Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

de tieng viet lop 5 tuan 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.53 KB, 1 trang )

(1)

...
Câu 1. Chủ ngữ trong câu : “ Khi một ngày mớùi bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế
giới đều cắp sách đến trường.” là:


...
Câu 2. Nẻo đường, đường dây điện .


Hai từ “đường” trên thuộc nhóm từ ønào?


A. Từ nhiều nghĩa C. Từ đồng nghĩa B. Từ đồng âm
Câu 3. (0,5 ®iĨm)Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “hẻo lánh”


...
...
Câu 5. Tìm cặp từ trái nghĩa có trong đoạn văn sau: “Hãy can đảm lên hỡi người
chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là
chiến trường, hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và
sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.”


Cặp từ trái nghĩa là : . . .
Cõu 6. Đoạn vn trờn mun khuyên em điều gì?


...
...


...
Câu 7. Trong các dãy câu dới đây, dãy câu nào có từ in đậm là từ nhiều nghĩa ?
Khoanh vào chữ đặt trớc dòng em cho là đúng .


a)Trăng đã lên cao./ Kết quả học tập cao hơn trớc.
b) ,Trăng đậu vào ánh mắt./ Hạt đậu đã nảy mầm.c),C¸nh trăng vàng trải khắp nơi./ Thì giờ quý hơn vàng.


8. Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách gia b phn chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyÒn.
b) Nh÷ng chú gà nhỏ nh những hòn tơ lăn tròn trên b·i cá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×