Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để kết bạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.61 MB, 66 trang )


MẴ

3 Ngưdi địch; NGUYỄN THU HƯƠNG

cách để
Kết bạn
55 w ays

To Make
Priend

NHÀ

XƯẨT BẦN ĐAI HOC sư P H A M

Họ(


MỤC LỤC
Lời giới th iệ u ................................................

5

1. Hiểu rõ bản th â n ..................................................................................... 6
2. Đừng tiếc lời khen tặng ........................................................................ 7
3. Đặt câu h ỏ i..............................................................................................8
4. Giữ liên lạc............................................................................................... 9
5. Tránh tỏ ra lơ đãng.............................................................................. 10
6. Hãy biết lắng nghe............................................................................... 11
7. Tận dụng cơ hội.................................................................................... 13


8. Tham gia nhóm học tập........................................................................ 14
9. Tránh chỉ tríc h .......................................................................................15
10. Đối xử tố t với mọi người.................................................................... 16
11. Hưởng ứng người k h á c ....................................................................... 17
12. Giữ chữ tín............................................................................................19
13. Tình nguyện giúp đỡ người khá c...................................................... 20
14. Là một người bạn đáng tin cậy..........................................................21
15. Giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ..................................................22
16. Duy trì những mối quan hệ cũ............................................................ 23
17. Tỏ ra thân th iệ n ................................................................................. 24
18. Thể hiện sự ngưỡng m ộ .....................................................................25

ss cách đế
kết bạn


MỤC LỤC
19. Viết bình luận trên trang cá nhân......................................................26
20. Kết nối với các trang cá nhân khác.................................................... 27
21. Tình bạn trên mạng............................................................................ 28
22. Giao tiếp cá n h â n ............................................................................... 29
23. Cân nhắc lời khuyên của bạn bè......................................................... 30
24. Giúp đõ trong điều kiện cho phép......................................................31
25. Sống thẳng th ắ n ................................................................................. 32
26. Thành thật và khéo léo trong giao tiế p ............................................. 33
27. Thể hiện sự yêu mến.......................................................................... 34
28. Đề cử giải thưởng............................................................................... 35
29. Tiếp cận những người b ạ n ..................................................................36
30. Đặt mục tiêu........................................................................................ 37
31. Tình bạn ả trường ..............................................................................38

32. Ln mỉm cười.....................................................................................39
33. Trang bị cho mình vốn từ vựng phong phú........................................40
34. Hình thành nhóm học tập................................................................... 41
35. Thành lập n h ó m ................................................................................. 42
36. Nói về bản thân...................................................................................43
37. Thân th iệ n ..........................................................................................44

ss cách để
kếtbạn


MỤC LỤC
38. Thái độ tích cực....................................

45

39. Tự chế giễu chính mình.......................................................................46
40. Tránh ngồi lê đơi mách.......................................................................47
41. Giới thiệu sau cùng..............................................................................49
42. Đừng bao giờ làm bạn một cách khiên cưỡng.....................................50
43. Nhận lời m ời........................................................................................ 51
44. Bỏ qua sự thờ ơ ................................................................................... 52
45. Kiên nh ẫn............................................................................................53
46. Bạn bè mạng lại cho chúng ta niềm v u i............................................. 54
47. Chấp nhận những người khác biệt với m ình...................................... 55
48. Nhớ tê n ............................................................................................... 56
49. Sử dụng Internet................................................................................. 57
50. Tránh tỏ ra ngạo m ạn.........................................................................58
51. Xây dựng những quan hệ mới.............................................................59
52. Chân thành..........................................................................................60

