlương,hãythunhậpthậtnhiềuthơngtinvề
thịtrườnglaođộng,vềvịtrícơngviệccủabạnvàmứclương.Bạncóthểcóđượcnhữngtàiliệunày
từnhữngngườitiềnnhiệm,trênmạng,nơilàmviệchaynhữngtổchứcnhânsự.Hãycânnhắcviệcgọi
điệnchomộtaiđóởcơngtykháccócùngvịtrínhưbạnvàhỏinhữngcâunhư“Bạncóchorằng[một
sốtiềncụthể]làmứclươnghợplýchovịtrínàykhơng?”Hãythậntrọngkhichỉnóichuyệnvớinhững
phụnữkhácvìhọlnđượctrảlươngthấphơnđànơng!
Nắmrõquyềnlợicủamìnhtrongcơngviệc.Hãyghilạimộtdanhsáchnhữngthànhquảđạtđược
trongmộttuần(khơngphảilàhàngthánghayhàngnăm).Hãychúýđếnbấtkỳthứgìcóliênquanđến
tiền:Bạnđãkiếmđượcbaonhiêu?Tiếtkiệmđượcbaonhiêu?Chirabaonhiêu?Hãythảoluậnvới
ngườimàbạntintưởngđểngườiđócóthểđánhgiábạnvànhữngthànhquảcủabạnmộtcáchchính
xácnhất.Phụnữcóxuhướnglàmgiảmmứcđộquantrọngcủabảnthânkhinóivềnhữngthànhquảvà

đóchínhlàđiềulàmgiảmquyềnlợicủahọ.Nếubạnđangđịnhđàmphánvềlươngmàkhơngnghĩrằng
bạnđángđượchưởngmứclươngđó,bạnsẽvơtìnhtiếtlộnóquangơnngữvàcửchỉcủamình.Hãy
tintưởngrằngbạnđángđượchưởngnhữnggìbạnucầu.
Đánhgiákỹnăngcủabạn.Kỹnăngcủabạncóởmứctrêntrungbìnhkhơng?Bạncólàmđượcviệc
mànhữngngườikháctrongcùnglĩnhvựcchưalàmđượchaykhơng?Bạncócácphẩmchất,kỹnăng,
kinhnghiệmđặcbiệtnàokhơng?Bạnđãtừngquảnlýmộtngânquỹkhổnglồ?Bạnnóiđượctiếng
Nhật?Nếubạncónhữngkỹnăngtrênmứctrungbìnhhayđặcbiệtthìnênucầuđượctrảmứclương
caohơnsovớinhữngngườiđượctrảmứctrungbình.
Hãykháchquan.Cuộcđàmphánvềtiềnnênmangtínhkháchquan.Thayvìnói:“Tơiđãlàmviệc
chămchỉ”,hãynói:“Nămngốitơiđãquảnlýmộtnhóm50ngườivàđãđưaramộtchiếnlượcmới
biếnnhữngthứkhơngcólợinhuậnthànhcólợinhuận”.Hãychuyểncáchnói:“Tơiđãchứngtỏđược
bảnthânmình”bằngviệctậptrungvàocácdữkiệnthựctế.Diễnđạtrõràngnhữngviệcbạnđãlàmtốt
hơn,nhanhhơn,tốnítchiphíhơn,ítmắclỗihơn,vàítkhókhănhơnngườikhác.Hãythoảimáikhinói
vềnhữngcốgắngmanglạithànhcơngcủabạn…vàđókhơngphảilàsựphơtrương.Nếubạnkhơng
lêntiếng,mọingườisẽkhơngbiếtgiátrịcủabạn.

