Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

giao an chu diem gia dinh nhanh 2 va 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.11 KB, 30 trang )

(1)

Nh¸nh 2+3Nhu cầu gia đình1. Kiến thức: - Trẻ biết đựơc 1 số đồ dùng dụng cụ trong gia đình
phân nhóm đồ dùng theo công dụng và chất liệu
- Biết các nhu cầu của gia đình(nhu cầu dinh dỡng,sinh
họat... )


2. Kỹ năng: - Luyện kỹ năng phân nhóm phân loai đồ dùng dụng cụ
- Kỹ năng đọc thơ , kể chuyện diễn cảm, múa hỏt nhịp nhàng
3. Thái độ . - Trẻ biết dữ dìn đồ dùng trong gia đình, biết sắp xếp đồ dùng
gọn gàng ngăn nắp

Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình
Thứ


Hoạt
động


Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thứ 6


Đón trẻ
Thể dục
sỏng


- Trao i vi ph huynh, với trẻ về nhu cầu dinh dỡng
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh- H2; TV6; C3; B4; B2
Hoạt
động có
chủ đích
Thể dục
Trờn sấp
kết hợp
trèo qua
nghế
Tạo Hình
Nặn cái
bát con
(mẫu)
MTXQ
Một số đồ
dùng gia
đình
Văn học
Chuyện:
cây khế
Âm nhạc
DH+MMH:Múa
cho mẹ xem
NH: Ru em
TC: Nghe tiếng
hát đốn tên đồ
dùng
Hoạt
động


ngồi
trời
Vẽ đồ
dùng gia
đình
Quan sát
thời tiết
trong
ngày
Vẽ đồ
dùng để
uống
Quan sát


vờn rau Nặn đồ dùng giađình
Hoạt


động
góc


- Góc phân vai : cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh nhật
- Góc xây dựng: Xây nhà cho bé


- Vẽ nặn đồ dùng, q sinh nhật , múa hát về gia đình
- Góc sách: Làm bộ su tập về đồ dùng gia đình


Hoạt
ng
chiuHớng dẫn
trò chơi
cho thỏ ăn


Ôn toán


bui sỏng c ng dao, ca
dao


Đóng kịch;


Tích chu Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
Nêu gơng
Kế hoạch hoạt động góc chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình


Nội dung Mục ớch yờu cu Chun


bị Cách tiến hành


1.Góc phân


vai: - Trẻ biết phản ánh công việc của ngừơi
bán hàng, biết tỏ


- 1 s
dựng
gia đình1. Tháa thuËn:(2)

Cữa hàng
bán đồ dùng
gia ỡnh


2.Góc xây
dựng:


Xây nhà của


3. Gúc hc
tập : Phân
nhóm đồ
dùng trong
gia đình


4.Góc nghệ
thuật:
-V nn
dựng gia
ỡnh,


- Muá hát
các bài vỊ
chđ ®


thái độ niềm nở


chào mời khách
- Biết sắp xếp mặt
hàng đẹp mắt
- Biết thể hiện vai
các thành viên trong
gia đình, thể hiện
vai chăm sóc lẫn
nhau, yêu thơng đói
với con cái,tổ chức
sinh nhật cho các
thành viên trong gia
đình, đi thăm quan
giải trí


-Trẻ biết sử dụng
các lọai hình khối
để xây nhà cho bé
- Biết bố cục cơng
trình hợp lý, giới
thiệu đợc cơng trình
của mình,biết cùng
phối hợp với nhau
- Trẻ phân nhóm đồ
dùng theo công
dụng , chất liệu, xếp
số tơng ứng


- Biết sắp xếp đồ
dùng thành an bum
- Trẻ biết sử dụng


các kỹ năng đã học
để tạo ra một số đồ
dùng gia đình
- biểu diễn nhịp
nhàng các bài trong
chủ đề


- Hàng
tạp hóa
- 1 số
dụng cụ
trong
gia đình
- Gạch
các loại
khối
,cây
xanh,
hoa
-Tranh
ảnh về
đồ dùng
gia đình
- Giấy,
hồ dán
- Đất
nặn
giấy
màu
- Dụng


cụ âm
nhạc
- quạt
múa


ai? Tình cảm của bố mẹ đối
với con cái nh thế nào?(u
thơng chăm sóc)


- Cịn các con đối với bố mẹ
ra sao? Mẹ thờng làm những
công việc gì? Bố làm việc gì?
- Để đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt của gia đình mẹ đến đâu
để mua?(cữa hàng) ở cữa
hàng có ai?( có cơ bán hàng).
The con co bán hàng có thái
độ nh thế nào?(vui vẻ niềm
nở).Mọi ngời đến cữa hàng
phải làm gì để dữ trật tự
chung?


-Muốn có nhà để ở cần đến
ai?(Bác xây dựng).Cần những
nguyên liệu gì để xây? Xây gì
trớc? đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt, vệ sinh xây gì?(giếng bể
, điện...)


-Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng


của mọi ngời dân nhà máy
phải làm gì?(sản xuât đồ
dùng) Thuận tiện trong việc
lựa chọn đồ dùng cơng nhân
nhà mấy phải làm gì?(phân
nhóm).Muốn quảng cho
th-ơng hiệu của mình mọi ngời
biết đến thì phải làm gì? (làm
an bum về đồ ùng gia đình)
2. Q trình chơi: Cơ đi lần
lợt từng nhóm để gợi ý tạo
mọi tình huống để trẻ chơi
sinh động hơn


3. Nhận xét trong q trình
chơi: Cơ đi lần lợt từng nhóm
chơi gợi ý để trẻ tự nhận xét
lẫn nhau cô rút ra u nhợc để
trò chơi sau chơi sau chơi tốt
hơn.


ThĨ dơc sáng


Đề tài

: H2; TV6; C3 ;BL4; B2I. Mục đích yêu cầu:- Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô,
- Luyện kỹ năng tập đều ,đẹp


-Giáo dục trẻ thờng xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh
II. Chuẩn bị:


- S©n b·i sạch sẽ
III. Cách tiến hành(3)

1. Khi ng:


- Cho trẻ đi,chạy thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi sau đố chuyển thành 2
hàng ngang để tập


2. Trọng động:


a. Tập bài tập phát triển chung:( Mỗi động tác tập 2 làn x 4 nhịp)
- H2: Gà gỏy


- TV: 2 tay thay nhau quay dọc thân
- ĐTC: §a 1 ch©n ra phÝa tríc


- §TB: BËt tiÕn vỊ phía trớc
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ 2 vòng


Thứ 2 ngày 2 tháng 11 năm 2010
Đón trẻ


- Trị chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trị chuyện vơí trẻ về chủ đề mới “nhu cầu gia đình”


Hoạt động có chủ đích


PTTC: ThĨ dơc


Đề tài: Chạy chậm 80 m
TC: chuyÒn bãng


I. M ụ c đ ích yêu c ầ u :


1. Kiế n th c.


- Trẻ phối hợp chân tay nhịp nhàng, dẻo dai khi chạy chậm.
- Biết chơi chuyền bóng qua chân.


2. Kỹ năng:


- Phát triển c tay - chõn cho trẻ


- Luyn s khộo lộo,nhịp nhµng, nhanh nhẹn khi vận động.
3. Giáo dục:


- Trẻ cú nề nếp trong khi luyện tập, thơng xuyên tập thể dục,quan tâm đến
ngời thân.


II. Chuẩn bị :


- Sân tập sạch, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chạy, 5 quả bóng.


III. C¸ch ti n h nh :ế àHOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ


* Hoạt động 1. Khởi động.


- Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu chân: Đi thường đi
bằng gót chân đi bằng mũi bàn chân chui qua hang
chạy chậm chạy nhanh về đội hình 3 hàng ngang


* Hoat động 2. Trọng động.


1. Bài tập phát triển chung:


- Cho trẻ tập các động tác theo hiệu lệnh trống
+ Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang và lên cao.
+ Động tác chân: Tay chống hông, đưa 2 chân sang
2 bên theo từng nhịp.


+ Động tác bụng: Cúi gập người vÒ phÝa tríc


+ Động tác bật: bật tiến về phía trớc.
2. Vận động cơ bản.


+ Cô giới thiệu con đường đi tới nhà Bà ngoại của
bạn BiĨn Th¬ng phải đi qua một con đuờng . Các


- Trẻ nói về ước mơ
của mình


- Làm chú bộ đội luyện
tập
(4)

con có muốn đến thăm nhà Bà của bn Biển Thơng
không?


+ Cụ chn 1 tr lờn thc hin mẫu 2 lần. Lần 2 cô
kết hợp hướng dẫn cách chạy chậm trong con
đường.


+ Lần lượt cô cho trẻ lên thực hiện, cô chú ý sửa sai
cho trẻ, động viên trẻ đi khéo léo, tự tin.


+ Tổ chức cho 2 đội thi đua lẫn nhau.
C:Trị chơi: chuyền bóng qua chân
Đến nhà bà chơi có thích khơng?


Bây giờ bà tổ chức cho các con chơi trò chơi :
Chuyền bóng các con có thích khơng?


Tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh


- Xem bạn làm


- Trẻ thực hiện (mỗi trẻ
đi trong đường hẹp 2,3
lần)


- Trẻ vận động nhẹ
- Có- Có


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


1.Vẽ dồ dùng trên sân:


a.Mục đích yêu cầu:


-Trẻ biết vẽ 1 số đồ dùng đơn giản
- Biết được cơng dụng của nó
b. Chuẩn bị


- Sân bãi sạch sẽ
- Phấn vẽ


c. Cách tiến hành:


Cho trẻ đọc đồng dao : Đi cầu đi quán
Cô gợi ý để trẻ vẽ


Cô theo dõi gợi ý
Nhận xét tuyên dương
2. TCVĐ: Đổi đồ chơi cho bạn.


- Chơi tự chọn


HOẠT ĐỘNG GÓC


- Góc học tập: Phân loại đồ dùng GĐ theo công dụng , chất
liệu,- Góc XD: Xây dựng nhà của bé


-Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh
nhật cho các thành viên trong gia đình


- Góc thẫm mỹ: Vẽ, nặn, xé dán đồ dùng trong gia đình, múa hát
những bài về chủ đề gia đình


HOẠT ĐỘNG CHIỀU


1. Hướng dẫn trị chơi : Cho thỏ ăn
a. Mục đích u cầu:


- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, chơi đúng luật và cách chơi: cho thỏ ăn
- Rèn luyện vận động thăng bằng khéo léo.(5)

b.Chuẩn bị


- 10 khối vuông
3. Cách tiến hành:


Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chơi trò chơi : Cho thỏ ăn
-Cô phổ biến luật chơi


- Chỉ được bước1 chân lên gối vng


+ Nhóm nào xong trước khơng có người trật chân là thắng cuộc


- Cách chơi: Mỗi nhóm 1 con thỏ 3 khối gỗ , mỗi nhóm xếp 1 hàng dọc trước


mỗi đội đặt các khối gỗ theo hình dích dắc,đầu hàng bên kia đặt con thỏ, bước 1
chân lên khối gõ thứ nhất chân sau len khối vuông thứ 2 , nhấc chân kia lên khối
vuông thứ 3 khi bước hết(khối vuông đặt thức ăn) trước con thỏ để cho thỏ ăn
rồi đến cháu thứ 2 cho đến hết.Nhãm nào xong trước là thắng cuộc


- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xé tyên dương
Nhận xét cuối ngày
- chơi tự do


ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY


………
………
………
………
………
………
………...
****************************************************************


Thứ 3 ngày 2 thang 11 năm 2010
Hoạt động có mục đích


PTTM : TẠO HÌNH


Đề tài: Nặn cái bát con(mẫu)
I.Mục đích yêu cầu:


* Kiến thức: - Trẻ biết dùng các kỹ năng xoay tròn lăn dọc làm lõm để tạo


thành cái bát con.


- BiÕt bát con là đồ dùng gia đình


* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng xoay tròn làm lõm, Ên bẹt, luyên kỹ năng khéo léo


* Thái độ : - Trẻ biết dữ dìn đồ dùng
II. Chuẩn bị:


- Bát con (bát thật)
- Đất nặn , bảng con
- Tăm để trang trí


III. Cách tiến hành:


Hoạt động của cô(6)

thươg lấy bí cùng


Thực hiện tháng hành động ủng hộ lũ lụt khu vực miền
trung bị thiên tai.Hôm nay lớp mẫu giáo cụm trung tâm
phát động nặn cái bát con để tặng cho các gia đình
Miền trung nhé!


*Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại:


- Đây là cái bát của các bạn vung Sơn Lâm nhờ cô
chuyên cho các gia đình miền trung các con có muốn
xem khơng?- Đây là cái gì?


- Con có nhận xét gì về cái bát này?
- Chấ liệu làm bằng gì?


- Bát dùng để làm gì?
- Là đồ dùng gì?


- Khi sử dụng các con phải làm gì?
* Hoạt động 2: Nặn mẫu


-Cô nhà đất rồi chia đất theo ý muốn sau đó xoay trịn
lăn dọc rồi làm lõm rồi vuốt tạo thành cái bát . Cô dùng
tăm để trang trí hoa cho cái bát đẹp hơn


* Cho trẻ xem bát gợi ý


Hỏi trẻ các loại bát này có gì khác với cái bát cơ vừa
nặn?


-Ngồi các loại bát trên con còn biết loại bát nào nữa?
* Hỏi ý định của trẻ


Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện
Cô theo dõi gợi ý


Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm


- Bây giờ các con đưa bát lên xem cái bát nào đảm bảo


chất lựơng để chuyển vào cho những gia đình miền
trung nào!


- Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích


- Trẻ có sản phẩm mà bạn thích lên giới thiệu


- Khuyến khích sản phẩm đẹp, sáng tạo- Bổ sung sản
phẩm chưa hoàn thiện.


* Kết thúc: cả lớp hát bài” Một trái tim, một tấm lịng”


- Có
- Cái bát


- Miệng , thành đế,
bát màu trắng, trang
trí hoa


- Bằng sứ
- Dùng để ăn
- Là đồ dùng để ăn
- Dữ dìn cẩn thận
- Trẻ chu ý quan sát
- Các phần giống
nhau nhưng khá
nhau về các trang trí
- Trẻ kể


- Trẻ đưa bát lên giá


trưng bày


Trẻ hát ra ngoài

Hoạt động ngoài trờiI. Nội dung :Họat động có mục đích


VẼ ĐỒ DÙNG SINH HOẠT


1. Mục đích yêu cầu:


- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để vẽ thành các loại đồ dùng sinh hoạt
- Luyện kỹ năng vẽ nét cong nét móc nét thẳng... Để tạo thành nhiều đồ
dùng sinh hoạt khác nhau(7)

- Giáo dục trẻ dữ dìn đồ dùng
2. Chuẩn bị:


- Một số đồ dùng sinh hoạt
3. Cách tiến hành:


-Cho cả lớp đọc bài “đồng dao đi cầu đi qn”