53. Gia nhập các hội, nhóm....................................................................... 61
54. Duy trì mối quan h ệ ............................................................................ 62
55. Đừng quá kén c h ọ n ............................................................................ 63

ss cách để
kết bạn


LỜI GIỚI THIỆU
CÓ nhiều bạn bè là một điều tu y ệ t vời, khiến cho cuộc sống của
chúng ta thêm vui vẻ. Nhung nhiều người lại không biết cách để làm
quen với người khác, trong khi một số khác thì lại có thể kết bạn một
cách dễ dàng.
Bạn nên nhớ rằng, trên thế giới có hàng tỉ người, họ đều có thể trở
thành bạn của chúng ta. Vì thế, hãy vứt bỏ sự nhút nhát và bước ra thế
giới bên ngồi, xích lại gần mọi người bằng một nụ cười duyên dáng và
thái độ thân thiện.
Cuốn sách nhỏ này đưa ra cho bạn 55 phưong thức kết bạn, mỗi
phương thức đều đi kèm chú thích và phần đối thoại minh hoạ, mang
đến cho người đọc những gợi ý thú vị và hiệu quả.
Hi vọng rằng, những lời khuyên

thành công, dù ở trường mói, khu nhà
mới hay những mơi trường hoàn toàn lạ
lẫm khác. Hãy thư giãn, cởi mở và vui vẻ
để có thêm nhiều người bạn tu y ệ t vời,
bạn nhé!
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự
mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn
đọc. Rất mong quý độc giả đón đọc và

ủng hộ.
ss cách để
kếtbạn


HIỂU RÕ BẢN THÂN
Trước khi muốn hiểu rõ về người

T P A N C ãã

CUPANâ

: N H Ĩe ĩ V Ậ y ?

.

Ỡ Ắ N Ỡ €>Ể M lỂ u

■•..MÌNH N H Ể Umơn,-

khác và kết bạn, thì có một việc
quan trọng là chúng ta phải hiểu
rõ bản thân mình. Bạn nên tĩnh
tâm ngồi lại và cố gắng tìm ra
những giá trị và nguyên tắc riêng
của mình để khơng có gì phải hổ

thẹn khi làm bạn với người khác.

eúN evẬỴ

NH UNeCŨN Ỡ

Tại 530 viểc hiổu rõ
bản thân Lại quan trợnq
đến vậyp
V) chúng ỉa cần nắm rỡ
nhũng giá ìr'\ và nguyên iắc
của bản thân.

ss cách dể
kết bạn

VIỆC N Ã y R ẤT •.
CẨNTMIỂT
.

lU-IĨLẮM
CẬU Ạ.

.


ĐÙISIG TIẾC LỜI KHEN TẶNG
•■■■ T Ớ N Ỡ Ắ M
.


CHẾCVÁYCÙA

C ẬU T ứ N Ã y © lỡ ,.

.

NĨ CÓ ỡ ỉ LÃM
CẬU CHÚ ý Ã ?

Khi đối thoại với người khác,
ngoài việc lắng nghe, bạn nên
đưa ra những lời khen ngợi.
Những lời khen chân thành và
xác thực dù rất đơn giản nhưng
lại có giá trị to lớn. Nếu biết
khen ngợi đúng cách, bạn sẽ
bắt đầu một cuộc đối thoại thú
vị và hiệu quả đấy.

Nó c ó
■;
^M À U S Ắ C TM Ậ T)
PỄCHỊU. ...•

. • C Ả M Ơ N C Ậ U •.
( V IL Ỡ ÌK ^ -:
■■■;

Pưa ra lài khen r\g0
Lí măng Lại hiểu quả

như th i nàơP
klhíSn ngỊÁ người khác giúp
hạn ầễ dàng bắt chuyện

hơ hơn.

sscáơìđể
Kếtbạn


ĐẶT CÂU HỎI
‘CẬUCĨPMỂN
; NẾU TỚ MỎI CẬU
CHÚT XÍU?

C M uyỆ N S ĩ
v Ậ y ? C ẬU c ứ
..

NÓIPI.

Khi người nói bắt đều câu
chuyện của họ, bạn có thể đặt
câu hỏi về những vấn đề mà
họ đang đề cập. Bạn cũng có
thể hỏi xin thơng tin liên lạc
của người đó để có cơ hội nói
chuyện với họ nhiều hơn.

••••'c Ậ U C Ó T M ể

CMO TỚ XIN S Ố
© lỆ N TM O Ạ l C ỦA
CẬUEHTỢCCM Ứ?..

klhi nàữ chúng ta
cớ thể đặỉ ra cấu hà\

ss cách dể
Kết bạn

;■ ổ , Đ Ư Ơ N Ỡ
NHIẾN RỖ I. S Ố
C Ù A M ÌN H 6 >ẦV . '
C ẬU m u L Ạ I :
NM É! .


