Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

bai 40 da dang va dac diem chung lop bo sat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 18 trang )

(1)

KiểmKiểm

tra

tra

bài

bàiNêu những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn bóng


Nêu những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn bóng


thích nghi với đời sống hồn tồn ở cạn?


thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?


Đáp án:


Đáp án:


Thở bằng phổi, phổi có nhiều ngăn


Tim xuất hiện vách ngăn tâm thất tạo thời thành 2
nửa.Máu nuôi cơ thể là máu pha


Cơ thể giữ nước nhờ lớp sừng và hậu thận cùng trực
tràng có khả năng hấp thu lại nước(2)

BÀI 4O

BÀI 4O

:

:

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC

ĐA DẠNG VÀ ĐẶCĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒSÁT

(3)

Đa dạng và đặc điểm chung củaĐa dạng và đặc điểm chung củalớp bò sátlớp bò sátI.


I.

Đa dạng của bị sát

Đa dạng của bị sátII.


II.

Các lồi khủng long

Các loài khủng long1. sự ra đời và sự phồn thịnh của khủng1. sự ra đời và sự phồn thịnh của khủnglonglong2. Sự diệt vong của khủng long2. Sự diệt vong của khủng longIII. Đặc điểm chung
III. Đặc điểm chungIV. Vai trị
(4)

I.


I. ĐA DẠNG CỦA BỊ SÁTĐA DẠNG CỦA BỊ SÁT


QUAN SÁT HÌNH 40.1


QUAN SÁT HÌNH 40.1


HOÀN THÀNH BẢNG TRONG PHIẾU HỌC TẬP(5)

Những đặc điểm đặc trưng phân biệt ba bộNhững đặc điểm đặc trưng phân biệt ba bộthường gặp trong lớp bò sátthường gặp trong lớp bò sátĐặc điểm
Đặc điểm
cấu tạo


cấu tạo Đại diệnĐại diện Mai và yếmMai và yếm HàmHàm RăngRăng Màng vỏ trứngMàng vỏ trứng


Bộ cóBộ có


vảy


vảy


Bộ cá


Bộ cá


sấu


sấu


Bộ rùa


Bộ rùa


Thằn lằn
bóng, rắn
ráo


Khơng có Ngắn,
khơng có
răng
Răng mọc
trên xương
hàm
Vỏ dai
Cá sấu


xiêm Khơng có


Dài, có


răng Răng mọc trong lỗ
chân răng


Vỏ đá vơiRùa núi
vàng Có
Ngắn,
khơng có
răng
Khơng có


răng Vỏ đá vơi


Dựa vào bảng trên chỉ ra đặc điểm để phân biệt 3 bộ?Dựa vào bảng trên chỉ ra đặc điểm để phân biệt 3 bộ?
(6)

Kết luận:Kết luận:-

Số lượng loài lớn (6.500 loài), chia thành 3

Số lượng loài lớn (6.500 loài), chia thành 3


bộ: Bộ có vảy, bộ cá sấu, bộ rùabộ: Bộ có vảy, bộ cá sấu, bộ rùa-

Môi trường sống phong phú
(7)

II. Các loài khủng long


II. Các loài khủng long1. sự ra đời và sự phồn thịnh của khủng long


1. sự ra đời và sự phồn thịnh của khủng long
.
.
Ếch
nhái
cổ

sát
cổ


Khủng long bạo chúa
Khủng long cá


Khủng long cỏnh


Bũ sỏt
c nh
( Thằn lằn, cá sấu, rắn ... )


Khí hậu nóng ẩm


Chuyển sang khô hanh


Điều kiện thuận lợi
Không bị cạnh tranh


Khớ hu khụ núng chuyn sang lạnh đột ngột
Sự xuất hiện của chim và thú(8)

Nêu đặc điểm của các khủng long sau đây thích nghi với


đời sống của chúng?


Khủng long bạo chúa: Dài hơn 10m, có răng,
chi trước ngắn, vuốt sắc nhọn, chuyên ăn
thịt động vật ở cạn, là loài khủng long dữ
nhất của thời đại khủng long


Khủng long cá dài tới 14m,
chi có dạng vây cá, bơi giỏi,
ăn cá, mực, bạch tuộc(9)

2. Sự diệt vong của khủng long


2. Sự diệt vong của khủng long


Giải thích nguyên nhân của sự diệt vong hàng loạt của
Giải thích nguyên nhân của sự diệt vong hàng loạt của


khủng long và giải thích tại sao những lồi bị sát cỡ nhỏ cịn
khủng long và giải thích tại sao những lồi bị sát cỡ nhỏ còn
tồn tại cho đến ngày nay?


tồn tại cho đến ngày nay?


