Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM – NINH BÌNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (738.59 KB, 27 trang )

Tiểu luận
DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU
LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM – NINH BÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
I.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

II.

QUY MÔ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, NHỮNG CƠ HỘI
THÁCH THỨC VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM NINH
BÌNH
I.

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội

1.

Vị trí

2.

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tài nguyên du lịch

II.


Đánh giá thực hiện QHTTPT du lịch tại Khu du lịch

sinh thái Vườn Chim Thung Nham Ninh Bình
1.

Khách du lịch

2.

Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch

3.

Lao động ngành du lịch

4.

Tổ chức không gian du lịch

5.

Những nội dung chủ yếu của QHTTPT du lịch ở Khu du

lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham Ninh Bình
III.

Những cơ hội thách thức và nguồn lực phát triển du

lịch ở Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham Ninh Bình
1.


Xu thế phát triển du lịch của thế giới
1


2.

Những cơ hội và thuận lợi

3.

Những khó khăn thách thức

4.
PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT
TRIỂN DU LỊCH CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM
THUNG NHAM NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020
I.

Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch của Khu du lịch

sinh thái Vườn Chim Thung Nham Ninh Bình đến năm 2020
1.

Chỉ tiêu khách du lịch

2.

Thu nhập du lịch


3.

Giá tri tăng thêm (GDP du lịch)

4.

Nhu cầu đầu tư

5.

Nhu cầu cần phòng lưu trú

6.

Nhu cầu lao động

7.

Sản phẩm du lịch đặc trưng

II.

Tổ chức không gian du lịch

1.

Các hướng phát triển không gian du lịch

2.


Hệ thống các điểm du lịch

3.

Tuyến du lịch

PHẦN THỨ BA
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN
CHIM THUNG NHAM NINH BÌNH
1.

Giải pháp đầu tư phát triển du lịch
2


2.

Giải pháp về cơ chế chính sách

3.

Giải pháp về hát triển nguồn nhân lực

4.

Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch

5.


Tổ chức thự hiện quy hoạch

6.

Đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

3


PHẦN MỞ ĐẦU
I.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

1 Mục tiêu kinh tế
- Nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng để nhanh chóng phát
triển ngành du lịch, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, góp
phần nâng cao đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ
trọng đóng góp của ngành du lịch vào tổng thu nhập của các tỉnh địa
phương
- Nhằm thu hút các vốn đầu tư trong và ngoài nước vào KDL sinh
thái Vườn Chim Thung Nham để góp phần hình thành và phát triển
các khu, tuyến điểm du lịch tại địa phương
2 Mục tiêu xã hội
- Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng

nhu cầu chính đáng của du khách, Thu hút cộng đồng dân cư tham gia
vào hoạt động du lịch, đóng góp và bảo về lợi ích cộng đồng
- Nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến VN
nhưng ko làm nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
3 Mục tiêu môi trường
- Quy hoạch du lịch xác định phải gắn liền với việc bảo vệ môi
trường sinh thái bền vững, với cơ chế quản lý phù hợp để vừa tôn tạo,
khai thác vừa bảo vệ được các di sản thiên nhiên, cảnh quan mơi
trường
II. QUY MƠ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.

Quy mô dự án
4


Tổng diện tích tự nhiên của Khu du lịch sinh thái vườn chim
Thung Nham là hơn 300 ha, trong đó :
- Phần diện tích trang trại (ni gia cầm, trồng rau...): hơn 5 ha
- Phần diện tích mở rộng khu nhà sàn:2,5 ha
- Phần diện tích mở loại hình du lịch bắn súng sơn: 3.5ha
- Phần diện tích mở khu leo núi: 3.15ha
- Phần mở rộng khu tham gia teambuilding: 2ha
- Phần quy hoạch, mở rộng sân khấu ngoài trời:0.5ha
=> Tổng diện tích quy hoạch 16.65 ha
2.

Thời gian thực hiện dự án

Từ năm 2015 đến hết năm 2020

III.

CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1 Cơ quan thực hiện
- Cấp phê duyệt : Thủ tướng chính phủ
- Cơ quan trình duyệt và thẩm định : Bộ Xây Dựng
- Cơ quan lập quy hoạch: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn
quốc gia - Bộ xây dựng
2 Cam kết thực hiện
- Thu hút lượng lớn cả khách du lịch trong và ngoài nước
- Khai thác tối đa các lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và tài nguyên
thiên hiên để phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ theo hướng bền
vững kết hợp bảo về môi trường
- Xây dựng các khu chức năng và hạ tầng hiện đại, đồng bộ
IV.NGUỒN TÀI CHÍNH
Tổng số vốn đầu tư vào dự án là: 400 tỷ đồng
5


