Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Tha hi sinh tat ca chu nhat dinh khong chiu matnuoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.32 MB, 27 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
(2)

CC

âu 1/ âu 1/ Em hãy chọn cụm từ đúng nhất để diễn tả tìnhEm hãy chọn cụm từ đúng nhất để diễn tả tình
thế của nước ta sau Cách mạng tháng Tám


thế của nước ta sau Cách mạng tháng Tám::


CC

âu 1/ âu 1/ Em hãy chọn cụm từ đúng nhất để diễn tả tìnhEm hãy chọn cụm từ đúng nhất để diễn tả tình
thế của nước ta sau Cách mạng tháng Tám


thế của nước ta sau Cách mạng tháng Tám::


A. Khó khăn


A. Khó khănB. Nghìn cân treo


sợi tócB. Nghìn cân treo


sợi tócC. Lạc hậu


C. Lạc hậuD. Lũ lụt


D. Lũ lụt
LỊCH SỬ:Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ(3)

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010LỊCH SỬKiểm tra bài cũ

:


Câu 2: Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau


Cách mạng tháng Tám.-Các nước đế quốc và các thế lực thù địch câu kết với
nhau bao vây và chống phá cách mạng.


-Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn.


-Nạn đói cuối năm 1944- đầu năm 1945 đã cướp đi sinh
mạng của hơn hai triệu người.(4)

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ(5)

(6)

HÀ NỘI HẢI
PHÒNG


SÀI GÒN
17-12-1946quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội


23-11-1946
quân Pháp
đánh chiếm ở
Hải Phòng


Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946


18-12-1946
Pháp gửi tối


hậu thư cho
Chính phủ


ta địi và
giao quyền
kiểm sốt tự
vệ cho chúng(7)

*Những việc làm của chúng thể hiện dã tâm gì ?Những việc làm của chúng cho thấy thực


dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010LỊCH SỬ(8)

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010LỊCH SỬ“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH


KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC

s/27* Trước hồn cảnh đó Đảng,chính phủ và nhân dân ta phải


làm gì?Trước hồn cảnh đó Đảng, chính phủ và nhân
(9)

1.Trung ương Đảng và Chính phủ họp,


quyết định ngày toàn quốc kháng chiến vào


khi nào?Đêm 18 rạng sáng 19 tháng 12 năm


1946 Trung ương Đảng và Chính phủ


họp quyết định phát động ngày toàn


quốc kháng chiến chống thực dân


Pháp.Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010


LỊCH SỬ
(10)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ


tịch Hồ Chí Minh.HỒ CHÍ MINH 1946(11)

*Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ


tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì ?Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến của Chủ


tịch Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần quyết tâm


chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của nhân dân


ta.Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ(12)

*Câu nào trong lời kêu gọi thể hiện điều


đó rõ nhất ?“Không!Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ


nhất định không chịu mất nước, không chịu


làm nô lệ.”Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ(13)

(14)

*Câu hỏi thảo luận nhóm 4Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết
sinh của quân và dân Thủ đô Hà Nội thể


hiện như thế nào?Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010


LỊCH SỬ(15)

.

Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân Thủ
đô Hà Nội thể hiện như thế nào?


Những chiến sĩ Vệ Quốc quân và tự vệ Thủ đô đã giành


giật với địch từng góc phố. Đồng bào đã khuân bàn ghế,


giường, tủ, hòm, xiểng, cánh cửa... Dựng chiến luỹ trên


đường để ngăn quân Pháp. Ròng rã 60 ngày đêm, tađánh hơn 200 trận, loại ra khỏi vòng chiến đấu gần2000 tên, bảo vệ đồng bào và Chính phủ rời thành phố


về căn cứ kháng chiến.Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ(16)

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH


CHẶN ĐƯỜNG ĐỊCH


ĐỘC LẬP HAY LÀ CHẾT


CHIẾN SĨ CẢM TỬ QUÂN
(17)

Ở Huế quân và dân ta đã thể hiện tinh thần


chiến đấu ra sao?.Lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã
anh dũng và kiên cường chiến đấu suốt 50 ngày đêm đã bao
vây tiêu diệt thực dân Pháp.(18)

(19)

Ở Đà Nẵng nhân dân và Vệ quốc quân


Quảng Nam chiến đấu ra sao?
(20)

Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng


chiến toàn quốc ngày:Ai nhanh hơn ??1Trò chơi(21)

Đáp án:
(22)

Cách mạng tháng Tám thành công, n ớc


ta giành đ ợc độc lập nh ng ...?2C- Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm l


ợc n ớc ta.
A - Đế quốc Mỹ xâm l ợc ngay đất n ớc ta.


B - Thực dân Pháp quyết tâm c ớp n ớc ta


một lần nữa.
(23)

Đáp án:ã

Cỏch mng thỏng Tỏm thnh cụng, nước


ta giành được độc lập nhưng

thực dân
(24)

?3

Điền ý đầy đủ, thích hợp nhất vào chỗ trống:


C. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu


mất n ớc, nhất định không chịu làm nô lệ.B. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định


không chịu làm nô lệ.A. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định


không chịu mất n ớc.
(25)

(26)

Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta
giành được độc lập nhưng thực dân Pháp quyết
tâm cướp nước ta một lần nữa.


4. Ghi nhớCả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với
tinh thần “thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không
chịu mt nc, nht nh khụng chu lm nụ l.ã Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến


toàn quốc ngày 19-12-1946


Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 201


LỊCH SỬ(27)×