Tải bản đầy đủ (.pptx) (5 trang)

tieng viet 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.96 KB, 5 trang )

(1)

Tiếng việt 5
(2)

Câu 2:nhân trắc có nghĩa là gì ?1


A


B


C


D


Tính chất chung tốt đẹp ở con người
Số đo các bộ phận trong cơ thể con ngừoi


Ngành khoa học chuyên nghiên cứu số đo các bộ
phận trong cơ thể con người(3)

Câu 3:tìm từ khác so với các từ cịn lại ?1
A


B


C


DSâu độc


Sâu gai


Sâu đục thân


Sâu đo


Bạn chọn đúng
(4)

Câu 4: ‘’ vinh thân phì gia ” có nghĩa là gì ?


A


B
C


D


Vẻ vang và được hưởng sung sướng về vật


chất theo quan niệm cũ.


Bản thân và gia đình dược danh giá, giàu sang(hàm ý khơng
phải lo nghĩ gị khác nữa)


Trở về làng trong niềm vinh dự lớn
lao(người thi đỗ khoa thi đình)
Điều mang lại ving dự(5)

Câu1:từ nào có nghĩa là dìm xuống sơng,xuống nước cho chết ?
1


A Trầm hà


Trầm bổng


Trầm hương


C


B


D Trầm lắng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×