Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hoàn kiếm (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (207.86 KB, 12 trang )

CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.

Một số vấn đề về dự án đầu tư

1.1.1. Dự án đầu tư, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
1.1.1.1. Dự án đầu tư
Dự án đầu tư có thể được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau, về cơ bản, dự án đầu
tư được hiểu là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế
hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc
cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định
trong tương lai.
1.1.1.2. Dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản
Dự án kinh doanh bất động sản được hiểu là hoạt động bỏ vốn đầu tư nhằm thiết
lập mơ hình kinh doanh trên một khu đất để cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động
sản.
1.1.2. Phân loại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
Dựa trên mục đích sử dụng bất động sản, có thể phân loại các dự án đầu tư, kinh
doanh bất động sản thành: Dự án đầu tư kinh doanh nhà ở: nhà liền kề, nhà biệt
thự, chung cư; Dự án đầu tư kinh doanh văn phòng cao cấp; Dự án đầu tư kinh
doanh siêu thị, trung tâm thương mại; Dự án đầu tư kinh doanh khách sạn; Dự án
đầu tư kinh doanh các khu du lịch sinh thái; Dự án đầu tư kinh doanh các khu công
nghiệp; Dự án đầu tư kinh doanh các khu vui chơi giải trí, thể thao: sân gôn, khu
công viên…
1.1.3. Đặc điểm của dự án đầu tư và dự án đầu tư bất động sản
1.1.3.1. Đặc điểm của dự án đầu tư
Một số đặc điểm nổi bật: dự án có mục đích, mục tiêu rõ ràng; dự án có chu kỳ
phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn; dự án có sự tham gia của nhiều bên
như chủ đầu tư, nhà tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan cung cấp dịch vụ
trong đầu tư; sản phẩm của dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo; mơi trường
của hoạt động có sự tương tác phức tạp giữa dự án này và dự án khác, giữa bộ
phận quản lý này và bộ phận quản lý khác. chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như
thời tiết, khí hậu, thiên tai, tổ chức lao động, sự biến động của nền kinh tế, dự án
có tính bất định và rủi ro cao.
1.1.3.2. Đặc điểm của dự án đầu tư bất động sản
Bên cạnh những đặc điểm của một dự án đầu tư như đã nêu, dự án đầu tư bất động
sản cịn có những đặc trưng riêng như đòi hỏi vốn đầu tư lớn; thời gian từ khi bắt
đầu dự án đến kết thúc một dự án đầu tư và đạt thành quả phát huy tác dụng
thường đòi hỏi nhiều năm.
1.1.4. Vai trò của dự án đầu tư đối với doanh nghiệp
Dự án đầu tư thể hiện chi tiết và đánh giá toàn diện mọi khía cạnh, vấn đề liên
quan đến dự án, cho phép chủ đầu tư có thể ra quyết định đầu tư và hạn chế đến
mức thấp nhất khả năng rủi ro có thể gặp phải. Dự án đầu tu là căn cứ quan trọng
nhất để quyết định của chủ đầu tư có nên bỏ vốn đầu tư.
1.2.

Nội dung phát triển dự án đầu tư bất động sản của doanh nghiệp kinh

doanh bất động sản
1.2.1. Mục đích, u cầu của cơng tác phát triển dự án đầu tư bất động sản
1.2.1.1. Khái niệm
Phát triển dự án đầu tư bất động sản là tập hợp các hoạt động từ việc nghiên cứu
xác định địa điểm phù hợp, hình thành các ý tưởng đầu tư, thiết kế ý tưởng, phân
tích tài chính đến việc triển khai dự án, cung cấp một sản phẩm bất động sản hồn
chỉnh cho thị trường.
1.2.1.2. Mục đích của cơng tác phát triển dự án đầu tư đối với doanh nghiệp
Phát triển dự án chính là q trình chủ đầu tư xem xét quyết định có nên đầu tư

hay khơng và đầu tư theo phương án nào, kiểm tra tính khả thi của dự án và tìm ra
dự án phù hợp để thực hiện thiết kế, xây dựng ý tưởng, công tác này cũng nhằm


