Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

Tiet 29Dien tich tamgiac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.72 KB, 8 trang )

(1)

Tiết 29

-

DIỆN TÍCH TAM GIÁC


Mơn Hình học 8


Giáo viên : Đặng Thị Ngọc Tuyên(2)

Kiểm tra bài cũPhát biểu và viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác vuông ?


Câu 1:(3)

S: là diện tích tam giác .
a : là độ dài một cạnh ,


h: là chiều cao tương ứng .

ahĐịnh lí:Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao
ứng với cạnh đó :


1.


2
(4)

A


B CA


B C H(5)

Hãy cắt một tam giác thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.


?


h


c
a


d
a


h


2


a


2(6)

Bài 16(SGK- 121


(Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tơ đậm (

màu xanh

)


trong các hình trên bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng
a
h


a


h


Hình 128


a


h(7)

M


O B


A


Bài 17 -SGK/ 121


Cho tam giác AOB vng tại O với đường cao OM.
Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức : AB . OM = OA


.OB


Cho biết thêm :OA = 3
OB = 4

Tính OM = ??


3(8)

Hướng dẫn về nhàNắm vững cơng thức tính diện tích tam giác và chứng minh định lí diện


tích tam giác theo cách khác.


Bài tập về nhà: 18 (SGK) và các bài 25,26,28,29 ( SBT )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×