Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

TIET 52 HE SINH THAI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.55 MB, 18 trang )

(1)


(2)

GIÁO ÁN SINH HỌC 9Bài 51:
(3)

Quan sát hình 50.1 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi phần

SGK trang 150.
(4)

Thực vậtĐộng vậtVi sinh


vậtNhững thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng.


Thành phần vô sinh: đất, nước, ánh sáng …


Thành phần hữu sinh: nhiều loài động vật, thực vật.


Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào?


Vi khuẩn, nấm, giun đất ….


Cây rừng có ý nghìa gì đối với đời sống động vật rừng?
Là nguồn thức ăn, là nơi ở, nơi sinh sản ...


Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật?
Động vật ăn thực vật, thụ phấn, bón phân cho thực vật


CO2O2


H2O


CO2


H2O


Chất vô cơ


Chất khoáng
(5)

Thực vật


Động vật


Vi sinh


vật


CO2
O2


H2O


CO2


H2O


Nếu rừng bị cháy mất hầu


hết các cây gỗ lớn, nhỏ và
cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối
với các lồi động vật? Tại
sao?Chúng ta làm gì để bảo vệ


rừng?


Động vật sẽ mất nơi ở, mất
nguồn thức ăn, nguồn
nước, khí hậu khô hạn,
nhiều động vật chết và di
cư…


Các thành phần trong hệ


sinh thái có mối quan hệ
với nhau như thế nào?


các sinh vật tác động lẫn
nhau và tác động với các
nhân tố vô sinh.


Chất vô cơ


Chất khốngChết


Giữa các sinh vật có mới quan hệ dinh dưỡng tạo
(6)

Hệ sinhthái là gì?
MỢT SƠ
(7)

-

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật


và khu vực sống của quần xã (gọi là


sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh


vật luôn tác động lẫn nhau và tác động


qua lại với các nhân tố vô sinh của môi


trường tạo thành một hệ thống hồn


chỉnh và tương đối ởn định.-

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các


thành phân chủ yếu sau :Nhân tố hữu sinh :+ Sinh vật sản xuất : Thực vật


+ Sinh vật tiêu thụ : Động vật


+ Sinh vật phân hủy : Vi sinh vậtNhân tố vô sinh : đất, đá, nước, ánh


sáng, thảm mục…Ví dụ : Hệ sinh thái biển
Hệ sinh thái rừng(8)

……………….

.

Chuột

Chuột

.

.


………
………Quan sát hình 50.2 SGK trang 152
Điền vào chỗ trống cho phù hợp:


………………. Bọ ngựa ……...

. Bọ ngựa ……...Cây cỏ


SâuCầy

Rắn………………

. Sâu

. Sâu


………..………..SâuRắnCây cỏ

ChuộtTrong chuỗi thức ăn mỗi loài là một mắt xích.
Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa một


mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau
trong chuỗi thức ăn?


Sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước


Bị mắt xích phía sau tiêu thụ.………
(9)

Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều


loài sinh vật có quan hệ dinh


dưỡng với nhau. Mỗi loài trong


chuỗi thức ăn vừa là sinh vật


tiêu thụ mắt xích ………..vừa


là sinh vật bị mắt xích


……… tiêu thụphía trước
(10)

(11)

Quan sát hình 50.2 SGK trang 152


Quan sát hình 50.2 SGK trang 152


bọ ngựa

rắnL

á cây

s

âu

chuột

vi sinh vậtc

ầy

hổđại bàng
Thế nào là một lưới thức ăn?Các chuỗi thức ăn có


nhiều mắt xích chung tạo


thành một lưới thức ănSâu ăn lá cây tham gia tham gia vào những


chuỗi thức ăn nào?


Lá cây

sâu

cầy

đại bàng

vsv


Lá cây

sâu

bọ ngựa

rắn

vsv


Lá cây

sâu

chuột

rắn

vsv


Lá cây

sâu

cầy

hở

vsvLá cây

sâu

chuột

cầy

đại bàngTrong thực tiễn sản xuất người nơng
dân có những biện pháp kĩ thuật gì để
tận dụng nguồn thức ăn của sinh vật?(12)

Thế nào là một hệ sinh thái?
(13)

-Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (gọi là sinh cảnh).
Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố
vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hồn chỉnh và tương đối ởn định.


- Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phân chủ yếu sau :


Nhân tố hữu sinh :+ Sinh vật sản xuất : Thực vật
+ Sinh vật tiêu thụ : Động vật
+ Sinh vật phân hủy : Vi sinh vật


Nhân tố vơ sinh : đất, đá, nước, ánh sáng, thảm mục…
Ví dụ : Hệ sinh thái rừng


Hệ sinh thái biển


Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài
trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt
xích phía sau tiêu thụ(14)

Thực vật

Chuột

Cú mèo


Thực vật

Chuột

ChimThực vật

thỏ

Cú mèoThực vật

Sâu

Ếch nhái

Rắn

Cú mèoThực vật

Châu chấu

Ếch

Rắn

Cú mèo
(15)

Câu 2: Hãy vẽ một lưới thức ăn, trong đó có các sinh vật: cây cỏ,


bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, nấm vi khuẩn , cáo, gà rừng, dê,


hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:- Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.


- Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
- Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.


- Gà ăn cây cỏ và châu chấu.


- Cáo ăn thịt gà.
(16)

Học thuộc bàiĐọc “em có biết?”
(17)

(18)

Câu 1 : Qu n xã sinh v t là gì? Cho ví d .Qu n xã sinh v t là t p h p nhi u qu n th sinh v t thu c cácloài khác nhau, cùng s ng trong m t không gian xác đ nh và chúngcó m i quan h m t thi t, g n bó v i nhau

ếVí d : Qu n xã r ng m a nhi t đ i, qu n xã r ng ng p m n

ưCâu 2 : Cho các t p h p sinh v t sau :1. Các cá th nai, h

ươ

u sao s ng trong r ng.2. Các con đà đi u ni trong th o c m viên Sài Gịn.3. Các lồi sóc, th , gà r ng s ng trong r ng.4. Các cây mai tr ng trong v

ườ

n.5. Các cây b ng lăng, tre n a trong V

ườ

n Qu c gia Cát Tiên
Hãy xác đ nh nh ng t p h p nào đ

ượ

c g i là qu n xã sinh v t?TR L I :

Ả Ờ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×