Các gia đình ở miền trung vẫn có nhiều hộ gia đình trơi hết đồ dùng chúng mình
cùng vẽ thật nhiều đồ dùng để tiếp tục tặng cho các gia đình ở miền trung nhé


- Tổ chức cho trẻ vẽ


- Cơ nhận xết tun dươngII. Trị chơi vận động : “Tìm đúng nhà”
III. Chơi tự do


Hoạt động góc- Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng , siêu thị thực phẩm
- Góc xây dựng: Xây nhà của bé


- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn tô màu các loại đồ dùng , thực phẩm
- Góc thư viện : Làm an bum về gia đình


Hoạt động chiều


1. Ơn tạo hình buổi sáng


- Chọn những cháu buổi sáng vẽ cịn yếu ngồi vào góc nghệ thuật để vẽ
- Cô theo dõi gợi ý giúp trẻ thực hiện


2. Vệ sinh nêu gương


****************************************************************(8)

Thứ 4 ngày 3 tháng 11 năm 2010


HOẠT ĐỘNG CĨ CHỦ ĐÍCH


PTNT: Tìm hiểu mơi trường xung quanh
Đề tài: Một số đồ dùng trong gia đình


I.Mục đích u cầu:* Kiến thức: - Trẻ nhạn biết phân bịêt được 1 số đồ dùng trong gia đình:Như đồ
dùng vệ sinh ,đồ dùng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt,


- Biết phân loại đồ dùng theo công dụng và chất liệu
* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng quan sát so sánh phân loại,


- Kỹ năng trả lời mạch lạc


* Thái độ: - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng , nề nếp học tập
II. Chuẩn bị: Vật thật :


- Bát to, nhỏ môi thìa, ấm chén, ca cốc...
Tranh: Tủ lạnh, ti vi, xe máy, tủ bàn ghế ...
- Lô tô các loại đồ dùng trên,


- Giấy vẽ, sáp màu
III. Cách tiến hành


Hoạt động của cơ Ho¹t động của trẻ
* Ổn định: Cả lớp hát bài cháu yêu bà”


Hoạt động 1: Trò chuyện về đồ dùng
- Tổ chức cho trẻ đến thăm nhà bà


- Các xem trong nhà bà có những loại đồ dùng gì?


Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại
- Bà tặng chúng ta một số đồ dùng- Khi có khách đến thăm bà thờng làm gì?
- Dùng cái gì?


- Chén gọi là đồ dùng gì?
- Chất liệu làm bằng gì?


- Ngồi chén ra cịn đồ dùng để uống nào nữa?
* Tìm hiểu đồ dung để ăn


- Đến giờ ăn cơm rồi bà mời các on an cơm cần gì?
- Chât liệu làm bằng gì? Gọi là đồ dùng gì ?


Ngồi ra cịn có đồ dùng gì để ăn nữa?
* Tìm hiểu đồ dùng vệ sinh


- Ăn xong phải làm gì?
- Cần những đồ dùng gì?
( tơng tự gợi hỏi nh trên)


=> Giáo dục trẻ dữ dìn đồ dùng , sắp xếp đồ dùng
gọn gàng


Hoạt động 3: Phân nhóm đồ dùng theo chất liệu
- Các con con giúp bà phân loại đồ dùng dê vỡ
- Trong nữn loại đồ dùng naỳ có gì khác nhau?
- Dễ vở nên khi sử dụng các con phải làm nh thế
nào?


( tơng tự cho trẻ phân nhóm nhựa, săt nhôm)
- Ngoài những loại làm bằng nguyên liệu này ra con


còn biêt loại nguyên liệu nào nữa?


- Tụ màu đồ dùng theo u cầu
- Trẻ về nhóm tơ


- Nhận xét , tuyên dơng


-Trẻ hát
- Trẻ kể
- Mời nớc
- ChÐn


- Đồ dùng để uống
- Bằng sứ


- TrỴ kĨ
- TrỴ kể
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể


- Rữa tay, mặt, súc
miệng


- Trẻ kể


- Chén bát
- Cân thận
- Trẻ kể


- Trẻ về nhóm tô màu
(9)

* Kết thúc: Cả lớp hát bài : Tìm kim cho bà - Cả lớp hát kết hợp ra
ngoài


A:

Hoạt động ngoài trời


Nội dung: Hoạt động có chủ đích


Vẽ đồ dùng ăn, uống
I. Mục đích yêu cầu:


- TrỴ biết dùng các kỹ năng đã học để vẽ đồ dùng ăn, uống
II. Chuẩn bị:


- Sân bãi sạch sẽ
III.Cách tiến hành:


Cơ đọc câu đố: Miệng trịn lịng trắng phau phau


Đựng cơm đựng thịt, đựng rau hàng ngày


- Cô vừa đố các con về cái gì?
- Cái bát là đồ dùng gì?


- Đồ dùng để ăn và để uống là những loại nào?


- Bây giờ chúng ta sẽ vẽ về đồ dùng để ăn và đồ dùng để uống nhé!


* Tổ chức cho trẻ vẽ: Cô theo dõi gợi ý
- Nhận xét tuyên dươngB: Trò chơi vận động: Cho thỏ ăn
C: Chơi tự do


Họa động góc- Góc phân vai:Cữa hàng bán dồ dùng gia đình, tổ chức đi du lịch
- Góc xây dựng : Xây nhà của bé


- Góc nghệ thuật: Nặn gấp đồ dùng trong gia đình
- Góc thư viện: Làm an bum vê đồ dùng gia đình
Hoạt động chiều1. Cả lớp đọc bài đồng dao: Đi cầu đi quán


I Yêu cầu


- Trẻ đọc được theo cô bài : Đi cầu đi quán
II. Chuẩn bị:


III. Cách tiến hành:


Cô đọc mẫu bài đồng dao 2 lần


- Lớp đọc theo cơ 3 lần


- Nhóm tổ, cá nhân đọc ( Cô chú ý sữa sai)
- Nhận xé tuyên dương2: Tổ chức cho trò chơi : Đóan tên đồ vật
3: Nêu gương cuối ngày
Nhận xét cuối ngày
(10)

...


...


********************************************************
Thứ 5 ngày 4 tháng 11 năm 2010


Hoạt động có mục đíchPTNN :

Làm quen văn học
Chuyện : Cây khế


I. Mục đích-yêu cầu:
1. Kiến thức:


- Trẻ nhớ tên nhân vật trong chuyện


- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Người anh tham lam độc ác nên bị trừng
trị, còn người em thật thà chăm chỉ nên được hưởng cuộc sống ấm no hạnh
phúc, trả lời được ác câu hỏi của cô


2. Kỹ năng:- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Biết trả lời câu hỏi theo nội dung câu
chuyện.


3.Giáo dục:


- Trẻ biết quan tâm tới những người thân trong gia đình, anh em biết yêu
thương , đùm bọc lẫn nhau.


II. Chuẩn bị:


- Tranh chuyện: Cây khế


III. Tiến hành:


HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ


* Ho ạ t độ ng 1 : Trò chuyện với trẻ.
- Cho trẻ đọc bài thơ “ Làm anh”.


- Những ngời thân trong gia đình sống với nhau nh
thế nào?


- Cã 2 anh em nhµ kia cha mẹ mất 2 anh em ở với
nhau để biÕt được người anh đối với người em như
thế nµo các con cùng lng nghe câu chuyn:cây
kh nhỏ!


* Ho ạ t độ ng 2 : Kể chuyện cho trẻ nghe.
- Cô kể chuyện lần 1.- Cô kể lần 2 kết hợp cho trỴ xem tranh minh häa
chun.