giúp chủ đầu tư xác định xem dự án có được cung cấp đầy đủ các yếu tố đầu vào
hay không, xác định những rủi ro và đưa ra những phương án giảm thiểu ảnh
hưởng của rủi ro đó.
1.2.1.3. Yêu cầu của công tác phát triển dự án
Xuất phát từ đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển nên để đạt được hiệu quả
đầu tư cả về mặt tài chính, kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra đối với công tác phát
triển dự án là phải nghiên cứu toàn diện, kỹ càng các điều kiện để đưa ra và lựa
chọn được các giải pháp khả thi của dự án trên các khía cạnh thị trường, kỹ thuật,
tổ chức quản lý và nhân sự, tài chính, kinh tế- xã hội.
1.2.2. Nội dung phát triển dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
1.2.2.1. Phát triển các dự án bất động sản hiện có
Đứng trước thực trạng thị trường khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp BĐS
có thể lựa chọn một trong các chiến lược phát triển sau cho các dự án BĐS đang
triển khai của mình:
* Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
* Chia nhỏ diện tích căn hộ
* Giảm giá bán sản phẩm, hỗ trợ lãi suất vay
* Phương thức thanh toán linh hoạt
* Thay đổi cơ cấu sản phẩm
* Sử dụng phương thức bán đấu giá BĐS
1.2.2.2. Phát triển các dự án bất động sản mới
a, Chiến lược đầu tư
* Tập trung vào phân khúc bất động sản giá thấp: (nhà thu nhập thấp, căn hộ
diện tích nhỏ)* Liên minh liên kết với các đối tác nước ngồi có tiềm lực tài chính mạnh, có
kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư
* Mua bán sát nhập (M&A)
b, Nghiên cứu, định vị thị trường mục tiêu
Thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp BĐS có thể lựa chọn phải phù hợp với đối
tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng tới và có đủ khả năng
biến dự án trên giấy thành sản phẩm hoàn chỉnh.
c, Chiến lược marketing
Marketing với các doanh nghiệp BĐS chính là việc nghiên cứu phân tích thị
trường, từ đó định hướng xây dựng được những phân khúc thị trường phù hợp cho
sản phẩm của mình; thực hiện hoạt động tiếp thị một cách bài bản, chuyên nghiệp
tới khách hàng, quản lý bằng những phương thức hiệu quả nhất để mang lại kết
quả làm gia tăng tối đa các chỉ số lợi nhuận như mong muốn với sản phẩm BĐS có thể là tiền thuê hoặc giá bán.
1.3.

Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác phát triển dự án đầu tư

bất động sản:
1.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngồi:
Nhóm các nhân tố bên ngồi là những nhân tố thuộc mơi trường kinh doanh bên
ngoài doanh nghiệp tác động lên hoạt động phát triển dự án đầu tư BĐS của doanh
nghiệp mà doanh nghiệp chỉ có thể cố gắng nhận biết và tìm cách thích ứng một
cách tốt nhất bao gồm: Mơi trường tự nhiên, mơi trường chính trị, mơi trường kinh
tế vĩ mơ, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mơ của Nhà nước.
1.3.2. Nhóm các nhân tố bên trong:
Nhóm các nhân tố bên trong bao gồm: chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp;tiềm lực tài chính của doanh nghiệp;sở trường, thế mạnh của doanh nghiệp;
số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị
trường.CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG
SẢN CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP 2008 - 2012
2.1. Thị trường BĐS Việt Nam những năm gần đây và đặc điểm hoạt động
đầu tư kinh doanh của Vingroup

2.1.1. Khái quát tình hình thị trường BĐS Việt Nam những năm gần đây
2.1.1.1. Tổng quan về thị trường BĐS trong thời gian qua
Năm 2011 là một năm thực sự khó khăn của thị trường bất động sản Việt Nam.
Giá nhà đất nhiều nơi giảm mạnh, thị trường đóng băng trên diện rộng và giới kinh
doanh bất động sản kết thúc năm trong tình trạng “bi đát” nhất trong khoảng 10
năm trở lại đây. Tình hình thị trường bất động sản năm 2012 vẫn tiếp tục khó
khăn, giá cả sụt giảm ở tất cả các phân khúc. Số lượng giao dịch giảm mạnh, thậm
chí nhiều dự án khơng bán được hàng.

2.1.1.2. Tình hình đầu tư vào thị trường BĐS Việt Nam
Sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài quay sang
các kênh đầu tư khác an toàn hơn so với bất động sản, tỷ lệ FDI vào Việt Nam có
chiều hướng giảm. Nhiều nhà đầu tư nước ngồi tìm phương án rút lui khỏi thị
trường BĐS Việt Nam.

2.1.2. Khái quát các đặc điểm đầu tư kinh doanh BĐS của Vingroup
Luận văn giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và các lĩnh vực kinh
doanh của Tập đoàn Vingroup.
2.2.