1. Vốn đầu tư phát triển hạ tầng từ ngân sách nhà nước chiếm
10% ước tính 40 tỷ đồng
2 .Vốn tích lũy GDP du lịch của doanh nghiệp hoạt động diện tích
trên địa bàn chiếm 10% ước tính 40 tỷ đồng
3 .Vốn vay ngân hàng và các vốn hỗ trợ khơng hồn lại từ các tổ
chức phi chính phủ chiếm 15% ước tính 60 tỷ đồng
4. Vốn đầu tư trực tiếp tư nhân và các doanh nghiệp chiếm chiếm
15% ước tính 60 tỷ đồng
5 .Vốn liên doanh liên kết trong nước chiếm 25% ước tính 100 tỷ
đồng

6. Vốn đầu tư trực tiếp từ liên doanh với nước ngoài chiếm 25%
ước tính 100 tỷ đồng
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, NHỮNG CƠ HỘI
THÁCH THỨC VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM NINH
BÌNH
I.

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội

1.

Vị trí

Nằm sâu trong những dãy núi và xa khu dân cư, Thung
Nham được biết đến là nơi có nhiều lồi Chim cư trú làm tổ. Đến đây
ngoài tham quan các lồi Chim bạn cịn có thể khám phá các Hang
Động trên mặt nước và trên núi.
Về mặt địa giới hành chính thì Thung Nham (Thung Chim) thuộc
xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Thung Chim được bao quanh bởi các dải
6


rừng nhiệt đới trên dãy núi đá vôi, với nhiều thung lũng và hang động.
Hiện Thung Chim đã được đưa vào khai thác du lịch (do Công ty Cổ
phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh thành lập), với
nhiều hạng mục cảnh quan, trong đó bao gồm cả khu lưu trú, khu nhà
hàng, khu vui chơi cho hoạt động team building. Tuy nhiên nếu bạn
chỉ có nhu cầu ngắm Chim thì họ cũng tổ chức bán vé dành riêng cho

hoạt động này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin về điểm
du lịch Thung Nham.
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội, tài nguyên du lịch.
* Tổng quan
Thung đồi Hải Nham (gọi tắt là Thung Nham) rộng hơn 40 ha
nằm ở cực tây xã Ninh Hải và huyện Hoa Lư, cách trung tâm thành
phố Ninh Bình 10 km. Thung Nham là nơi tiếp giáp giữa huyện Hoa
Lư với các huyện Gia Viễn, Nho Quan và thị xã Tam Điệp đều thuộc
tỉnh Ninh Bình.
Thung Nham nằm trong khu rừng đặc dụng Hoa Lư với địa hình
cát-tơ đá vôi trồi lên giữa vùng đồng bằng ven biển tương đối bằng
phẳng của Miền Bắc Việt Nam. Vùng đá vôi nổi lên này nằm xen kẽ
với hàng loạt các khe suối có nước thường xuyên và các các thung
lũng ngập nước theo mùa. Độ cao tuyệt đối của vùng từ 10 đến 281 m.
Thảm thực vật tự nhiên ở Hoa Lư là rừng trên núi đá vôi và rừng
thường xanh trên đất thấp ở các thung lũng đan xen giữa các vùng đá
vôi. Theo kết quả điều tra của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (FIPI)
và Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình trong các năm 1999-2000, tổng số có
577 lồi thực vật bậc cao có mặt đã được ghi nhận. Có 10 lồi thực vật
7


quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam đã ghi nhận trong thời
gian điều tra trong đó có Tuế đá vơi.
Khu rừng văn hóa lịch sử Hoa Lư có hàng loạt các giá trị lịch sử,
văn hoá và du lịch. Dưới triều đại nhà Đinh vào thế kỷ X, Hoa Lư đã
được chọn là kinh đô của Việt Nam, khu vực này sau đó vẫn tiếp tục
là kinh đơ dưới thời Tiền Lê. Có rất nhiều đền chùa và hang động ở
khu vực này, chúng tạo thành những tuyến du lịch nổi tiếng.
* Tài nguyên du lịch

- Động Vái Giời
Động Vái Giời nằm ở độ cao 439 bậc đá để lên tới cửa động. Nằm
trên một ngọn núi cao, động rộng khoảng 5000m2 với 3 tầng động ẩn
chứa rất nhiều măng nhũ đá lung linh huyền ảo được ví như: “Trần
gian, Địa ngục và Thiên đường”. Tương truyền nơi đây người xưa đã
lập đàn tế Trời để cầu cho mưa thuận gió hịa, mùa màng bội thu.
- Hang Bụt
Hang Bụt là một hang đá tự nhiên dài 500m. Nơi rộng nhất tới
70m, trần hang cao khoảng 30m, hang có hệ thống nhũ đá lung linh kỳ
ảo. Đặc biệt trong hang có hình ơng Bụt như đang hiện hữu ngồi bên
cạnh dịng sơng ngầm. Trong hang Bụt khơng có hệ thống đèn, khách
du lịch và hướng dẫn viên phải cầm đèn pin để tham quan.
Hang Bụt thơng xun qua lịng núi Tướng, là nơi ngăn cách giữa
2 huyện Hoa Lư và Nho Quan.
- Động Ba Cô
Động Ba Cô gắn với truyền thuyết xưa kia khi vua Đinh Tiên
Hoàng bị đầu độc, các Thần Y đều hết lòng cứu chữa nhưng không
8