GIỮ LIỄN LẠC
..../

C ÂU c ó TH Ể

\

........

N Ỡ H E €>1ỆN TM O Ạ l VẢO \
: c ó VIÉC ỡ ĩ • •
N H Ữ N S K J-|O À N e T H đ l ; ;■ Q UAN T R Ọ N © .
Ỡ IA N N O TR O N â ...ãã ãã.

SAO ?

..... '■..N&Ày? ...••■

Sau khi bạn đã có được số điện
thoại hoặc các hình thức liên
lạc khác với người mới quen,
bạn hãy chủ động liên lạc với
họ thay vì chờ đợi họ liên lạc

lề í
\ \ -‘- ^ 1

với mình. Bạn cũng có thể
thỉnh thoảng gửi tin nhắn hoặc
đến thăm hỏi bạn bố ca mỡnh..ããã.ãr h ụ n â

c ú

â o

õ u

,

\


T C H Ỉ MỎI €>Ể XEM UJC ■

£>ạn nền Làm ậ sau
khi cớ ầược 5Ơ ãện
ỉhữạì Liển Lạc của x\gS(ỉ\
V(\ổ\ cịucnP
jJãy chủ Áộx\g Liên Lạc
hợ, Ằừ\g c\\ờ \\ọ
Uán Lac \!Ớ\ ban.

S5 cách dể
kétbạn


TRÁNH T ỏ RA L ơ ĐÃNG
■' t ớ T H X y c  u :
€>AN
MỘTMĨMM.

Khi bạn đang nói chuyện với
ứ. TỚ Đ A N G
KJ-|ƠNỠ CĨ A I €>Ể

người khác, đừng nhìn chằm

NĨI CM UyỆN P Â y

chằm vào điện thoại, thư điện

tử hay thư thoại. Nếu bạn tỏ ra
lơ đãng, người nói sẽ cho rằng
bạn khơng để tâm vào cuộc
nói chuyện và khơng muốn
kết bạn một cách chân thành.

••'CẬU c ó PHIỀN
K tlƠ N Ỡ N Ế U T Ớ
M ỡl CẬU MỘT

Chúng ta khâng nên

p Ố C T t ĩĂ ?

;
ổ KHÔNG!
T Ớ K Ấ T V H l!

Làm gì khỉ Sang nổ\
chuyển
ng\ẲỜ\ khácp
ũiúng ta khâng nển chăm
chú vàữ các thiá t bị nghe
nhìn, vì như t h i 5ẽ khiin 3ếì
phưcìiộ chơ rằng bạn khàng
muơn k lt ban vài hơ.

ss cách dể
kết bạn


101


HÂY BIẾT LẮNG NGHE
Người biết lắng nghe là người

B IẾ T CÁCH
LẮ N Ỡ N Ỡ H E LÃ
M ỘT PHẨM CHẤT

TỐTÔVcÂUẠ,.

.

TỚ P Ổ N ỡý

:

khơng chỉ nghe mà cịn biết

.. V Ớ I CẬU.

nhìn vào mắt người nói chuyện
một cách chân thành. Người
nói sẽ thấy ý kiến của họ thật
quan trọng và cảm thấy mình

ã
ề ầ .


được tơn trọng khi bạn lắng
nghe họ chăm chú.
' CẬUCÓ TM ỂỡÂy

.

THIỆN C Ả M VỚI N ỡ ư ỡ l ;
m Ắ C B Ằ N Ỡ CÁCH

.

LẮ N Ỡ NỠ HE N ỡ ư ớ l
kj-iA c

Nó i

m ộ t cách

........ . C H Ă M CHÚ.

ĐÚN&VẢỵ

P Ề U ĐÓ
.

..T H Ậ T T U y Ệ T

/

Làm th i nằổ? ấể

chúng ta
thành
ng\Ẳcf\ biát Lắng nghep
Lhúng ta hãy Lắng nghể
mí?t cách chăm chú.