Thực trạng các dự án đầu tư bất động sản của Tập đoàn Vingroup từ

năm 2008 đến năm 2012


2.2.1. Thực trạng các dự án đất nền và căn hộ
Một số dự án nổi bật của Vingroup trong phân khúc này là: Times City, Vincom
Village, Royal City.

2.2.2. Thực trạng các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng


Các dự án tiêu biểu của Vingroup là: dự án Vinpearl Resort Nha Trang; Vinpearl
Luxury Nha Trang; Vinpearl Luxury Đà Nẵng; khu vui chơi giải trí Vinpearland;
dự án The Beach Villas Nha Trang...

2.2.3. Thực trạng các dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê
Các dự án trung tâm thương mại nổi bật: Vincom Center Bà Triệu – Tháp B;
Vincom Center Bà Triệu – Tháp C; dự án Vincom Megamall- Royal City; khu
văn phòng Vincom Center B TP.HCM; dự án Vincom Center A – TP Hồ Chí
Minh.

2.2.4. Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: dự án Vincom Hải Phòng; dự
án Long Biên; dự án Vincom Hưng Yên; dự án Green City; dự án Vinpearl Làng
Vân; Vinpearl Bãi Dài, Vinpearl Vân Phong...
2.3.

Thực trạng phát triển các dự án đầu tư bất động sản của Tập đoàn

Vingroup trong giai đoạn từ 2008 đến 2012

2.3.1. Chiến lược phát triển các dự án đầu tư BĐS
2.3.1.1. Các dự án bất động sản đang triển khai

Trước thực trạng khó khăn của thị trường BĐS hiện nay, định hướng của Tập đoàn
Vingroup là ngừng chào bán dự án trên thị trường sơ cấp, tập trung hoàn thành dự
án và thu tiền khách hàng đối với những căn hộ đã bán.

2.3.1.2. Các dự án bất động sản mới
Tập đoàn sẽ phát triển dựa trên 4 nhóm thương hiệu chiến lược: Vincom – Bất
động sản cao cấp; Vinpearl – BĐS du lịch nghỉ dưỡng; Vinmec- Bệnh viện –
khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam; Vincharm – Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và
làm đẹp
Chiến lược đầu tư Vingroup sử dụng để thu gom đất cho các dự án của Tập đoàn
là: “đổi đất lấy hạ tầng”, Vingroup sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu, đường,
cơng trình thủy lợi, mương máng theo hình thức BOT để đổi lấy đất thực hiện dự
án. Vingroup luôn tuân thủ chặt chẽ “quy luật vàng” của BĐS, công ty chỉ thu mua


các BĐS có vị trí đắc địa hoặc độc nhất tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố du
lịch ven biển Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết.

2.3.2. Nghiên cứu thị trường để phát triển các dự án BĐS
Hoạt động nghiên cứu thị trường đã được quan tâm hơn song vẫn chưa chi tiết đầy
đủ và đặc biệt trong một số dự án cơng tác này bị xem nhẹ và có nhiều yếu tố chủ
quan.

2.3.3. Hoạt động marketing
Chiến lược marketing tổng thể của Vingroup được định vịnh và thực hiện nhắm
hướng về cộng đồng và các nhà đầu tư với mục tiêu xây dựng hình ảnh một
thương hiệu BĐS hàng đầu. Với việc xác định rõ ràng nhóm khách hàng mục tiêu,
kế hoạch quảng cáo dài hạn và ngắn hạn của Công ty Cổ phần Vincom được đặt ra
phù hợp với mục đích phát triển bền vững lâu dài cũng như mục tiêu trước mắt
của Cơng ty. Hình thức marketing được chia cụ thể thành các khâu: Marketing đại

chúng, Marketing phân loại, Marketing với khách hàng mục tiêu, Marketing trên
cơ sở sự kiện.

2.3.4. Về sản phẩm bất động sản
Về góc độ lựa chọn sản phẩm: Vingroup đã xác định đối tượng khách hàng mục
tiêu của mình là những người có thu nhập khá và cao, những hộ gia đình trí thức
trẻ có nhu cầu về nhà ở, chưa chú trọng đến những sản phẩm dành cho đối tượng
khách hàng thu nhập trung bình thấp.
Về góc độ chất lượng sản phẩm: Vingroup được đánh giá cao ở không gian, kiến
trúc, hạ tầng, các dịch vụ ở và chất lượng thi công nhà

2.3.5. Chiến lược giá bất động sản
Giá các căn hộ của Vingoup dao động trong khoảng từ 29-39 triệu/m2 trong khi giá
trung bình phân khúc này trên thị trường sơ cấp tại Hà Nội là 30,2 triệu đồng (theo
báo cáo quý II/2012 của CBRE). Với tất cả các tiện ích mà Vincom mang lại, có lẽ
mức giá này khơng phải là quá đắt đỏ.