tìm ra phương thuốc nào chữa trị được liền thơng báo cho tồn dân
trăm họ, ai có tài tìm được thuốc quý giải độc cứu Vua thì sẽ được ban
thưởng. Lúc này tại kinh thành Hoa Lư có ba chị em trong giấc chiêm
bao thấy một hang động tại Thung Nham có nước quý có thể giải độc
cứu Vua. Ngay sau khi tỉnh dậy, ba cô gái đã vào động để lấy nước
cứu Vua nhưng không may khi tới động này lấy nước ba cô gái đã bị
hổ bắt. Để tưởng nhớ tới ba cô gái, người dân nơi đây đã đắp một ngôi
mộ và đặt tên động là động Ba Cơ để tỏ lịng thành kính.
- Động Tiên Cá
Động dài hơn 1500m có hệ thống nhũ đá mn hình vạn trạng.

Trải qua hàng triệu năm thiên nhiên kiến tạo, nơi đây còn lưu truyền
lại một câu chuyện về một nàng Tiên Cá hóa đá. Nhũ đá trong lịng
động như những bức tranh nghệ thuật tinh xảo của tạo hóa.
- Động Thủy Cung
Với chiều dài 700m bên cạnh là hệ thống nhũ đá đẹp lung linh
huyền ảo được ví như một cung điện ở dưới nước vô cùng nguy nga
và tráng lệ.
- Du lịch sinh tháiVườn Chim
Là nơi cư trú và sinh sống của đa dạng các loại chim như cị, vạc,
diệp, le le, mịng két, chích chịe lửa, cho tới sáo đá… Điều đặc biệt ở
vườn chim là có hai loài chim quý hiếm được ghi trong sách đỏ là
Hằng Hạc và Phượng Hoàng, một trong những linh vật nằm trong bộ
tứ linh Long-Ly-Quy-Phượng.
- Thung lũng Tình Yêu
9


Là thung lũng có khơng gian thơ mộng được tạo bởi sự kết hợp
hài hòa giữa cỏ cây hoa lá, những khóm Lan rừng đầy màu sắc cùng
với tiếng chim kêu nhiều âm điệu làm nên những bản tình ca lãng
mạn.
Khu rừng đặc dụng Hoa Lư là điểm du lịch với sự đa dạng của
các hệ động, thực vật và khơng khí trong lành và chiêm ngưỡng sự
hùng vĩ của núi rừng nơi đây.
- Cây Đa Di Chuyển
Đó là một cây cổ thụ đứng sừng sững giữ núi rừng Thung Nham,
cây đa đã di chuyển ba lần quanh ngôi đền cổ và được các nhà khoa
học, các nhà chuyên môn đánh giá mỗi bước di chuyển kéo dài hơn
300 năm.
Đền Gối Đại là một ngôi đền cổ, thờ các vị thần trấn trạch Hoa Lư

tứ trấn.
- Miệt Vườn
Với tổng diện tích 80000m2 trồng cây ăn trái đa dạng các loại cây
của xứ sở nhiệt đới như: táo, ổi, khế, xoài, hồng, vải, na… Ngoài ra,
tại khu miệt vườn khách du lịch có thể trải nghiệm cơng việc làm
vườn như một người nông dân thực thụ.
*

Một số dịch vụ khác

- Hát karaoke với cây hát chọn bài và màn hình karaoke với khu
vực trong nhà và có điều hịa. Với khu vực ngồi đảo, có dàn âm
thanh, máy chiếu
- Đốt lửa trại ngồi đảo cùng nhau nhảy sạp, nướng ngơ hoặc sắn
khu vực ngoài đảo
10


- Dịch vụ nhạc công phục vụ đêm GALA dinner và các chương
trình văn nghệ biểu diễn
- Thuê xe đạp tham quan Vườn Chim Thung Nham
- Ngồi ra KDLST cịn có phịng hội nghị, hội thảo, đèn led ngồi
trời và sân bãi chơi teambuilding
II.

Đánh giá thực hiện QHTTPT du lịch KDL sinh thái Vườn

chim Thung Nham
1.


Khách Du lịch

Đối tượng khách ở đây vô cùng phong phú. Do là khu mới được
khai thác và đi vào sử dụng nên chưa thể định hướng rõ đối tượng
khách. Sau khi quy hoạch lại,đối tượng khách du lịch hướng tới là
khách đồn,khách gia đình,các em nhỏ,thanh thiếu niên…
2.

Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch

Trong khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham có đầy đủ
các dịch vụ ăn uống và lưu trú gồm : khu nhà sàn tập thể , nhà sàn
riêng (phịng đơn, phịng đơi vệ sinh khép kín, tiện nghi đầy đủ), khu
nhà ăn, hát karaoke, bể bơi, lều quanh hồ để ngồi nghỉ ngơi uống
nước… với một khung cảnh rất đẹp và thanh bình rất thích hợp để
nghỉ dưỡng trong những ngày cuối tuần.
Về dịch vụ ăn uống nhà hàng cũng tương đối rộng rãi, phục vụ
gọi món trực tiếp hoặc set menu (mức giá thấp nhất khoảng 150.000đ)
với các món đặc sản cơm cháy, thịt dê, mắm tép Gia Viễn... Điều đặc
biệt hấp dẫn đó chính là tất cả những thực phẩm ( rau củ quả, thịt lợn,
dê..) đều do khu du lịch tự cung tự cấp nên rất đảm bảo .
11


Cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Thung Nham theo hướng
đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với kiến trúc hiện
đại. Khu nghỉ dưỡng với 15 dãy nhà sàn gỗ được trang bị đầy đủ các
tiện nghi sinh hoạt, phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch.
3.


Lao động ngành du lịch

- Đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên trẻ trung, năng động, lịch sự,
văn minh, luôn tâm huyết với nghề
- Đội ngũ ngành du lịch được đào tạo chuyên sâu,tận tâm với
nghề,làm việc có trách nhiệm,thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp
vụ.
4.

Những nội dung chủ yếu của QHTTPT du lịch ở KDL sinh

thái Vườn chim Thung Nham
- Để hút khách du lịch, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du
lịch Doanh Sinh đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham theo hướng đồng bộ,
kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với kiến trúc hiện đại. Khu
nghỉ dưỡng với 15 dãy nhà sàn gỗ được trang bị đầy đủ các tiện nghi
sinh hoạt, phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó,
Cơng ty xây dựng đội ngũ phục vụ khách thật tận tình, tâm huyết lịch
sự văn minh, giúp du khách cảm thấy thoải mái suốt thời gian tham
quan và nghỉ ngơi. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh khu
du lịch và kết hợp với một số công ty du lịch lữ hành để đưa Thung
Nham trở thành một trong những điểm đến của các tour du lịch trong,
ngoài nước. Song, một trong những yếu tố tiên quyết để Thung Nham
trở thành khu du lịch sinh thái, đó là trong nhiều năm qua, Cơng ty đã
12


kiên trì bảo vệ mơi trường sinh thái, khơng làm phá vỡ cảnh quan
thiên nhiên.

- Hơn 10 năm qua, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng,
chăm sóc và bảo vệ 10 ha rừng, trong đó có nhiều loại cây lấy gỗ có
chất lượng cao như keo, xà cừ, sưa đỏ, sưa trắng, dó bầu. Cơng ty đã
trồng 5 ha cây ăn quả cùng các loại cây cảnh có giá trị như sanh, tùng
la hán, lộc vừng và bồn hoa, thảm cỏ nhằm bổ sung chất màu cho đất,
đồng thời giữ nước và dần tạo dựng nên một quần thể thực vật có sự
kết hợp giữa cây lấy gỗ, cây ăn quả và thảm thực vật xanh. Do làm tốt
công tác bảo vệ rừng nên nhiều loại động vật như khỉ vàng, gà rừng,
don, cầy đã xuất hiện và phát triển thuận lợi. Đặc biệt, thời gian gần
đây, vườn chim trong khu du lịch sinh thái đã thu hút 17 loài chim với
khoảng 10.000 con về đây trú ngụ và sinh sống, trong đó có rất nhiều
lồi q hiếm như chim hạc, phượng hồng đất....
- Ơng Phạm Cơng Chất cho biết thêm, thời gian gần đây có nhiều
loài chim lạ di cư đến khu sinh thái. Ban đầu chúng cũng rất thân thiện
với con người. Tuy nhiên, do nhận thức còn nhiều hạn chế, người dân
chưa biết trân trọng, bảo vệ rừng nên tình trạng chặt cây, phá rừng
khiến đất đai thối hóa dần, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường
tự nhiên của chúng. Hơn nữa, do diện tích kiếm ăn của các lồi chim
trong khu du lịch nhỏ (3ha) nên chúng phải đi đến các khu vực lân cận
để kiếm mồi, khi chúng ra khỏi vùng sinh thái thì lại bị một số người
săn bắt, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự an tồn của các loài chim.
- Để bảo vệ an toàn cho các loài động vật sinh sống trong khu sinh
thái, thời gian qua, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như tăng
13


cường công tác quản lý, lắp đặt các camera theo dõi q trình di
chuyển, sinh hoạt của các lồi để có biện pháp hỗ trợ chúng kịp thời;
đầu tư tạo sân bãi, bơm bùn, tạo độ phù sa tự nhiên cũng như tăng
lượng thức ăn cho các loài động vật. Cùng với đó, Cơng ty đã xây