uyềnlợilaođộnglànhữngquyềnlợibạnđượchưởngcùngvớinhữngtrợcấpkháccủacơngtynhư
bảohiểmsứckhỏe,trợcấptainạn,nhữngkỳnghỉvàkếhoạchhưutrí.Nhữnglợiíchnàyđượcđưa
radựatrênchínhsáchcủacơngtyvàbạnchưachắcđãcókhảnăngđểgâyảnhhưởngđến.Vídụ,
bạncóthểcóquyềnđượcnghỉbatuầnvìbạnđãlàmviệctạimộtcơngtyđượcvàinămvàđượchưởng
quyềnlợiđó,nhưngbạnđãchuyểntớilàmởmộtcơngtykhácvàchỉđượchưởngkỳnghỉhaituầncho
nhữngnămlàmviệcđầutiên.Trongkhicáccơngtylớnthườngápdụngnhữngluậtlệcứngnhắcđốivớitất
cảcácnhânviênthìnhữngcơngtynhỏhơnlạisẵnsàngthỏathuậnvìquyềnlợicủanhânviên.Nếubỏqua


haykhơngucầunhữngquyềnlợivàlợiíchkhiđàmphánsẽkhiếnbạnkhơngđượchưởngnhữngquyền
lợichínhđáng,hoặcmấtđinhữngthứbạncóthểthỏathuậnđược.Nhữngkhoảnnàycóthểlàmtăngthêm
40%mứclươngcơbảncủabạn.
Mộtvàiquyềnlợilà:
Mộtchiếcxecủacơngty