11

5S cách dể
kếtbạn


Harvey Mackay

Đ ư ợ c T'W H C ÁC H

"Bạn học hỏi được nhiều điều khi

C Ù A N S Ư Ở IN Ĩ I. •••■

•-..ẹ Ù A HỌ N Ữ A .,
........ .’.■■ ■

bạn lắng nghe. Khi bạn biết lắng
nghe, cái bạn có được khơng chỉ là
tiền mà cịn là sự tôn trọng."

Johann Wolfgang von Goethe

"Nếu bạn muốn hiểu được suy nghĩ

của một nguời, hãy lắng nghe họ nói."

/
/

Ỵ nghĩa cùa \ỉ\ệc
biát Lắng nghé Là gìp

\

.••” W i\C Ả T Â M
; HỔ N HỌ N Ữ A
CHỨl

V Ậ yT Ớ P H Ả l,

HỌ C C ÁC H L Ắ N S ,
N Ỡ H E T H Ô l.

&i<ềt Lắng nghể 5(Ế giúp
ta hiểu ầẲỢc 5uy nghĩ tính
đách, tâm hơn ngưcẢ nới...
Và ấể iạ ơ ấược thiện cảm
\Zàì người nớ\.

ss cách dể

kết bạn

121


TẬN DỤNG C ơ HỘI
Bạn nên thử làm một việc gì

■ XUsl C H À O ! T ớ LÃ

H Â N H ẠN H '

J E K R y TH O M PSO N , M Ớ r.
. T H A M Ỡ ÍA VÃO NHĨ M
N Y H Ơ M N A ỵ .

.•

€>ược & Ặ P

đó có nhiều người cùng trang

CÂU.

'

lứa với bạn tham gia. Có thể
cơng việc này sẽ mang lại cho
bạn cơ hội gặp gõ nhiều người
cùng chung chí hướng.


’ C Ậ U C Ĩ T H A M Ỡ IA

;

B U ổ l C Ắ M T R Ạ I CỦA
NHĨ M M ÌNH VÀO TU ÂN
T Ớ IR H Ô N Ỡ ?

Nhũng việc như thế
nàữ có thể giúp bạn
gặp gd nhiéu ngư^p

'

CĨ CHỨ ! M ÌNH
N H Ấ T P ỊN H S Ẽ
. T H A M Ỡ IA .

Vó Là nhũng v\ệc có nhiJu
ngưài cùng ấộ ỉuầ vài bạn

tham gia.

13

ss cách dể
kétbạnTHAM GIA NHĨM HỌC TẬP
Hãy tham gia một nhóm

rĨVÃLẤNO
N Ỡ M EC H Ả M C H Ú
BẢI P H Á T B iểu
aJATM Ủ KJ-|O A y-'

.

: TỚ c ũ is lỡ R Ấ T
THÍCH B Â l

học tập (về một mơn học

P H Á T BIỂU
. CỦACƠ ÂV

nào đó) để học hỏi và giúp
đỡ lẫn nhau. Những nhóm
học tập này vừa giúp bạn
gặp gỡ mọi người thường
xuyên, vừa củng cố tình
bạn thêm bền chặt.

íslỡ Ã N H H Ọ C ■;
€> Ó C Ó V Ẻ T H Ú ;

\—0 ích cùa \l\ệc


V Ị NH Ỉ?

■ Ử .T Ớ T H Â V
NÓ H Ấ P D ẨN

dâVi

tham ậa nhàm hợc tập
Là ậ p
Tham g\a nhàm hợc tập
5Ổ giúp chúng ta cớ thểm

nhiều ban mả.

ss cách dể
kẻtbạn

141


TRÁNH CHỈ TRÍCH
.

TOMTMÙslM

• T H O À N Ỡ b^C H O '
N ổ ư đ l KM ÁC R Ấ T

Nếu bạn muốn có thêm nhiều bạn
V ì SAO

TH Ế ?

thì hãy tránh để ý đến những lỗi

BỰCM ÌKIM .

nhỏ nhặt hay chỉ trích người khác.
Ai cũng có thể mắc lỗi, hãy bỏ qua
những lỗi lầm của họ nếu có thể,
và ln ghi nhận những điểm tích
cực của người đó. Thói quen bới
móc lỗi của người khác chính là
rào cản lớn trong việc kết bạn.
■C ẬU TA LUÔN ■;
B Ắ T CHƯỚC

NM UNỠ C ẬU Ấ y '-..