dựng tuyến đường dạo nội bộ với chiều dài 10km, một mặt giúp khách
du lịch có thể thoải mái di chuyển từ khu trung tâm đến tham quan
khu rừng nguyên sinh trên núi đá vôi và các danh lam thắng cảnh, mặt
khác bảo vệ các loài chim, tránh sự tiếp xúc trực tiếp từ con người.
- Trong thời gian tới, để hút khách du lịch, Công ty cổ phần
thương mại và dịch vụ du lịch Doanh Sinh tiếp tục đầu tư xây dựng
một số hạng mục mới như: phòng hội thảo; tăng cường xây dựng các
khu nghỉ dưỡng cao cấp; nạo vét một số lịng hồ, tạo cảnh quan mơi
trường đa dạng sinh học. Tuy nhiên, theo ông Phạm Công Chất, việc
bảo vệ vườn chim để khai thác du lịch vẫn là điều hết sức quan trọng
và cần thiết. Vì vậy, Cơng ty mong muốn, các cấp, các ngành cần tăng
cường công tác quản lý ở các vùng đệm, có biện pháp bảo vệ rừng hữu
hiệu, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác rừng, săn bắt động vật
trái phép./.
III. Những cơ hội thách thức và nguồn lực phát triển du lịch ở
KDL Vườn chim Thung Nham
1. Xu thế phát triển du lịch của thế giới
Tiến sỹ David Edgell và các cộng sự đã dành rất nhiều thời gian
để thu thập các thông tin từ những buổi thảo luận của sinh viên trong
khoa, các hội nghị, hội thảo, tài liệu du lịch, internet, thông tin điều
tra, số liệu công bố, báo cáo tài chính và các ấn phẩm, đồng thời tham
14


khảo ý kiến của các chuyên gia, đồng nghiệp. Từ đó, Tiến sĩ Edgell
xác định các xu hướng phát triển của ngành Du lịch trong năm 2014
như sau:


Ngành Du lịch tiếp tục chịu những tác động tiêu cực từ vấn


đề suy thối kinh tế tồn cầu


An tồn và an ninh dành cho du khách vẫn là thách thức

cho ngành Du lịch trong bối cảnh nguy cơ tại các điểm nóng là hiện
hữu.


Sự cấp thiết phải tăng cường năng lực lãnh đạo của mỗi địa

phương và quốc gia trong hoạch định chính sách chiến lược phát triển
du lịch.


Tầm quan trọng của việc duy trì tính bền vững của điểm

đến du lịch, tài nguyên du lịch văn hóa, thiên nhiên và sự cống hiến
của xã hội.


Định hướng để tối ưu hóa các công nghệ và ứng dụng trực

tuyến trong ngành Du lịch.


Tăng cường hiểu biết về hiệu quả và lợi ích của ngành Du

lịch trong việc phát triển kinh tế - xã hội tồn cầu.Đối phó với những hậu quả lâu dài của biến đổi khí hậu

đang tác động tiêu cực tới Du lịch.


Ngành Du lịch chịu tác động tiêu cực việc tăng giá nhiên

liệu và lệ phí hàng khơng.


Các thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây nên cùng

những khủng hoảng chính trị thế giới ảnh hưởng mạnh tới hoạt động
cung cầu trong ngành Du lịch.
15
Nhu cầu du lịch toàn cầu tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu

đi du lịch của du khách đến từ các quốc gia mới nổi.
2. Những cơ hội và thuận lợi của khu du lịch sinh thái vườn
chim Thung Nham
a. Cơ hội
Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham có cơ hội trong
tương lai trở thành một khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Việt Nam
và thế giới.

Là khu du lịch thu góp phần chủ yếu vào phát triển tỉnh Ninh
Bình trở thành một trong những thành phố phát triển du lịch của Việt
Nam.
Tăng nguồn thu nhập cho tinh Ninh Bình và cho cả nươc.
b. Thuận lợi
Có vị trí thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái.Có thiên nhiên
trong lành, khung cảnh vẫn hoang sơ, yên tĩnh thốt ra khỏi khơng khí
ơ nhiễm, ồn ào của thành phố.
Tuy nhiều đồi núi nhưng giao thông đã được xây dựng thuận lợi
cho khách du lịch vào khu du lịch tham quan, các dịch vụ đã đầy đủ
để phục vụ khách du lịch, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tạo ấn
tượng với khách tham quan.
Khu du lịch có nhiều những hang động đẹp như động Vái Giời,
hang Bụt, động Ba Cô, động tiên cá, động Tủy Cung… hay miệt
vườn, thung lũng tình yêu và đặc biệt nhất là vườn chim với rất nhiều
loại chim bay đến đây.
Chi phí cho chuyến du lịch hợp lí, khơng q đắt.
16


