Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi HSG vòng trường môn Tin học 9 năm 2019 Trường THCS Trương Văn Trì

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (633.15 KB, 6 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƢỜNG THCS TRƢƠNG VĂN TRÌ
Họ tên thí sinh:……….
Ngày sinh: ……/……/……….


Đề thi học sinh giỏi vòng trƣờng
Năm học: 2019-2020


Ngày thi:...
Môn thi: Tin học, khối: 9


Thời gian: 120 phút.
(Không kể thời gian phát đề)
I:PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm).


Câu 1: Kiểu kết nối mạng cơ bản là:


A. Kết nối hình sao B. Kết nối kiểu đường thẳng
C. Kết nối kiểu vòng D. Tất cả các ý trên


Câu 2: Các thành phần chủ yếu của mạng gồm:


A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, giao thức truyền thông
B. Thiết bị kết nối mạng, dây dẫn, máy tính


C. Mơi trường truyền dẫn, máy in, CPU


D. Thiết bị đầu cuối, môi trường truyễn dẫn, CPU


Câu 3: Dựa vào môi trường truyền dẫn người ta phân ra thành mấy loại mạng?
A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại


Câu 4: Internet có những dịch vụ như:


A. Tổ chức và khai thác thông tin trên web B. Tìm kiếm thơng tin trên Internet
C. Thư điện tử D. Cả 3 ý trên


Câu 5: Virus máy tính thường lây lan phổ biến qua các đường nào?
A. Qua đường hô hấp. B. Qua thư điện tử.


C. Qua quá trình sao chép thơng tin giữa các máy tính hoặc giữa máy tính và các thiết bị lưu trữ.
D. B và C đúng


Câu 6: Khi muốn mua máy tính, em truy cập Internet để biết thông tin về các loại máy tính hiện
có trong các cửa hàng cùng với giá của chúng. Như vậy em đã sử dụng dịch vụ hoặc ứng dụng
nào trên Internet?


A. Dịch vụ tra cứu thông tin trên web B. Dịch vụ thương mại điện tử
C. Dịch vụ thư điện tử D. Cả a và b


Câu 7: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên
internet được gọi là:(2)

KÕt nèi kiĨu h×nh sao KÕt nèi kiểu đ-ờng thẳng Kết nối kiểu vòng


C. Trỡnh truy cập web D. Trình soạn web


Câu 8: Trong số các phần mềm dưới đây, phần mềm nào khơng phải là trình duyệt web?
A. Internet Explorer B. Mozilla Fiefox


C. Windows Explorer D. Netscape navigator
Câu 9: Khi truy cập Internet, chúng ta có thể:A. Tra cứu kiến thức từ các kho tư liệu, bảo tàng, thư viện mạng
B. Tra cứu từ điển trực tuyến và đọc sách trực tuyến


C. Học và làm bài tập theo các phần mềm được cài đặt trực tuyến
D. Tất cả các ý trên


Câu 10. Với thư điện tử, em có thể đính kèm thơng tin thuộc dạng nào?


A. Hình ảnh B. Âm thanh


C. Phim D.Tất cả các dạng nói trên


Câu 11. Vì sao việc mở các tệp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?


A. Vì các tệp đính kèm theo thư điện tử thường là nguồn lây nhiễm của virus máy tính.
B Vì khi mở tệp đính kèm, em phải trả thêm tiền dịch vụ.


C. Vì các tệp đính kèm theo thư điện tử chiếm dung lượng trên đĩa cứng.
D.Vì tất cả các lí do trên


Câu 12. Cách nào dưới đây là cách tốt nhất để biết địa chỉ thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn
em đã trao đổi thư điện tử với nhau


A.Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử.
B. Thử một địa chỉ thư điện tử bất kì nào đó.