■; : C Ũ N © CĨ NHỮ NỠ .. '

N © ư đ lK J T Á C ,.'

■ ••..O IỒ .IT Ố T M Ã .

d>ạn nên 3ữi mặỉ \lớ\

ư i Lầm của ngách khác
như th i nầo khi muến
xây dựng tình bạnp
jJãy bỏ qua íữi Lầm cùa

ai ầà nếu có ỉhể.

15

ss cách dể
kếtbạn


ĐỐI XỬ TỐT VỚI MỌI NGUỪI
Bạn khơng nên có ý định làm

XIN C H A O !
C ẬU lO-IOẺ CHỨ?

C Ả M ƠN C ẬU , ' .
T Ớ W -IO Ẻ .

hại người khác, và cũng đừng
phán xét người khác qua diện
mạo hoặc cách ăn nói. Nếu một
ai đó cư xử không t ố t bạn hãy
phớt lờ họ, thay vì để bụng.

"■ Ỳ Ớ C Ĩ T H Ể M Ỡ l
C ẬU M Ộ T CỐC T R À ;

XIN LỐ I, T ớ
OANỠBẬN.

KJ-|ÔN<3 ?


Chúng ỉa phản ứig như
ihế nàơ nếu có aỉ

cư xử Vmơng tớ tP
N
ss cách để
két bạn

cư xử lchâng iữỉ,
hầy Là hữ ầ\.

161


HƯỞNG ÚNG NGƯỜI KHÁC
C ẬU €>Ã t>ỂN
P H Ố B A O â l

Nu ai ú ang k chuyn

ã.
. T ớ CHƯ A. CÓ

R Ạ P XIẾC T H À N H
J

cười hoặc làm điều gì đó


Ỡ ỈB Ặ C B IỆ T .

...... C HƯ A?

Ã?

vui nhộn, bạn hãy cười hóm
hỉnh để hưởng ưng họ. Họ
sẽ rất vui vì sự thiện chí
của bạn đấy.

■CHỨ H Ể đ R Ạ P ■;
XIẾC T R Ơ N ©

.

R Ẩ T BUỔ N CƯỠI .•
.

N/iệc bạn

Vui khi

.. C ẬU Ạ .

Ổ V Â V H Ả rV Ậ y ■
HÔ M NÃO CHNâ
M K|HCNâ>1
'ããã.X E M X i c N H ẫ !
nguâ\ k h á c k ể ch u y ể n

cưí^ th ể ’ hiển đ d u g ì P
Pi(ểu ăớ chơ thấy bạn
tinh 'ựả 5ự hí?m hỉnh và Cớ
duyên của ngưí^ kể chuyện.

17

SScàchdể
kếtbạn


William James

€ X JN e V Ậ Y Đ Á N G

.

■‘R A CMÚNỠ TA P H Ả I
L Ã N ỡ ư đ l Đ Ẩ U TIÊN
IẠ T H Ậ T € > â V

tớ

■ BUỔ N CƯỠI V Ĩ NHŨNỠ .

C H ẢTH ẤYBU Ỗ N


"Chúng ta cười khơng vì chúng

.

C H U yỆN M ÌNH

:

M Ớ I P H Ả I.

CƯỚI V Ĩ C H uyỆ N

MĨKIMkJ ỡĨCÀ.. •

ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh
phúc vì chúng ta cười."

Vladimir Nabokov

"Nụ cười là liều thuốc tố t nhất."

CÓ CHỨ !

É>Ể LÃ M t>Ư Ợ C

PIỄUPĨCĨ
ICiiĨKJ-|ƠNe7.

N H U N Ỡ C H ỈB A N ,•

.

P Ẩ U T H Ô I!

E?ạn cảm thấy thá nàớ
nếu x\g\Ẵch khác cưới khi
bạn Về chuyềnp
&ạn 5<ẽ thấy mình

có khiáu hài \wẮỚc.

ss cách dể
két bạn

181


GIỮCHỮTÍN
; CHÚ HIỂU M Ã .