+

+

Nguyên nhân của sự diệt vong của khủng long cỡ lớnNguyên nhân của sự diệt vong của khủng long cỡ lớn


Sự cạnh tranh của chim và thú: chim thú là độnng vật


Sự cạnh tranh của chim và thú: chim thú là độnng vậthằng nhiệt


hằng nhiệt


Sự tấn công vào khủng long: Thú gặm nhấm ăn trứng


Sự tấn công vào khủng long: Thú gặm nhấm ăn trứng


khủng long, thú ăn thịt tấn công vào khủng long ăn thực


khủng long, thú ăn thịt tấn cơng vào khủng long ăn thực


vật


vật


Ảnh hưởng của khí hậu lạnh đột ngột, thiên tai: thiếu nơi


Ảnh hưởng của khí hậu lạnh đột ngột, thiên tai: thiếu nơi


trú rét vì hang bị sụp, nguồn thực vật hiếm do khơng


trú rét vì hang bị sụp, nguồn thực vật hiếm do không


quang hợp được


quang hợp được


+ Tại sao những lồi bị sát cỡ nhỏ cịn tồn tại cho đến ngày+ Tại sao những lồi bị sát cỡ nhỏ cịn tồn tại cho đến ngày


nay?


nay?


Dễ tìm nơi ẩn náu để trú rét, yêu cầu về thức ăn không cao(10)

Kết luận:Kết luận:Tổ tiên bò sát xuất hiện cách đây

Tổ tiên bò sát xuất hiện cách đâykhoảng 280 – 230 triệu năm. Thời giankhoảng 280 – 230 triệu năm. Thời gianphồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long
(11)

.


.


III. Đăc điểm chung của bị sát- Da khơ, có vảy sừng- Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai
-

Chi yếu, có vuốt sắc- Thở hồn tồn bằng phổi, phổi có nhiều vách ngăn- Tim có vách hụt ngăn tâm thất, máu nuôi cơ thể là


máu pha- Là động vật biến nhiệt- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong
(12)

VI. Vai trò


VI. Vai trò1. Lợi ích

1. Lợi ích-

Giá trị dược phẩm

Giá trị dược phẩm-

Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao

Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao


-

Đồ mĩ nghệ trang trí

Đồ mĩ nghệ trang trí-

Có ích cho nơng nghiệp

Có ích cho nông nghiệp

2. Tác hại

2. Tác hại- Gây độc cho con người
(13)

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sátI. Đa dạng của bò sát


I. Đa dạng của bò sát- Số lượng loài lớn (6.500 loài), chia thành 3 bộ: Bộ có


- Số lượng lồi lớn (6.500 lồi), chia thành 3 bộ: Bộ có


vảy, bộ cá sấu, bộ rùa


vảy, bộ cá sấu, bộ rùa
- Mơi trường sống phong phú


- Hình thái, cấu tạo và lối sống đa dạng


II. Các loài khủng long


III. Đăc điểm chung của bị sát


- Da khơ, có vảy sừng


- Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai
- Chi yếu, có vuốt sắc


- Thở hồn tồn bằng phổi, phổi có nhiều vách ngăn


- Tim có vách hụt ngăn tâm thất, máu nuôi cơ thể là máu pha- Là động vật biến nhiệt


- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong


- Trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vơi bao bọc, giàu nỗn hồng(14)

??Câu 1:Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm

Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm


chung của lớp bò sát?chung của lớp bò sát?a.


a.

Phổi có nhiều vách ngăn

Phổi có nhiều vách ngănb.


b.

Màng nhĩ nằm trong hốc tai

Màng nhĩ nằm trong hốc taic.


c.

Thụ tinh ngồi, nhiều nỗn hồng

Thụ tinh ngồi, nhiều nỗn hồngd.d.

Tim có vách hụt ngăn tâm thất

Tim có vách hụt ngăn tâm thấtCâu 2Câu 2

: Khơng có chi, khơng có màng nhĩ là có ở?

: Khơng có chi, khơng có màng nhĩ là có ở?a.


a.

Thằn lằn bóng

Thằn lằn bóngb.


b.

Rắn ráo

Rắn ráoc.


c.

Cá sấu xiêm

Cá sấu xiêm
(15)

(16)

(17)

(18)×