Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Tap Huan Su Dung Cong Nghe Thong Tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (597.51 KB, 10 trang )

(1)


(2)

NỘI DUNG TẬP HUẤN CNTTA. Buổi sáng:1. Lắp máy (CPU), khởi động.2. Sử dụng phần mềm soạn giáo án trình chiếu


(Microsoft Powerpoint)3. Sử dụng máy Scanjet.B. Buổi chiều:1. Thực hành soạn giáo án. (Chia 4 nhóm soạn 1


tiết giáo án và trình chiếu).
(3)

LẮP MÁY (CPU), KHỞI ĐỘNGLắp máy (CPU):a. Tổng quan:CPU khởi động được tối thiểu phải cần các thiết


bị sau: Màn hình, bàn phím, chuột và dây dẫn nguồn


máy.b. Cách lắp: (gồm có 3 bước).-Bước 1: Lắp dây tín hiệu của màn hình.-Bước 2: Lắp dây tín hiệu của phím + chuột.-Bước 3: Lắp dây dẫn điện nguồn máy CPU.
(4)

LẮP MÁY (CPU), KHỞI ĐỘNG


2. Khởi động (CPU):- Cắm các thiết bị có sử dụng nguồn điện như: màn


hình, CPU vào phích điện.- Ấn nút khởi động (

Power

) trên CPU. Máy bắt đầu


hoạt động.-> Lưu ý:

Một số máy tự động hoạt động vào


Windows. Nhưng một số máy hoạt động được một


lúc (Màn hình đen, chữ trắng) đến đây ta nhấn

F1
(5)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Microsoft PowerpointSOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU1. Khởi động Microsoft Powerpoint: (có nhiều cách)- C1: Vào

Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft


Powerpoint 2003

. (Click traùi).- C2: Double click vào biểu tượng

Microsoft Powerpoint


2003

có ngồi màn hình desktop. (click trái 2 lần liên tục).2. Làm việc trên Microsoft Powerpoint:a. Thieát keá trang Slides:
- Để nhập nội dung chữ

Việt

vào trang thì ta click chọn các


khung có trên slides (khi chọn khung thì ở viền khung có


dạng dấu chấm) lúc đó ta vào cửa sổ

Font

và chọn Font chữ
(6)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM Microsoft Powerpoint


SOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU


- Điều chỉnh cỡ chữ, vị trí trình bày hợp lý với cách thiết kế của ta.


b. Tạo Slides mới:


- C1: Click vaøo Insert (treân thanh Menu) / New Slides.


- C2: Click vào biểu tượng New Slides (trên thanh thực đơn)
- C3: Ấn giữ phím Ctrl cộng với phím M (trên bàn phím).


c. Chèn thêm Text Box vào trang Slides:


- Click vào biểu tượng ơ hình chữ nhật (thanh thực đơn phía dươi).
- Di chuyển chuột vào trang Slides, vẽ Text Box.


d. Choïn / bỏ chọn màu nền, màu viền cho Text Box:


- Click chọn text box cần Chọn / bỏ chọn màu nền, màu viền.


- Di chuyển chuột đến (thanh thực đơn phía dươi). Click vào hộp thoại(7)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM Microsoft PowerpointSOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU
e. Tạo hiệu ứng:


-Chọn text box cần tạo hiệu ứng.


-Vào Slides Show (trên thanh Menu) / Custom Animation -> xuất
hiện hộp thoại bên phải màn hình.


- Click mở nút Add Effect có biểu tượng ngôi sao vàng. Tùy chọn
hiệu ứng thích hợp:


-Ngơi sao xanh Entrance: Hiệu ứng làm xuất hiện.


-Ngơi sao cam Emphasis: Hiệu ứng làm phình to,…(dùng ghí
chú một vấn đề).


-Ngơi sao đỏ Exit: Hiệu ứng làm mất đi nội dung.


-Ngôi sao trắng Motion Paths: Hiệu ứng làm nội dung chạy
từ vị trí này sang vị trí khác.(8)

SỬ DỤNG Máy Scanjet.1. Khởi động máy Scanjet:


- Cắm dây điện nguồn.


- Ấn nút khởi động (Power) trên Scanjet.2. Khởi động phần mềm máy Scanjet, Scan hình ảnh – nội dung:


- Double click vào biểu tượng HP Solution Center có ngồi màn hình
desktop. (click trái 2 lần liên tục).


- Click chọn nút Scan Picturc.


- Click chọn nút Scan.


- Click chọn nút New Scan.


- Di dời cửa sổ để chọn hình ảnh, nội dung cần Scan.


Lưu ý: Chọn vừa đủ hình ảnh, nội dung cần Scan. Có thể Scan nhiều hình
ảnh, nội dung cùng một lúc.


- Click chọn nút Accep All. Hộp thoại HpScanning xuất hiện lúc này ta
chọn No.(9)

SỬ DỤNG Máy Scanjet.


3. Tìm kiếm và sử dụng hình đã Scan.- Click phải vào biểu tượng

My Computer

có ngồi màn


hình desktop /

Explore

.- Click vào dấu cộng của thư mục

My Doucuments

/ Click


vào dấu cộng của thư mục

My Scan

/ Click vaøo thư mục2009-20(Feb)

.
- Tìm kiếm nội dung hình ảnh vừa Scan, click chọn những


hình ảnh đó (ấn giữ phím Ctrl kết hợp với click trái). Trê


chuột vào 1 trong các hình vừa chọn ta click phải chọn lệnhCopy

.
(10)×