Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Giới hạn năm học 2019 - 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (781.99 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


ĐỀ ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT -GIỚI HẠN – LIÊN TỤC


Câu 1. Tính


2
2


3 4 1


lim .


1
x


x x


M


x


A. M 0. B. M 9. C. M 5. D. M .


Câu 2. Tính


1
3


1 6lim .


1 3
x


x
L


x


A. L 0. B. L . C. L . D. L 2.


Câu 3. Tính


2017 2018
2018


1


lim .


1


n n


N


n


A. N 1. B. N . C. N . D. N 0.Câu 4. Tính lim (1 5 2017).


x


I x x


A. I 5. B. I 2017. C. I . D. I .


Câu 5. Tính


4


7


lim .


x a


x
H


a x Với a .


A. H a. B. H 0. C. H . D. H .


Câu 6. Hàm số y f x( ) liên tục tại x0 0. Hàm số y f x có đồ thị có thể là hình nào dưới
đây?


A. B.C. D.


Câu 7. Hàm số nào dưới đây liên tục trên .
A.


2018 3 1


.


x x


y


x B.


cos
.
1


x
y


x C. 2 3


x
y


x D. 21


y x


x
Câu 8. Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm 0 1?


2


x


A. 1.


2


x
y


x B.


1
.
1
2


x
y


xC.


2 1


.
2 1


x
y(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Câu 9. Cho hàm số y f x( ) có đồ thị ( )C là đường cong như hình vẽ.
Mệnh đề nào dưới đây Sai?


A.


2


lim ( ) .


x f x B. xlim ( )f x 0.


C.


2


lim ( ) .x f x D. xlim ( )2 f x .


Câu 10. Cho hàm số


4
3


2 0


( ) .


2 0


x x khi x


f x


x khi x Tính xlim ( ).f x


A. lim ( ) 0.


x f x B. xlim ( )f x .


C. lim ( ) 2.


x f x D. xlim ( )f x .


Câu 11. Tính lim 2 2.


x ax a


J


a x


A. J 2 .a B.J 2 .a C. 1.


2


J


a D.


1
.
2


J


a


Câu 12. Cho hàm số y f x( ) liên tục trên .Với a b c d a b c d; , , , . thoả mãn


( ) 1, ( ) 1, ( ) 1, ( ) 2018.


f a f b f c f d Mệnh đề nào dưới đây Sai?


A. Phương trình f x( ) 0 vô nghiệm trên đoạn a d; .B. Phương trình f x( ) 0 có ít nhất hai nghiệm trên đoạn a d; .
C. Phương trình f x( ) 0 có ít nhất một nghiệm trên đoạn c d; .
D. Phương trình f x( ) 0 có ít nhất một nghiệm trên đoạn b c; .


Câu 13. Tính


2015
2017


2 1


lim .


x


x


P x


x


A. P 2. B. P 2. C. P 2. D.

P

0.Câu 14. Biết lim( )un 2018, lim vn . Tính K lim u vn. n .
A. K 2018. B. K . C. K 0. D. K .
Câu 15. Cho hàm số


3
22018 1


( ) .


2 1


x khi x


f x


x khi x Mệnh đề nào dưới đây sai?.


A.


1


lim ( ) 1.


x f x B. f(2) f(0) 2024. C. xlim ( )1 f x 3. D. lim ( )x 3 f x 2027.


Câu 16. Biết


1


2018 2018 1


lim .


2.2018 1n n


n


a


b (Với
a


b là phân số tối giản). Tính

P

a b

.A. P 2017. B.

P

2018.

C. P 2019. D.


2015.


P


Câu 17. Cho hàm số 2


2


3


3


( ) 5 6 .


1 3x


khi x


f x x x


m khi x


Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã
cho liên tục tại x0 3.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Câu 18. Cho


2 2 3


( ) .


4 9 3


x x khi x


f x


x khi x Mệnh đề nhào dưới đây sai?


A.3


lim ( ) 3.


x f x B. xlim ( )3 f x 3.


C. f(3) 3. D. f x( ) gián đoạn tại x0 3.
Câu 19. Biết


2
2


1


4 3 2 5


lim .


1
x


x x a b


c


x (Với


a


c là phân số tối giản, a cb là số


nguyên tố). Tính P a b c.


A. P 17. B.

P

56.

C. P 34. D. P 32.


Câu 20. Gọi S là tập các số nguyên của a sao cho lim( n2 10n 1 n2 1 a2 4 )a 0.
Tính tổng các phần tử của S.


A. 4. B. 7. C. 3. D. 2.


Câu 21. Biết


2
7


lim 7.


7
x


x bx c


x ( ,b c ). Tính P b c.


A. P 14. B. P 12. C. P 7. D. P 7.


Câu 22. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho lim 4n2 2017n 2018 m n. có giá trị
hữu hạn.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiWebsite HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×