Đây là du lịch sinh thái vậy nên tất cả các đối tượng khách có thể
đến đây tham quan, tìm hiểu, khám phá.
Ở khu du lịch cịn có nhiều hoạt động thu vị như leo núi, chơi các
trò chơi teambuilding, đốt lửa trại, câu cá, hái rau…đó là những hoạt
động thu hút được khách du lịch đến đây.
3. Những khó khăn cho khu du lịch sinh thái vườn chim
Thung Nham.
Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham là khu du lịch mới
được khai thác trong thời gian gần đây. Một thách thức lớn đối với
ban quản lý ở đây và tỉnh Ninh Bình. Nếu khơng tìm hiểu kỹ càng,

những hướng phát triển dúng đắn thì khu du lịch sinh thái vườn chim
Thung Nham sẽ không thu hút được khách du lịch và gây nhiều khó
khăn cho tỉnh Ninh Bình.
Các dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi đã có nhưng chưa được phát
triển, nếu số lượng khách đến đông sẽ gây hiện tượng không thể phục
vụ khách hết và dẫn đến sự khơng hài lịng của khách du lịch.
Vì là khu du lịch vừa đưa vào khai thác nên cơ cấu quản lý chưa
chun nghiệp, cịn nhiều lỗ hổng, có thể có nhiều sai sót trong việc
quản lý.
Nếu khơng có những biện pháp quản lý khoa hoc, đúng đắn.
Trong một thời gian ngắn, khu du lịch sinh thái vườn chim Thung
Nham sẽ khơng cịn được như ban đầu đặc biệt là sự tác động của con
người vào môi trường tự nhiên, và các khu tham quan như miệt vườn,
các động…và gây ra suy thối mơi trường, và ảnh hưởng đến việc
những lồi chim sẽ khơng quay lại đây.
17


PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT
TRIỂN DU LỊCH CỦA KDL SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG
NHAM ĐẾN NĂM 2020
I. Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch của KDL sinh thái
Vườn chim Thung Nham đến 2020
1. Chỉ tiêu khách du lịch
Trung bình mỗi ngày Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung
Nham tiếp đón gần 200 khách du lịch. Đỉnh điểm đợt 30/4 – 1/5 vừa
qua, khu du lịch này đã tiếp đón gần 3000 lượt khách tham quan. Từ
đầu năm đến nay, khu du lịch đã đón tiếp trên 10 nghìn lượt khách du
lịch, điều đáng nói là lượng khách du lịch quốc tế đến đây đã tăng đột

biến (chiếm 50% tổng số khách du lịch).
Phấn đấu sau khi quy hoạch khu du lịch sinh thái vườn chim
Thung Nham, tổng số lượt khách tham quan trung bình đạt được là 15
nghìn lượt/tháng
2. Thu nhập du lịch
Phấn đấu sau khi quy hoạch khu du lịch vườn chim Thung Nham
đạt doanh thu du lịch trung bình 4,5 tỉ/tháng.
3. Nhu cầu đầu tư
Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường các vốn
đầu tư. Vốn đầu tư nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư từ
doanh nhân và các nguồn vốn từ các cổ đơng
4. Nhu cầu cần phịng lưu trú
18


Hiện nay, khu du lịch đã có các khu nhà sàn tập thể và các loại
phòng riêng nhưng số phòng cịn ít. Cụ thể như:


Nhà sàn tập thể:

loại 20 người: 1 phòng

Loại 40 người: 1 phòng
Loại 50 người: 2 phòng
Loại 55 người: 1 phòng


Phòng riêng:


standard: 6 phòng

Superior: 2 phòng
Deluxe: loại phịng có 1 giường 1m8: 4 phịng,
loại phịng có 1 giường 1m6 và 1 giường 1m2: 4 phòng
Tiếp tục xây dựng và tu bổ thêm các khu nhà sàn, resort đã có tại
khu du lịch. Xây thêm khu resort đón tiếp khách, xây thêm các khu
nhà sàn tập thể, đặc biệt là các loại phòng dành cho 20, 40, 50 và 60
người.
Tiếp tục tu bổ và thêm các phòng riêng: standard, superior,
deluxe....
5. Nhu cầu lao động
Hiện nay Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham còn thiếu
rất nhiều nhân viên. KDL cần bổ sung thêm nhân viên các bộ phận
như nhà hàng, buồng phòng và bộ phận hướng dẫn viên du lịch.
Ngoài ra, nhân viên tại khu du lịch sinh thái vườn chim Thung
Nham cần được tham gia các lớp bồi bổ kiến thức về nghiệp vụ ngành
nghề.
6. Sản phẩm du lịch đặc trưng
Xây dựng thêm các loại hình du lịch mới như sau:
19
Mở thêm mơ hình bắn súng sơn. Mở rộng thêm khu bắn

súng sơn phía giáp với cây duối ngàn nămBán các voucher về gói du lịch dành cho gia đình, khi mua

các voucher này các hộ gia đình sẽ được đi tham quan thung nham và
cùng nhau tham gia hoạt động teambuilding cùng với các gia đình
khác (tham gia các trò chơi và cùng nhau nấu bữa tối cho gia đình với
các ngun liệu thiên nhiên có sẵn tại khu du lịch)


Với địa hình nhiều núi đá vơi, xây dựng thêm loại hình du

lịch mạo hiểm: du lịch leo núi.
III.