Cácchươngtrìnhđàotạo
Khoảnthưởngthêm
Quyếtđịnhthăngchức
Hưởngchếđộthaisảnvàchămsócconcái
Thẻthànhviêncâulạcbộ
Chúýlàbạnđừngbaogiờđàmphánvềquyềnlợichođếnsaukhinhậnđượcmộtđềnghịtănglương.
Bởivìkhoảnlươngđócóthểrấthấpdẫnvàbạnsẽkhơngcầnthỏathuậnqnhiềuquyềnlợikhác.Nói
cáchkhác,nếukhoảnlươngqthấpthìthậmchíbạncóthểkhơngcầnphảicânnhắcxemcóchấpnhận
cơngviệckhơng,lúcnàynhữngquyềnlợicóthểlàmcholờiđềnghịcủahọhấpdẫnhơn-đặcbiệtlàtrong
trườnghợpđólàlờimờitừơngchủmàbạnrấtmuốnlàmviệccùnghoặcnếuđólàcơngviệcbạnthậtsự
muốnlàm.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Nhấnmạnhvàonhữngđiểmtíchcực.Hãyđểngườibạnđangđàmpháncùngbiếtđượcrằngbạnrất
vuivìlờiđềnghịcủaanhta/cơtavàrằngbạnmongmuốncóthểthêmmộtvàiđiềuvàochínhsách
bồithường.
Bêncạnhnhữngquyềnlợiquantrọng,bạnhãyucầucóđượcnhữnglợiíchthiếtthựcnhấtvới
cuộcsốngcủabạn.Bạnkhơngmuốnđưaramộtdanhsáchdàinhữngmụccầnđàmphán,nhưngbạn
vẫnmuốncómộthoặchaiucầuthenchốtđểcómộtcuộcđàmphánthànhcơngvớiơngchủcủa
mình.
Tómtắtnhữngđiềuđãthỏathuậnbằngvănbản.Saukhiđãthỏathuậnthànhcơng,hãygửitớiơng
chủcủabạnmộtbứcthưbiểulộsựháohứccủabạnkhisắpbắtđầulàmviệcvớihọvàliệtkêlại
nhữngthỏathuậntàichínhgiữabạnvàphíacơngty.Bạnkhơngcầnphảiviếtnótheolốitàiliệupháp
luật,chỉcầnnóirằngbạnmuốnxácnhậnlạicáchhiểucủamìnhvềnhữngthỏathuậnđó.
Hãyucầucóthêmthờigiansuynghĩ.Việcthỏathuậnchomộtmứclươnghaynhữnglợiíchcóthể
giốngnhưthỏathuậnđểmuachiếcxehơimàbạnmơước.Mộtkhibạnđãthíchthậtsựrồithìkhócó
thểđưarathỏathuậntốtnhấtđược.Thayvìđồngývớibấtkỳlờiđềnghịnào,hãyucầuthờigian
suynghĩvềnó.Hãyxinlờikhuntừnhữngngườibạn,thựchiệnnhữngthaotáctìmkiếmthơngtin,
sauđóhãyquyếtđịnh.Vềlâuvềdài,bạnsẽkhơngbaogiờthấyhạnhphúcnếuphảilàmviệcdưới
quyềnmộtơngchủmàbạncholàkhơngđápứngđượcnhucầutàichínhcủabạn.ailầmnàycómốitươngquanvới“biểnthủcơngquỹ”-mộtsailầmmàtơiđãđềcậpđếntrongcuốn
Phụnữthơngminhkhơngởgócvănphịng.Khikhơngliệtkêtừngkhoảnchiphínhỏcóthểkhiến
sếpbạnthấyphiền,bạndodựkhinộpmộtbảnbáocáochitiêu5đơlabạndùngđểcungcấpđồvăn
phịng,8đơlatiềntaxi,hay12đơlađểmuađồănnhẹchobuổihọpphịng.Nếutínhriêngra,từngkhoản
phíđósẽkhơnglàmbạngiàulên(haynghèođi)được,nhưngnếubạncộngtổnglạitrongsuốtmộtnăm,
bạnsẽnhậnrađólàmộtkhoảntiềnkhálớn.ƠngDiTullioReiter-GiámđốccủacơngtyTimeFindersđã
phátbiểu:“Mỗimộtxubạnqnkhơngliệtkêlàmộtxubạnlãngphí.Tơithấyrằngnhữngngườitrìhỗn
việcnộpbảnbáocáochitiêuhàngtuầnhayhàngthángđangthựcsựphungphítiền.Càngmấtnhiềuthời
gianđểhồnthànhbảnbáocáothìsốtiềnbịmấtđicàngnhiều.Kiểutrìhỗnnàyrấtphổbiếnởnhững
ngườilnđểbànlàmviệcvàvănphịnglàmviệctrongtìnhtrạngbừabộn”.
Ngồilýdothiếutổchức,nhiềuphụnữkhơngmuốnchinhữngkhoảnliênquanđếncơngviệcvìhọ
khơngmuốntạoraấntượngtiêucực,ngaycảkhiđólànhữngkhoảnchicầnthiết.Đànơngthìkhơnghành
xửnhưvậy.Nóicáchkhác,họbiếtrõrằngnhữngchiphíđólàchiphíthuầncơngviệcvàkhơngbaogiờ
dodựkhisửdụngquỹphịng.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Sắpxếpcáchóađơnliênquanđếncơngviệcvàomộtnơi.Việcnàycũngđơngiảnnhưgiữmộtfile
tàiliệutrênbàncủabạnvàđặttênchonólà“Hóađơn”.Mộtlầnmộttuần(hoặcthườngxunhơn),
hãyxemlạivícủabạnvàxếptấtcảnhữnghóađơnchivìmụcđíchcơngviệcvàofileđó.Việcnày
nhằmmụcđíchbạnsẽdànhthờigianđểlưutrữnhữngbáocáochitiêu.
Tạoramộtbảngexcelgiúpbạnlưugiữtấtcảnhữngkhoảnchitiêu.Sửdụngcácphânloạimà
cơngtyđưarađểtheodõinhữngchiphí(vídụnhưănuốngvàgiảitrí,cungcấpđồvănphịng,
phươngtiệncơngtác),đểtạoramộtbảngexcelvànhậpcáckhoảnchiđó.Bạnchỉcầnlàmnómộtlần,
vìthếthờigianbạnbỏrahồntồnxứngđáng.Sauđó,hàngtháng(hoặcthườngxunhơnnếucơngty
ucầuthanhtốn)hãyấnđịnhthờigianđểchuyểnsốtiềntronghóađơnsangbảngexcel.
DiTullioReiterđãđưaranhữngbíquyếtđặcbiệtchonhữngngườihayphảiđicơngtácvàthường
xungặpphảinhữngchiphíkhơngcóhóađơn.
Giữnhữngtàiliệuliênquantheotêncủachuyếncơngtáctrongtúiđựnghồsơ.Bằngcáchnày,
nhữnghóađơncóthểđượclưutrữcùngthẻtíndụnghoặcvítiền,nếuđólàmộtkhoảnchibằngtiền
mặt.

