Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiết 116 ngữ văn 9-Mùa xuân nho nhỏ


Thanh Hải
Tiết 116
VĂN 9

I.Ki M TRA BÀI CŨỂ
1. BÀI THƠ CON CÒ CỦA CHẾ LAN VIÊN NGỢI CA ĐiỀU GÌ?
TÌNH MẸ VÀ Ý NGHĨA LỜI RU ĐỐI VỐI CUỘC SỐNG CON NGƯỜI

2. VỀ NGHỆ THUẬT,BÀI THƠ ĐÃ
THÀNH CÔNG Ở NHỮNG MẶT NÀO?
BÀI THƠ THÀNH CÔNG
TRONG ViỆC VẬN DỤNG
SÁNG TẠO CA DAO, CÓ
NHỮNG CÂU THƠ ĐÚC
KẾT ĐƯỢC NHỮNG SUY
NGẪM SÂU SẮC.
BÀI THƠ THÀNH CÔNG
TRONG ViỆC VẬN DỤNG
SÁNG TẠO CA DAO, CÓ
NHỮNG CÂU THƠ ĐÚC

KẾT ĐƯỢC NHỮNG SUY
NGẪM SÂU SẮC.

II. Bài mới:

Xuân thiên nhiên,
xuân đất nước, xuân
của xứ Huế thơ
mộng, xuân của trái
tim dạt dào cảm
xúc…đã làm nền cho
bài thơ MÙA XUÂN
NHO NHỎ ra đời.

1. TÁC GiẢ

Trình bày
những hiểu
biết của em
về nhà thơ
THANH HẢI?

Chân dung và ti u s nhà ể ử
th ơ THANH H IẢ
• Tên th t: Ph m Bá ậ ạ
Ngoãn.
• Sinh: 1930

M t: 1980ấ

N i sinh: Th a Thiên-ơ ừ
Hu .ế

Bút danh: Thanh H iả
• Th lo i: Thể ạ ơ

Các tác phẩm:

Những đồng chí trung kiên (1962)


Huế mùa xuân (1970 – 1975)

Dấu võng Trường Sơn (1977)

Mưa xuân đất này (1982)

Thanh Hải thơ tuyển (1982)

2. TÁC PH MẨ

Bài th đ c ơ ượ
vi t vào tháng ế
11/ 1980, không
bao lâu tr c khi ướ
nhà th m t.ơ ấ

Th th 5 ch , ể ơ ữ
nh p đi u khoan ị ệ
thai, gi ng đi u ọ ệ
tâm tình.

3. Đ c di n c mọ ễ ả
M c gi a dòng ọ ữ
sông xanh
M t bông hoa tím ộ
bi cế
i con chim chi n Ơ ề
chi nệ
Hót chi mà vang
tr iờ
T ng gi t long lanh ừ ọ
r iơ
Tôi đ a tay tôi ư
h ngứ

Đ c di n c mọ ễ ả
Mùa xuân ng i ườ
c m súngầ
L c gi t đ y quanh ộ ắ ầ
l ngư
Mùa xuân ng i ra ườ
đ ng ồ
L c tr i dài n ng ộ ả ươ
mạ
T t c nh h i hấ ả ư ố ả
T t c nh xôn xaoấ ả ư

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×