Tải bản đầy đủ

Bài giảng Mua xuan den- Tap doc 2


Chào mừng các thầy cô
đến dự giờ lớp 2A


Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Đọc đoạn 1,2,3. Trả lời câu hỏi:
Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận?
Đọc đoạn 4,5. Trả lời câu hỏi:
Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?


Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Tập đọc
Mùa xuân đến
Luyện đọc Tìm hiểu bài
nồng nàn

chích choè
khướu
mận

Quả mận Quả roi


Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
Tập đọc
Tập đọc
Mùa xuân đến
Luyện đọc Tìm hiểu bài
nồng nàn
chích choè
khướu
mận
nồng nàn
khướu
đỏm dáng
trầm ngâm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×