Khichuẩnbịkývàohóađơnthanhtốn,hãyviếtthêmmộtdịngthơngtinvàotờhóađơn.Vídụ,
khibạntrảphíđỗxe,bạnđượcđưachomộttờhóađơn(nếunhưbạnkhơngđượcđưathìhãyu
cầu).Hóađơnđókhơngphảnánhsốtiền“boa”màbạnđưachongườiphụcvụkhichuyểnxecủabạn
ra,vìthếbạnhãyviếtmộtdịngchúývềkhoảnchinàyvàotờhóađơn.Khibạntrảphịngởkháchsạn,
hãyviếtthêmvàotờhóađơnsốtiềnmàbạn“boa”chongườidọnphịng,sốtiềntrảchongườibảovệ
khunhàvìmộtdịchvụđặcbiệt,haysốtiềnbạnthưởngchongườikhnváchànhlývìđãgọitaxi
giúpbạn.
Tậndụngnhữngcơngcụkỹthuậtchoviệctheodõichitiêu.PalmOnePDAscómộtphầnmềm


exceltíchhợptrênbảngtính.Nhữngkhoảnchitiêucóthểđượcnhậpvàonhữngcộtphùhợpkhichúng
đượctíchlũydần.Điềunàycũngcóthểtốthơnbởinhiềucơngtycónhữngbảnbáocáochitiêuđược
lậpbằngbảngtínhexcel.Cónghĩalàkhibạntrởvềtừchuyếndulịch,hãycoicấutrúcchitiêucủa
cơngtylàmộtphầncủacáibánh-vàlàmộtphầnđãđượcchirangaysaukhiaiđótrởvề.

ặttráicủaviệclàmviệctrong“khuổchuột”làđángrabạnđượchưởngmộtcuộcsốngtốtđẹp
nhưnglạikhơngđược.Gầnđây,khitơiđếngặpbácsỹcủamình,cơtađãhỏitơiđangviếtsáchgì
vàtơinóichocơtavềcuốnPhụnữthơngminhphảibiếttiêutiền.Cơấyđãgậtđầuvànóirằng:
“Điềunàyhồntồnđúngvớicácnữbácsỹ.Aicũngbiếtrằngchúngtơikiếmđượcíttiềnhơnđànơng
mặcdùcũnglàmcơngviệcnhưnhau”.Nhậnđịnhcủacơtađãlàmtơingạcnhiên,vìthếtơiđãlàmmột
cuộcnghiêncứunhỏvềsựkhácbiệttrongthùlaogiữanhữngngườilàmtronglĩnhvựccótruyềnthống
đượctrảlươngcao.
Báocáodânsốvànhữngkhảosátvềcácbácsỹtrẻđãchỉrarằngbácsỹnamthựcsựkiếmđượcnhiều
tiềnhơnbácsỹnữ,đấylàchưakểđếnsựkhácbiệtvềsốgiờlàmviệc,lĩnhvựcchunngành,hoạtđộng
thựchànhvànhữngđặcđiểmkhácnữa.Tươngtựtheosốliệucủabảnđiềutradânsốgầnđây,cácnam
luậtsưkiếmđượcthùlaotrungbìnhlà90.000đơlatrongkhinữluậtsưchỉkiếmđược66.000đơla.
Córấtnhiềulýdodẫntớiviệcnày.Trongtrườnghợpnhữngnữbácsỹcóxuhướngdànhnhiềuthời
gianvớibệnhnhân,quantâmđếntìnhcảmvànhucầucủahọnhiềuhơnchứkhơngphảivấnđềbệnhlý.
Điềunàydẫnđếnkếtquảhọchỉgặpđượcmộtvàibệnhnhântrongmộtngàyvàthunhậpcủahọbịgiảm.
Tươngtự,bởihọchỉtậptrungvàochămsócbệnhnhân,họthườngkhơngchúýđếnchitiếtkinhdoanh

