Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề kiểm tra KSCL lần 2 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 Trường THPT Liễn Sơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (596.6 KB, 3 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


TRƢỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ KIỂM TRA KSCĐ LẦN 2


TỔ LÝ - HĨA - SINH MƠN HÓA HỌC 11


Thời gian: 45 phút


Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)


Câu 1: Đánh giá độ dinh dưỡng của phân lân bằng hàm lượng %


A. P2O5. B. H3PO4. C. P. D. PO43-.


Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh ?


A. C2H5OH. B. H2O. C. CH3COOH. D. NaCl.


Câu 3: Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng


A. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2. B. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.


C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O. D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si.


Câu 4: Thuốc muối (muối Nabica) dùng chữa bệnh dạ dày chứa chất nào sau đây ?


A. Na2CO3. B. CaCO3. C. NaHCO3. D. MgCO3.


Câu 5: Ruột bút chì được sản xuất từ:A. Than củi. B. Than chì. C. Chì kim loại. D. Than đá.


Câu 6: Kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là


A. Fe, Al B. Cu, Ag, Mg C. Fe, Cu D. Al, Cu


Câu 7: Phương trình ion rút gọn H+ + OH- H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau


đây?


A. H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2H2O.


B. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O.


C. 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O.


D. HCl + NaOH ` NaCl + H2O.


Câu 8: Số oxi hóa của N được xếp theo thứ tự tăng dần như sau :


A. NH3 , N2O , NO , NO2- , NO3- B. N2 , NO , NH3 , NO2- , NO3


-C. NO , N2O , NH3 , NO3- , N2 D. NH3 , N2 , NH4+ , NO , NO2


Câu 9: Thành phần chính của phân đạm urê là


A. KCl. B. K2SO4. C. Ca(H2PO4)2. D. (NH2)2CO.


Câu 10: Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính làA. Fe(OH)


3, Mg(OH)2, Zn(OH)2 B. Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2


C. Ca(OH)


2, Pb(OH)2, Zn(OH)2 D. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2


Câu 11: Cấu hình electron lớp ngồi cùng của các ngun tố nhóm VA là:


A. ns2np5. B. ns1np5. C. ns2np3. D. ns2np5nd5.


Câu 12: Khi nhiệt phân AgNO3 sẽ thu được các chất sau:


A. AgNO2 và O2. B. Ag, O2 và NO2.


C. Ag2O, NO2 và O2. D. Ag và NO2.


Phần II: Tự luận (7 điểm)



(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Câu 1 (1 điểm) : Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn cho các phản ứng sau xảy ra trong
dung dịch (nếu có).


a. Na2CO3 + HCl b. NaOH + HNO3 


Câu 2 (2 điểm): Tính pH các dung dịch sau
a. HCl 1M


b. NaOH 0,01M


Câu 3 (1,5 điểm): Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau
NaCl, NaNO3, NaOH, Na2CO3


Câu 4 (1 điểm): Cho 5,4 g Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, sinh ra khí NO2 (sản phẩm khử duy


nhất). Tính thể tích khí NO2 sinh ra (đktc).


Câu 5 (1,5 điểm): Đốt cháy 19,2 gam Mg trong oxi một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Để


hòa tan hết m gam X cần dùng vừa đủ V lít dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,75M, thu được dung


dịch chứa (3m + 20,8) gam muối. Mặt khác, cũng hòa tan hết m gam X trong V1 lít dung dịch HNO3


1,175M (dư 25% so với lượng cần thiết), thu được 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm N2O và N2) có tỉ


khối so với He bằng 9. Tính các giá trị m, V và V1.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dƣỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×