Tổ chức không gian du lịch

IV.

1. Các hướng phát triển không gian du lịch

- Định hướng trồng, chăm sóc và bảo vệ 10 ha rừng, trong đó có
nhiều loại cây lấy gỗ có chất lượng cao như keo, xà cừ, sưa đỏ, sưa
trắng, dó bầu. Hiện tại đã trồng 5 ha cây ăn quả cùng các loại cây cảnh
có giá trị như sanh, tùng la hán, lộc vừng và bồn hoa, thảm cỏ nhằm
bổ sung chất màu cho đất, đồng thời giữ nước và dần tạo dựng nên
một quần thể thực vật có sự kết hợp giữa cây lấy gỗ, cây ăn quả và
thảm thực vật xanh. Do làm tốt công tác bảo vệ rừng nên nhiều loại
động vật như khỉ vàng, gà rừng, don, cầy đã xuất hiện và phát triển
thuận lợi. Đặc biệt, thời gian gần đây, vườn chim trong khu du lịch
sinh thái đã thu hút 17 loài chim với khoảng 10.000 con về đây trú
ngụ và sinh sống, trong đó có rất nhiều lồi q hiếm như chim hạc,

phượng hoàng đất....
- 2. Hệ thống các điểm du lịch
20


Tiếp tục khai thác các điểm du lịch như: Thung lũng tình yêu,
Động Thủy Cung, Rừng nguyên sinh trên núi đá vơi....
Khai thác và xây dựng 1 số loại hình du lịch mới như: bắn súng
sơn, loại hình du lịch mạo hiểm: leo núi.xây dựng mơ hình du lịch
theo gia đình vào các dịp lễ lớn bằng cacahs bán voucher...
3. Tuyến du lịch
Xây dựng và liên kết 1 số tuyến du lịch như:


Chùa Bái Đính – Tràng An – Thung NhamChùa Bái Đính – Tam Cốc Bích Động – Thung NhamChùa Bái Đính – Tràng An – Tam Cốc Bích Động – Thung

Nham


Chùa Bái Đính – Kênh Gà – Hoa Lư – Tam Cốc Bích

Động – Thung Nham


PHẦN THỨ BA
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM
3.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách
Cơ chế chính sách là một trong những nhân tố quan trọng để
DLST Vườn chim Thung Nham phát triển. Do vậy các cơ quan ban
ngành liên quan của Trung ương và địa phương phải bổ sung và hoàn
thiện cơ chế chính sách đồng bộ và thống nhất theo hướng:
- Ưu tiên, khuyến khích việc khai thác các tiềm năng DLST. Điều
quan trọng ở đây là cần có chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư
của tỉnh, của Tổng Cục Du lịch, Bộ NN&PTNT.
21


- Hiện nay DLST Vườn đã hấp dẫn và thu hút khá nhiều thành
phần xã hội tham gia tuy nhiên, cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa
với những cơ chế có tính khuyến khích để các thành phần kinh tế có
thể đầu tư phát triển các khu DLST điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi
việc thu hồi vốn từ các dự án này thường dài và khả năng rủi ro cao.
- Phải có quy định và chế tài để đảm bảo các chủ thể tham gia
vào hoạt động DLST có sự cam kết trong việc quản lý, điều hành hoạt
động DLST đúng với nguyên tắc của loại hình du lịch này và đảm bảo
đúng với những quan điểm và mục tiêu định hướng của Nhà nước và
của tỉnh Ninh Bình đã đề ra. Phải có cơ chế lợi ích và chế tài đủ mạnh
để ràng buộc và nâng cao chất lượng trong phối hợp và thống nhất
hành động của các công ty điều hành hướng dẫn du lịch; người quản
lý các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia; Chính phủ, các tổ chức
phi chính phủ và cộng đồng dân cư.
. 3.2.2. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch

sinh thái Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch được tạo ra là yếu tố quan
trọng tác động đến mức độ thoả mãn nhu cầu của du khách bởi năng
lực và tính tiện ích của nó. Trên thực tế, có ba yếu tố cấu thành để tạo
nên sản phẩm và dịch vụ du lịch thoả mãn nhu cầu của du khách. Đó
là: Tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, lao động trong
ngành du lịch.
Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch đóng vai trị quan trọng trong
quá trình xản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch, là một trong những
yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với sự phát triển của ngành du
lịch. Con người bằng sức lao đơng của mình sử dụng cơ sở vật chất 22