C M Ú JE R K V C M Á U
XIN LỐ I V ĩ €>Ã KH Ô N G
TH Ể €> és| B Ữ A TIỆ C
,

K IH Ư Đ Ấ H Ứ A Ạ .,

.

C H ÁU €>Ã G Ọ I


. [ B IỆ N B Á O TRƯỚ C •.
■ L Ã T Ổ T R Ổ l.

Khi có hẹn một người mới
quen, bạn hãy đến điểm hẹn
đúng giờ. Nếu vì lí do nào
đó phải đến trễ hoặc khơng
đến được điểm hẹn, bạn hãy
gọi điện thơng báo và xin lỗi
người đang chị bạn.

Ả .C H Ú C Ĩ R A

;

;

KJ-|ƠNQCHÚ

NỠ O ÂI THỊ TRẤN

P H Ả I H O ÃN LẠ I

ty -tô N Ỡ Ạ Ĩ’

V Ỉ M Ộ T V iệ c

■■


©Ấi?.......'

Chúng ỉa nên Làm g)
nếu lchâng ih ể đến
gặp ng\Ẳch bạn xnớ\ như
Áã h ẹ c p

úãy th^ng háo và
xin vễ\ ho.

19

ss cách để
kết bạn


TÌNH NGUYÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC


■M E N R yB Ậ N B ỊU
M Â V N Ỡ Â yN A y

..

V ì R Ấ T NHIỀU C ÁC....... D Ự Á N .


Những người tình nguyện

; ứ , TỚ C ŨNG B IỂ T .

;

TH Ế , V Ỉ © Ẩ N €>Ây

giúp đỡ người khác thật đáng

A N H Ấ y ÍT ĐỐM
, C Â U LẠ C B Ộ .

ngưỡng mộ, bạn cũng nên
làm như vậy. Những hành
động tình nguyện có thể góp
phẫn xây dựng cộng đổng
ngày một tố t hơn và giúp
bạn hướng đến một mục ớch
chung vi nhiu ngi khỏc.
.ããããã't

âh

l ó


.

:


ã :

â l P A N H Ấ y
.

Viểc giúp ấõ ngưấ
khác Cớ' th(ế ăuợc thực
hiển như thé nàíPp

n

; C H Ú N © TAN ÊN
M Ộ TTAy ,

P ổ N © ý . VTỆC
N Á y R Ấ T c ó ÍCH
,€ ) Â V

cẬ

UẠ!

CUúng ta c
nhiều côĩ\g viểc thiển nguyỊn
ầể xây dựng cộng ẵồng.


/


ss cách để
kết bạn

201


LÀ MỘT NGƯỜI BẠN ĐÁNG TIN CẬY
.

C Ậ U C Ó LỠ l
KJ-HjyÊN © ĩ CHO
TỚ SAU rm i P Ã
N Ỡ H E B ÍM Ậ T C Ù A .

ƠN©?

TỚ KJ-tƠN©?

CĨ thể giãi bày với một ai đó
.

ử , T ớ ĐAN©
CỐ NỠ M ĨCÁCH
. © lÀ I QUyẾT © lú p
CẬUÔỴ!

là điều tuyệt vời nhất trong
tình bạn. Bạn cần thành thật
với người bạn thân thiết của


A1

m

mình và có thể chia sẻ với
họ một số điều riêng tư. Một
người bạn tố t sẽ ln lắng
nghe và giữ bí mật cho bạn.

/ CẬU€>ỪN©
. TIẾT LỘ NĨ
■ CHO A I NHÉ!.

ĐÙ N© LO! T ớ SẼ
© IỮ K .ÍN B ÍM Ậ T
N Â yM À .

Những ngư<^ bạn thực:
5ự 56 Làm gì c? bạnp
l\ợ 5ẽ ln C ỡ gắng giữ kín
bí mật mà bạn ểã chia 5ẻ
\lổ\ \\0.