2.3.6. Vốn để phát triển các dự án đầu tư BĐS
Các nguồn vốn huy động chủ yếu bao gồm: vốn tự có, vốn huy động từ khách
hàng, vốn vay ngân hàng thương mại, vốn nước ngoài và các nguồn vốn khác.
Trong đó khi triển khai một dự án bất động sản, tồn bộ q trình chuẩn bị đầu tư
(tức là từ khâu nghiên cứu cơ hội đầu tư đến lập và thẩm định dự án) sử dụng vốn
tự có của Công ty chiếm từ 10-20% tổng vốn đầu tư của dự án. Phần cịn lại thơng
qua các hợp đồng tín dụng với ngân hàng và huy động từ người mua, huy động
bằng các hoạt động tài chính ở nước ngồi (như phát hành TPCĐ...).
2.4.

Đánh giá chung về phát triển các dự án đầu tư bất động sản của Tập


đoàn Vingroup

2.4.1. Kết quả đạt được
Trải qua quá trình hoạt động hơn 10 năm, Vingroup đã từng bước khẳng định
được vị trí là công ty BĐS hàng đầu Việt Nam, thể hiện qua một số thành tựu:
Vingroup đã hoàn thành thời gian nhanh chóng các dự án phức hợp và cao cấp tại
Việt Nam; Vingroup hiện sở hữu quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa Việt Nam;
Vingroup thể hiện tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển chuỗi trung tâm thương
mại trên cả nước với quy mô lớn và sang trọng hàng đầu Việt Nam; Vingroup trở
thành một trong những chủ đầu tư có năng lực huy động vốn trong và ngoài nước
mạnh

2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân tồn tại
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động phát triển dự án đầu tư bất động
sản của Vingroup vẫn còn khá nhiều hạn chế như: chưa chủ động được về nguồn
vốn; công tác nghiên cứu thị trường chưa đi sâu đi sát, chưa phản ánh đúng thực
trạng cung cầu thị trường; bộ máy nhân sự cồng kềnh nơi thừa, nơi thiếu, chun
mơn hóa q sâu, chưa có sự phối hợp liên kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện;
cơ chế chính sách cịn nhiều điểm bất cập. Nguyên nhân của những hạn chế trên
chủ yếu là do công ty mới thành lập được gần 10 năm, lực lượng nhân sự đa số
trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm; chiến lược đầu tư khá dàn trải; chiến lược kinh


doanh của công ty chưa thật bài bản; hoạt động quảng bá hình ảnh, phát triển
thương hiệu và xúc tiến bán hàng của công ty chưa được đầu tư một cách bài bản,
chuyên nghiệp.

CHƯƠNG 3:
QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINGROUP

ĐẾN NĂM 2020
3.1.

Triển vọng phát triển của các dự án đầu tư bất động sản của tập đoàn

Vingroup đến năm 2020

3.1.1. Xu hướng vận động của thị trường bất động sản Việt Nam
Năm 2013 sẽ bắt đầu với nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế, và
được dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục
phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí vốn cao, cạnh tranh và nguồn cung
với các sản phẩm đa dạng ngày càng lớn. Thị trường có thể đi lên ở một số phân
khúc (nhà thu nhập thấp và trung bình), nhưng trên bình diện tổng thể khơng có
chuyển biến lớn.

3.1.2. Triển vọng phát triển các dự án đầu tư bất động sản của Tập đoàn
Vingroup đến năm 2020
Vingroup có lợi thế là cơng ty BĐS tại Việt Nam sớm tham gia vào việc xây dựng
các dự án bất động sản đa dụng và cao cấp. Giá trị vốn hóa lớn trên thị trường
giúp Vingroup thuận lợi hơn trong việc huy động vốn để thực hiện các dự án của
mình.
3.2.

Quan điểm phát triển các dự án đầu tư bất động sản của Tập đồn

Vingroup
* Quan điểm 1: Duy trì mục tiêu phát triển các dự án bất động sản cao cấp,
trong đó bất động sản sinh thái được coi là khâu trọng tâm, đột phá trong
chiến lược phát triển sản phẩm của Tập đoàn.* Quan điểm 2: Xây dựng và phát triển một thương hiệu bất động sản mới
hướng đến đối tượng khách hàng thu nhập thấp và trung bình
3.3.