- Trích dẫn và đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
+ Các con vừa được nghe câu chuyện gì?


+ Trong c©u chuyÖn cã những nhân vật nào?
- Khi người anh lấy vợ người anh đã làm gì?
- Chia cho người em những gì?


- th độ của ngừơi em ra sao?


Người anh chia cho em 1 túp lều tranh và 1 manh
vườn có cây khế ngọt nhưng người em khơng chút


phàn nàn


- Cả lớp cùng đọc bài
thơ.


- Nghe c« kĨ chun.


- Cây khế


- Người anh, gười
em,chim phượng Hồng
- chia tài sản cho em
- Một túp lều tranh và vf
mảnh vườn có cây khế
ngọt
(11)

“ người anh chia cho...chăm sóc”


- Khi cây khế ra hoa kết quả thì điêu gì đã xẩy ra?
- Chim Phượng Hồng nói với người anh như thế
nào?


- Bảo người em may túi mấy ngang?
- Người em đã làm gì với só vàng đó?


Được chim vàng anh đưa đi lấy vàng từ đó em trở
nên giàu có người em chia cho dân nghèo


“Chim đưa ...dân nghèo”
- Khi thấy em giàu co anh đã làm gì?
- Em có đồng ý khơng?


- Anh đã làm gì? Chim Phượng Hồng có đưa anh
đi lấy vàng khơng?


- Điều gì xẩy ra với người anh?
Vì anh tham lam nên bị trừng trị


“anh giả vờ... cắn chết người anh’’
- Qua câu chuyện nhắn nhủ chúng ta điều gì?
- Con yêu nhân vật nào nhất? Vì sao?


=> Anh em trong gia đinh phải biết yêu thương
chăm sóc đùm bọc lẫn nhau- Có bài đồng dao nào nó lên điều đó?
* Cơ kể lần 3 kết hợp xem tranh


Về nhà khi bố mẹ ông bà ốm các con phải làm gì?


Kết thúc: Cả lớp hát bài “tìm kim cho bà”


- Chim Phượng Hồng
đến ăn


- Ăn quả trả cục
vàng....mà đựng
- Chia cho dân nghèo


- Địi đổi nhà
- Có


- Có


- Tham am nên bị chim
Hắt xuống biển chết
- Không tham lam,
- Trẻ trả lời


- Anh em hoà thuân
- Trẻ trả lời


- Cả lớp hát


Hoạt động ngồi trời
I. Hoạt động có mục đích


Quan sát vườn rau


a.


Mục đích yêu cầu


Trẻ biết được đặc điểm, tác dụng lơị ích của rau
b. Chuẩn bị:


- Vị trí và địa điểm quan sát
c. Cách tiến hành:


Cả lớp hát bài”Búp cải non”


Các con ơi các con nhìn xem trong vườn rau có những loại ra gì?
Nó có đặc điểm như thế nào?


Có tác dụng gì?


Muốn có rau để ăn hàng ngày chúng ta phải làm gì?
2. Trị chơi vận động “ Gieo hạt”


3. Chơi tự do


Hoạt động góc


Góc phân vai:Gia đình,cữa hàng bán đồ dùng gia đìnhGóc xây dựng: Nhà của bé


Góc nghệ thuật:Vẽ nặn, xé dán đồ dùng gia đình(12)

Hoạt động chiều


Đóng kịch :Tích chu


1. Mục đích yêu cầu:


- Trẻ biết thể hiện vai của nhân vật
2 Chuẩn bị:


3.


Cách tiến hành:


Cả lớp hát bài : Cháu u bà


Cơ tóm tắt nọi dung câu chyện lại lần
Cho trẻ nhận vai


Trẻ đóng vai cơ theo dõi gợi ý trẻ thể hiện được tính cách của từng nhân
vật


Nhận xét tuyên dương
* Vệ sinh nêu gương

Nhận xét cuối ngày...
...
...
...
****************************************************************


Thứ 6 ngỳ 5 tháng 11 năm 2010
Hoạt động có chủ đíchPTTM :

Hoạt động âm nhạcDH+VĐ: Bé quét nhà (ndc)
NH: Ru em


TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
I. Mục đích u cầu:


* Kiến thức:-Trẻ hát chính xác bài “Bé quet nhà”
- Hứng thú nghe cơ hát bài” Mẹ yêu con”


- Chơi đúng luật và cách chơi :Nghe âm thanh tìm đồ vật
* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng hát đúng nhạc


* Thái độ: -Trẻ biết vệ sinh nhà cữa sạch sẽ


II. Chuẩn bị:


- Một số đồ dùng trong gia đình
III. Cách tiến hành:


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ


* Hoạt động 1:H+ VĐ


Ổn định : Cả lớp đọc bài thơ” Bà ơi”
Các con vừa đọc bài thơ nói về ai?


- Bà của các con là người như thế nào?


- Lớp đọc


- Về bà(13)

- Các con làm gì để bà vui lịng?


Hơm nay cô sẽ dạy các con bài hát và vân động
bài hát “Bé quét nhà” sáng tác cuả Hà Đức Hậu
nhé!


Cô hát mẫu lần 1


Cô hát lần 2 kết hợp là điệu bộ


Cơ vừa hát bài hát gì? Sáng tác của ai?
Em bé trong bài hát làm gì?Em bé đã biết giúp đỡ bố mẹ quét sân nhà sạch sẽ .
Cịn các con sẽ làm gì để giúp đỡ bố mẹ?


- Cả lớp há toàn bài 3 lần
- Tổ hát đối đáp 2 lần


Để bà hát vui hơn co cháu mình cùng vận động
theo nhịp bài này nhé


- Cơ vơ mẫu 2 lần


- Cả lớp vỗ tồn bài 2 lần
- Tổ vỗ 3 lần


- Cá nhân


Hỏi trẻ vừa vận động gì?


Ngồi ra cịn có cách vận động nào nữa?
Cá nhân trẻ thể hiện


Lớp vỗ theo cách của bạn


- Cả lớp vận động lại 1 lần
Hoạt động 2 :Nghe hát


Các con rất ngoan lại biết giúp đỡ bố mẹ , mẹ rất
yêu quí các con. Bây giờ cô sẽ hát cho các con bài
hát “mẹ yêu con”Nhạc và lời của Nguyễn Văn Tí


nhé!


- Cơ hát cho trẻ nghe lần 1
Hỏi trẻ cơ vừa hat bài hát gì?
- Cơ hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ


Hoạt động 3: Trò chơi


Bây giờ các con có muốn giúp mẹ tìm đồ dùng qua
trị chơi không?


- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi:Khi có tiếng
hát nhỏ thì ở đó chưa có đơ dùng tiếp tục đi cịn
khi có tiếng hát to thì ở đố có đị dùng đấy


- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét tuyên dương


* Kết thúc cả lớp hát bài”Bé quét nhà”


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe
- Bé quét nhà,
- Quét nhà
- Trẻ trả lời


- Vỗ tay theo nhịp
- Trẻ kể- Bài mẹ yêu


- Có


- Ra ngồi


Hoạt động ngồi trời


Nơi dung :

Hoạt động có mục đích
(14)

I. Muc đích u cầu:


- Trẻ biết dùng kỹ năng xoay tròn lăn dọc ấn bẹt ... Để nặn những đị
dùng trong gia đình


II. Chuẩn bị:


Đất nặn , bảng con
III. Cách tiến hành


Cô hướng dẫn cho trẻ nặn
Tổ chức cho trẻ nặn
Nhận xét tuyên dương
2. Trò chơi vận động:


Cho thỏ ăn
3. Chơi tự do


Hoạt động gócGóc phân vai: Cưã hàng bán đồ dùng gia đình


Góc xây dựng: Xây nhà cho bé


Góc Học tập: Phân nhóm nhu cầu cho gia đình, Thêm vào để có 3 đồ
dùng, Làm bộ sưu tập về gia đình


Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé dán đồ dùng gia đình


Hoạt động chiềuLau đồ dùng dồ chơi


1.Mục đích yêu cầu:


- Trẻ biết lau đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, xếp vào nơi qui định
2. Chuẩn bị:


- Khăn lau, nước rữa
3. Cách tiến hành:


Cô giới thiêu công việc lao động


Chia trẻ thành 4 nhóm mỗi nhóm lau 1 góc
(Cơ theo doĩ gợi ý giúp trẻ)


Kiểm tra kết quả
B. Biểu diễn văn nghệ- Tổ chức cho trẻ biểu diễn những bài về gia đình
C. Vệ sinh nêu gương


a. Mục đích yêu cầu


- Trẻ hào hưng phấn khởi đượ nêu gương
- Nhớ được số lá cờ đạt được trong tuần
Giáo duc trẻ sạch chăm ngoan


b. Chuẩn bị


- Bảng bé ngoan
- Phiếu bé ngoan
c. Cách tiến hành


* Ổn định: Cho cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cho cả lớp nhận xét về ngày thứ 6


- Trẻ bình xét bé ngoan trong tuần(Nếu trẻ nhận sai cô đọc cho trẻ biết)(15)

_ Phát phiếu bé ngoan
- Dặn dò trả trẻ


Nhận xét cuối ngày...
...
...
...Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánhNhu c u gia ìnhầ đ


Thứ
Hoạt
động


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


Đón trẻ
Trị
chuyện
Thể dục


- Trị chuyên với trẻ về bưã ăn gia đình, hương tiện đi lại, đồ


dùng


- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ
- H2; Tv2 BL4 ;C3;B2


Hoạt
động có
chủ đích
Thể dục
-Ném trúng
đích nằm
ngang
TC: Cáo và


thỏ


Toán


Dạy trẻ
nhận biết
đếm đúng
nhóm có 3
đối


tượng
.Nhận biết
chư số 3


MTXQ


-Tìm hiểu
bữa ăn gia
đình


Tạo hình
-Vẽ 1 số
lọai quả


Văn học


Thơ:
- Bà ơi


Ân nhạcDH: Quả gì
NH:Thật
đang chê
TC:Nghe
âm thanh
đốn tên đồ
dùng


Hoạt
động
ngồi trời


Nhặt đá sỏi
xếp đồ
dùng đồ
chơi


- Nhặ lá
vàng làm
đồ dùng


QS thời tiết Vẽ đồ dùng
gia đình


QSXQ
trường
Hoạt


động góc- Góc phân vai: Gia đình, Cữa hàng thực phẩm,
- Góc xây dựng: Trại chăn ni


- Góc học tập: Phân nhóm thực phâm, Xếp đồ dùng ăn uống
tương ứng với thành viên trong gia đình


- Nghệ tht: Tơ màu, các loai thực phẩm, vẽ,nặn , xé dán các
lọai quả


- Sách : Làm sách tranh về các bữa ăn trong gia đình
Hoạt


đơng
chiều


HD TC: chi
chi chành
chành


Hồn hành
vở tốn


Vẽ quả Hồn thành


vở tốn


HD xếp đồ
dùng đồ
chơi
(16)

Tuần 3


Thể dục sángĐề tài: H4;TV2;C3;BL6; B2
I. Mục đích yêu cầu:


Trẻ tập các đơng tác theo cơ đều đẹp, chính xác


- Rèn luyện và phát triển cơ thể trẻ
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục


II. Chuẩn bị :


- Sân bãi sạch sẽ


III. Cách tiến hành:


1. khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn sau đố chuyển hành 2 hàng ngang
để tập


2. Trọng động :
a. Tập bài tập phát


H2: Tàu hỏa tu...tu


TV2: Tay đưa trước lên cao


BL6: Ngồi duỗi chân quay người sang 2 bên


C3: Chân đưa ra trước lên cao


B2: Bật tiên về phía trước
3.Hồi tĩnh: Đi nhẹ 2 vòng


****************************************************************
Thứ 2 ngày 8 tháng 11 năm 2010
Đón trẻ


- Trị chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ
- Gia đình con có tổ chức đi đâu khơng?
- Ăn được những món ăn gì?


- Đi bằng phương tiện gì?


Hoạt động có chủ đích


PTTC

Thể dụcĐề tài: Ném trúng đích nằm ngang
TC: Cáo và thỏ


I .Mục đích yêu cầu


* Kiến thức: - Trẻ biết ném trúng đích đúng thao tác, trúng đích
- Hứng thú chơi trò chơi: Cáo và thỏ


* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng ước lượng khoảng cách, kỹ năng ném trúng đích
* Thái độ: - Trẻ trật tự trong giờ học, gĩư gìn đồ dùng


II. Chuẩn bị- Vẽ sơ đồ để tập
- 8 túi cát


III. Cách ti n h nhế à


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ


* Ổn định tổ chức:(17)

Trò chuyện với trẻ về nhu cầu đi du
lịch của gia đình


Hơm nay cơ cháu cùng đi du lịch nhé!
1.Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng
tròn kêt hợp các kiểu đi sau đó chuyển
thành 2 hàng ngang để tập


2. Trọng động:


a. Tập bài tập phát triển chung


ĐTTV: 2 tay thay nhau quay dọc thân
ĐTC:Ngồi khuỵu gối


ĐTBL:Nghiêng người sang 2 bên
ĐTB: Bật chụm hân và tách chân
b. Vận động cơ bản:Ném trúng đích
năm ngang.Hơm nay các gia đình đi du lịch tham
gia trị chơi:Ném trúng đích nằm
ngang


Cô làm mẫu 2 lần


Lần 2 kết hợp phân tích:Tay phải cầm
túi cát chân trái bước dâm lên vạch
chuẩn ta cầm túi cát đưa từ trước lên
cao ngang tầm mắt rồi ném vào đích
sau đó ra sau hàng đứng


- Trẻ thực hiện : Mỗi lần 2 cháu , mỗi
chá thực hiện 3 lần(Cô kết hợp sữa sai)
Hỏi trẻ vừa tập bài gì?