(giốngnhưviệcmãhóahayviếthóađơn)-nhữngthứcóthểlàmtăngthunhậpcủahọ.Cácnữluậtsưcũng
gặpphảitìnhtrạngtươngtựnhưvậy.Bởihọqháohứccungcấpchokháchhàngcủamình“nhữnggiá
trị”,bảnthânhọphảichịuthiệtthịikhicầncânbằnggiữanhucầucủangườikhácvàphúclợitàichính
củachínhhọ.Kếtquảlà,nhữngngườiphụnữnàyphảilàmviệctrongnhiềugiờhơnnhưnglạikiếmđược
sốtiềníthơn.
Lãngphíthờigian,lãngphítiềnbạckhơngchỉxảyratrongnhữngnghềnghiệpnhưluậthayytế.Nó
xảyrađốivớitấtcảnhữngphụnữthuộctấtcảcáclĩnhvựckinhtếkhác.Từnhữngkếtốntrưởng-những
ngườikhơngnhậnđượckhoảnlươnglàmthêmgiờnhưnglạibịépbuộclàmviệcmuộnvìbịucầugiúp
đỡnhữngđồngnghiệpítkinhnghiệmhơnchođếnnhữngngườitrơngtrẻ-nhữngngườiphảiđợirấtlâuđể
bốmẹđếnđóntrẻvìhọđãbịkẹtlạiởmộtcuộchọp,phụnữđãlàmmấthàngnghìnđơlabởihọqsẵn
lịngchođithờigiancủamình.Nếubạncũnggặpphảivấnđềnày,tơikhunbạnnêntậndụngnhữngbí
quyếtdướiđây.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Tạoramộtthờigianbiểu.Cómộtcâunóirằng:Cơngviệcthườngbịkéodàinếubạncósẵnthời
gian.Hãyxácđịnhrõkhoảngthờigianbạngặpgỡbệnhnhân,kháchhàng,đồngnghiệpvàthânchủmà
vẫncóthểkiếmđượctiền.Việcđưaranhữngdịchvụcaocấpkhơngcónghĩalàbạnphảilãngphíthời
gianvàcủacảicủamình.Vấnđềkhơngphảilàthờigianbạnbỏramàlàchấtlượngthờigiantạonên
sựkhácbiệt.Nếucuộchẹncủabạnđượcchỉđịnhdiễnratrong30phút,hãythựchiệnnghiêmtúc.


Họccáchquảnlýcơngviệc.Bácsỹriêngcủatơiđãđềcậpđếnmộttrongnhữnglýdokhiếncơấy
khơngthểkiếmđượcnhiềutiềnnhưnhữngđồngnghiệpnamcùngphịnglànhữngngườiđànơngnày
dànhthờigianđểghinhớtấtcảnhữngmãsốhóađơn.Vìthếhọcóthểdễdàngnộpmộttờhóađơnđể
nhậnđượcthanhtốnmộtcáchnhanhchóng,vàchắcchắnkhơnggặpphảitrườnghợpđưaranhữngmã
sốsai.Cơấycũngthừanhậnrấtthậtrằngcơấykhơngquensửdụngcácmãsốnhưđồngnghiệpcủa
mìnhbởicơấyđãchọncáchdànhthờigianchocácbệnhnhân,concáivàgiađìnhthayvìhọcthuộc
cácmãsố.
Theodõithờigianmanglạitiềnbạc.Khitơibắtđầuthànhlậpcơngtytưvấnriêng,cũnggiốngnhư
nhiềuphụnữkhác,tơiqbậnrộnvớiviệcgiúpđỡngườikhácmàthườngqntổnghợpnhữnggiờ
làmviệctrongngàyhoặctrongtuầncóthểtínhthànhtiền.Tơichắcchắnmìnhđãbịmấthàngchục

nghìnđơla.Khơngthểnhưthếđược!Tơiđãbắtđầutheodõithờigiantơidànhchonhữngcuộcgọivà
nhữngcuộcgặpmặtđượctínhtiền.Vàsauđó,tơigửibảngtheodõicơngviệccủamìnhchongườiphụ
nữphụtráchthanhtốntrongvănphịngđểtơicóthểnhậnđượctiềnchodịchvụmìnhcungcấp-cũng
giốngnhưtơitrảtiềnchodịchvụcủanhữngngườikhác.