121

ss cách dể
kêtbạnGIỮ UỀN LẠC VÀ THƯỜNG XUYÊN GẶP GỠ
C h ủ N H Ậ T TRƯỚC
TỚ Đ Ế N C Ấ U L Ạ C
B Ộ T ĨM CẬU M Ấ l

, ;

Bất cứ khi nào có điều kiện, bạn
Ỵ tớic^iơn;

\

Ả , NƠ M Â y

C Â U LA C B Ơ^

^

^

.7

IX

,


Bạn có the đơn gián là tham dự

M Ã KJ-IƠN© Ỡ Ặ P ,một bữa tiệc, ghé qua bàn học


họ ngồi, hoặc gặp họ ở một trận
đấu bóng. Việc tiếp xúc thường
xuyên là một trong những nhân
tố quan trọng để giữ cho mối dây
tình bạn ln bền chặt. Khơng ai
có thể duy trì tình bạn khi vắng
mặt q lâu.
. Ổ!KJ-iƠNSCĨ
C Ĩ C M U yỆN
s ĩ SAO ? ,

B?ạn cần Làm ậ êể
g\ữ chú> tình bạn Lu^n
b<ển chặtP

/

,

S ĩ €>ẮU. T ớ CĨ


•. CHÚT VIỆC R IÊ N S .

X yM Ã .

jJãy giữ Liển Lạc và
ỉhưàng xuyển gặp gd nhau.

I
ĩ

/

\

V
ss cách dể
kết bạn

221


DUY TRÌ NHỮNG MỐI QUAN HỆ c ũ
C M Ã O JÀ C X !

.
C ẬU Â y LÃ M Ộ T
.
TỚ ĐÃ&ẬP
,

F K A I ^ TẠI T^^KẬN V
a j C Ủ A TỚ .
: € > Â 'u tó N © T U Ẩ N :
TỚ C Ũ N â > â p CU
ãã.. y TI C ÂU lẠ iC BỘ M Â y
TRƯỚ C Đ Â V
N S Ã yT R Ư Ớ p,

Nếu việc mở rộng các mối
quan hệ mới là cần thiết thì
việc giữ những mối quan hệ
cũ cũng quan trọng không
kém. Việc lãng quên đi bạn
bè cũ sẽ làm bạn mât đi
nhiều mối quan hệ tố t đẹp.
■anhâVcởnlã ■
T H Ã N H V TÊ N C Ủ A

.■••■■•■■..••........•••

6 >ộl B Ĩ N © Đ Á

. c ó CHỨ, NH Ư N © ã

I^ A K J -|ễ N â ?

ã ãã IC^ÌƠN© CHƠ I B Ĩ N ©
T H Ư Ở N Ỡ X U yỀ N •:
■•


NHƯ TRƯỚC.

Chúng ta nên Làm gì
ầể duy trì \no\ quan hệ

bạn báp
jJãy xhớ ddn những ngươi
bạn cũ và Liển Lạc \!Ớ\ họ
■thưc^g xuycn.

123

ss cách để
kếtbạn


T ỏ RA THÂN THIỆN
.••■ B Ộ € > Ổ C Â U M Ặ C
\

L ỡ l l
NMUNieRÂTCÁ
... T Í N H P Ẩ ỵ

Bạn nên mặc quần áo đơn giản

ổ ! C Ả M ƠN

T R Ô N Ỡ P Ơ N Ỡ IA N


và không quá loè loẹt. Quan

• . C Ậ U NHÉ.


trọng là bộ quần áo phải thể
hiện được cá tính của bạn. Một
nụ cười hồ nhã cũng góp phần
làm cho bạn trở nên thanh lịch
và chín chắn hơn.

•• ••■ T R đ lM Ũ A H Ề ,
..

M Ặ C NHƯ CẬU T R Ơ N Ỡ
R Ấ T e Ọ N © À N Ỡ VÃ
NÂNỠĐỘNS

.•••

.

B ộ Đ ỗ CÙA

: C Ậ U C Ũ N © R Â 't
T H A N H LỊCH! ;

0?ạn nển Làm gì đá mình
trâ n g giản dị, d ễ g ầ n p

úãy mỉm cưêẢ thân thiển và

tránh ăn mặc q diêm dúa,
cầu kì.ss cách dể
hết bạn

/

241


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×