Cháu khá làm lại 1 lần
c. Trò chơi: Cáo và thỏ


Các gia đình cịn được chơi trị chơi:
Cáo và thỏ


- Cơ phổ biến luật chơi và cách chơi
Tổ chức cho trẻ chơi


Nhận xét tuyên dương
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ 2 vòng


- Trẻ đi kết hợp các kiểu đi- Trẻ tập bài tập phát trển chung


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện


- ném trúng đích nằm ngang
-2 trẻ thực hiện


- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ chơi


Hoạt động ngoài trời


Nội dung:Nhặt đá sỏi xếp đồ dùng đồ chơi
I. Mục đích yêu cầu:


- Trẻ biết nhặt những viên sỏi để xếp thành các loại đồ dùng mà trẻ thích
- Luyện kỹ năng khéo léo,


II. Chuẩn bị :


- Sân bã sạch sẽ
III. Cách tiến hành(18)

cầu đi quán mua được nhữn đồ dùng gì?
- Cô gợi ý cho trẻ xếp


- Nhận xét kết quả


2. Trò chơi vận động


Gieo hạt
3. Chơi tự do


Hoạt động gócGóc phân vai: Gia đình, cữa hàng thực phẩm
Góc xây dưng: Xây nhà của bé


Góc tạo hình: Xé dán, vẽ nặn các loại thực phẩm, đồ dùng
Góc sách làm bộ sưu tập về gia đình


Hoạt động chiều1. Hướng dẫn trị chơi mới: Chi chi chành chành
a. Mục đích yêu cầu


- Trẻ chơi đùng luật và cách chơi


-Luyện kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn và sự khéo léo, phát trển ngôn
ngữ


b. Chuẩn bị:


- sân bãi sạch sẽ
c. Cách tiến hành


Hơm nay cơ se hướng dẫn trị chơi : chi chi chành chànhLuật chơi và cách chơi như sau:khi nào dộc đến câu”ập”thì nắm tay và bắt ngón
tay bạn


- Cách chơi chia trẻ thành các nhóm 1 trẻ làm cái vừa đi vừa chỉ vào lòng


bàn tay trẻ làm cái vưa đi vừa chỉ ngón tay vừa đọc theo nhịp lời ca đến
câu cuối cùng thì nắm tay của các bạn


- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét tuyên dương


2. Vệ sinh nêu gương

Nhận xét cuối ngày...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
(19)

Thứ 3 ngày 9 háng 11 năm 2010


Hoạt động có chủ đíchPTNT TOÁN


Đề tài: Dạy trẻ nhận biết đếm đúng nhóm có 3 đối tượng nhận biết chữ số 3
I. Mục đích yêu cầu:


* Kiến thức: - Trẻ đếm 3 nận biế số lượng 3, nhận biết chữ số 3


*Kỹ năng: -Biết xếp từ trái qua phải,Kỹ năng nhận biêt nhóm có 3 đối
tượng, luyện đếm đến 3


* Thái độ : - Trật tự trong giờ học, dữ dìn đồ dùng
II. Chuẩn bị: Mơ hình bàn sinh nhật


3 quả, 3 xe máy,


III. Cách ti n h nh:ế à


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
*Ổn định: Cả lớp hát bài”Chúc mừng sinh nhật”


- Các con vừa hát về ngày gì?


- Trong ngày này thường tổ chức tiệc gì?
- Mọi người thường tặng cho nhau những gì?
Chúc gì?* phần 1: Ơn tạo nhóm có số lựơng 1-2


Các con nhìn xem trên bàn sinh nhật có những lọai
gì? Nhóm q nào có số lượng 1-2


* Phần 2: Tạo nhóm có số lượng 3. Nhận biế chữ
số 3


- Các con tặng bạn món q gì? Có mấy quả?
- Có mấy cái đĩa? Hai nhóm này như thế nào?
- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy?
- Nhóm nào ít hơn, ít hơn mấy?


- Muốn 2 nhóm này bằng nhau thì làm thế nào?
- Cơ muốn các con tặng bạn mỗi thứ 2 cái làm thế
nào?


- Bây giờ 2 nhóm ra sao?
- Bằng nhau là mấy?
Hai thêm 1 là mấy?


Đem đĩa và quả tặng bạn nào?
* Liên hệ thực tế:


- Nhìn xem co nhóm đồ chơi nào có sơ lương là 3
nào?


Phần 3: Luyện tập:


Tơ chức cho trẻ chơi trị chơi: tìm bạn thân


Trị chơi: Làm quà tặng bạn


- Trẻ hát
- Sinh nhật
- Tặng quà


- Quả, điạ đựng quả,3
- 2,không bằng nhau
- Quả,3


- đĩa, ít hơn 1


- Thêm vào 1 hoặc bớt
1


- Thêm vào 1
- Bằng nhau
- Bằng nhau là 3
- 3(20)

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


Nộidung: Hoạt động có mục đích:


Nhặt lá vàng làm đồ dùng
I. Mục đích yêu cầu:


- Trẻ biết lựa chọn lá vàng để làm đồ dùng
-Luyện sự khéo léo của đôi tay- Giáo dục trẻ dữ dìn đồ dùng
II. Chuẩn bị:


- Rá, tăm,băng dính
III. Cách tiến hành:


- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện
- Cô theo dõi bao quát, gợi ý
- Nhận xét tuyên dương


2: Trò chơi vận động: Chi chi chành chành
3. Chơi tự do


Hoạt đông góc


- Góc phân vai: Gia đình tổ chức đi du lịch
- Góc xây dựng: Xây dựng nhà của bé
- Góc học tập: Phân nhóm thực phẩm


- Học tập : kể chuyện về gia đình, làm bộ sưu tập về gia đình


Hoạt động chiều1.Hoàn thành bài tập trong vở làm quen với toán
- Nhận biết số lượng 3


- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện- Kiểm tra kết quả
2. Nêu gương cuối ngày


Đánh giá cuối ngày...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(21)

Thứ 4 ngày 10 tháng 11năm 2010


Hoạt động có chủ đíchPTNT THMTQX


Đề tài: Nhu cầu dinh dưỡng cần cho gia đìnhI. Mục đích u cầu:


* Kiến thức:- Trẻ biêt được các loại thực phẩm cần cho gia đình, và lợi ích của
chúng đối với gia đình


* Kỹ năng:- Luyện kỹ năng quan sát , chú ý, kỹ năng phân nhóm thực phẩm
* Thái độ: - Trẻ biết ăn uống đủ chất hợp vệ sinh, ăn hết suất của mình
II. Chuẩn bị:- 4 nhóm thực , hẩm


- Các loại thực phẩm bằng nhựa


- Tranh bài tập lô tô các loại thực phẩm
- Bài hát : tổ ấm gia đình, Mời bạn ăn


III. Cách ti n h nh:ế à


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ


Hoạt động 1:Ổn định: Cả lớp hát bài : Mời bạn ăn
Các con vừa hát bài hát nói về gì?


- Muốn cơ thể khỏe mạnh các con phải ăn như thế
nào?


Để biết được ăn quan trọng như thế nào đối với cơ
thể con người các con nghe cô kể câu chuyện “ai
quan trọng nhất” nhé


Hoạt động 2: Quan sát, đàm thoại
Cô kể từ đầu đến nhóm rau,củ ,quả,


* Cho trẻ xem tranh rau củ , quả
- Nhóm rau củ quả nói gì?


- Nhóm này cung cấp chất gì cho cơ thể ? Ăn vào
cơ thể chúng ta như thế nào?


- Mẹ thường chế biến món gì từ rau? Củ quả?
- Con thích món nào nhất? Vì sao?


- Ngồi những loại rau củ này còn co rau củ quả nào
nữa?


- Khi ăn quả các con phải làm gì?


=> Nhóm rau, củ ,quả cung cấp cho cơ thể nhiều lại
vitamin khác nhau, và không thể thiếu trong bữa ăn
hàng ngày,giúp cho cơ thể khỏe mạnh,mắ sáng da
dẻ hồng hào,dễ tiêu hóa


+ Cơ kể tiếp đoạn nhóm tinh bột(sắn, ngơ, khoai,
sắn ).


- Gạo ngơ khoai sắn giàu chất gì?


- Chất tinh bột chế biến được món ăn gì?
- Cơ kể tiếp nhóm cá tơm cua…


- Cho trẻ xem tranh nhóm chất đạm :


- Các món ăn


- Ăn đủ chất


- Mình là người quan
trọng nhất


- VTM
- Trẻ kể


- Rữa tay


- Chất bột đường
- Trẻ kể(22)

- Nhóm này nói với nhau như thế nào?
- Nhóm chất đạm này gồm những lọai gì?
- Nó có ích lợi gì đối với cơ thể con người?
- Mẹ thường nấu món gì cho các con ăn từ thực
phẩm này? Con thích nhất là món nào?