kỹ thuật để khai thác các giá trị tài nguyên du lịch tạo ra dịch vụ, hàng
hoá cung ứng cho du khách. Ngồi việc sử dụng có hiệu quả tài
ngun du lịch thì tính đa dạng, phong phú, hiện đại, hấp dẫn của cơ
sở vật chất - kỹ thuật cũng tạo nên sự hấp dẫn của dịch vụ du lịch. Có
thể nói rằng, trình độ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch là điều
kiện, đồng thời cũng thể hiện trình độ phát triển du lịch của một quốc
gia. Vì thế, một vùng, một quốc gia nào đó muốn phát triển du lịch,
mà đặc biệt là DLST thì cần phải có một hệ thống cơ sở vật chất - kỹ
thuật tốt. Do đó, ngành kinh tế du lịch, trong đó có DLST Vừơn chim
Thung Nham cần phải quan tâm phát triển các lĩnh vực sau:
- Khách sạn, nhà nghỉ: Xu hướng khách du lịch quốc tế đến
Thung Nham trong những năm tới sẽ tăng dần. Điều này địi hỏi du
lịch Ninh Bình cần phải đầu tư, nâng cấp khách sạn, cần ưu tiên đối
với các dự án đầu tư, xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt du khách quốc
tế.
Bên cạnh đó, cần phải thiết kế đảm bảo dành không gian nhất
định cho giao thông tĩnh. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong xây

dựng các cơng trình lưu trú ở Ninh Bình nhằm bảo đảm văn minh
trong giao thông, thoải mái và an toàn cho du khách. Đặc biệt phải
đảm bảo phù hợp cảnh quan môi trường.
- Các cơ sở khác: Một trong những vấn đề hạn chế đối với DLST
ở Ninh Bình là thiếu những cơ sở dịch vụ cho hoạt động du lịch thể
thao, du lịch hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo quốc tế. Mặt khác,
so với nhu cầu phát triển du lịch và dự báo lượng du khách đến với
23


Ninh Bình trong những năm tới, hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn
uống đạt tiêu chuẩn quốc tế vẫn còn thấp trong khi đó, số dự án và vốn
đầu tư vào lĩnh vực này còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Vì vậy, cần có những ưu tiên đầu tư hợp lý vào việc xây dựng các
cơ sở dịch vụ du lịch. Điều này sẽ giải quyết được hai vấn đề quan
trọng:
+ Đáp ứng được yêu cầu phát triển của lĩnh vực dịch vụ du lịch
quan trọng.
+ Góp phần đưa dần chất lượng dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú
của hoạt động kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Các khu vui chơi giải trí: Trong những năm qua, việc phát triển
các cơng trình vui chơi giải trí ở Ninh Bình chưa được quan tâm đầu
tư đúng mức. Cho nên tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh
chưa có một điểm vui chơi giải trí nào có thể đáp ứng được nhu cầu đó
của du khách trong và ngoài nước.
Thực tế trên cho thấy, hoạt đông kinh doanh và hiệu quả kinh tế
trong lĩnh vực này tại nhiều địa phương đã khẳng định sự cần thiết
phải đẩy mạnh hướng phát triển này. Việc đầu tư xây dựng phát triển
hệ thống các điểm vui chơi giải trí ở Ninh Bình nói chung là một u
cầu cần thiết, góp phần vào chiến lược đa dạng hố các loại hình và

sản phẩm du lịch, nhằm tạo ra sự hấp dẫn của du lịch tỉnh trong những
năm tới.

24


Muốn đạt được điều đó trước hết ngành cơ quan quản lý và định
hướng phát triển du lịch ở Ninh Bình cần thực hiện tốt các vấn đề sau:
+ Đầu tư một số cơng viên giải trí lớn ở trung tâm tỉnh hoặc ở gần
các điểm DLST.
+ Đầu tư nâng cấp, mở rộng và tạo ra những loại hình vui chơi
giải trí độc đáo ở các vườn hoa trong thị xã Ninh Bình.
+ Đầu tư xây dựng thêm các điểm vui chơi giải trí ở các điểm du
lịch như: khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc
Phương, và ở rất nhiều các khu DLST khác.
+ Tăng cường hiện đại hố các dịch vụ cơng cộng như các khu
cơng viên, vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại, trung tâm hội
chợ triển lãm để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách.
3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
Đặc điểm của DLST là hình thức du lịch chủ yếu gây được cảm
hứng bởi lịch sử tự nhiên của nơi đến, bao gồm cả các nền văn hóa
bản địa ở đó. Sản phẩm của DLST nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, phát
triển từ từ, đặc biệt phải quan tâm đến chất lượng phục vụ, tấm lịng
mến khách là rất quan trọng. Vì vậy cần có giải pháp đào tạo nguồn
nhân lực thích hợp để kinh doanh sản phẩm DLST ở Vườn chim
Thung Nham ngay từ bây giờ.
DLST đòi hỏi người phục vụ du lịch có tri thức rộng và sâu về
điểm DLST, có tính chun nghiệp cao. Ứng xử thơng minh, chân
25×