Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

CA6GPIZ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (738.73 KB, 18 trang )

(1)

Tiết

Văn bảnCON CHÓ BẤC
(2)

“AI MÀ TÀI THẾ ”
(3)

CÂU 1

Ai là tác giả của tác phẩm

“Chiếc lá cuối cùng”.O-hen-ri


Mô-li-eLỗ Tấn
(4)

CÂU 2

O-hen-ri là nhà văn

nước nào?


PhápAnh


(5)

(6)

Tiết 156 -Bài 31:

Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:Giắc Lân-đơn

(1876-1916) là bútdanh của

Giôn Gri-phít Lân-đơn

,
là nhà văn Mĩ, sinh ở Xan Phran


-xi-xcơ. Ơng đã từng trải qua thời


thơ ấu vất vả, từng phải làm nhiều


nghề để sinh sống. Ông sớm tiếp


cận với tư tưởng chủ nghĩa xã hội.


Thời kì sáng tác nở rộ của ơng là


đầu thế kỉ XX.
(7)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm:Tác phẩm ra đời


trong hồn cảnh nào?Tiếng gọi nơi hoang dã

sángtác năm 1903, là tiểu thuyết ra


mắt bạn đọc sau khi ông phải


theo những người tìm vàng đến


miền Clân-đai-cơ ở Ca-na-đa


trở về.
Con chó Bấc

trích tiểu thuyết
(8)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cụcDựa vào phần chuẩn


bị ở nhà,em hãy nêu


bố cục của văn bản ?1.

“Tình yêu thương…mới khơidậy lên được”

Mở đầu

.2. “Con người này…nói đấy”Tình cảm của Thc- tơn đối


với Bấc.3. “Bấc có cái tài…chóhoang”

Tình cảm của Bấc
đối với chủ.Chia làm ba phần .Căn cứ vào độ dài của mỗi


phần,em thử nêu ý đồ của


tác giả ?
(9)

Tieát 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thc-tơn


đối với Bấc.Tình cảm của Thc-tơn đối với Bấc
được thể hiện qua các chi tiết nào ?


Các chi tiết sau:
Anh đối xử với chúng như là con cái vậy.
Chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ


và ngồi xuống trò chuyện với chúng

Anh coù thói quen dùng hai bàn tay túm


chặt lấy đầu Bấc rồi dựa đầu anh vào
đầu nó hoặc lắc nó đẩy tới đẩy lui.


Thoóc-tơn kêu lên, trân trọng “Trời(10)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn
đối với Bấc.

Mục đích của nhà văn muốn

Vì :


làm sáng tỏ những tình cảm


của con Bấc đối với Thc-tơn.Tại sao nhà văn lại dành một


đoạn để nói tình cảm củaThoóc-tơn đối với Bấc ?Qua các chi tiết đó em thấy


tình cảm của Thc-tơn


dành cho Bấc như thế nào ?Thoóc- tơn không xemBấc la ømột con chó, mà là


người hẳn hoi, là đồng loại


với anh,là con cái, là bạn


bè anh.Anh là một ông chủ lí
(11)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:


III.Phân tích:1.Tình cảm của Thc-tơn


đối với Bấc.2 Tình cảm của Bấc đ i


với Thc-tơn.Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn
th hi n qua nh ng chi tiết nào ?ể ệ


Nó thường hay ha ùmiệng ra cắn lấy bàn


tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh
đến nổi vết răng hằn vào da thịt…


Nó thường nằm phục ở chânThoóc-tơn


hàng giờ, mắt háo hức, tỉnh táo ngước
nhìn lên mặt anh, chăm chú xem xét, hết
sức tâm theo dõi…


Nó có lúc nằm xa hơn, về một bên


hoặc đằng sau anh, quan sát hình dáng
và từng cưÛ động của thân thể anh.
(12)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:

I.Tác giả, tác phẩm:


2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:


III.Phân tích:1.Tình cảm của Thc-tơn


đối với Bấc.2. Tình cảm của Bấc đ i


với Thc-tơn.Theo em tình cảm của Bấc dành


cho Thoóc-tơn như thế nào?Đối với Thc-tơn, Bấc yêu
thương sôi nổi, nồng cháy, yêu
thương đến mức tơn thờ…


Vì sao mà Bấc có tình cảm đặt


Biệt với Thc-tơn như vậy?Thc-tơn khác với các ơng


chủ khác là:
Họ chăm sóc chó là nghĩa


vụ và vì lợi ích kinh doanh.


Hơn nữa Bấc đa õqua tay các


ơng chủ độc ác.
(13)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) - Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:

I.Tác giả, tác phẩm:


2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:


III.Phân tích:1.Tình cảm của Thc-tơn


đối với Bấc.2 Tình cảm của Bấc đ i


với Thc-tơn.Đối với Thc-tơn, Bấc u
thương sơi nổi,nồng cháy,u
thương đến mức tơn thờ…(14)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:


III.Phân tích:1.Tình cảm của Thc-tơn


đối với Bấc.2 Tình cảm của Bấc đ i


với Thc-tơn.Đối với Thooc-tơn, Bấc yêu thương
sôi nổi,nồng cháy, yêu thương đến
mức tơn thờ…


Trí tưởng tượng của tác giả


thể hiện qua các yếu tố nào?
(15)

Tieát 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:


I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:


1.Tình cảm của Thc-tơn
đối với Bấc.


2. Tình cảm của Bấc đ i


với Thc-tơn.


Tâm hồn Bấc thể hiện qua các yếu tố nào ?


Bấc dường như biết suy nghĩ: Trước kia nó


chưa một tình thương yêu như vậy… Bấc thấy
khơng có gì vui sướng bằng cái ơm ghì mạnh mẽ
ấy… Nó tưởng chừng như quả tim mình nổ tung
ra khỏi cơ thể… Bấc không muốn rời Thc-tơn
một bước


Bấc cịn biết lo sợ : Việc thay thầy đổi chủ


xoành xoạch…làm nảy sinh trong lịng nó nổi lo
sợ …Nó sợ Thc-tơn cũng biến khỏi cuộc đời
nó…


Bấc cịn nằm mơ nữa: Ngay cả ban đêm,


trong giấc mơ,nó cũng bị nổi lo sợ này ám
ảnh…
(16)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:


I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:


II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:


1.Tình cảm của Thc-tơn đối với Bấc.
2. Tình cảm của Bấc đ i với Thc-tơn.


IV. Tổng kết:


Thành cơng trong việc biểu


hiện biểu hiện tình cảm của


Bấc đối với chu,û tác giả đã sử


dụng những yếu tố nghệthuật nào ?Nghệ thuật :


Những nhận xét tinh tế kết hợp
yếu tố tưởng tượng tuyệt vời.Thơng qua đoạn trích,


em hiểu gì về tác gia û?Nội dung:
(17)

Tiết 156 -Bài 31: Văn bản

CON CHÓ BẤC(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn


1.Tác giả:


I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:


II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:


1.Tình cảm của Thc-tơn đối với Bấc.
2 Tình cảm của Bấc đ i với Thc-tơn.


3.Những biểu hiện tình cảm của Bấc.


IV. Tổng keát:


V. Luy n t pQua văn bản, Giăc Lân- Đơn


muốn gởi đến chúng ta những


thơng điệp gì?
Tình thương u lồi vật.Con vật còn biết sống có
(18)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×