- Nếu khơng có món này cơ thể ta như thế nào?
- Cơ kể tiếp nhóm chất béo


Cho trẻ xem tranh nhóm chất béo


- Nhóm chất béo nói mình như thế nào?


- Ngồi ra cịn có loại thực phẩm nào giàu chất béo
nữa?


Chúng ta ăn vừa đủ không ăn nhiều sẽ không tốt


cho cơ thể nếu khơng ăn hay ăn ít q cũng khơng
tốt


- Nếu thiếu 1 trong 4 nhóm thự phẩm đó con người
như thế nào?


* Cho trẻ xem tranh ảnh gầy yếu, và tranh cơ thể
khỏe mạnh cho trẻ nhận xét


- Trong mỗi bữa ăn cần đầy đủ như thế nào?
- Trước khi ăn chúng ta phải làm gì?


Hoạt động 3: Luyện tập- Cũng cố:


Trò chơi:Lấy thực phẩm theo yêu cầu của cô


Chia lớp thành 4 đội đi qua đường hẹp lên lấy thực
phẩm theo yêu cầu


- Tổ chức cho trẻ chơi
- Kiểm tra kết quả


* Trò chơi: Thi ai dán đúng


Cô phát cho mỗi cháu 1 bài tập để dán lơ tơ thành 4
nhóm thực phẩm


* Kết thúc : cả lớp hát bài : “Bàn tay mẹ”


- Mình quan trọng nhất


- Trẻ kể


- Khỏe mạnh
- Trẻ kể
- Gầy yếu


- Quan trọng nhất
- Trẻ kể


- Cần ăn đủ 4 nhóm
thực phẩm


- Trẻ hát
.


Hoạt động ngoài trờiNỘI DUNG: Quan sát có mục đích
- QS:Thời tiết trong ngày
1. Mục đích yêu cầu:


- Trẻ nhận biêt được đặc điểm thời tiết trong ngày trong ngày
2. Chuẩn bị:


- Vị trí quan sát
3. Cách tiến hành


- Hỏi trẻ các con xem hôm nay thời tiết như thế nào?
- Cây cối ra sao?- Con người khi thời tiết lạnh làm gì?
=> Các con ăn mặc ấm kẻ bị cảm lạnh nhé
II. Trò chơi vận động: về đúng nhà


III. Chơ tự do(23)

Hoạt động gócGóc phân vai: Gia đình tổ chức đi du lịch, sinh nhật
Góc xây dựng: Xây nhà cho bé


Góc tạo hình: Vẽ nặn , xé dán các lọai thực phẩm
Góc học tập: Phân nhóm thực phẩm
Hoạt động chiều


Họat động có mục đíchPTTM : TẠO HÌNH


Đề tài:Vẽ một số loaị quả


I. Mục đích yêu cầu


* Kiến thức: - Trẻ biết vẽ các loại quả với nhiều hình dạng,màu sắc khác nhau
- Biết bố cục bức tranh cân đối


* Kiến thức: - Rèn kỹ năng vẽ nét cong, nét xiết,cng trịn…
- Kỹ năng tơ màu, bố cục bức tranh* Thái độ : - Trẻ biết được giá trị dinh dưỡng của quả đối với sức khỏe con
người


II. Chuẩn bị: - Mơ hình bàn sinh nhật
- Vở tạo hình,sáp màu


- Tranh quả đu đủ, cam chuối, Na


III. Cách tiến hành:


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
* Ổn định tổ chức:Cả lớp hát bài :Cho con


- Các con vừa hát về ai?


- Gia đình các con thường tổ chức nhưng ngày gì?
_ Trong ngày sinh nhật mẹ thường chuẩn bị những
gì?


Hơm nay là sinh nhật bạn Trúc Mai trịn 4 tuổi cơ
cũng chuẩn bị 1 món quà tặng cho bạn Trúc Mai con
có muốn xem khơng?


* Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại


- Đây là quả gì? Con có nhận xét gì về quả này?
-> Cơ tóm ý trẻ


Đây là quả gì?(Tương tự như trên với các quả đu đủ,


xồi, chuối…)


* Mở rộng : ngồi ra cịn biết về quả gì nữa?


Các loại quả đó giàu chất gì? Có lợi gì đối vơi sức
khỏe? Khi ăn phải làm gì?


Hỏi ý định của trẻ con sẽ vẽ quả gì để tặng cho bạn
- Vẽ như thế nào?


Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô theo dõi gợi ý


Họat động 4: nhận xét sản phẩm


- Trẻ hát
- Trẻ kể


- Có


- Quả chuối, dài cong,
màu vàng


- Cam,
- Trẻ kể


- Vi ta min A, C Da dẻ
hồng hào,Rữa tay gọt
vỏ…- Trẻ nói lên ý định
của mình(24)

- Các con vẽ gì để tăng bạn nào?
- Các con thích quả của ai nào?
- Cho trẻ tự giới thiệu tranh của mình


- Cơ khuyến khích sản phẩm đẹp sáng tạo, bổ sung
sản phẩm chưa hoàn thiện


* kết thúc: Cả lớp đến bàn sinh nhật chúc mừng hát
bài “ chúc mừng sinh nhật” ra ngoài


- Quả


- Trẻ lên chọn
- Trẻ tự giới thiệu
tranh của mình
- 3-4 tranh
-lớp hát
2 Nêu gương cuối ngày


Nhận xét cuối ngày………
………
………
………....
****************************************************************
Thứ 5 ngày 11 tháng 11 nam 2010Hoạt động có chủ đíchPTNN Thơ:


Đề tài: Mẹ em
I. Mục đích-yêu cầu.


1. kiến thức:


- Trẻ đọc thuộc bài thơ.


- Hiểu được nội dung bài thơ nói lên cơng lao to lớn của mẹ dành cho
những đứa con thân yêu của mình. Mẹ dạy em bao điều hay lẽ phải, cho
em lớn khôn thành những con người tốt.


2. kỹ năng:


- Luyện kỹ năng đọc thơ diễn cảm.


- Biết được những hình ảnh so sánh về ngeời mẹ trong bài thơ.
- Kỹ năng trả lời mach lạc


3. Thái độ : Trẻ yêu quí mẹ , lẽ phép


II.Chuẩn bị.


- Tranh về nội dung bài thơ


- Tranh,ảnh về những người thân trong gia đình.về mẹ và bé.


- Sáp màu


III. Tiến hành.


HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ


* Hoạt động 1. ổn định


- Cho trẻ xem tranh ảnh về những người
thân trong gia đình, trị chuyện về cơng việc
hàng ngày của mẹ, những tình cảm mẹ dành
cho bé


* Hoạt động 2. Dạy trẻ đọc bài thơ.


- Có bài thơ rất hay nói lên những tình cảm


- Xem tranh ảnh và trị chuyện
cùng cơ.(25)

và mong muốn của mẹ hôm nay cô cháu
mình sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về bài thơ:
Mẹ em


- Cô đọc bài thơ lần 1.


Cơ kết hợp đọc lần 2.xem tranh


* Đọc trích dẫn và làm rõ nội dung bài thơ.
+ Mẹ dạy em những điều gì?+ Mẹ dạy em biết yêu ai? vì sao?


+ Bài thơ so sánh mẹ giống những ai? con
có thấy như vậy khơng?


+ Tình cảm em dành cho mẹ thể hiện trong
bài thơ như thế nào?


