Tải bản đầy đủ (.ppt) (4 trang)

bac si soi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.92 KB, 4 trang )

(1)

Truyện Bác sỹ Sói


Truyện Bác sỹ Sói(Sách Tiếng Việt Lớp 2/ Tập 2/ Trang 41)
(Sách Tiếng Việt Lớp 2/ Tập 2/ Trang 41)(2)

Tóm tắt truyện


Tóm tắt truyện Thấy Ngựa, Sói thèm lắm, Sói định xơng đến ăn Thấy Ngựa, Sói thèm lắm, Sói định xông đến ăn
thịt Ngựa ngay, nhưng sợ ngựa chạy mất. Sói


thịt Ngựa ngay, nhưng sợ ngựa chạy mất. Sói


nghĩ ra một kế là giả làm bác sỹ để khám bệnh


nghĩ ra một kế là giả làm bác sỹ để khám bệnh


cho Ngựa rồi sẽ ăn thịt ngựa một cách dễ dàng.


cho Ngựa rồi sẽ ăn thịt ngựa một cách dễ dàng.


Sói khơng ngờ Ngựa lại rất mưu trí. Khi Sói đến


Sói khơng ngờ Ngựa lại rất mưu trí. Khi Sói đến


gần Ngựa thì bị Ngựa phát hiện và bình tĩnh đối


gần Ngựa thì bị Ngựa phát hiện và bình tĩnh đối


phó. Sói giả giọng hiền lành nói nếu Ngựa cóphó. Sói giả giọng hiền lành nói nếu Ngựa có


bệnh gì thì nó chữa cho. Ngựa giả vờ đau chân


bệnh gì thì nó chữa cho. Ngựa giả vờ đau chân


nhờ Sói chữa. Sói tưởng Ngựa đã trúng kế của


nhờ Sói chữa. Sói tưởng Ngựa đã trúng kế của


nó nên mừng lắm liền mon men lại phía sau


nó nên mừng lắm liền mon men lại phía sau


định lừa miếng đớp sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa


định lừa miếng đớp sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa


hết chạy.Ai ngờ Sói vừa cúi xuống bị Ngựa tung


hết chạy.Ai ngờ Sói vừa cúi xuống bị Ngựa tung


vó đá cho một cái như trời giáng. Sói bị lật mặt


vó đá cho một cái như trời giáng. Sói bị lật mặt


là một kẻ gian ác tính lừa Ngựa để ăn thịt.(3)

Nội dung truyệnNội dung truyệnSói là một con vật gian ngoan tính

Sói là một con vật gian ngoan tínhbày kế lừa Ngựa để ăn thịt nhưngbày kế lừa Ngựa để ăn thịt nhưngkhông ngờ bị Ngựa thông minh dùngkhông ngờ bị Ngựa thông minh dùngmẹo để trị lại.
(4)

Ý nghĩa


Ý nghĩaCâu chuyện giáo dục chúng ta phải

Câu chuyện giáo dục chúng ta phảibiết sống thật thà không nên lừa gạtbiết sống thật thà không nên lừa gạtngười khác. Câu chuyện ca ngợingười khác. Câu chuyện ca ngợinhững con vật bình thường mà thơngnhững con vật bình thường mà thơng
minh mưu trí.minh mưu trí.Những người sống hiền lành thật thà

Những người sống hiền lành thật thàthì sẽ gặp được những điều maythì sẽ gặp được những điều maymắn. Những người xảo trá, gian ácmắn. Những người xảo trá, gian ácthì sẽ bị trừng phạt đích đáng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×