Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Marketing hỗn hợp cho sản phẩm cửa gỗ của công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu âu eurowindown (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.88 KB, 4 trang )

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Kết cấu luận văn được chia làm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý thuyết cơ bản về Marketing hỗn hợp đối với các
dòng sản phẩm của một doanh nghiệp
Trong chương này, tác giả đề cập đến ba vấn đề sau:
Phần thứ nhất: Giới thiệu về các Khái niệm và vai trò của Marketing
hỗn hợp
Giới thiệu chung: Marketing hỗn hợp hay còn gọi là Marketing - mix là
một tập hợp các biến số mà cơng ty có thể kiểm sốt và quản lý được và nó
được sử dụng để cố gắng gây được phản ứng mong muốn từ thị trường mục
tiêu. Hay Marketing hỗn hợp là tập hợp các công cụ mà Marketing sử dụng
nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng qua đó thực hiện các
mục tiêu của mình.
Marketing hỗn hợp cịn được gọi là chính sách 4Ps gồm các biến số đó
là: Sản phẩm (Product); Giá cả (Price), Phân Phối (place); Xúc tiến hỗn hợp
(Promotion). Các biến số này đều có vai trò và tác động nhất định lẫn nhau.
Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động Marketing cần có sự phối hợp nhịp
nhàng, cân đối giữa các biến số trên, đồng thời giữa chúng có mối quan hệ hỗ
trợ nhau để cùng đạt đến mục tiêu chung của Marketing.
Phần thứ hai: Giới thiệu về vai trò của Marketing hỗn hợp
Theo quá trình phát triển của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng nhận
thức cao về vai trò của Marketing trong kinh doanh. Nếu như trước đây người
ta coi Marketing không quan trọng bằng các yếu tố khác của doanh nghiệp
như yếu tố sản xuất, tài chính, nhân sự, thì bây giờ vai trò của marketing đã
được xem quan trọng hơn, marketing trờ thành triết lý mới của doanh nghiệp.
Mỗi biến số của marketing hỗn hợp có thể thay đổi tuỳ thuộc và tình
hình kinh doanh của cơng ty.
Hệ thống chiến lược Marketing - mix được xem như là một mũi nhọn
sắc bén nhất mà doanh nghiệp sử dụng để tấn công vào những đoạn thị trường
mục tiêu với ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh.Phần thứ ba: Giới thiệu về Chiến lược và các chương trình Marketing
hỗn hợp đối với các dịng sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu
hình
+ Chiến lược marketing của công ty phải được thực hiện nhằm đáp ứng
được chiến lược chung của cơng ty. Bản thân nó là một chiến lược bộ phận và
nó cũng là một nhân tố quan trọng góp phần vào chiến lược chung của công
ty. Để xây dựng được một chiến lược Marketing- mix, công ty cần thực hiện
các bước công việc sau:
Bước 1: Phân tích hồn cảnh và cơ hội Marketing
Bước 2: Lựa chọn thị trường và định vị thị trường mục tiêu
Bước 3: Xây dựng các định hướng chiến lược marketing
Bước 4: Xây dựng các chương trình marketing
Bước 5: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra marketing
+ Việc xây dựng các chương trình Marketing- mix cho doanh nghiệp
phải căn cứ vào các biến số có thể điều khiển được, chúng được quản lý để
thoả mãn thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Các
chương trình Marketing hỗn hợp đối với các dòng sản phẩm mà các doanh
nghiệp sản xuất sản phẩm hữu hình cần phải quan tâm là:
-

Chính sách về sản phẩm

-

Chính sách giá cả

-

Chính sách phân phối


-

Chính sách xúc tiến hỗn hợp

Phần thứ ba: Một số minh họa về triển khai chương trình Marketing
hỗn hợp.
-

Minh họa thứ nhất về chương trình Marketing hỗn hợp sản phẩm xe
máy Wave Alpha của Honda

-

Minh họa thứ hai về chương trình Marketing hỗn hợp cho dịch vụ
3G của Viettel

Chương 2: Thực trạng chương trình Marketing mix và Các yếu tố chi
phối đến chương trình marketing hỗn hợp đối với sản phẩm cửa gỗ
Chương 2 tác giả đề cập đến ba nội dung như sau:


Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu
Âu
Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow) được thành lập
ngày 29 tháng 8 năm 2002 có Trụ sở chính: Lơ số 15, KCN Quang Minh,
huyện Mê Linh, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty: Cửa
nhựa, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa gỗ, cửa thủy lực, vách kính... Hiện tại,
Eurowindow đã mở rộng chi nhánh phân phối kéo dài trên khắp cả nước với 4
nhà máy và một trung tâm kính.