Một số giải pháp phát triển các dự án đầu tư bất động sản của Tập

đoàn Vingroup

3.3.1. Giải pháp về chiến lược kinh doanh
3.3.1.1. Đối với các dự án đang triển khai
-

Điều chỉnh cơ cấu căn hộ (chia nhỏ diện tích) cho phù hợp với nhu cầu

thực tế của đại đa số khách hàng trong thời điểm hiện tại.
-

Giảm giá bán BĐS gián tiếp thơng qua hình thức hỗ trợ lãi suất vay ngân

hàng hoặc tặng nội thất căn hộ.
3.3.1.2.

Phương án thanh toán linh hoạt.
Đối với các dự án mới

Chiến lược phát triển các dự án đầu tư BĐS của Vingroup tập trung vào hai
hướng: BĐS cao cấp (chú trọng loại hình BĐS sinh thái); BĐS có giá trung bình thấp (phát triển các loại căn hộ có diện tích nhỏ 25-30 m2, áp dụng cơng nghệ, vật
liệu mới tiết kiệm chi phí)


3.3.2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, định vị thị trường mục tiêu
Chú trọng hơn đến công tác tiến hành tiếp xúc, thăm dị, thị trường trong và ngồi
nước; thường xun thu thập, đánh giá, tổng hợp thơng tin, từ đó định vị đúng vị
trí của Vingroup, dự đốn phương hướng phát triển của thị trường, từ đó đưa ra
chiến lược, sách lược kinh doanh phù hợp... Ngồi ra, Cơng ty có thể thuê các
công ty tư vấn, đánh giá và nghiên cứu thị trường độc lập đưa ra các điều tra,
nghiên cứu sâu hơn về các lĩnh vực (định vị thương hiệu, BĐS) để từ đó cơng ty
có các căn cứ đánh giá và định hướng xác đáng, hiệu quả...

3.3.3. Giải pháp về thu hút vốn
Một số giải pháp về thu hút vốn được đề cập trong luận văn là :tiếp tục giữ quan
hệ hợp tác tốt đẹp với những ngân hàng truyền thống ở trong nước; vay vốn từ các


ngân hàng quốc tế; tăng cường các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra
thị trường trong nước cũng như quốc tế;lựa chọn các thời điểm thích hợp của thị
trường chứng khoán Việt Nam nhằm phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều
lệ và thu được thặng dư vốn lớn; tìm kiếm những đối tác cả ở trong và ngồi nước
làm cổ đơng chiến lược có đầy đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, có tầm
nhìn chiến lược và có mong muốn đầu tư lâu dài vào Việt Nam để hợp tác; thực
hiện chính sách cổ tức hàng năm hợp lý

3.3.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Các giải pháp được sử dụng là: Tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm, tránh
hiện tượng phân bổ vốn quá dàn trải; Giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các nhà
thầu, công tác thanh quyết toán với nhà thầu; sử dụng một phần vốn huy động
được để tiến hành đầu tư tài chính.

3.3.5. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của Tập đoàn
Đẩy mạnh đầu tư vào quảng bá thương hiệu của Vingroup khơng chỉ ở trong nước

mà cịn tiến tới ra khu vực và trên toàn cầu. Quan tâm và có chế độ ưu đãi thích
hợp đối với những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc.

3.3.6. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự của Tập đoàn
Bên cạnh việc tiến hành cơ cấu lại toàn bộ bộ máy hoạt động của Tập đoàn theo
hướng ngày càng gọn nhẹ và linh hoạt, Vingroup cần thực hiện chính sách đãi ngộ
thỏa đáng đối với các lãnh đạo cấp cao cũng như đối với CBNV có năng lực.
3.4.

Kiến nghị

-

Hồn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các

nguồn lực tài chính trong và ngồi nước cho hoạt động phát triển nhà ở nói riêng
và thị trường bất động sản nói chung.
-

Mua nhà ở thương mại làm quỹ nhà tái định cư

-

Có chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài


-

Hồn thiện đổi mới cơng tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: hệ thống


quy hoạch

KẾT LUẬN
Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, Vingroup đã khẳng định vị trí là
người tiên phong trong lĩnh vực phát triển BĐS cao cấp. Tuy nhiên, để tiếp tục giữ
vai trò tiên phong trong lĩnh vực này Vingroup cần hoàn thiện các hoạt động phát
triển các dự án BĐS của mình theo một số quan điểm, giải pháp đã đề cập ở trên.
Với khả năng kinh nghiệm của mình, kết hợp với ý chí của Ban lãnh đạo,
Vingroup nhất định sẽ giữ vững vai trị là Tập đồn BĐS hàng đầu Việt Nam,
vươn tầm ra khu vực và trên thế giới.×