Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

KIEM TRA 15 MOM CN7 HKI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.22 KB, 3 trang )

(1)

Trường THCS Hồi Tân
Lớp : 7A


Họ và Tên:………


ĐIỂM KIỂM TRA : 15 PHÚT
MÔN : CÔNG NGHỆ 7
TUẦN : 5


Đề 1
I/ TRẮC NGHIỆM


Dùng bút khoanh trịn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Đất xám bạc màu là:


A. Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng. C. Đất có nồng độ muối cao.
B. Đất nghèo chất dinh dưỡng. D. Đất chứa nhiều muối phèn


1. câu nào đúng nhất:


A. Phân bón gồm 3 nhóm: cây xanh, đạm, vi lượng.
B. Phân bón gồm 3 nhóm: đạm, lân, kali


C. Phân bón gồm 3 nhóm: phân chuồng, phân xanh, phân hữu cơ.
D. Phân bón gồm 3 nhóm: phân hữu cơ, phân hố học, phân vi sinh.


2. Mục đích của làm ruộng bậc thang laø:


A. Giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.


B. Hạn chế dịng nước chảy, hạn chế được sói mịn, rửa trôi.


C. Tăng bề dày lớp đất trồng.


D. Tăng độ che phủ đất.
II/ TỰ LUẬN


Câu 1: Đất trồng có vai trị gì?


Câu 2: Giống cây trồng có vai trò quan trọng như thế nào trong trồng trọt?
Bài làm(2)

Trường THCS Hồi Tân
Lớp : 7A


Họ và Tên:………


ĐIỂM KIỂM TRA : 15 PHÚT
MÔN : CÔNG NGHỆ 7
TUẦN : 5


Đề 2
I/ TRẮC NGHIỆM(5 đ)


Dùng bút khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:


1. Trong các cách sắp xếp về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng từ tốt đến kém sau cách
sắp xếp nào là đúng?


E. Đất cát, đất thịt, đất sét. C. Đất thịt, đất sét, đất cát.
F. Đất sét, đất thịt, đất cát. D. Đất sét, đất cát, đất thịt.
2. Loại phân nào sau đây khơng phải là phân hố học?G. Phân đạm. C. Phân Xanh.
H. Phân lân. D. Phân vi lượng.


3. Đâu là nhược điểm của cách bón phân “phun lên lá”:
A. Cây dễ sử dụng.


B. Phân bón khơng chuyển thành chất khó tan do khơng tiếp xúc với đất.
C. Tiết kiệm phân bón.


D. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp.
II/ TỰ LUẬN


Câu 1: Đất trồng có vai trị gì?
Câu 2: Nêu vai trị của giống?(3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×