Phần thứ hai: Phân tích các yếu tố chi phối đến Marketing hỗn hợp cho
sản phẩm cửa gỗ của Công ty Cổ phần cửa sổ Nhựa Châu Âu.
-

Đặc điểm sản phẩm, khách hàng, thị trường mục tiêu:

Các đặc điểm về sản phẩm cửa gỗ như: Tính ưu việt, hệ phụ kiện
Các đặc điểm về khách hàng, thị trường mục tiêu.
-

Chương trình Marketing mix của đối thủ cạnh tranh gồm có các
doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.

-

Chiến lược và mục tiêu chiến lược Marketing

Chiến lược Marketing của công ty là : Đưa sản phẩm và thương hiệu
cửa gỗ gắn liền với thương hiệu Eurowindow “ Nhà cung cấp tổng thể về cửa
hàng đầu Việt Nam ; Giúp DN đứng vững trên thị trường trong thời kỳ nền
kinh tế đang khó khăn, ngành bất động sản đang đóng băng như hiện nay. Với
chiến lược tập trung: “ Sản phẩm mới, thị trường hiện hữu” sẽ đáp ứng được
những khách hàng khó tính nhất tại những thị trường mục tiêu.
Hoạt động định vị thị trường: Cửa gỗ của Eurowindow được định vị là
dòng sản phẩm cao cấp. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, các dự án đang đình
chỉ thi công, Cửa gỗ Eurowindow được định vị vào phân khúc khách hàng nhà
riêng, những người có thu nhập cao.
Thực trạng các biến số Marketing- Mix: Chính sách sản phẩm: chủng
loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm, bao bì và nhãn mác của cơng ty ra sao .
Chính sách giá: Cơ sở định giá, Các chiến lược về giá, điều chỉnh thay đổi giá,

quản lý giá như thế nào? Chính sách phân phối: Cấu trúc và tôt chức kênh
phân phối, quản lý phân phối và bán hàng, quan hệ giữa các thành viên kênh...


Chính sách xúc tiến hỗn hợp: Các chương trình xúc tiến và khuyếch trương của
công ty Quảng cáo, xúc tiến bán hàng...
Phần thứ ba: Thực trạng chương trình marketing mix đối với sản phẩm
cửa gỗ của công ty Cổ phần cửa sổ Nhựa Châu Âu tại thị trường Miền Bắc.
Thực trạng các biến số Marketing- Mix: Chính sách sản phẩm: chủng
loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm, bao bì và nhãn mác của cơng ty ra sao .
Chính sách giá: Cơ sở định giá, Các chiến lược về giá, điều chỉnh thay đổi giá,
quản lý giá như thế nào? Chính sách phân phối: Cấu trúc và tôt chức kênh
phân phối, quản lý phân phối và bán hàng, quan hệ giữa các thành viên kênh...
Chính sách xúc tiến hỗn hợp: Các chương trình xúc tiến và khuyếch trương của
cơng ty Quảng cáo, xúc tiến bán hàng...
Chương 3: Hồn thiện Chương trình marketing hỗn hợp cho sản
phẩm cửa gỗ của công ty Eurowindow
Chương 3 tác giả đề cập đến bốn vấn đề:
Phần thứ nhất: Định hướng chiến lược marketing của công ty và sản
phẩm cửa gỗ.
Quan điểm phát triển của công ty , phương hướng và nhiệm vụ của công
ty đến năm 2018. Các mục tiêu chiến lược marketing cho sản phẩm cửa gỗ
Phần thứ hai: Hồn thiện các chương trình marketing mix cho sản
phẩm cửa gỗ. Bao gồm các giải pháp về sản phẩm, xúc tiến khuếch trương,
giá cả, phân phối.
Phần thứ ba: Một số giải pháp liên quan nhằm hỗ trợ cho hoạt động
Marketing hỗn hợp đối với sản phẩm cửa gỗ.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm cơng tác
Marketing
- Hồn thiện hệ thống thông tin Marketing

Phần thứ tư: Các kiến nghị
Đưa ra các kiến nghị với nhà nước và các kiến nghị với công ty.×