âylàmộtsailầmkhácmàtơiđãmắcphải.Mộttrongnhữnglýdokhiếntơikhơngtíchlũyđượctài
sảnnhưmongmuốntừđầulàvìtơiđãđểcảmxúcchiphốikếhoạchchitiêucủamình.Nhiều
ngườitrongvănphịngcủatơiđãdạytơihãycườithậttotrướcthựctếrằngcónhữngkháchhàng
màtơilàmviệctới15năm-nhữngngườitơicảmthấyrấthàilịngkhichỉlấymứcthùlaocũ-mứcthùlao
của15nămvềtrước!Tươngtự,mộtngườibạnlàbácsỹtrịliệuthườngnóivềsựmềmmỏngcủacơkhi
gặpkháchhàngchínhlàlýdokhiếncơkhơngthểtrởnêngiàucó.Trongmộtvàitrườnghợp,cơấycịn
giảmchiphítheogiờđểkháchhàngcủamìnhcóthểtrảđủtiềnnhưngsauđócơpháthiệnralàvịkhách
hàngnàyvừamuamộtchiếcBMWmớihayngơinhàthứhaiởkhuvựcHamptons.Hoặccơđồngýnhận
tiềnchođếnkhikháchhàngnhậnđượctiềnbảohiểmcủaanhtachỉvìcơmuốnanhtađượcđiềutrịtới
cùng.
Qcoitrọngnhữngmốiquanhệhoặcqchânthànhmàthiếuđisựnhạybénvềkinhdoanhcóthể
làmbạnmấtđinhữngthứrấtcầnthiếtchochínhbảnthânbạn.Nếubạnsởhữumộtcửahàngvàbáncho
bạncủamìnhvớigiágốcthìchínhxáclàbạnđangbịmấttiền.Giágốccủamỗimặthàngchỉlàmộtphần
củagiábán.Thờigiansửdụngđểđimuahàngvàsốtiềndùngđểxâydựngmốiquanhệvớingườibánlà
nhữngthứbạnnêncânnhắctrướckhiđưaragiá.Tươngtựnhưvậy,nếubạncungcấpdịchvụtheogiờ,
kháchhàngkhơngchỉtrảchothờigianbạnbỏra.Nócịnbaogồmsốnămbạnđượcđàotạovàsốnăm
kinhnghiệmđểtíchlũykiếnthứcvàkỹnănggiúpbạntrởthànhchungiatronglĩnhvựcdịchvụđó.Bạn
đãđầutưchobảnthânmìnhnhưnglạicắtgiảmchiphíđểbùlạichokhoảnđầutưđó.Tơiđãhọcđược
mộtđiềurấtđauđớnrằngmộtphụnữkhơngthểtrởnêngiàucóbằngcáchhạthấpgiátrịcủamình.
BÍQUYẾTHÀNHĐỘNG
Hãytáchmìnhrakhỏinhữngcuộcthảoluậnvềchiphíhoặcgiácả.Tấtcảmọingườitrongvăn
phịngcủatơiđềubiếtrằngtơikhơngđángtintưởngđểđặtragiátrịchínhxácchonhữngdịchvụcủa
mìnhvànghiêmtúcthựchiệnnó.Vìthế,tơinóivớinhữngkháchhàngvềnhữngdựán,cáckhókhăn
trongcơngviệcvànhiềuthứkhácnữanhưnggiámđốcdịchvụkháchhàngcủatơilạichỉnóivềtiền.×