C. Gọi điện thoại cho bạn để hỏi.


D. Sủ dụng máy tìm kiếm Google để tìm trên Internet.


Câu 13: Trong hình dưới đây em hãy cho biết đây là kiểu kết nối gì?(3)

Câu 14: Các thành phần chủ yếu của mạng gồm:


A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, giao thức truyền thông
B. Thiết bị kết nối mạng, dây dẫn, máy tính


C. Mơi trường truyền dẫn, máy in, CPU


D. Thiết bị đầu cuối, môi trường truyễn dẫn, CPU


Câu 15: Các thiết bị như: máy tính, máy in, máy scan,…thuộc thành phần nào của mạng máy
tính?


a. Thiết bị đầu cuối b. Thiết bị kết nối mạng
c. Giao thức truyền thông d. Môi trường truyền dẫn


Câu 16: au khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của mảng A[j] bằng mấy?
A[j]:=0;


For i:= 0 to 5 do A[j]:=A[j]+2;


A. 6 B. 8 C. 10 D. 12


Câu 17: Khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của mảng A[i] bằng mấy khi j=3?
A[i]:=0;


For j:= 0 to 5 do A[i]:=A[i]+2;


A. 6 B. 8 C. 10 D. 12Câu 18. Phần History trong mạng Internet dùng để:
A. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ.
B. Liệt kê các địa chỉ email đã dùng.


C. Liệt kê tên các trang web.


D. Liệt kê số người đã sử dụng mạng Internet.


Câu 19. Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?


A. Mạng cục bộ B. Mạng diện rộng


C. Mạng toàn cầu D. Mạng không dây


Câu 20. Chọn câu lệnh đúng trong các câu lệnh dưới đây:
A. For i:=1 to 10 do B. For i:=10 to 1 do(4)

Câu 21. Hãy lựa chọn câu lệnh đúng trong các câu lệnh sau:
A. If a<b then write(‘a la so nho nhat’);


B. If a<b; then write(‘a la so nho nhat’);


C. If a<b then write(‘a la so nho nhat’); else write(‘b la so nho nhat’);
D. If a<b then; write(‘a la so nho nhat’) else write(‘b la so nho nhat’);
Câu 22. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:


S:=0;


For i:=1 to 5 do S:=S+i; write(s);A. S=13 B. S=14 C. S=15 D. S=16
Câu 23. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:


For i:=1 to 10 do
If i mod 2=1 then
Write (‘i=’,i, ’ ’);


A. i=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. i=0 2 4 6 8 10
C. i=0 1 3 5 7 9 D. i=1 3 5 7 9
Câu 24. Trong các địa chỉ dưới đây đâu là địa chỉ mail?


A. violympic.vn B. truongtieuhoc@gmail.com
C. van phong@gmail.com D. chămhoc@yahoo.com
Câu 25. Trong trình duyệt Internet Explorer, nút Home trên cửa sổ dùng để:


A. Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định.


B. Đưa bạn về trang chủ của website mà bạn đang xem.
C. Đưa bạn về trang trắng khơng có nội dung.


D. Đưa bạn trở về trang web có địa chỉ http://www.google.com.vn


Câu 26. Em hãy chỉ ra phát biểu sai dưới đây:


A. Mạng WAN kết nối các mạng LAN B. Mạng LAN kết nối các mạng WAN
C. Mạng WAN kết nối trong phạm vi rộng D. Mạng LAN kết nối trong phạm vi hẹp
Câu 27. Thư điện tử đuợc lưu trữ tại đâu?
(5)

C. Máy chủ của Google. D. Máy chủ thư điện tử


Câu 28. Em hãy cho biết thiết bị nào trong các thiết bị dưới đây không phải là thiết bị mạng?
A. Modem TP-link B. Switch mạng C. Hub mạng D. Card VGA
III: PHẦN TỰ LUẬN: (13.0 ĐIỂM)


Câu 1: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) (2.0 điểm).


Câu 2: Viết chương trình nhập 3 số thực a,b,c từ bàn phím vào máy tính, sau đó kiểm tra 3 số
đó có thể là 3 cạnh của tam giác đều, tam giác cân hoặc tam giác vuông hay không và ghi kết
quả ra màn hình. (4.0 điểm).


Câu 3: Viết chưong trình nhập 1 số tự nhiên vào máy tính và ghi ra màn hình kết quả số đã nhập
là 1 số chẳn hay lẽ. (2.0 điểm)


Câu 4: Viết chương trình tính xn (3.0 điểm)(6)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên


danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và
Sinh Học.- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn
Đức Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em H
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dƣỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp


dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc
Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và
Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%Học Toán Online cùng Chuyên Gia

http://www.google.com.vn
×