- mẹ yêu như thế con các con đối với mẹ
như thế nào?


- Yêu mẹ các con làm gì?
- Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ.


* Hoạt động3. Nghe hát những bài về Mẹ.
- Cô hát tặng các con bài “Ru con” của nhạc
sỹ Nguyễn Văn Tý.


- Mời 1 trẻ hát tặng lớp bài “cho con”


* Hoạt động 4:


- Tô màu tranh về mẹ


- Nghe cô đọc bài thơ.


- Trẻ xem và nghe cô đọc thơ.
- Mẹ dạy em tập đi, tập nói, biết
gọi, biết thưa.- Dạy em u cơ tấm vì cơ tấm
chăm làm và nết na, yêu thạch
sanh tuy nghèo nhưng dũng cảm.


- Trẻ đọc bài thơ cùng cơ


+ Lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc
thơ.


- Nghe cô và bạn hát thể hiện
tình cảm lời ca.


- Trẻ tơ màu tranh.


Hoạt động ngồi trờiHoạt động có mục đích


Vẽ đồ dùng trong gia đình
I. Mục đích u cầu:


- Trẻ biết cầm phân để vẽ đồ dùng trong gia đình
- Luyện kỹ năng vẽ cho trẻ


- Giáo dục trẻ dữ dìn đị dùng
II. Chuẩn bị:


- Sân bãi sạch sẽ


- Phấn vẽ


III. Cách tiến hành


Cho trẻ kể tên 1 số đồ dùng


Trẻ thực hiện cô theo doi gợi ý
Nhận xét kết quả


2. Trò chơi vận động(26)

Hoạt động góc


- Góc phân vai: Gia đình , cưã hàng
- Góc xây dựng: Xây trại chăn ni
- Góc học tập : Phân nhóm thực phẩm
- Góc thư viện: Xem tranh sách


Hoạt động chiều


1 Hồn thành vở làm quen với tốn


Cơ hướng dẫn trẻ làm các bài tập trong vở tốn
- Cơ làm mẫu


- Trẻ thực hiện


- Cô theo dõi bao quát
- Nhận xét tuyên dương
3. Nêu gương cuối ngày


Nhận xét cuối ngày
………
………
………
………
****************************************************************
Thứ 6 ngỳ 12 tháng 11 năm 2010


Hoạt động có mục đíchPTTM


Hoạt động ÂM NHẠC


- DH: bài “Quả” (NDC)


- NH: Thật đáng chê (NDKH)


- TC: Nghe tiếng hát tìm quả (NDKH)
I. Mục đích u cầu:


* Kiến thức: - Trẻ hát chính xác bài”Quả”,Hiểu nội dung bài hát:Các lọai quả
đều có ích đối với sức khỏe


- Trẻ hứng thú nghe cô hát bài”Thật đáng chê”


- Chơi đúng luật và cách chơi”Nghe tiếng hát tìm đồ vật”


* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng hát đúng nhạc , diễn cảm


- Luyện kỹ năng tai thính cho trẻ


* Thái độ : - Trẻ trật tự trong giờ học, biết quả là dinh dưỡng cần cho cơ thể
- Biết không ăn quả xanh không uống nước lã


II. Chuẩn bị :


- Tranh vẽ về quả:trứng, quả mít, quả bóng, quả khế
- Một số loại quả chơi trị chơi, xắc xơ


III. Cách tiến hành


Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ(27)

* Ổn định tổ chức: Cả lớp đọc bài ‘vè trái cây”
Các con vừa đọc bài vè nói về qủa gì?


- Ngo quả đó ra con cịn biết về quả gì nữa?


- Loại quả đó giàu chất gì” Có lợi gì cho cơ thể con
người?


- Thế các con có biết bài hát nào nói về quả khơng?
Bây giờ các con lắng nghe cô bài “quả” sáng tác của
chú Xanh Xanh nhé


* Hoạt động 1:Dạy hát:


- Cô hát cho trẻ nghe lần 1(ngồi hát)
Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì?Lời bài hát như thế nào?


- Bài hát khơng chỉ hay về lời ca mà cịn được cơ thể
hiện qua điệu bộ cử chỉ đấy!


- Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ cử chỉ
- Các con có muốn thể hiện bài này khơng?


+ Cả lớp hát toàn bài 3 lần(hát theo tay chỉ, hát to nhỏ)
+ Tổ : 1 tổ hát 1 tổ trả lời


1 tổ hát 2 tổ trả lời


+ Nhóm: nhóm nam – nhóm nữ
(2 nhóm)


Nhóm bạn tóc ngắn – nhóm bạn tóc
Dài


Nhóm nam nữ- cơ(Kết hợp tranh về các loại
quả)


+ Cá nhân:1 trẻ hát 1 trẻ trả lời
1 trẻ hát 1 mình
- Hỏi trẻ vừa hát bài gì?
+ Cơ hỏi trẻ trả lời


Hỏi trẻ trong bà hát có những quả gì?
Quả gì ăn được, quả gì khơng ăn được?


Trước khi ăn con phải làm gì?


Có ăn quả xanh khơng?
* Hoạt động 2: Nghe hát


Vậy mà có 1 chú cị ăn quả xanh lại uống nước lã đấy!
Điều gì xẩy ra với chú cị này các con cùng nghe cơ
hát bài “ thật đáng chê” nhạc và lời của chú Việt Anh
nhé!


- Cô hát lần 1: (ngồi hát)


- Cô hát lần 2 : kết hợp làm điệu bộ
Hỏi trẻ cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Các con có muốn hưởng ứng cùng cô không?
- Cô hát lần 3: trẻ hưởng ứng cùng cơ


=> Chú cị khơng đội mũ, ăn quả xanh, uống nước lã
nên bị đau đầu, đau bụng đấy cịn các con thì sao?


- Trẻ đọc
- Trẻ kể


- VTM, da dẻ hồng
hào, khỏe mạnh
- Bài quả


- Trẻ lắng nghe
- Quả- Hay


- Có


Quả


- Khế, mít,trứng
- Bóng, quả đất


- Rữa tay, quả, gọt vỏ


- trẻ lắng nghe
- Thật đáng chê(28)

* Hoạt động 3: Trị chơi


Bây giờ chúng mình cùng tìm quả chín để tặng cho
bạn cò nhé


- Các con lên chơi đội mũ chụp mắt lại cô dấu quả sau
lưng bạn khi nào có tiếng hát hoặc tiếng xắc xơ to thì
ở đó có quả cịn có tiếng nhỏ thì tiếp tục đi tìm


- Tổ chức cho trẻ chơi


* Kết thúc : Cả lớp hát bài quả gì ra ngồi


khơng uống nước lã

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:


- Xem và nhận xét về những bức tranh xung quanh trường.
- Trò chơi: rồng rắn lên mây.


- Chơi tự chọn trên sân.


HOẠT ĐỘNG GÓC.


- XDCG: + Xây dựng trang trại,
- Góc học tập + Phân nhóm thực phẩm
- PV: Gia đình, bác sỹ , bán hàng
HOẠT ĐỘNG CHIỀU.


- Hướng dẫn trẻ cách xếp quần, áo gọn gàng.
- Chơi tự chọn ở các góc.


- Nêu gương, bình cờ, trả trẻ.


NH GI CUI NGY.


...
...
...
...
...
...(29)

Bản thân
Ngôi nhà


thân yêuGia đình


của béNhu cầu gia


đìnhC« và mẹ
(30)

Thơ giữavòng gió thơm


Chuyện tích


chuTr

i ch

ă

nnu

ôi


×