Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

DE kiem tra HK lop 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.43 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ KHỐI 9: KIỂM TRA 1 TIẾT


Câu 1: (2 điểm) Hãy điền vào trong ngoặc đơn ở cột B số thứ tự tên bài ở
cột A sao cho bài hát (hoặc Tên Đv) phải có câu hát đó.


A B


1. Bóng dáng một ngơi trường - Ngắm đất nước mình (7)


2. Câu hị bên bờ Hiền Lương - Trong cuộc sống đầm ấm (4)


3. Cây sáo - Một khúc ca vang vọng (1)


4. Nụ cười - Một điều nhạc trong sáng (3)


5. Nối vòng tay lớn - Xa xa đoàn thuyền nan (2)


6. Lá xanh - Biển khơi thân thiết với ta (8)


7. Mẹ yêu con - Gió rung cây cành lá tưng bừng (6)


8. Lí kéo chài - và nụ cười nở trên môi (5)


Câu 2: (2 điểm) Dùng thước để gạch nối tên nhạc sĩ ở cột A với bản nhạc của họ ở cột B.


A B


1. Trần Kiết Tường - Miền trung nhớ Bác (3)


2. Hồng Vân - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (1)3. Thuận Yến - Tình Ca Tây Nguyên (2)


4. Văn Thành Nho - Đất nước lời ru (4)


5. Nguyễn Tài Tuệ - Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (6)


6. Nguyễn VănTý - Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (5)


Câu 3: (1 điểm) Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau. (khoanh tròn A, B hoặc C)


Bản nhạc viết giọng son trưởng là bản nhạc
A. Khơng có hố hiểu và kết thúc ở nơt son
B. Có hố biểu 1 dấu giáng và kết thúc ở nốt son
C. có hó biểu là dấu fa thăng và kết thúc ở nốt son


Câu 4:Bản nhạc viết giọng Mi thứ là bản nhạc


A. Có hố biểu dấu fa thăng và kết thúc ở nốt Mi
B. Có hố biểu một dấu thăng và kết thúc ở nốt son
C. Khơng có hố biểu và kết thúc ở nốt Mi(2)

Câu 5: (1 điểm) Bản nhạc viết ở giọng Đơ trưởng là bản nhạc


A. Khơng có hố biểu và kết thúc ở nốt son
B. Khơng có hố biểu và kết thúc ở nốt Đơ


C. Có hố biểu là dấu fa thăng và kết thúc ở nốt Đô


Câu 6: (1 điểm) Bản nhạc viết ở giọng rê thứ là bản nhạcA. Khơng có hố biểu và kết thúc ở nốt rê
B. Hoá biểu là dấu si giáng và kết thúc ở nốt rê
C. Hoá biểu là 1 dấu thăng và kết thúc ở nốt rê


Câu 7: (1điểm) Bản nhạc viết ở giọng la thứ là bản nhạc


A. Không có hố biểu và kết thúc ở nốt la
B. Có hoá biểu 1 dấu giáng và kết thúc ở nốt rê
C. Hố biểu có 1 dấu giáng và kết thúc ở nốt la


Câu 8: (1điểm) Bản nhạc viết ở giọng fa trưởng là bản nhạc


A. Khơng có hố biểu và kết thúc ở nốt rê
B. Hoá biểu là dấu fa thăng và kết thúc ở nốt fa
C. Hoá biểu là dấu si giáng và kết thúc ở nốt fa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×